Wiadomości Sekcji Polskiej IPA

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Sekcji Polskiej IPA
Spis treści
Słowo od Prezydenta Sekcji Polskiej IPA ......................................................... 4
Życzenia Świąteczne ....................................................................................... 5
PREZYDIUM
Tomasz Adamek otrzymał tytuł „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA ........................... 6
20-lecie Estońskiej Sekcji IPA ......................................................................... 7
Gest przyjaźni ................................................................................................. 7
38 posiedzenie International Executive Council w Kopenhadze ......................... 8
Obchody Święta Kiszyniowa ........................................................................... 9
Porozumienie z Rumuńską Sekcją Narodową IPA ........................................... 10
Z wizytą w Tatarstanie..................................................................................... 11
Kongres Słowackiej Sekcji IPA........................................................................ 12
Przekaż 1 % podatku na rzecz Sekcji Polskiej IPA................................................ 13
PLACEMENT PROGRAMME
Na stażu w Irlandii ......................................................................................... 14
Z Irlandii do Jeleniej Góry ............................................................................... 14
Staż zawodowy w ramach „Placement Programme”............................................. 15
Placement Programme w Kalifornii .......................................................................... 15
KONGRES ZAMOŚĆ
Kongres Zamość .......................................................................................... 16
Prezentacja nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej ................................... 17-18
Hotele rekomendowane ................................................................................. 19-20
DOLNOŚLĄSKA GW
Goście z Tatarstanu na Dolnym Śląsku ........................................................... 21
Prezent od Komendanta ................................................................................. 22
KUJAWSKO - POMORSKA GW
Obchody Święta Policji w Województwie Kujawsko - Pomorskim ................... 23
Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo Juniorów Młodszych .... 24
Darem Świecia z IPA po morzu Bałtyckim ...................................................... 25
Wizyta węgierskich policjantów na ziemi Kujawsko - Pomorskiej ................... 26
LUBELSKA GW
IX Piknik Rodzinny Pożegnanie Lata z Lubelskim Koziołkiem .......................... 27
Wycieczka do Zakopanego ............................................................................ 27
Spływ kajakowy Służb Mundurowych ............................................................ 28
Turniej siatkarski w Zawierciu ....................................................................... 28
LUBUSKA GW
Dzień Weterana Służby Granicznej ................................................................. 29
IPA na sportowo ............................................................................................ 30
ŁÓDZKA GW
Relacja z pikniku Regionu Łódź ...................................................................... 31
„WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA”
Ogólnopolskie Czasopismo Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji
WYDAWCA:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
Sekcja Polska IPA
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
KRS 0000154720, NIP 781-16-60-567
Regon 630161971
Konto: ING Bank Śląski oddział w Rudzie Śląskiej
nr 68 1050 1331 1000 0023 2500 8395
REDAKCJA WIADOMOŚCI SP IPA
(adres do korespondencji):
Witold Drzażdżyński
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
MAŁOPOLSKA GW
XIV Turniej Strzelecki Regionu IPA Wadowice ....................................................... 32
II Międzynarodowy Konkurs Policjantów Ruchu Drogowego
Murska Sobota 2013 ......................................................................................... 32-33
Co słychać w Krakowie ........................................................................................ 33
„KROPLA” w akcji ................................................................................................ 33
Jesienne zawody strzeleckie w Gorlicach ............................................................. 34
Wizyta Węgierskiej delegacji w Kalwarii Zebrzydowskiej ........................................ 34
MAZOWIECKA GW
Spotkanie w Kuznocinie........................................................................................ 35
Spływ Wkrą ........................................................................................................ 35
Płońskie Dożynki Gminne współorganizowane przez IPA Płońsk ........................... 35
Na motorach w Bieszczady .................................................................................. 36
Delegacje z Grupy Mazowieckiej na XV-leciu IPA Hranice ...................................... 36
Paryż Europy Północnej opanowany przez Płońskich Ipowców ............................. 37
Jesień, grzyby, babie lato ... ................................................................................. 38
Bieszczady zdobyte przez IPA Sochaczew ............................................................ 39
OPOLSKA GW
Region IPA Opole IV Granica w Koniakowie .......................................................... 38
Turniej tenisa stołowego w Nysie ......................................................................... 38
PODKARPACKA GW
Medyka - turniej badmintona ................................................................................ 40
Regionu Jasielskiego Lwowskie spotkania ............................................................... 40
Jubileuszowe spotkanie regionu IPA Rzeszów KMP............................................... 41
Region Bieszczady w Słowackiej SNINIE ...............................................................41
III Zawody strzeleckie służb mundurowych - Nowy Łupków ...................................42
POMORSKA GW
IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Wilnie ....................................................... 43
ŚLĄSKA GW
Śląski Festyn Służb Mundurowych IPA ............................................................... 44-46
WARMIŃSKO-MAZURSKA GW
Święto Policji w Kętrzynie ..................................................................................... 47
Służba graniczna zakończona .............................................................................. 48-49
WIELKOPOLSKA GW
Policjanci dla chorych dzieci zarganizowali festyn ................................................ 50
Antek w gmachu TVP spotkał się z Justyną Kowalczyk ......................................... 51
Węgrzy w Poznaniu ............................................................................................... 52
ZACHODNIOPOMORSKA GW
Działo się w Zachodniopomorskiej .......................................................................
Zlot żaglowców w Szczecinie ...............................................................................
VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZGW IPA w Szczecinie ...........................
Na naszej trasie Dania z Kopenhagą ....................................................................
Służymy poprzez przyjaźń ...................................................................................
Region IPA Pocztam z wizytą w Szczecinie .........................................................
Kontakt z Redakcją:
[email protected]
[email protected]
tel. 0607-11-22-77
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
REDAKTOR NACZELNY:
Justyna Stachniewicz
REDAKTOR:
Magdalena Mocydlarz-Wicha
CZŁONEK ZESPOŁU DS.DYSTRYBUCJI:
Tomasz Szabłowski
WSPÓŁPRACA:
Arkadiusz Skrzypczak
Agnieszka Hamelusz
ADMINISTRATOR SERWISU IPAPOLSKA PL:
Aneta Sobieraj
53
53
54
54
55
55
AUTOR ZDJĘCIA NA OKŁADCE:
Mariusz Ratyna, Marek Krupa
NAKŁAD: 9200 egz.
ISSN 1427-874X
Przedruki z kwartalnika tylko za zgodą Redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo doboru, skracania i dokonywania korekty wybranych tekstów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści
umieszczone w reklamach publikowanych w wydaniu.
SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK I OPRAWA:
Drukarnia Classic
www.drukarniaclassic.pl
numer 58 zamknięto 10 grudnia 2013 r.
ŻYCZENIA
SŁOWO OD PREZYDENTA
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Polskiej IPA
Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, wzruszeń a przede wszystkim radości w gronie najbliższych.
Niech takie chwile i ten niezwykły świąteczny nastrój umocnią nadzieję na spełnienie Waszych najskrytszych
marzeń.
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
W październiku odbył się w Zamościu Wyborczy Kongres Sekcji Polskiej IPA, podczas którego wybrano mnie Prezydentem SP IPA na kadencję 2013-2016. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie, jakim obdarzono
mnie tym wyborem, a jednocześnie korzystając z okazji, chciałbym członkom naszego stowarzyszenia, przedstawić
kierunki, którymi zamierzam podążać w najbliższym czasie, kierując Sekcją Polską.
Podobnie jak mój poprzednik, Arkadiusz Skrzypczak, chcę aktywnie współpracować z innymi sekcjami narodowymi IPA i kontynuować wymianę stażową policjantów w ramach Placement Programme. Osobiście uważam, że to jeden z nadrzędnych celów naszej działalności – umożliwiać funkcjonariuszom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez bezpośrednią służbę z kolegami z zagranicy, dawać im szansę na poznanie prawnych i administracyjnych realiów pracy w innych krajach.
Wszystkim członkom i sympatykom organizacji, ich rodzinom, a w szczególności czytelnikom “IPA Wiadomości Sekcji Polskiej” życzę w nadchodzącym Nowym Roku wszystkiego co najlepsze, zdrowia, wszelkiej
pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym oraz szczęścia osobistego. Życzę Wam nawiązywania nowych
kontaktów i przyjaźni, wielu niepowtarzalnych wyzwań i możliwości.
Servo per Amikeco
nadinsp. Marek Działoszyński
Przede wszystkim, skoncentruję swoje wysiłki na tym, aby Sekcja Polska stanęła na wysokości zadania, jakim jest
organizacja III Światowego Seminarium dla młodych policjantów, które w lipcu 2015 roku odbędzie się w Polsce.
Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiej Sekcji IPA,
Na liście moich priorytetów nie zabraknie także działań mających rozwijać dotychczasową dobrą współpracę
z przełożonymi służbowymi funkcjonariuszami policji i straży granicznej. Zależy mi na tym, żeby w programie kursów zawodowych dla nowych funkcjonariuszy znalazła się informacja o historii, celach i programie naszego stowarzyszenia. Chciałbym bowiem, aby nasze szeregi zasilali nowi, młodzi, aktywni funkcjonariusze, dla których motto
naszego działania „Servo per Amikeco”, czyli „Służyć poprzez przyjaźń” stanie się szczególnie bliskie.
Boże Narodzenie to święta rodzinne, pełne wzruszeń i refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze.
Dołożę także wszelkich starań, aby sprawnie realizować wszystkie zadania, które nakłada na mnie, jako prezydenta, nasz statut.
Korzystając z faktu, że ten numer naszego czasopisma jest ostatnim w tym roku, pragnę złożyć Wam i Waszym bliskim najlepsze, najserdeczniejsze i najcieplejsze życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym nowym 2014 roku spełnienia marzeń i realizacji zamierzeń. Życzę, aby ten nowy rok był dla
wszystkich rokiem szczęśliwym, a dla naszego stowarzyszenia rokiem rozwoju! Do Siego Roku 2014!!!
Fryderyk Orepuk
Prezydent Sekcji Polskiej IPA
4
Należycie do organizacji odgrywającej ogromnie ważną rolę w policyjnym środowisku, w jego integracji,
propagowaniu idei współpracy międzynarodowej. Poprzez różne formy kontaktów z policjantami innych
krajów, w trakcie spotkań, seminariów, wizyt, budujecie prestiż polskiej Policji. Życzę Wam – w imieniu
własnym i kierownictwa Policji – aby idee przyjaźni i solidarności pomiędzy policjantami, członkami IPA
wszystkich krajów, zapoczątkowane przez Arthura Troopa, były wiecznie żywe. Niech rodzina IPA powiększa
się i rozwija nadal, udowadniając siłę Waszych ideałów.
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Życzę Wam, abyście spędzili je w gronie najbliższych, łamiąc się opłatkiem w atmosferze wzajemnej życzliwości. Niech ten wyjątkowy czas napełni Was radością i wiarą w przyszłość.
Szczególne życzenia przesyłam wszystkim tym, którzy świąteczny czas spędzą na służbie, w kraju oraz poza
jego granicami, daleko od swoich rodzin i przyjaciół. Nieoceniony jest Wasz codzienny wysiłek, pasja
i poświęcenie.
W nadchodzącym Nowym 2014 Roku życzę Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, optymizmu, sukcesów
zawodowych i osobistych oraz fascynujących wyzwań.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
gen. bryg SG Dominik Tracz
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
5
PREZYDIUM
PREZYDIUM
tomasz Adamek
otrzymał tytuł
„Zasłużony dla sekcji polskiej IPA”
T
omasz Adamek otrzymał tytuł „Zasłużony dla sekcji polskiej
IPA” Dużym wydarzeniem nie tylko dla funkcjonariuszy stołecznej Policji, ale przede wszystkim dla członków naszego stowarzyszenia, było spotkanie z Tomaszem Adamkiem, byłym zawodowym mistrzem świata organizacji International Boxing Federation IBF
i International Boxing Organozation IBO w kategorii junior ciężkiej
oraz World Boxing Council (WBC) w kategorii półciężkiej.
W dniu 23 sierpnia 2013 r. na terenie Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji odbyło się spotkanie z pierwszym Polakiem, który zdobył nagrodę imienia Muhammada Alego za wybitne osiągnię-
cia sportowe i postawę poza ringiem „Muhammad Ali Giant Athlete Award” ,w którym uczestniczyło
ponad 100 policjantów, członków
naszego stowarzyszenia. Podczas spotkania Tomasz Adamek
dzielił się swoimi wspomnieniami
i doświadczeniami z bogatej kariery zawodowej, a także opowiadał
o codziennych problemach m.in.
z utrzymaniem wagi i o różnicach
w treningu. Przekazał na ręce Prezydenta A. Skrzypczaka rękawice
i koszulki ze swoimi autografami,
które zostaną przekazane na cele
charytatywne Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po poległych
policjantach. Kulminacyjnym momentem spotkania było wręczenie
przez Prezydenta SP IPA legitymacji Tomaszowi Adamkowi z tytułem „Zasłużony dla sekcji polskiej
IPA” wraz z koszulką z logo IPA.
Po tej uroczystości nasz bokserski
mistrz świata pokazał zebranym
kilka technik pięściarskich m.in.
markując sparing z Markiem Kamińskim, byłym pięściarzem warszawskiej „Gwardii”.
Nie obyło się bez licznych zdjęć
mistrza z uczestnikami spotkania oraz składanymi autografami na specjalnie przygotowanych
na tę okazję pocztówkach. Spo-
tkanie zakończyło się uroczystym przekazaniem rękawic bokserskich
z autografem naszego mistrza na ręce Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Dariusza Działo. W godzinach popołudniowych Tomasz Adamek spotkał się z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Markiem Działoszyńskim, któremu również wręczył parę
rękawic bokserskich ze swoim autografem.
