„Spółdzielnia Mieszkaniowa „VII Dwór” w Gdańsku

Transkrypt

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „VII Dwór” w Gdańsku
„Spółdzielnia Mieszkaniowa „VII Dwór” w Gdańsku-Oliwie ogłasza przetarg – licytację ustną
na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul.Rodakowskiego 1A - I p., 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka – o pow. użyt. 35,70m2,
cena wywoławcza 155.000,00 zł
wysokość wadium 15.500,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 10.09.2012r. o godz. 15.00 przy ul.Rodakowskiego 3A w Gdańsku.
Termin obejrzenia w/w lokalu można uzgodnić pod nr tel. 058 556 04 51 w.21 w dniach od 03 07.09.2012r. w godz. 9.00-13.00.
Wadium należy wpłacić w siedzibie Sp-ni (pokój nr 15) w dniu 10.09.2012r. do godz. 14.30.
W przypadku unieważnienia przetargu oraz uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali licytacji,
wadium jest wypłacane w tym samym dniu.
Wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający nie dokona wpłaty ceny nabycia w
określonym terminie 30 dni od dnia przetargu.
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej.
Spółdzielnia zastrzega możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
W sekretariacie Spółdzielni znajduje się do wglądu Regulamin ogłaszania i przeprowadzania
przetargu na nabycie lokali mieszkalnych w celu ustanowienia odrębnej własności lokali w
zasobach SM”VII Dwór”.”

Podobne dokumenty