Tomasz Adamek jest kolejnym namacalnym przykładem jaką pozycję nie tylko w Policji, ale również w społeczeństwie ma nasze stowarzyszenie. Dlatego czujemy się zaszczyceni że będzie on kolejnym
naszym ambasadorem postępującym w myśl motta „Servo per Amikeco”. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować nadinspektorowi Dariuszowi Działo,
Komendantowi Stołecznemu Policji za pomoc w organizacji spotkania na terenie oddziałów Prewencji KSP oraz koledze Andrzejowi
Giżyckiemu, bez którego wydatnej
pomocy i zaangażowania spotkania nie udałoby się zorganizować.
Arkadiusz Skrzypczak
fot. Marek Krupa
6
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
20-leCIe eStońSKIej SeKCjI IPA
P
odczas tradycyjnych Summer Days w Estonii, Sekcja Narodowa IPA tego kraju obchodziła swoje 20-lecie istnienia.
Do Paide przyjechały delegacje z 15 krajów, by wspólnie
świętować jubileusz. Najliczniej reprezentowane były Sekcja Fińska, Litewska i Łotewska. Sekcję Polską IPA reprezentowała Sekretarz Generalny Agnieszka Hamelusz.
W miniony lipcowy weekend w estońskim Paide odbyły się uroczystości 20-lecia powstania Sekcji Estońskiej IPA. Obchody zostały włączone w tradycyjne estońskie Summer Days, czyli zabawy i gry sportowe, w których w ciągu dnia współzawodniczyły
drużyny międzynarodowe.
W piątkowy wieczór odbyła się oficjalna gala, podczas której
przedstawiciele sekcji narodowych gratulowali prezydentowi estońskiej sekcji IPA i życzyli kolejnych 20 lat działalności. W sobotnie przedpołudnie międzynarodowe delegacje wzięły udział w tzw.
Święcie bezpieczeństwa, w ramach którego ulicami miasteczka
przeszła wielobarwna parada w mundurach policji z takich krajów jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Dania, Niemcy,
Sri Lanka, Irlandia, Francja, Wielka Brytania, USA, Belgia, Szwajcaria i Polska. Policjanci wzbudzali zainteresowanie wśród mieszkańców Paide, którzy tłumnie przyszli, by obejrzeć to widowisko.
Popołudnie poświęcono na gry i zabawy sportowe. Wśród obecnych na uroczystości znalazł się II wiceprezydent światowy Werner Busch z Niemiec, a Sekcję Polską reprezentowała Agnieszka
Hamelusz - sekretarz generalny.
Agnieszka Hamelusz
geSt PRZyjAŹnI
W
dniu 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie policji Halle (Salle)
odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA - wiceprezydent Fryderyk Orepuk
oraz Tadeusz Chołodecki - przekazali (zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu SP IPA podjętą na posiedzeniu w Mirsku) osobom
poszkodowanym w wyniku powodzi, która w miesiącu czerwcu
2013 roku nawiedziła teren Saksonii w Niemczech, kwotę tysiąc
Euro.
Koledzy z Niemiec wytypowali do tego wsparcia dwie najbardziej
poszkodowane w wyniku tego kataklizmu osoby (członków IPA)
tj. koleżankę Liane Muller oraz kolegę Rudiego Kasper i zgodnie z ich życzeniem każda z tych osób otrzymała po 500 Euro.
Koleżanka Liane Muller odebrała tę kwotę osobiście, a w imieniu Rudiego Kasper pieniądze odebrał Axel Gunsch- kierownik
IPA Sachsen – Anhalt. W spotkaniu, poza wyżej wymienionymi
uczestniczyli: prezydent policji Sachsen – Anhalt - Pani Bergman;
kierownik rewiru policji Schwan; zastępca komendanta policji
w Merseburgu -Olaf Sendel; przewodniczacy IPA Halle Jorg Gebbert oraz kierownik wydziału kryminalnego Pan Fehse. Wszyscy
obecni bardzo wysoko ocenili gest pomocy podkreślając, że w takich przypadkach materializuje się nasze „ipowskie” motto „Servo
per Amikeco”. Prezydent policji Sachsen – Anhalt, Pani Bergman,
w ramach podziękowania wyraziła chęć dalszej współpracy pomiędzy naszymi zarządami proponując przyjęcie w Halle kilkuosobowej grupy IPA z Polski. Warto podkreślić, że jak wynika z wyceny, koleżanka Liane Muller w wyniku powodzi poniosła straty
na kwotę osiemdziesięciu tysięcy Euro, a kolega Rudi Kasper – na
kwotę czterdziestu tysięcy Euro.
Po spotkaniu mieliśmy możliwość zwiedzenia jednostki Policji
oraz sali IPA, a także dzięki uprzejmości Axela Gunscha i Olafa
Sendela zwiedziliśmy Halle i Merseburg.
Fryderyk Orepuk
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
7
PREZYDIUM
PREZYDIUM
38 posiedzenie
International executive
Council w Kopenhadze
obchody Święta Kiszyniowa
w dniach 17-22 września 2013 r. w stolicy danii odbyło się 38 posiedzenie Światowej Rady wykonawczej IPA, w którego obradach
z ramienia naszej sekcji udział brali Arkadiusz Skrzypczak jako delegat oraz Fryderyk orepuk jako obserwator.
P
odobnie jak w latach ubiegłych konferencja rozpoczęła się od
przedstawienia rocznych raportów sporządzonych przez światowego prezydenta Pierre-Martin MOULIN, sekretarza generalnego Giorgios Katsaropoulos oraz skarbnika Ramain Miny. W trakcie
podsumowania roku ubiegłego stwierdzono spadek członków w naszym stowarzyszeniu o 12 041 osób w stosunku do roku 2011. Największy odpływ w ciągu jednego roku zanotowały następujące sekcje narodowe: Rumunia – 7 289 osób, USA -1 335 osób, Włochy
-738 osób, Wielka Brytania -692 osoby, Holandia -607 osób. Aktualnie do naszego stowarzyszenia przynależy 401 117 członków zrzeszonych
w 63 sekcjach narodowych. W związku ze spadkiem ilości członków zanotowano spadek wpływów ze składek członkowskich, niemniej jednak
podjęto decyzje o zmniejszeniu składki członkowskiej na 2014 rok z 2 Euro na 1,65 Euro od
osoby. Zmiana była spowodowana nie tylko kryzysem finansowym w wielu krajach Europy, ale
również faktem, iż od następnego roku wchodzą
w życie nowe wzory legitymacji członkowskich
w formie kart i to sekcje narodowe na podstawie otrzymanych matryc, będą ponosiły koszty
ich wytworzenia.
W
kolejnych dniach obrad przedstawiono raporty, w których omówiono m.in.
funkcjonowanie 64 IPA house, które są
zlokalizowane na terenie 21 sekcji narodowych.
W 2014 w Atenach odbędzie się kolejny IPA House Manager’s Meeting. W kategorii IPA Travel nasza sekcja zajęła drugie miejsce za
sekcją Niemiec w kategorii sekcji podróżujących, natomiast czwarte miejsce za USA, Izraelem i Francją wśród sekcji przyjmujących delegacje zagraniczne. W kategorii aktywności sportowej oraz organizacji imprez sportowych nasza sekcja zajęła drugie miejsce za Litwą
a przed Rumunią, Niemcami, Węgrami, Izraelem, Hiszpanią i Chorwacją. Nagrodę w postaci pucharu dla najaktywniejszej sekcji w działalności sportowej w 2012 roku otrzymała sekcja Litwy. W kolejnym
współzawodnictwie na najlepszy film o IPA, zostało zgłoszonych 7 filmów, w tym sekcji polskiej. Najlepszym filmem okazał się film z Hong
Kongu, drugie miejsce zajął film z Izraela, a trzecie z Australii.
Komisja Zawodowa zaprezentowała zmodyfikowaną ankietę dla osób
ubiegających się o dofinansowanie w ramach Arthur Troop Scholarship. W 2014 r. zaplanowano seminaria w IBZ Gimborn m.in. CoPRa
(Community Policing and Prevention of Radicalism) dla policjantów
8
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
pełniących służbę na dworcach lotniczych, kolejowych i autobusowych. Ponadto, zaplanowano seminarium dla policjantów pełniących
służbę w ramach misji pokojowych w Afganistanie, Kosovie, Cyprze,
Timorze, Sudanie i Liberii. Tradycyjnie w terminie 02-06.06.2014
odbędzie się seminarium polsko-niemieckie na temat „Przyczyny
i formy przestępczości młodzieży”, koszt uczestnictwa wynosić będzie 285 Euro od osoby. Sekcja Grecji w terminie 01-05.10.2014 r.
na Krecie będzie organizować seminarium dla policjantek, które ze
względów finansowych zostało w tym roku odwołane. Koszt udziału będzie wynosił 295 euro
od osoby. W dalszej części obrad omówiono 2.
światowe seminarium dla Young Police Officers,
które odbyło się w tym roku w Australii oraz zaaprobowano propozycję organizacji 3 edycji seminarium dla młodych policjantów w Polsce
w 2015 roku. Na podstawie przedstawionej przez
A. Skrzypczaka multimedialnej prezentacji nasza
sekcja otrzyma od Biura Światowego kwotę 10
000 Euro na organizację tego przedsięwzięcia
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Ponadto, w prawach członka naszego stowarzyszenia zawieszono Gabon, sekcję która od 2011
roku nie opłaca składek członkowskich, nie sporządza raportów rocznych oraz nie wysyła swojego delegata na posiedzenia Biura Światowego. Sekcja Armenii została przyjęta w poczet pełnoprawnych członków naszego stowarzyszenia
i jest 64 krajem należącym do IPA. Sekcjami oczekującymi na przyjęcie w poczet stałych członków są: Kazachstan, Macedonia, Czarnogóra, Kolumbia, Kamerun oraz Panama.
n
a zakończenie obrad odbyła się miła uroczystość podziękowania prezydentowi sekcji polskiej A. Skrzypczakowi za jego działalność jako prezydenta sekcji narodowej przez dwie ostatnie
kadencje. Prezydent Światowy Pierre-Martin Moulin wręczył naszemu prezydentowi „Certyficate of Merit„ za wybitne zasługi dla IPA.
Kolejne posiedzenie Rady Wykonawczej odbędzie się w terminie
2-7.09.2014 r. w niemieckiej miejscowości Potsdam. Koszt udziału
wynosić będzie 830 Euro i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
natomiast 1020 Euro w pokoju jednoosobowym.
Autor tekstu i zdjęć: Fryderyk Orepuk
na współpracą z naszym krajem w zakresie doskonalenia zawodowego dla policjantów.
n
a zaproszenie Prezydenta sekcji IPA Mołdavia Vasyla Batcu
do Kiszyniowa udał się Prezydent Arkadiusz Skrzypczak, który wraz z przedstawicielami sekcji narodowych IPA z Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Norwegii, uczestniczył w dniach 11-15.10.2013 r.
w uroczystych obchodach Święta Kiszyniowa – stolicy Mołdawii.
Pomimo, że sekcja IPA Mołdawia jest w strukturach naszego stowarzyszenia dopiero od 2010 roku, działa bardzo prężnie o czym świadczy ich wielokrotna obecność na imprezach organizowanych przez
naszą sekcję. W trakcie kilkudniowego pobytu przedstawiciele Prezydium sekcji IPA Mołdawia, zaprezentowali zagranicznym gościom
swoje dobra kultury takie jak Orheiul Vechi – sanktuarium z XV wieku, rezerwat przyrody Codru czy słynną na całą Europę winnicę Milestii Mici.
W trakcie pobytu, odwiedziliśmy także wioskę Budesti, położoną 5
km od stolicy kraju, zamieszkałą przez 5044 obywateli, którego głównym źródłem utrzymania jest uprawa rolnictwa. W trakcie spotkania
z Burmistrzem Miasta p. Nina COSTIUC, zostało nam zaprezentowane centrum dla dzieci i młodzieży „Udo Jurgens”, które m.in. zostało
finansowo wsparte przez sekcję niemiecką IPA. Ze względu na brak
środków finansowych, bardzo dużo rodziców nie ma możliwości zakupu książek w języku mołdawskim dla swoich dzieci, że nie wspomnę o komputerach. Centrum jest jedynym takim miejscem, gdzie
mają okazję czytać książki w języku rodzimym oraz uczyć się pracować na komputerach, których są tylko dwie sztuki . Na zakończenie spotkania Prezydent SP IPA przekazał na ręce p. Burmistrz kwotę 100 Euro na zakup książek. Jakie było jego zdziwienie, kiedy dnia
następnego otrzymał pisemny „act de donatii” wraz z rachunkiem zakupu poszczególnych wolumenów do biblioteki i ogromnymi słowami wdzięczności.
Sekcja Mołdawii IPA jest biedną sekcją narodową, jak i jego cały
kraj, lecz serdeczność ludzi z jaką przyjmują gości jest niewiarygodna. Dlatego uważam, że jako sekcja z 21-letnim stażem w szeregach
IPA, powinniśmy bardziej zaangażować się w pomoc naszym mołdawskim przyjaciołom w myśl naszego motta „Servo per Amikeco”.
Autor tekstu i zdjęć: Arkadiusz Skrzypczak
Odbyły się również oficjalne spotkanie z p.Ion BODRUG Komendantem Głównym Policji, p.Dorin CHIRTOACA Prezydentem Miasta Kiszyniow, w trakcie którego był obecny również p.Artur MICHALSKI Ambasador RP w Mołdawii. W jego trakcie omówiono kierunki
współpracy pomiędzy naszymi krajami, na bazie nie tylko działalności
społecznej w ramach naszego stowarzyszenia, ale również wymiany
zawodowej. Ze względu na fakt, iż Mołdawia jako niezależne państwo
jest nadal w trakcie przemian ustrojowych, bardzo jest zainteresowaWIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
9
PREZYDIUM
PREZYDIUM
Porozumienie z Rumuńską
Sekcją Narodową IPA
zostało podpisane w trakcie obrad Krajowego Zarządu Rumuńskiej sekcji narodowej IPA, które odbyło się w Bukareszcie.
Porozumienie podpisane przez Costica Voicu prezydenta sekcji rumuńskiej i Arkadiusza Skrzypczaka, prezydenta sekcji polskiej dotyczy wymiany kilkuosobowych grup na poziomie sekcji
narodowej oraz grup wojewódzkich i regionów.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem delegacje mają liczyć od 6
do 8 osób a czas pobytu i programu ma być przygotowany na 5
dni. Na 60 dni przed przyjazdem delegacji zapraszający powinien
otrzymać imienną listę uczestników z numerami paszportów lub
dowodów osobistych. Ponadto powinien na liście zostać wskazany kierownik lub lider delegacji oraz osoba tłumacza.
Język angielski będzie językiem oficjalnym przy prowadzonej korespondencji i tłumaczeniach dla odwiedzających grup. Kosz-
Z wizytą
w tatarstanie
ty podróży pokrywa grupa zaproszona, natomiast koszty podróży
z lotniska, jedzenia, noclegów, wejściówek do obiektów zwiedzanych pokrywa grupa zapraszająca na terenie swojego kraju. Grupa zapraszająca zabezpiecza przynajmniej 1 pokój jednoosobowy
oraz pozostałe dwuosobowe wyposażone w łazienki i TV. Wskazane jest aby w trakcie programu zwiedzania podróże nie trwały
dłużej niż 3-4 godzinny dziennie, a miejsce zakwaterowania było
zmieniane najwyżej dwukrotnie.
Na zakończenie ustalono, że do końca 2013 roku sekretarze generalni obu sekcji IPA przygotują wykaz regionów i grup wojewódzkich zainteresowanych wymianą, aby w styczniu 2014 r. można
było przygotować preliminarz współpracy na wszystkich szczeblach sekcji narodowych IPA Polski i Rumunii.
A. Skrzypczak
W
dniach od 12 do 19 października 2013 roku przedstawiciele dolnośląskiej i łódzkiej grupy wojewódzkiej IPA przebywali na terenie Federacji Rosyjskiej w Republice Tatarstan.
W okresie od 8 do 15 września 2013 roku obie grupy wojewódzkie
gościły u siebie przedstawicieli IPA z Republiki Tatarstan. W składzie naszej delegacji było więc po pięciu przedstawicieli z każdej
z tych grup.
Nasi gospodarze w Tatarstanie przygotowali nam bardzo napięty, ale
atrakcyjny program, dzięki któremu poza oficjalnymi spotkaniami z
Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Tatarstanu oraz kadrą naukową Policyjnego Instytutu Prawniczego (czyli szkoły policji, w której kształceni są funkcjonariusze w całej Federacji Rosyjskiej od kursów podstawowych poczynając, a na uzyskaniu pełnego wyższego
wykształcenia ze stopniem oficerskim kończąc) mieliśmy także możliwość zapoznania się z historią republiki. Już pierwszego wieczoru
czekała nas niespodzianka w postaci baletu „Szugarle” wystawianego
w budynku opery, w Kazaniu. Zwiedziliśmy kazański kreml z meczetem, wysłuchaliśmy historii miasta oraz odbyliśmy spacer po śródmieściu. Możemy więc potwierdzić, że Kazań to duże, nowoczesne
miasto, w którym mieszka ponad milion trzysta tysięcy mieszkańców. Zwiedziliśmy także Almatiewsk, Leninogorsk i Bugulmię. Wszędzie przyjmowani byliśmy jak przyjaciele. Na granicach województw
10
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
czekali na nas gospodarze - Komendanci Policji, a witani byliśmy
chlebem i solą oraz ludowymi wypiekami, a w każdym z odwiedzanych miast zwiedzaliśmy także siedziby komend policji oraz miejscowe atrakcje. Warto podkreślić, że w Almatiewsku ma swoją siedzibę
TatNieft (firma, która już 70 lat zajmuje się wydobywaniem ropy naftowej w Tatarstanie). Wielkim przeżyciem i atrakcją dla nas był także fakt, że zostaliśmy zaproszeni do prawdziwej bani (łażni parowej)
gdzie przeżyliśmy prawdziwe seanse łajania (bicia) witkami brzozowymi. W drodze powrotnej do Polski mieliśmy jedenaście godzin pobytu w Moskwie.
Prezydent Rosyjskiej Sekcji IPA Aleksiej Gankin i sekretarz genaralna
Alevtina Biełousowa zorganizowali nam zwiedzanie pałacu, w którym
na Kremlu urzęduje Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin,
mieliśmy możliwość zwiedzenia Placu Czerwonego z Mauzoleum Lenina a także mogliśmy zrobić zakupy w najsłynniejszym domu towarowym Moskwy, czyli w tzw. CUMie(Centarlnyj Uniwersalnyj Magazin). Pełni wrażeń i pięknych wspomnień wróciliśmy do domów z nadziejami, że przeżycia te na długo pozostaną w naszej pamięci, a pamięć ta będzie odświeżana w czasie oglądania albumów ze zdjęciami, które otrzymaliśmy od naszych kolegów z Tatarstanu, i których
mnóstwo wykonaliśmy także sami.
Fryderyk Orepuk
fot. Zbigniew Markowski i Marek Urbański
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
11
PREZYDIUM
PREZYDIUM
Kongres Słowackiej
Sekcji IPA
1% PODATKU
NA RZECZ SEKCJI
POLSKIEJ IPA
-
W
dniach 7 – 10.11.2013 r., w Hotelu „Gate One” w Bratysławie
odbył się Kongres Narodowy Słowackiej Sekcji IPA. Poza
delegatami ze Słowacji, uczestniczyli w nim także przedstawiciele sekcji narodowych IPA z Austrii, Chorwacji, Słowenii, Danii,
Czech, Prezydent Światowy IPA i przedstawiciel PEB. Polską Sekcję
IPA reprezentowali koledzy Piotr Wójcik i Adam Kalicki.
W trakcie kongresu wybrano nowe władze Sekcji Słowackiej. Prezydentem został wybrany Peter Muller, a Sekretarzem Generalnym pozostał Jan Welitz. Podczas uroczystej kolacji, która zakończyła dwudniowe obrady, przedstawiciele Sekcji Polskiej pogratulowali wyboru
nowemu Prezydentowi i wręczyli mu okolicznościowy grawerton od
Prezydenta SP IPA. Oprócz oficjalnych spotkań mieliśmy możliwość
wymiany poglądów zarówno z kolegami ze Słowacji jak i z przedstawicielami innych Sekcji Narodowych, na temat funkcjonowania ich
Sekcji oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej. Wymieniliśmy także spostrzeżenia w temacie pozyskiwania nowych członków
stowarzyszenia oraz problemów związanych z koniecznością wprowadzenia nowych legitymacji członkowskich.
socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sek-
swojego podatku na rzecz stowarzyszenia.
W czasie, gdy delegacji podejmowali ważne decyzje dla Sekcji Słowackiej, koledzy z Regionu IPA Bratysława w profesjonalny sposób
zorganizowali czas delegacjom zagranicznym. Pokazali nam szereg
atrakcji turystycznych tj. skansen w Ćićmanach, Zamek w Bojnicach,
Fabrykę porcelany „Modra” oraz Stare Miasto w Bratysławie.
Piotr Wójcik
Zdjęcia: Adam Kalicki
12
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
KRS: 0000154720
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
13
PLACEMENT PROGRAMME
PLACEMENT PROGRAMME
placement programme
Staż zaczął się dość nietypowo. W drodze do Darmstadt autokar został zatrzymany prze niemiecką policję, a mnie funkcjonariusze zabrali do nieoznakowanego radiowozu pod pretekstem sprawdzenia
moich danych, jako osoby poszukiwanej. Jak się okazało, w jednostce czekała na mnie Laura, która trzymała ciasto z napisem: „SERVO
PER AMIKECO -Freundschaft (przyjaźń)”. Od początku poczułam się
tam jak u siebie w domu. Każdy z funkcjonariuszy niemieckiej Policji
był w stosunku do mnie bardzo miły i serdeczny. Przygotowali bogaty program wizyty, nie tylko pod kątem wymiany doświadczeń zawodowych, ale również poznania okolic Südhessen.
się ze specyfiką służby oraz uregulowaniami prawnymi w krajach
osób uczestniczących w wymianie. Placement programme umożliwił polskim policjantom udział w działaniach służbowych funkcjonariuszy Policji Irlandzkiej, zapoznanie się z zasadami działania poszczególnych wydziałów, strukturą organizacyjną oraz głównymi
zadaniami i problemami Policji w Irlandii. Pełnienie służby wspólnie z funkcjonariuszami poszczególnych wydziałów było dla nich
ciekawym doświadczeniem. W czasie pobytu w Irlandii uczestniczyli w codziennej służbie i zapoznali się z pracą tamtejszej Policji.
Na stażu w Irlandii ...
W
ramach Placement Programme, w październiku 2013 r. asp.
Ryszard Figura (funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze) oraz Bartosz Wiese uczestniczyli w stażu w miejscowości Cork, gdzie mogli przyglądać się pracy kolegów służących w Garda Síochána – Policji w Irlandii. Zasadniczym
celem takiego stażu jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie
Umożliwiono im także wielokrotnie pełnienie służby z funkcjonariuszami ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy zapoznali ich ze
specyfiką swojej pracy, powierzonym im sprzętem oraz największymi problemami, z którymi spotykają się na co dzień. Należy zwrócić
uwagę, iż policjanci patrolowi w Irlandii pełnią służbę nie posiadając
na wyposażeniu broni palnej. Zapoznali się ze specyfiką pracy wydziału Garda Traffic Corps, który zajmuję się bezpieczeństwem ruchu
drogowego. Mieli także możliwość poznania pracy funkcjonariuszy
Garda Armed Support Unit, czyli odpowiednika polskiej grupy realizacyjnej. Jest to grupa wyszkolonych i w pełni uzbrojonych policjantów,
którzy są kierowani na miejsce najpoważniejszych zdarzeń. Podejmują interwencję wobec najniebezpieczniejszych przestępców, a teren
ich działania nie ogranicza się tylko do terenu miejskiego. Z pewnością te doświadczenia będą przydatne w codziennej służbie w kraju.
Staż zawodowy w ramach
„Placement Programme”
M
arta Gwizdalska z KMP Włocławek w ramach Placement Programme przebywała we wrześniu 2013 r. na stażu zawodowym w miejscowości Bergstraße – Niemcy. Jej opikeunem
była Laura Hartmann - policjantka Komendy Policji w Südhessen,
która pracuje w pionie poszukiwawczym specjalizującym się w ujawnianiu osób poszukiwanych lub zaginionych, jak również poszukiwaniem skradzionych pojazdów.
W dniu 11 listopada wraz z Komendantem Miejskim Policji w Jeleniej Górze wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości oraz w festynie przeprowadzonym z tej okazji na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Spotykała się z władzami karkonoskich miast i gmin. Miała możliwość zobaczyć odbywające się zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego policjantów, a także poznać jednostki broni będące na wyposażeniu polskiej Policji. Wzięła również udział w zajęciach z musztry oraz wyszkolenia ogólnopolicyjnego w klasie o profilu policyjnym w ZSTIL w Piechowicach.
W
dniach 3 – 17 listopada br. policjantka z Irlandii Grainnne O’Sulivan odbywała staż w Komendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. W pierwszych dniach swojego pobytu była
gościem Regionu IPA Wrocław i miała okazję zapoznać się z pracą
w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także zobaczyła stadion wrocławski, starówkę i zabytkową część Wrocławia między
innymi Ostrów Tumski. W kolejnych dniach przebywała na terenie kotliny jeleniogórskiej gdzie została zapoznana ze specyfiką pracy polskiej Policji, specyfiką regionu oraz z komisariatami policji na terenie
powiatu jeleniogórskiego. Między innymi odbyła staż w komisaria-
14
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
W ciągu dwóch tygodni miałam okazję poznania specyfiki służby na
różnych jej szczeblach.
Marta Gwizdalska
Bartosz Wiese
tach górskich w Karpaczu, Kowarach i Szklarskiej Porębie, w których
to jednostkach realizowane są także tzw. policyjne patrole narciarskie. Miała również możliwość poznać zasady współpracy pomiędzy
Policją a Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, GOPR, Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Straż Miejską w Jeleniej Górze.
Z Irlandii do Jeleniej Góry...
Miałam okazję poznać strukturę i organizację pracy policjantów
w Polizeipräsidium (odpowiednik Komendy Wojewódzkiej Policji)
w Südhessen, którą przedstawił mi komendant powyższej jednostki Bernd Denninger. Poznałam również strukturę i organizację Zakładu Karnego w m. Weiterstadt. Następnie miałam okazję poznać organizację pracy funkcjonariuszy Bundespolizei na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczyłam w czynnościach związanych z zatrzymaniem, przeszukaniem pojazdów i kontroli osób w nich przebywających. W teorii i praktyce został mi zaprezentowany trening bezpiecznej, szybkiej jazdy radiowozem służbowym. Uczestniczyłam w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego o Puchar Niemiec na stadionie w Darmstadt pomiędzy Schalke 04 - SV Darmstadt. Spotkałam się z Wiceprezydentem Polizeipräsidium Südhessen z Uwe Brunnengräber, któremu zrelacjonowałam swój bogaty program wizyty w niemieckiej Policji, podkreślając życzliwość i profesjonalizm w tym przedsięwzięciu.
Podsumowanie pobytu odbyło się w Sali IPA w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, gdzie w trakcie spotkania z Komendantem Miejskim Policji insp. Zbigniewem Ciosmakiem oraz szefem Regionu IPA w Jeleniej Górze mł. insp. Zbigniewem Markowskim został omówiony przebieg stażu oraz wręczono koleżance z irlandzkiej Policji okolicznościowe pamiątki z pobytu w Polsce.
W trakcie pobytu w kotlinie jeleniogórskiej koleżanka z Irlandii poznała wielu interesujących ludzi, nawiązała nowe przyjaźnie, poznała także walory turystyczne regionu i wiele karkonoskich tajemnic…
Ryszard Figura
Placement Programme
w Kalifornii
W
październiku 2013 r. odbył się staż policjanta Przemysława Kałdowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
w miejscowości Livingston w stanie Kalifornia. Pobyt
w USA odbył się w ramach programu wymiany policjantów Placement Programme. W pierwszych dniach w miejscowości Sacramento uczestniczyłem w spotkaniu z policjantami z różnych stanów USA oraz Europy i Azji. Udaliśmy się również na zwiedzanie
i pokazy szkolenia policjantów w Akademii Policyjnej CHP. W kolejnych dniach służbę pełniłem w patrolach policyjnych na terenie Hrabstwa Merced. Patrole na terenie miasta tak jak u nas mają na celu
zapewnienie ładu i porządku na ulicach jednak podejście do policjanta diametralnie się różni - zawsze traktuje się z ogromnym szacunkiem. Społeczność lokalna bardzo chętnie współpracuje z policją. Podczas patrolowania dróg ekspresowych – Highway, gdzie jest
to główny szlak przerzutowy marihuany w głąb Stanów Zjednoczonych, obowiązkowe jest noszenie kamizelki kuloodpornej i dodatkowej broni automatycznej. Podczas pełnienia służby prowadzenie dokumentacji ogranicza się do wprowadzania danych do bazy informacyjnej, gdzie pod własnym ID policjant może rozliczyć przebieg
służby. Podczas pobytu również brałem udział w działaniach antynarkotykowych z oddziałami specjalnym SWAT. W ramach służby poznałem pracę funkcjonariuszy policji więziennej County Sheriff of Merced. Brałem udział w zabezpieczeniach imprez masowych.
Służba policjanta w każdym kraju jest odpowiedzialna, niebezpieczna i wyczerpująca i dlatego w Kalifornii mocno zwraca się uwagę na
podniesienie komfortu pracy funkcjonariusza. Na przykład funkcjonariusz aby podnieść swoją sprawność fizyczną ma do dyspozycji, w ramach godzin służbowych, siłownię, do której korzystania bardzo namawiają przełożeni, można też zauważyć, że podczas służby policjanci nie noszą nakryć głowy, gdy jest tak im wygodniej, czy korzystają
według potrzeby z wielu przerw. Zawód policjanta w Stanach Zjednoczonych jest bardzo prestiżowy, co widać w poszanowaniu obywateli,
oddaniu służbie i wynagrodzeniu. Safety, Service and Security – bezpieczeństwo, obsługa i zabezpieczenie.
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
15
KONGRES ZAMOŚĆ
Kongres SP IPA w Zamościu
Prezentacja Prezydium
PREZENTACJA NOWEGO PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ
Prezydent Fryderyk Orepuk - młodszy inspektor w stanie spoczynku - emerytowany policjant z trzydziestoletnim
stażem służby. Służbę pełnił w różnych pionach i na różnych stanowiskach - ostatnie 7 lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 2001 roku
- był członkiem komisji rewizyjnej w DGW a od 2008 roku jest Prezesem Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
we Wrocławiu. W kadencji 2011 – 2013 był II Wiceprezydentem Sekcji Polskiej IPA. Członek IPA, Stowarzyszenia
Komendantów Policji, Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych oraz PTTK. Wielokrotnie odznaczany odznaczeniami
państwowymi i resortowymi. Aktywny turysta górski.
I Wiceprezydent Witold Drzażdżyński - 46 lat, podinspektor Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu, członek IPA Region Poznań od 1995 r. Aktualnie (od 10 lat) Przewodniczący Regionu IPA Poznań i Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej (od lat 5). Organizator wspólnie z członkami Regionu Poznań od 14 lat Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IPA (w 2013 r. odbyła się już jego XV edycja). Członek Prezydium SP IPA w latach 2010 - 2013.
Zainteresowania - turystyka i modelarstwo (niestety coraz mniej czasu), bo większość czasu poświęca działalności w IPA.
W
dniach 25 – 27.10.2013r. w Hotelu „Artis&Spa” w Zamościu odbył się IX Kongres Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA). Uczestniczyli w nim delegaci z 17 grup wojewódzkich, przedstawiciele władz samorządowych, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał
Domaradzki, Komendant Miejski Policji w Zamościu podinsp. Konrad
Piziorski oraz przedstawiciel Komendanta Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Jacek Iwasiuk. Reprezentanci z 15 państw
tj. Austrii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Irlandii, Cypru, Rumunii, Ukrainy,
Wielkiej Brytanii, Izraela, Słowenii, Rosji, Grecji, Słowacji i Serbii dopełnili obrazu tego największego od trzech lat wydarzenia dla Sekcji
Polskiej IPA.
Oficjalnie Kongres zainaugurowano wprowadzeniem do Sali konferencyjnej sztandaru Sekcji Polskiej IPA i powitaniem wszystkich
zgromadzonych przez gospodarza terenu tj. Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Piotra Wójcika oraz ustępującego Prezydenta
Sekcji Polskiej – Arkadiusza Skrzypczaka.
Po zakończeniu ceremonii powitalnej przyszedł czas na ciężką pracę:
rozliczenie poprzedniego i wybór nowego Prezydium. Żeby formalności stało się zadość na początek wybrano członków komisji skrutacyjnej odpowiedzialnej za liczenie głosów. Następnie w głosowaniu
jawnym na przewodniczącego zebrania wybrano Arkadiusza Skrzypczaka, a na zastępcę Fryderyka Orepuka. Członkowie ustępującego
Prezydium przekazali delegatom sprawozdania ze swojej działalności, a Prezydent Arkadiusz Skrzypczak przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą trzyletnią kadencję. Delegaci nie mieli wątpliwości co do udzielenia absolutorium Prezydentowi, pozostałym
przedstawicielom Prezydium, jak też Komisji Rewizyjnej. W następnej części obrad przystąpiono do wyborów Prezydenta Sekcji Polskiej. Zgłoszono jedną kandydaturę na to stanowisko tj. kol. Fryderyka Orepuka, który w jawnym głosowaniu został wybrany Prezydentem Sekcji Polskie IPA na lata 2013-2016. Po krótkim wystąpieniu
nowego Prezydenta, przystąpiono do wyboru pozostałych członków
Prezydium. Wysunięto kandydatury 11 osób, z których każda miała
szansę zaprezentowania się delegatom. W efekcie podczas głosowania tajnego wybrano 8 osób, które to objęły funkcję:
I Wiceprezydent - Witold Drzażdżyński
II Wiceprezydent - Aneta Sobieraj
III Wiceprezydent - Krzysztof Skowron
Sekretarz Generalny - Arkadiusz Skrzypczak
16
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Zastępca Sekretarza Generalnego - Radosław Skubina
Skarbnik - Wiesława Misterka
Zastępca Skarbnika - Piotr Wójcik
Członek Prezydium - Robert Rzeźnik
W głosowaniu tajnym wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Szymurski
Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Żelazny
Członek Komisji Rewizyjnej - Roman Herezo
W czasie kiedy delegaci podejmowali istotne decyzje dla przyszłości SP IPA, delegacje zagraniczne oraz inni zaproszeni goście mieli możliwość podziwiania piękna ziemi zamojskiej. Dzięki zaangażowaniu kolegów z Regionu IPA Zamość odbyli spacer po Zwierzyńcu,
a następnie zwiedzili „Perłę Renesansu” tj. miasto Zamość.
Wieczór podsumowujący kongres rozpoczął się od przepięknego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Po półgodzinnym występie i kilku bisach rozpoczął się uroczysty bankiet, na którym nowy
Prezydent miał okazję przedstawić skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej, wręczyć medale „Za zasługi dla SP IPA” oraz podziękować
wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą wspierają
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Należy zaznaczyć, że swoim
udziałem bankiet uświetnili: Prezydent Miasta Zamość – Pan Marcin
Zamoyski, Wójt Gminy Zamość – Pan Ryszard Gliwiński, Sekretarz
Starostwa Powiatowego – Pan Jerzy Zawadzki oraz Komendant Straży Miejskiej w Zamościu – Pan Krzysztof Adamczyk. Po wystąpieniu
Prezydenta SP IPA swój czas miały delegacje zagraniczne, które wyraziły swoje podziękowania i przekazały drobne upominki dla SP IPA.
IX Kongres SP IPA dzięki ogromnemu wysiłkowi i profesjonalizmowi
organizatorów z Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA należy uznać za
niezwykle udany. Dbałość o szczegóły była zadziwiająca, a atmosfera
i obsługa hotelu Artis oraz atrakcje jakie oferował (Spa, basen, sauna,
jacuzzi, mini tężnia) sprawiały, że nawet po całym dniu siedzenia na
sali obrad, wszyscy goście odzyskiwali siłę i chęci do dalszej pracy na
rzecz Stowarzyszenia. Trzeba mieć nadzieję, że tego zapału i energii
wystarczy na kolejne 3 lata, aż do X Kongresu SP IPA.
Aneta Sobieraj/Piotr Wójcik
fot. Adam Cisek, Mariusz Ratyna
II Wiceprezydent Aneta Sobieraj - 32 lata, w Policji pracuje od 2005 roku, obecnie w Zespole Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Stosunki Międzynarodowe. Wielokrotnie brała udział w wymianach młodzieżowych z Anglią i Niemcami w ramach działalności w Unii Europejskich Federalistów oraz w wielu szkoleniach międzynarodowych dla funkcjonariuszy policji m.in. we Włoszech, Holandii, czy Czechach. Członkiem IPA jest od 6
lat. Początkowo pełniła funkcję przewodniczącej Regionu IPA Łódź-Widzew, następnie członka Prezydium Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, a ostatnie 3 lata była Zastępcą Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej IPA. Od roku jest w Zarządzie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego IPA w niemieckim Gimborn
Jej pasją jest fotografia, podróże, poznawanie innych kultur oraz nauka języków obcych.
III Wiceprezydent Krzysztof Skowron -39 lat. Komisarz, od 1 grudnia br. Komendant Komisariatu Policji w Pyskowicach. W IPA od 1994 roku, członek założyciel byłej katowickiej grupy wojewódzkiej IPA, przewodniczący
Regionu IPA Gliwice, wiceprezes Śląskiej Grupy Wojewódzkiej. Zainteresowania - piłka nożna, kolarstwo, fotografia, kulinaria.
Sekretarz Generalny Arkadiusz Skrzypczak - 51 lat, młodszy inspektor w stanie spoczynku, emerytowany policjant. Były wykładowcą w Zakładzie Prewencji oraz Radca w Zespole Funduszy Pomocowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wielokrotny uczestnik misji pokojowych z ramienia ONZ m.in. w Serbskiej Krainie, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. W 1995 delegowany do Miednoje (Rosja), gdzie uczestniczył w pracach sondażowo-ekshumacyjnych pomordowanych policjantów. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami ONZ. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 1995 roku. Pełnił funkcje: Przewodniczącego Warszawskiej Grupy Wojewódzkiej do 1998 r., Przewodniczącego Regionu Legionowo w latach
2003-2009, Wiceprezydenta sekcji polskiej w latach 2004-2007, Prezydenta sekcji polskiej w latach 2007-2013.
Aktualnie wybrany do władz światowych International Executive Council, członek Professional Commission.
Zastępca Sekretarza Generalnego Radosław Skubina - 47 lat, w Policji od 1991 r. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Patrolowo-Intwerwencyjnego.
W międzynarodowym stowarzyszeniu Policji od 2005 roku. Założyciel regionu IPA Suwałki w 2006 r. i jego pierwszy przewodniczący do 2012 r. W latach 2009-2012 członek prezydium Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej. Od
12.04.2012 r. prezes Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej. W 2002 i 2005 r. uczestniczył w misji pokojowej ONZ w Kosowie. Aktywnie działa na rzecz honorowego krwiodawstwa w służbach mundurowych za co otrzymał „kryształowe serce” i uhonorowany został orderem „zasłużony dla zdrowia narodu”. Hobby to strzelectwo i piłka nożna.
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
17
HOTELE REKOMENDOWANE
PREZENTACJA NOWEGO PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ
Skarbnik Wiesława Misterka - 60 lat, podkomisarz w stanie spoczynku. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Policji od 1992 roku. Jest jednym z założycieli IPA na terenie byłego woj. nowosądeckiego i od chwili założenia
do 1998 r. jej skarbnikiem. W 1998 r. na fali zmian ustrojowych podjęła służbę w Komendzie Powiatowej w Limanowej, gdzie utworzono Region IPA i tam pełniła funkcję członka zarządu. We wrześniu 2007 jako delegat MGW
na VI Kongres IPA w Bochni została wybrana na funkcję Skarbnika Sekcji Polskiej IPA, w pażdzierniku 2010 na VII
Kongresie w Muszynie ponownie została wybrana Skarbnikiem SP IPA. Zwiedziła z IPA większość krajów Europy oraz Izrael, Tatarstan i Piatigorsk w Rosji. Jest na emeryturze ale dalej pracuje na etacie jako główna księgowa
w federacji stowarzyszeń NOT. Jest babcią pięciorga wnucząt. Interesuje się religiami świata oraz bieżącą polityką. W Bydgoszczy na obchodach XX Lecia Sekcji Polskiej IPA o została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji oraz medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Na Kongresie w Zamościu po raz trzeci została wybrana Skarbnikiem Sekcji Polskiej IPA.
Zastępca Skarbnika Piotr Wójcik - 44 lata, czynny policjant pracujący w KWP Lublin.
W IPA od 1999r. - Lubelska Grupa Wojewódzka IPA, w latach 1999 - 2003 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Od 2003 r. Prezes Lubelskiej GW IPA (czwarta kadencja), w latach 2001 - 2007 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej SP IPA (dwie kadencje). 0d 2007 r. Zastępca Skarbnika SP IPA (trzecia kadencja).
Hobby: sport (piłka nożna, narty) oraz kolekcjonowanie modeli samochodów policyjnych. Uwielbia działalność
społeczną, dlatego też aktywnie działa w NSZZ Policjantów, gdzie jest Wiceprzewodniczącym Zarządu Terenowego KWP w Lublinie.
Członek Prezydium Robert Rzeźnik - 48 lat, Inspektor, obecnie od 3 lat Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie, wcześniej w Białogardzie oraz Łobzie. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 1993 r. Od roku 1999
r. do chwili obecnej, Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Organizator wielu turniejów piłkarskich, strzeleckich i innych spotkań integracyjnych. Nawiązał ścisłą współpracę z Regionami IPA z Kiel, Rostock,
Anklam. Współorganizator spotkania „Policje Świata w Policach”. Kilkukrotnie odznaczony odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Hobby: sport a szczególnie piłka nożna, odznaczony Brązową Odznaką Honorową PZPN.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szymurski - lat 63, nadkomisarz w stanie spoczynku, emerytowany
policjant. Były Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w KPP w Środzie Wlkp. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 1996 r., gdzie pełnił funkcje
skarbnika, członka Zarządu i Wiceprezesa Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej, członka Prezydium Regionu Poznań. Aktualnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej WGW. Od kongresu w Wildze nieprzerwanie członek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA.
Członek Komisji Rewizyjnej Roman Herezo - 59 lat, podinspektor w stanie spoczynku, emerytowany policjant,
były I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 18.05.1992 roku - w sekcji Duńskiej a od 06.11.1992r. w sekcji Polskiej. Pełnił różne funkcje w jeleniogórskiej grupie wojewódzkiej IPA, a od 1999r. w dolnośląskiej grupie IPA obecnie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej dolnośląskiej grupy IPA. Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA w kadencji 2007-2010.
Członek Komisji Rewizyjnej kpt. rez. SG Piotr ŻELAZNY - 43 lata. Emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Były starszy specjalista Wydziału Operacyjnej Analizy Kryminalnej Zarządu Operacyjno Śledczego Komendy
Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Ukończył studia II stopnia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Podyplomowe Studia Mediacji Sądowej (UŚ w Katowicach) oraz Podyplomowe Studia Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (WSPOL Szczytno). Dekorowany Odznaczeniem państwowym i resortowym. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji od 2004 roku, gdzie pełnił funkcję członka założyciela pierwszego samodzielnego Regionu IPA Cieszyn II skupiającego w swych szeregach funkcjonariuszy Straży Granicznej. W larach 2004-2007 członek Komisji Rewizyjnej Regionu. W latach 2007-2013 Sekretarz
Prezydium Zarządu Regionu. W latach 2010-2013 Członek Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
w Katowicach. Od 2012 roku Ławnik Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie.
18
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Hotele rekomendowane
Sekcja Polska IPA prowadzi program „Hotele rekomendowane przez IPA”. Program skierowany jest do członków stowarzyszenia oraz osób zasłużonych dla IPA. Dzięki niemu członkowie stowarzyszenia za okazaniem legitymacji IPA mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z
wybranych hoteli, z którymi mamy podpisaną umowę.
Chcielibyśmy Wam przedstawić podstawowe informacje o naszych rekomendowanych hotelach i zachęcić do korzystania ze specjalnej oferty, jaką mają dla naszych członków. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie, ponieważ standard i ceny są zróżnicowane, a hotele usytuowane w różnych regionach kraju.
HOTELE WAM
Prezydium sekcji polskiej IPA podpisało umowę o współpracy z Grupą Hoteli WAM w grudniu 2009 roku. W ramach tej współpracy
członkowie IPA i Zasłużeni dla sekcji polskiej IPA po okazaniu ważnej
legitymacji IPA mają prawo dokonywać rezerwacji ze zniżką 20 %.
Hotel Gambit w Cieszynie
Usytuowany jest w zacisznej części miasta, niespełna 1 km od przejścia granicznego, w pobliżu dworca PKP i PKS, oddalonego około 20
minut od centrum.
Hotel „LAS”
w Piechowicach koło Szklarskiej Poręby. Położony jest w cichym
i spokojnym miejscu otoczony lasem, przy międzynarodowej trasie
E 65, 4 km od centrum Szklarskiej Poręby. Dysponuje 134 pokojami
z TV SAT, radiem, telefonem i lodówką oraz 2 apartamentami i 9 pokojami lux.
Hotel Restauracja Kaukaska w Wolsztynie
Dysponuje 3 apartamentami, 11 pokojami jednoosobowymi, 13 pokojami dwuosobowymi oraz 3 pokojami trzyosobowymi. Pokoje wyposażone są w łazienkę z toaletą oraz odbiorniki TV. W hotelu znajduje się również restauracja oraz sala konferencyjna.
Zajazd nad Wieprzem
Położony jest w malowniczym zakątku Lubelszczyzny nad rzeką
Wieprz, w odległości około 100 km od stolicy. To lokal czynny całą
dobę, przez cały rok, posiadający cztery indywidualnie urządzone
sale restauracyjne, oraz wygodne pokoje hotelowe. Życząc udanego
pobytu w Zajeździe, zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą smaków i atrakcji.
Pensjonat WATRA
Pomieszczenia mieszkalne: Pensjonat maksymalnie może pomieścić
szesnastu gości. Goście mogą skorzystać z apartamentu dwupokojowego dla czterech osób każdy z łazienkami i dwóch pokoi dwuosobowych. Pensjonat posiada też pokój gościnny na szesnaście osób.
Pokoje wyposażone w łazienkę, TV SAT, lodówkę oraz kameralne
umeblowanie. Pensjonat posiada parking samochodowy oraz istnieje możliwość przywożenia ze sobą zwierząt.
Dom Łowiecki Baszków
Dom z ogrodem posiada 6 pokoi sypialnych, w których może nocować 13 osób. Dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią i pokojem
dziennym (konferencyjny) na 15 osób. Znajduje się tam również telewizja i radio, 7 łazienek z prysznicem i 7 toalet.
IPA House Gołuchów
Gołuchów leży 14 km od Kalisza. Okolica bogata w lasy, rzeki, pałace i historie. IPA House posiada 7 pokoi, w których może spać 14 osób
+ 2. Sala Konferencyjna na 18 osób. Gwarantowany parking dla samochodu, Możliwość korzystania z łódek. Zwierzęta domowe tj. psy
i koty są dozwolone.
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Ośrodki i hotele Centrum Usług Logistycznych oferują dla członków
IPA 20 procentową zniżkę. W całym kraju funkcjonuje 16 hoteli CUL,
w tym w Warszawie, Poznaniu i miejscowościach wypoczynkowych.
Hotel Zejer koło Białegostoku
Jest to miejsce szczególne, bo choć położone w zasięgu Białegostoku, to pozwala poczuć się tak jak byśmy byli gdzieś daleko od miasta,
na łonie natury, z dala od pośpiechu, hałasu, gwaru i codzienności.
Hotel Polonia w Krakowie
Trzygwiazdkowy Hotel Polonia działający pod tą nazwą od 1917
roku, położony jest w samym centrum Krakowa, co umożliwia piesze
zwiedzanie zabytków miasta. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 118 miejsc noclegowych w 62 pokojach, w których oprócz standardowego wyposażenia znajduje się TV, telefon. Szczególnie polecamy apartamenty - duże pokoje z pięknym XIX wiecznym wystrojem i klimatyzacją.
Hotel Beskid w Nowym Sączu
Jest doskonałym miejscem na odpoczynek, przystanek w podróży
służbowej czy pobyt biznesowy. Oferujemy 72 pokoje w tym: pokoje standardowe, o podwyższonym standardzie oraz 3 apartamenty.
Willa Widok w Polanicy
Położona jest w cichej i uroczej okolicy z pięknymi widokami na góry.
Teren zagospodarowany i ogrodzony. Na obszarze 10 ha posiadłości
znajdują się Willa o powierzchni ok. 300 m2, na obszarze 0,5 ha znajduje się las dębowy, a w dolnej części posesji dwa stawy oraz górski
strumyk. Możliwość pobytu ze zwierzętami. Wspaniałe miejsce do
wypoczynku, idealne dla rodzin z dziećmi. 20 proc. zniżki dla członków IPA.
Hotel Barka w Kalwarii Zebrzydowskiej
Trzygwiazdkowym hotel otoczony pięknym ogrodem z basenem
w spokojnej okolicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oferujemy jasne
i wygodne, komfortowo urządzone pokoje, klimatyzowaną restaurację z tradycyjnym polskim i europejskim menu, bilard, salę konferencyjną, ogród z odkrytym basenem, jacuzzi, darmowy monitorowany parking oraz bezprzewodowy bezpłatny dostęp do Internetu.
Hotel Król Plaza w Jarosławcu
Czterogwiazdkowy hotel to magiczne, pełne dobrej energii miejsce, gdzie czas igra z wyobraźnią, a na przybyłych czeka wiele atrakcji. Walorem hotelu jest znakomite położenie, dobre warunki do wypoczynku rodzinnego i dużo możliwości dla amatorów aktywnego
urlopu nad morzem.
Hotel Silesian
Nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, w
skład którego wchodzi Quality Silesian Hotel*** oraz Economy Silesian Hotel**, a także Restauracja, Bar, Wellness Centre i profesjonalnie przygotowane Centrum Konferencyjne.
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
19
HOTELE REKOMENDOWANE
HOTEL TRyLOGiA W ziELOnCE
Położony w plenerach dawnych szlacheckich dworów i bujnej polskiej przyrody na cztero- hektarowym terenie. Powstał z inspiracji
dziełami Henryka Sienkiewicza, a przede wszystkim w hołdzie wielkiemu Polakowi, mistrzowi kina Jerzemu Hoffmanowi, w podziękowaniu za ekranizację „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”.
pOKOjE GOŚCinnE W szCzyRKu
Znajdują się blisko wyciągu narciarskiego. Obiekt znajduje się
w Szczyrku przy ul. Zawodzie 1 - u podnóża góry Hyrca w otoczeniu
lasu i rzeki. Około 300 m od głównej stacji wyciągów orczykowych
w Czyrnej oraz wyciągów dla osób początkujących i dzieci. Dodatkową atrakcją jest tor snowtubingu (rynna śnieżno - lodowa do jazdy na pontonach).
HOTEL EdisOn W bARAnOWiE
Hotel Edison oddalony 12 kilometrów od centrum Poznania i 6 kilometrów od lotniska Ławica, położony w malowniczej okolicy Jeziora Kierskiego.
pEnsjOnATy W KudOWiE zdROju, sOKOLCu i REWALu
Pensjonat „SOKOLEC” znajduje się w Górach Sowich w pięknej dolinie na zboczu Wielkiej Sowy, największego szczytu tych okolic.
“WiLLA ALFA”
usytuowana jest w samym sercu Kudowy Zdrój, 200 metrów od Parku Zdrojowego oraz Aquaparku.
Ośrodek wypoczynkowy „ALFA” znajduje się 80 metrów od morza.
Posiada 130 miejsc wypoczynkowych w pokojach 2, 3 i 4 – osobowych z łazienkami.
OŚROdEK dOsKOnALEniA zAWOdOWEGO
W dObiEszKOWiE K. sTRyKOWA
Położony jest w pięknym parku, w strefie klimatycznej rezerwatu
przyrody „Struga Dobieszkowska”, 2 km w bok od trasy 14, kilkanaście kilometrów od centrum aglomeracji łódzkiej.
HOTEL MŁyn jACKA W jAROszOWiCACH KOŁO WAdOWiC
W hotelu zarówno dorośli, jak i ich pociechy znajdą dla siebie mnóstwo intersujących zajęć. Zarówno przy doskonałej pogodzie jak
i podczas nieprzyjemnej aury obiekt oferuje ogrom atrakcji.
HOTEL KOniuszy W sREbRnEj GóRzE
Hotel dysponuje bazą ponad 50 miejsc noclegowych w pokojach
1,2,3 osobowych oraz w nowoczesnych apartamentach. Każdy pokój zawiera: łazienkę, telewizor LCD, programy telewizji cyfrowej, internet bezprzewodowy WiFi. Dodatkowe atrakcje hotelu to oryginalna fińska sauna, oraz możliwość skorzystania z Centrum Turystyki
Niekonwencjonalnej (quady, konie, rowery górskie).
HOTEL „ARKAdiA” W KLECzy GóRnEj
KOŁO KALWARii zEbRzydOWsKiEj
Dysponuje 10 pokojami dwuosobowymi i jednoosobowymi. Każdy
pokój posiada łazienkę, telewizor oraz telefon i podłączenie do internetu. Restauracja ARKADIA znajduje sie 5 km od Wadowic w miejscowości Klecza Górna, na trasie Kalwaria - Wadowice
OFiCERsKi yACHT CLub pACiFiC W AuGusTOWiE
Yacht Club zapraszamy na wczasy oraz weekendy, romantyczne
spotkania we dwoje o każdej porze roku. Gwarantuje wspaniały odpoczynek, wiele atrakcji, świetną kuchnię. Możliwości korzystania ze
SPA.
20
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
HOTEL GRód piAsTA W CHOMiąŻy szLACHECKiEj
Jest miejscem położonym na Szlaku Piastowskim, w zaciszu leśnym,
nad malowniczym Jeziorem Chomiąskim o krystaliczno czystej wodzie. To obiekt, który w ciekawy sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Drewniane domki, restauracje stylizowane na średniowieczne
karczmy, zadaszenia wykonane w stylu wiejskich strzech, liczne rzeźby.
goście z tatarstanu
na dolnym Śląsku
DOLNOŚLĄSKA GW
ATuT W LiCHEniu sTARyM (WiELKOpOLsKA)
Oferuje łącznie 124 komfortowych pokoi, w tym 6 apartamentów. Wszystkie pokoje i apartamenty standardowo wyposażone są
w przestronną łazienkę z suszarką do włosów, a także telewizor LCD,
radio, telefon oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Obiekt znajduje się koło 600 metrów od największej bazyliki w Polsce. Posiada
dostęp do pobliskiego pomostu na Jeziorze Licheńskim i przygotował przyległy teren do organizacji imprez plenerowych.
HOTEL WOdniK W ŁEbiE
Usytuowany jest w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej otoczony kompleksem leśnym tuż przy
plaży i w niewielkiej odległości od jezior Łebsko i Sarbsko. Hotel dysponuje 229 miejscami noclegowymi w apartamentach dwuosobowych i pokojach 1, 2-osobowych oraz 2-osobowych z dostawką,
z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pokoje wyposażone są
w telefon, telewizor, radio, lodówkę.
Więcej informacji znajdziecie na stronie www.ipapolska.pl w zakładce Rekreacja/Domy IPA.
Opracowanie: JS
W
dniu 08 września 2013 r. Prezydent SP IPA Arkadiusz
Skrzypczak powitał na lotnisku im. Fryderyka Chopina
w Warszawie dziewięcioosobową delegację członków IPA
z Republiki Tatarstanu. Po powitalnej kolacji nasi goście spędzili
pierwszą noc w Polsce w obiektach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Następnego dnia Arkadiusz Skrzypczak towarzyszył gościom podczas zwiedzania obiektów Centrum, po czym kolega Ireneusz Ziętkiewicz z DGW we Wrocławiu jako opiekun grupy zabrał ich w drogę na
Dolny Śląsk. Pobyt na Dolnym Śląsku nasi goście rozpoczęli od spotkania z władzami samorządowymi gminy i powiatu Góra oraz górowskimi policjantami a Pani Burmistrz podjęła wszystkich pysznym
obiadem, a gościom wręczyła upominki. Kolejne dwa dni nasi koledzy z Tatarstanu spędzili na terenie kotliny jeleniogórskiej. Zdobyli najwyższy szczyt Karkonoszy Śnieżkę, odwiedzili kowbojskie miasteczko „Western City” w Ścięgnach, poznali historię zamku Czocha
oraz odbyli spacer po uzdrowisku Świeradów Zdrój, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze, gdzie zostali przyjęci na oficjalnej wizycie przez
Prezydenta miasta. Obyli także spotkanie z Komendantem Miejskim
Policji w Jeleniej Górze, Burmistrzem Szklarskiej Poręby oraz członkami Zarządu Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu. Ostatni dzień
pobytu na Dolnym Śląsku rozpoczęli od oficjalnego spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Arturem Falkowskim. Komendant przedstawił gościom prezentację multimedialną dot. pracy dolnośląskiej Policji a także odpowiedział na szereg pytań dot. zagadnień
organizacji służby i pracy poszczególnych pionów Policji.
Wojewódzkim na czele oraz z członkami IPA Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej. W ostatni dzień ich pobytu w Polsce tj. 15 września 2013 r.
dzięki pomocy kol. Ewy Dębowskiej, Grzegorza Kwitosza ze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej oraz Jacka Mickiewicza –„Zasłużonego dla
SP IPA„- goście zwiedzili m.in. Pałac Królewski w Wilanowie, kolejką turystyczną rynek starego miasta w Warszawie i wieczorem zostali pożegnani na lotnisku skąd pełni – mamy nadzieję – niezapomnianych wrażeń odlecieli do stolicy Autonomicznej Republiki Tatarstanu – Astany.
Fryderyk Orepuk
fot. Janusz Konopnicki
Po tym spotkaniu goście odbyli spacer po mieście, zwiedzili stadion
oraz centrum miasta i po obiedzie udali się do Łodzi, gdzie koledzy
z Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej przygotowali im równie interesujący
program pobytu podczas którego zwiedzili słynną łódzką „Manufakturę”, kopalnię soli w Kłodawie, zażyli odpoczynku i kąpieli w słynnych termach, w Uniejowie, a jedno popołudnie na spotkaniu z kierownictwem służbowym łódzkiego garnizonu Policji z Komendantem
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
21
KUJAWSKO - POMORSKA GW
DOLNOŚLĄSKA GW
PReZent
od KomendAntA
11 października 2013 roku Region IPA w Strzelinie
przyjmował znamienitego gościa.
Salę tradycji Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie,
która jest siedzibą Regionu, odwiedził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński.
Pan Komendant zwiedzał naszą salę tradycji w dniu 23
lipca br w ramach obchodów Święta Policji, oglądając zebrane eksponaty z historii naszej jednostki oraz
kolekcję czapek policyjnych wielu krajów europejskich
zebranych przez członków strzelińskiego regionu IPA.
Ku zaskoczeniu zebranych nasz gość wręczył nam prezent w postaci oryginalnego hełmu angielskiego policjanta trafnie stwierdzając, że takiego eksponatu naszej
kolekcji brakuje.
Podarunek przyjął przewodniczący Regionu Artur Widelski gratulując spostrzegawczości.
Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze,
w którym uczestniczyli również nasi policyjni emeryci
oraz kierownictwo jednostki.
Jacek Bubula
fot. Anna Adamowicz
22
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
obchody Święta Policji w województwie Kujawsko-Pomorskim
C
oroczne Święto Policji obchodzone jest w dniu 24 lipca – zostało ono ustanowione w 1919 roku w rocznicę powołania Policji Państwowej. Województwo Kujawsko Pomorskie zainaugurowało obchody w dniu 26 lipca 2013 roku o godzinie 15,00 mszą
świętą w Kościele Świętego Mikołaja w Grudziądzu w asyście Kompanii Honorowej Policji.
Msza święta została odprawiona w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Po zakończonej mszy świętej na starówce w Grudziądzu z udziałem zaproszonych gości, Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego odbyła się część oficjalna uroczystości,
gdzie po wciągnięciu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu I zastępca Komendanta Głównego Policji gen. Krzysztof Gajewski przyjął meldunek i dokonał przeglądu pododdziału. Następnie Generał
Krzysztof Gajewski w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes wręczyli funkcjonariuszom Policji awanse na
wyższe stopnie służbowe i odznaczenia państwowe.
Kujawsko-Pomorską Grupę Wojewódzką International Police Association IPA Sekcja Polska reprezentował Prezes tej organizacji Jerzy
Archacki, który za całokształt włożonej pracy w rozwój IPA na terenie naszego województwa otrzymał złoty medal Za Zasługi dla Policji a brązowy medal został wręczony przewodniczącemu Regionu IPA
w Brodnicy Władysławowi Walaskowi.
W ramach obchodów wojewódzkiego Święta Policji w Grudziądzu
odbył się również festyn, na którym zaprezentowano umiejętności
naszych policjantów.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz współdziałania Policji
w różnych sytuacjach z lotnictwem, gdzie podczas pokazów zaprezentowano symulowane akcje policyjnych łodzi patrolowych z helikopterem na Wiśle.
Krzysztof Warchał
fot. Paweł Mazurek
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
23
KUJAWSKO - POMORSKA GW
KUJAWSKO - POMORSKA GW
Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski
w Judo Juniorów Młodszych
D
nia 31 sierpnia 2013 r. w hali sportowo - widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Otwarte
Mistrzostwa Polski, Polskiej Federacji Sportu GWARDIA Juniorów Młodszych w Judo z okazji XX–Lecia Polskiego Towarzystwa
Sportowego „Gwardia” w Bydgoszczy.
Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Policyjne Towarzystwo
Sportowe „Gwardia” oraz Kujawsko – Pomorską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska
w Bydgoszczy.
Do udziału w mistrzostwach przystąpiły drużyny krajowe i zagraniczne w różnych kategoriach wagowych między innymi z Białorusi, Czech, Estonii, Niemiec, Polski. Drużyny walczyły o cenne nagro-
dy, puchary i medale. Sportowa rywalizacja w judo pomiędzy zawodnikami wyłoniła najlepsze drużyny i zawodników. Najwięcej medali
zdobyli: Magdalena Braun 13, Anna Jeleńska 8, Anna Kasprzak 6, Kamila Ladziak 3. Zmagania sportowe odbyły się na wysokim poziomie.
Za cenną pomoc w zorganizowaniu zawodów kierujemy również do
sponsorów , zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA, a także innych osób
przygotowujących zawodników do ich sportowych zmaganiach. Prezes Policyjnego Towarzystwa Sportowego ‘’ Gwardia „ i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Jerzy Archacki w Bydgoszczy
uhonorował te osoby medalami i dyplomami.
Krzysztof Warchał
fot. Paweł Mazurek
Darem Świecia
z IPA po Morzu
Bałtyckim
W
dniach od 14 do 21 września tego roku odbył się rejs po Morzu Bałtyckim jachtem „Dar Świecia” pod patronatem Stowarzyszenia IPA Region Świecie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
Po krótkim instruktarzu załogi 9-osobowej wypłynęliśmy z Portu Jachtowego w Gdańsku przy bardzo malowniczym miejscu - Rezerwacie Przyrody „Ptasi Raj”. Zatoka Gdańska jak zwykle wietrzna
z niemałymi falami. Po opłynięciu Półwyspu Helskiego wiatr tak bardzo osłabł, że postanowiliśmy zatrzymać się we Władysławowie i poczekać na silniejszy. Następnego dnia o świcie ruszyliśmy w kierunku
Szwecji, kurs na wyspę Öland. Na środku Bałtyku dopadł nas ulewny
deszcz z porywami wiatru. Pierwsza noc na środku morza była dość
ciężka, niektórych z nas dopadła choroba morska, ale my Wilki Morskie ha.. ha.. przetrwaliśmy i przed południem dnia następnego przywitaliśmy Szwecję.
Na wyspie zwiedziliśmy osadę Grönhögen ze znanym klubem golfowym, bardzo starym kościołem rzymskokatolickim oraz portem. Kolejnego dnia wypłynęliśmy do Karlskrony, gdzie zwiedziliśmy port,
Stary Rynek z pięknym kościołem luterańskim Fredrikskyrkan oraz
mury obronne miasta z Muzeum Szwedzkiej Marynarki Wojennej.
Kolejna noc na morzu, kierunek Dania, wyspa Bornholm. Do portu w Neksø wpłynęliśmy na przepyszną duńską czekoladę. Po krótkim zwiedzeniu miasta dalej w drogę, kierunek Łeba, Polska. Wiatry sprzyjały, wachta w nocy na pełnym morzu przy blasku księżyca
i gwiazd minęła bardzo szybko.
W porcie jachtowym w Łebie uzupełniliśmy paliwo, zobaczyliśmy
miasto choć po sezonie trochę wyludnione to nadal bardzo ładne.
Noc w przystani bez kołysania, chyba czegoś brakowało. Nazajutrz
żagle w górę i do Helu, tam świeża ryba z kuflem piwa - to jest to co
lubią żeglarze. Po ośmiu dniach żeglowania wróciliśmy do trójmiasta,
gdzie jeszcze opłynęliśmy sopockie molo i rzeką Motławą gdańskie
śródmieście. Przygodę przeżyliśmy niecodzienną, wspaniałe morze,
świeża rybka z wędki popijana herbatką z r.. Za pomoc w przygotowaniu rejsu należy tu podziękować firmie ‘Gzella’ z Osia, kucharzom,
a także za okazaną cierpliwość pierwszemu i drugiemu kapitanowi
wyprawy. Jacht „Dar Świecia” również nie zawiódł. Do zobaczenia za
rok. Stopy wody pod kilem.
Przemysław Kałdowski
24
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
25
LUBELSKA GW
KUJAWSKO - POMORSKA GW
wizyta węgierskich policjantów na ziemi
Kujawsko – Pomorskiej
IX PIKnIK RodZInny PoŻegnAnIe lAtA
Z luBelSKIm KoZIołKIem
d
zień 14 września 2013 roku, już od samego rana przywitał nas
piękną, słoneczną pogodą, chociaż słońce chwilami chowało się za chmurki. Organizatorami tegorocznego „IX PIKNIKU
RODZINNEGO POŻEGNANIE LATA Z LUBELSKIM KOZIOŁKIEM”. który podobnie jak w latach ubiegłych odbył się na terenie wokół IPA House „Zajazd nad Wieprzem” w Sarnach k/Ryk, była Lubelska Grupa
Wojewódzka IPA, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Lublinie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa lubelskiego.
W
dniach od 7 października do 11 października 2013 roku
do Bydgoszczy przybyła z wizytą delegacja pięciu policjantów, członków IPA Węgry w składzie: Gabor Latorowski Komendant Policji z miasta Vac, Ambrus Zoltan – Szef Sztabu Komendy Stołecznej Policji w Budapeszcie, Toth Saba – Komendant
Policji miasta Dunakeszi, Gabor Pinter Naczelnik Biura Prezydialnego Komendy Stołecznej Policji w Budapeszcie, Iwan Szucs – policjant. Nasi węgierscy przyjaciele zostali zakwaterowani w pokojach
gościnnych znajdujących się w budynku Oddziałów Prewencji Policji
w Bydgoszczy. Następnego dnia w umundurowaniu galowym złożyli wizytę Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy insp.
Krzysztofowi Zgłobickiemu, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci.
Wymieniono doświadczenia zawodowe, omówiono problemy z jakimi spotyka się w codziennej służbie zarówno polska jak i węgierska
Policja. W spotkaniu uczestniczyli Arkadiusz Skrzypczak – Prezydent
Sekcji Polskiej IPA i Konsul Honorowy Węgier Marek Pietrzak.
Delegacja węgierska wraz z Prezydentem Sekcji Polskiej IPA Arkadiuszem Skrzypczakiem, Konsulem Honorowym Węgier Markiem Pietrzakiem oraz członkami zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy Panem Rafałem Bruskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele JFTC gen. Laszlo Szabo, gen.Wojciech Grabowski, Komendant Miejski Policji mł.insp. Andrzej Cieślik. Miła atmosfera i przedstawienie walorów turystycznych naszego regionu przez lokalne władze spotkała się z zadowoleniem naszych przyjaciół.
Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie gdzie zostali zapoznani z jego historią. Dzień zakończył się kolacją w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „Gród
Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej. Prezydent Sekcji Polskiej IPA Arkadiusz Skrzypaczak podpisał z właścicielem Mirosławem Walczakiem umowę rekomendacyjną Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Gród Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej z której wynika, iż
każdy członek IPA podczas pobytu w tym ośrodku może korzystać
26
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
z 20% zniżki. Policjanci węgierscy spotkali się również z Komendantem Powiatowym Policji w Żninie podinsp. Leszkiem Krzeszewskim
oraz przewodniczącym regionu IPA w Żninie Jackiem Kotem. W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zapoznali się ze strukturą
jednostki, wymienili doświadczenia, zwiedzali laboratorium i przyjęcie przez Komendanta Miejskiego Policji Pana mł. insp. Andrzeja Cieślika. Po zakończeniu wizyty goście zwiedzili miasto, gdzie ogromne
wrażenie na nich zrobiła starówka z wyspą Młyńską i teren śródmieścia. Dzień zakończył się zakupami w naszych centrach handlowych.
Kolejnym dniem wizyty było zwiedzanie Torunia oraz spotkanie z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Maciejem Lewandowskim, przedstawicielamem Zarządu Regionu IPA Toruń Tomaszem Kamińskim oraz Tomaszem Grendzickim przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. Goście zapoznali się z historią miasta
i życiem astronoma Mikołaja Kopernika, podziwiali panoramę Torunia
z wieży Ratuszowej. Należy tu wspomnieć, że przewodniczką po Toruniu była Sekretarz Regionu IPA, zastępca Komendanta Komisariatu
Śródmieście nadkom. Dorota Rybszleger. Dzień zakończył się strzelaniem z trenażera na strzelnicy w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy i pożegnalną kolacją. Pobyt naszych policyjnych przyjaciół z Węgier zaowocował propozycją wymiany stażowej pomiędzy
naszymi jednostkami w ramach Placement Programme.
Podsumowując wizytę z pobytu policjantów z Węgier składamy podziękowania za pomoc w organizacji; Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy Panu insp. Krzysztofowi Zgłobickiemu, Prezydentowi Sekcji Polskiej International Police Association Panu Arkadiuszowi Skrzypczakowi. Tomaszowi Grendzickiemu przedstawicielowi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, Konsulowi Honorowemu
Węgier Markowi Pietrzakowi.
Krzysztof Warchał
fot. Paweł Mazurek
Po uroczystym powitaniu uczestników Pikniku przez Prezesa LGW
IPA kol. Piotra Wójcika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP KWP
w Lublinie kol. Waldemara Dziedzica zabawa ruszyła pełną parą. Dzieci i młodzież zmagały się w konkursie strzeleckim z wiatrówki i z łuku
(prowadzonym przez Region IPA Lublin), jeździły na quadach, skakały na dmuchanych zabawkach, podziwiały sprzęt policyjny przedstawiony przez kolegów z AT oraz wspólnie z Puławską Akademią Karate wylewały swoje poty na macie. Dorośli zaś (zwolnieni z obowiązku
opieki) mogli posmakować wyśmienitych wyrobów mięsnych przekazanych przez firmy „Librus” oraz „Ryjek”, a przygotowanych przez
pracowników „Zajazdu nad Wieprzem”, popijając je wyśmienitym piwem przekazanym przez Browary Lubelskie „Perła” S.A. Aby tradycji stało się zadość odbył się też konkurs picia piwa na czas, który po
zaciętej walce wygrał przedstawiciel Regionu IPA Lublin. Nagrodą był
kufel oraz karnet na siłownię ufundowany przez Przewodniczącego
ZT NSZZP KWP w Lublinie. Oprócz czegoś dla ciała było też coś dla
ducha. Uczestnicy imprezy mogli potańczyć w rytm muzyki prezentowanej przez zaprzyjaźnionego DJ-a z Lublina. Podczas Pikniku została przeprowadzona licytacja obrazów przekazanych przez ZW NSZZP
w Lublinie oraz innych bardzo ciekawych przedmiotów m.in. koszulki z autografami, piłeczka z autografem Jerzego Janowicza i wiele
innych, które zostały przekazane przez ZT NSZZP KWP w Lublinie
i w Krasnymstawie. Środki uzyskane z tej licytacji zostaną przekazane na leczenie naszej koleżanki z Krasnegostawu. Zabawom i konkursom nie było końca. Niestety wieczór nadszedł bardzo szybko i trzeba było pożegnać się z gościnnym „Zajazdem” udając się w drogę powrotną do Lublina. Rok szybko minie i już niedługo ponownie spotkamy się na Pikniku Rodzinnym (jubileuszowym) w Sarnach.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy rodzinnej
należą się właścicielowi „Zajazdu nad Wieprzem”, firmom: Browary
Lubelskie „Perła” S.A., „Librus” i „Ryjek” oraz kolegom z Zarządu Terenowego NSZZP w Krasnymstawie i Lubartowie za zaangażowanie
w aukcję charytatywną.
Piotr Wójcik
fot. M.Szpot-Naręgowska, M.Kozioł
wyCIeCZKA do ZAKoPAnego
W
dniach 19 – 22 września 2013 roku, Lubelska Grupa Wojwódzka IPA wraz z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów KWP w Lublinie zorganizowała wycieczkę autokarową
do Zakopanego.
Deszczowego poranka, w czwartek 19 września, wyruszyliśmy
z Lublina w kierunku Zakopanego. Po kilkugodzinnej podróży autokarem wynajętym z KWP w Lublinie, „zahaczyliśmy” o Kraków, gdzie
każdy z uczestników wycieczki, w ramach wolnego czasu, zwiedzał to
przepiękne miasto w dowolny sposób. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Zakopanego, a właściwie do „Tatrzańskiego gościńca”
w Poroninie, gdzie po miłym przyjęciu i smacznej kolacji każdy
z uczestników zagospodarował sobie czas wolny.
Wszystko co piękne niestety szybko się kończy. W niedzielę 22 września, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Lublina, odwiedzając jeszcze na chwilę Zakopane (zakupy). Do Lublina wróciliśmy późnym
wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni ze wspólnego wyjazdu w piękne
i majestatyczne polskie Tatry.
Piotr Wójcik
fot. Mariusz Ratyna
Po krótkiej nocy, w sobotni poranek, wyruszyliśmy do Zakopanego. Ustalonego programu wycieczki nie było, tak więc jedni zwiedzali miasto, inni zdobywali górskie szczyty, a jeszcze inni opalali się
na Gubałówce. Po wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu, wróciliśmy
do hotelu, gdzie po krótkim odpoczynku bawiliśmy się przy ognisku. W sobotę rano - po trudach zabawy – udaliśmy się na Słowację,
gdzie zwiedziliśmy przepiękny, górujący nad okolicą - zamek „Orawski Hrad”. Godziny wieczorne i nocne zagospodarowaliśmy sobie bawiąc się przy dźwiękach góralskiej kapeli.
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
27
LUBUSKA GW
LUBELSKA GW
Spływ kajakowy Służb mundurowych
W
dniu 20.07.2013 r., Region IPA Terespol Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, zorganizował „V SPŁYW KAJAKOWY SŁUŻB MUNDUROWYCH”. Po przybyciu uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu tj. nad rzekę Krzna w m. Kijowiec, zostali oni serdecznie przywitani przez organizatorów imprezy. Następnie nasz kolega - instruktor i ratownik Wojciech Plażuk, który czuwał nad naszym bezpieczeństwem przez cały spływ przedstawił zasady bezpiecznego i prawidłowego zachowania się na wodzie.Po zwodowaniu kajaków wszyscy z zapałem wyruszyliśmy na trasę spływu zaczynając rzeką Krzna,
a kończąc na rzece Bug. Przez całą trasę spływu dopisywał nam dobry humor, chociaż pogoda w tym dniu nie była wymarzona. Płynięcie rzeką Krzną dla niektórych było wielkim wysiłkiem z uwagi na
fakt, iż rzeka ta jest bardzo kręta oraz wąska. Dlatego też pokonanie
jej można porównać do warunków ekstremalnych, gdzie należy wykazać się wytrwałością i sprytem.
20 września 2013r., na zaproszenie Prezesa Związku Emerytów
i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański oraz Prezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słubicach,
Przewodniczący IPA Region Krosno Odrzańskie Jarosław Żaguń,
wziął udział w uroczystości związanej z obchodami Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Starostwa
i Gminy Słubice, Komendant Placówki Straży Granicznej
w Świecku mjr SG Krzysztof Krawiec oraz kilkudziesięciu emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza.
Po wpłynięciu na rzekę Bug dotarliśmy do drewnianego kościółka
św. Jerzego stanowiącego atrakcję turystyczną tutejszego regionu.
Kościół w Krzyczewie - pierwotnie cerkiew unicka pw. św. Demetriusza - wybudowany został w 1683 r. dzięki Józefowi Hornowskiemu, właścicielowi dóbr pratulińskich. W 1810 r. został gruntownie
przebudowany. Po przejęciu świątyni przez wyznawców prawosławia
w 1875 r. dobudowano dwukondygnacyjną wieżę z babińcem
i dzwonnicą w górnej kondygnacji. Kościół zwrócono katolikom
w 1919 r. Od 1925 r. był on też kościołem filialnym parafii w Neplach.Finałem spływu była meta w Krzyczewie u państwa Gryciuków
w Agroturystyce „Bużny Szlak” z ciepłą kolacją, muzyką i odpoczynkiem.Po wspaniałej zabawie żal było się pożegnać, ale mamy nadzieję, że spotkamy się już za rok. Serdecznie dziękujemy Państwu Gryciukom za przygotowanie poczęstunku i noclegu w „BUŻNYM SZLAKU” w KRZYCZEWIE.
Wojciech Bandachowski
fot. Andrzej Kurzępa
Przedstawiciele poszczególnych instytucji złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą, przekazywali życzenia i podziękowania dla byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej, za ich trud w ochronie granicy państwowej.
Przewodniczący IPA Region Krosno Odrzańskie wręczył List
Gratulacyjny Prezesowi Związku Emerytów i Rencistów Straży
Granicznej z okazji Dnia Weterana. Korzystając z tak podniosłej
chwili, Przewodniczący IPA Region Krosno Odrzańskie wręczył
legitymacje dwóm nowym członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów- kol. Stanisławowi Boberskiemu i kol. Leonardowi Faryńskiemu.
turniej siatkarski w Zawierciu
d
rużyna siatkarska IPA/NSZZP LUBLIN (reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie) wzięła udział w „Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej”,
które odbyły się w Zawierciu i Porębie (woj. śląskie) w dniach 11 – 13
września 2013r. Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 drużyn policyjnych z Polski i Czech. Turniej objęty był patronatem Komendanta
Głównego Policji, a organizatorem zawodów był Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach.
dzień weterana
Służby granicznej
mendanta Głównego Policji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł
najlepszego atakującego turnieju otrzymał kol. Sylwester Góra z KWP
w Lublinie. Udział w tym turnieju był dla nas niezapomnianą przygodą oraz pozwolił poznać wspaniałych ludzi. Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.
Piotr Wójcik
fot. Dominik Trybuchowicz
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie czekał na nich smaczny żołnierski
poczęstunek. W trakcie konsumpcji można było posłuchać ciekawych opowieści kolegów, którzy pełnili służbę w ochronie granicy państwowej w poprzednich dekadach. Niektórzy z uczestników mieli okazję spotkać się po wielu latach i powspominać
„stare dobre czasy”. Całość uroczystości przebiegała w miłej
i ciepłej atmosferze.
Jarosław Żaguń
fot. Włodzimierz Tiszuk
Po zaciętych meczach grupowych i ćwierćfinałowych nasza drużyna
awansowała do półfinału turnieju. W meczach „final four” w pierwszym półfinale pomiędzy IPA/NSZZP Lublin, a KWP Katowice przegraliśmy ten mecz stosunkiem 2:0, natomiast w drugim meczu reprezentacja KWP Bydgoszcz musiała uznać w tym samym stosunku
wyższość drużyny z KWP Wrocław.
Mecz o trzecie miejsce, po zaciętej walce i wyniku 2:1 wyłonił pierwszą drużynę, która stanęła na podium. Była to nasza drużyna reprezentująca KWP w Lublinie.Mecz finałowy drużyna KWP w Katowicach pokonała drużynę z KWP we Wrocławiu i zdobyła Puchar Ko-
28
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
29
ŁÓDŹKA GW
LUBUSKA GW
Relacja
z pikniku
Regionu
NA
IPA
SPORTOWO
7 września br. w Zielonej Górze rozpoczęło się kolejne winobraniowe świętowanie. Program obchodów tegorocznych Dni wina zawierał
wiele atrakcji, m.in. artystycznych, rozrywkowych, kulinarnych oraz
sportowych. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, w tym członkowie IPA Region Krosno
Odrzańskie, postanowili rozpocząć to wielkie święto na ziemi lubuskiej od wysiłku fizycznego.
I tak dwie trzyosobowe drużyny wzięły udział w IV Biegu o Puchar
Prezesa LOTTO w Zielonej Górze, na dystansie 2,5 km, a następnie
indywidualnie w XXVIII Nocnym Biegu Bachusa na dystansie 10 km.
W tym roku obie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W biegu drużynowym udział wzięło 104 drużyny, a Nocnym Biegu
Bachusa uczestniczyło ponad 700 zawodników. Wyniki poszczególnych zawodników były różne, ale nie one były najważniejsze. Idea
jaka przyświecała uczestnikom zawodów, to propagowanie zdrowego stylu życia i pokazanie, że w taki sposób też można spędzać wolny czas. Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania i zapraszamy do aktywnego spędzania czasu oraz do udziału w biegach
przyszłym roku.
Jarosław Żaguń
fot. Paweł Grosse
30
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
łódź
W
dniu 24 sierpnia z inicjatywy Regionu IPA Łódź Widzew został zorganizowany „Piknik na koniec wakacji”. Celem imprezy była szeroko pojęta turystyka rodzinna. Adresatami
imprezy byli członkowie międzynarodowego stowarzyszenia IPA oraz
sympatycy stowarzyszenia. W pikniku wzięło udział ok.20 osób.
Początek spotkania został wyznaczony w Tomaszowie Mazowieckim
przed Skansenem Rzeki Pilicy - którego zwiedzanie było pierwszym
etapem imprezy. Na terenie skansenu można było obejrzeć unikatowe pojazdy pancerne z okresu II wojny światowej odnalezione w rejonie Pilicy, elementy budownictwa historycznego znajdujące się na
terenach w pobliżu Zalewu Sulejowskiego oraz historię młynarstwa
w miniaturze. Następnie uczestnicy zwiedzali rezerwat „Niebieskie
źródła” znajdujący się w pobliżu skansenu.
Po tych atrakcjach uczestnicy przejechali do miejscowości Zarzęcin
nad Zalewem Sulejowskim, gdzie w bazie harcerzy z hufca ZHP Łódź
Widzew odbyła się dalsza cześć pikniku. Na początku został rozpalony grill, aby uczestnicy pikniku mogli się posilić i nabrać sił przed
dalsza częścią imprezy. Po posiłku i krótkim odpoczynku uczestnicy
zamustrowali się na na szalupie wiosłowo - żaglowej typu „Dezeta”,
aby odbyć rejs po Zalewie Sulejowskim. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z pływaniem pod żaglami. Spokojny i równy wiatr sprawiał, iż żeglowanie było bardzo relaksujące. Oczywiście przywiało kilka szkwałów lecz dzielna załoga dała im radę. Po powrocie na stały ląd nastąpiła druga część grillowania, który była ostatnim akcentem pikniku.
Autor zdjęć i tekstu: Wojciech Kaczmarkiewicz
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
31
MAŁOPOLSKA GW
MAŁOPOLSKA GW
XIV turniej Strzelecki
Regionu IPA wadowice
12 października 2013 roku, w Tyrolu i Bawarii śnieg, na zachodzie
Polski deszcz, gdzie szukać w takim dniu słońca i pogody? Odpowiedź jest krótka – w Małopolsce, a dokładnie w Kleczy Górnej, gdzie
odbywał się w XIV Turniej Strzelecki Regionu IPA Wadowice. Nie jeden raz słyszeliśmy: „Jak wy to robicie, że zawsze macie pogodę?”.
Po prostu - staramy się.
W październikowym Turnieju wzięło udział 38 zawodników w czterech kategoriach: dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni i oczywiście
dodatkowo kategoria drużynowa, gdzie pod uwagę braliśmy trzy najlepsze wyniki z drużyny. Cieszy nas to, że z turnieju na turniej pozyskujemy coraz to nowszych uczestników, szczególnie miłośników
strzelectwa ze szkół. Rozpiętość wiekowa zawodników, to przedział
od lat 8 do … (nie będziemy wytykać wieku emerytom).
Zawodnicy oddawali po 10 strzałów do tarcz oddalonych o 20 m
z następujących rodzajów broni: karabinek M15 kal.5,6mm, rewolwer
ROSSI kal.38 oraz pistolet GLOCK kal.9mm. Gdy padł ostatni strzał
na strzelnicy i podliczono wyniki, można było przystąpić do upragnionego przez wszystkich finału. Wyniki w poszczególnych kategoriach
zawarte są w poniższych tabelach:
KAtegoRIA męŻCZyZn
1. Zygmunt Noga
263
2. Jarosław Bartosz
238
3. Marcin Synowiec
227
KAtegoRIA KoBIet
1. Karolina Tyl
183
2. Marta Twaróg
183
3. Joanna Tomasik
175
KAtegoRIA dZIeCI
1. Magdalena Cholewa
171
2. Wiktor Gądek
171
3. Klaudia Twaróg
169
KAtegoRIA junIoR
1. Kuba Zieliński
178
2. Emilia Foryś
172
3. Natalia Mizera
57
KAtegoRIA dRuŻynowA
1. Region IPA Nowy Sącz 662
2. Region IPA Wadowice
631
3. SEiRP w Wadowicach
534
4. ZS nr 2 im. ks. S. Staszica w Wadowicach 496
5. ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej
479
6. ZS nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie
7. Klasa IIIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni
410
154
Statuetki, dyplomy i cenne nagrody rzeczowe wręczali: Prezes Śląskiego Klubu Strzeleckiego ALFA z Siemianowic Śląskich - Pani Aleksandra Łyczykowska, instruktor strzelectwa praktycznego, członek
ŚKS ALFA, sędzia klasy państwowej - Kolega Robert Wrona oraz Sekretarz Regionu IPA Wadowice Andrzej Cholewa. Turniej zakończony bezpiecznie i szczęśliwie, uczestnicy zadowoleni z nagród, ale
i z samego uczestnictwa, a my czekamy na następny pogodny dzień
na wiosnę 2014 roku, kiedy to świętować będziemy XV już Turniej.
Andrzej Cholewa
32
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Co słychać
II międzynarodowy Konkurs Policjantów
Ruchu drogowego - murska Sobota 2013
W
dniach 12 i 13 września 2013 roku w Słowenii w miejscowości Murska Sobota odbył się II Międzynarodowy Konkurs
Policjantów Ruchu Drogowego. Polskę reprezentowali czterej policjanci z małopolskiego garnizonu z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: kom. Tomasz Jemczura,
st. asp. Przemysław Szczepański, sierż. sztab. Grzegorz Puła oraz st.
sierż. Jacek Gorczowski.
Na konkurs udaliśmy się w dniu 11 września w godzinach wieczornych, a dzięki zgodzie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
podróż odbyliśmy oznakowanym radiowozem marki Alfa Romeo.
W dniu 12 września w godzinach porannych zostaliśmy powitani
przez organizatora zawodów tj. miejscowego Komendanta Komisariatu Policji Manfreda Kepe i zakwaterowani w hotelu „ZVEZDA”. Następnie w godzinach południowych zostaliśmy zaproszeni na powitalny obiad, który odbył się w Centrum Handlowym „Maximus” w Murskiej Sobocie. Na spotkaniu powitalnym odbyły się prezentacje poszczególnych drużyn uczestniczących w zawodach, a powitanie przeprowadzili szefowie IPA Pomurje.
Po wspólnym posiłku zostaliśmy zaproszeni na prezentację multimedialną dotyczącą komunikacji oraz transportu drogowego na terenie
Słowenii. Podczas pokazu przedstawiono główne szlaki komunikacyjne kraju, przebieg autostrad oraz omówiono zakres i sposób kontroli pojazdów ciężarowych na terenie Słowenii. Po części teoretycznej wszyscy uczestnicy zostali autokarami przewiezieni na autostradę
A-5 w rejonie miejscowości Lendava, gdzie znajdował się posterunek
blokadowy Policji i można było zaobserwować działania słoweńskich
policjantów podczas kontroli pojazdów ciężarowych. Zaprezentowano również urządzenia zamontowane na mostach i przepustach, dokonujące samoczynnie pomiaru ciężaru przejeżdżających pojazdów,
które są monitorowane „on-line” i typowane do poddania szczegółowej kontroli drogowej. Dodać należy, że wzmożone kontrole pojazdów na autostradach w Słowenii odbywają się poprzez częściowe
zamknięcie autostrady, skierowanie ruchu przez punkty obsługi podróżnych lub parkingi, gdzie jadące z niewielką prędkością pojazdy
są typowane do kontroli drogowej. W godzinach wieczornych została zorganizowana uroczysta kolacja, a po niej turniej w kręgle, w którym nasza drużyna zajęła trzecie miejsce za drużynami gospodarzy.
W dniu 13 września o godzinie 9:00 rozpoczął się turniej policjantów ruchu drogowego poprzedzony prezentacją zawodników i określeniem zasad przeprowadzonych konkurencji. Turniej składał się
z trzech konkurencji technicznych, takich jak: jazda sprawnościowa
na czas samochodem osobowym, motocyklem oraz rowerem. Podczas rozgrywanych konkurencji występowały również elementy z codziennej pracy policjantów takie jak: szybkość wyciągania broni, spostrzegawczość, wykonanie pomiaru prędkości przy użyciu radarowego miernika prędkości.
II międzynarodowy
Konkurs Policjantów
Ruchu drogowego
- murska Sobota
Przygotowane przez organizatorów tory do poszczególnych konkurencji sprawiały wiele problemów uczestnikom konkursu. W klasyfikacji generalnej zawodów (startowało osiemnaście zespołów) nasza
reprezentacja zajęła drugie miejsce, a st. asp. Przemysław Szczepański otrzymał indywidualną nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w jeździe samochodem osobowym. W konkursie triumfowała reprezentacja IPA Fejér (Węgry) a trzecie miejsce zajęli chorwaccy policjanci
z miejscowości Čakovec. Podczas całego turnieju policjanci ze
wszystkich krajów chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, porównywali sprzęt, jakim dysponują policjanci w innych
krajach jak, i również przedstawiali problemy, z jakimi wszyscy borykają się w swojej pracy. Na słowa uznania i wdzięczności zasługują organizatorzy konkursu a szczególnie Manfred Kepe, który starał się, aby każda ekipa miała swojego opiekuna i czuła się na turnieju dosłownie jak we własnym kraju. Cała organizacja przedsięwzięcia była przygotowana w sposób bardzo profesjonalny, rzetelny i pomimo występującej czasem bariery językowej, wszystko było bardzo
przejrzyste i w pełni zrozumiałe.
Turniejowe zmagania zakończyły się pożegnalną kolacją z udziałem
uczestników i organizatorów konkursu, podczas której wszyscy doskonale bawili się przy regionalnych posiłkach i muzyce. Bardzo miłym akcentem była wymiana upominków przywiezionych ze swoich
krajów. W szczególny sposób na wręczeniu pamiątek zaprezentowali się węgierscy policjanci - przebrani w historyczne stroje, dziękowali wszystkim ekipom za wspólnie spędzony czas. Turniej i spotkanie
należy uznać za bardzo udane, a odniesiony sukces i miłe wspomnienia pozostaną na długo w naszej pamięci.
Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Jemczura
w Krakowie?
o
tym co słychać w królewsko-cesarskim Krakowie postanowili
dowiedzieć się członkowie i sympatycy IPA Uherské Hradiště,
miasta we wschodnich Czechach. Pod przewodnictwem Jaroslava Prchlika sympatyczni goście zjawili się w Krakowie w sobotnie
wczesne popołudnie 12 października 2013 roku.
Kraków powitał ich piękną, słoneczną pogodą, która zachęcała do
spaceru po Starym Mieście. Pokazaliśmy naszym gościom zamek
i katedrę na Wawelu. Następnie Traktem Królewskim, przez ulicę
Grodzką, Plac Wszystkich Świętych doszliśmy do Rynku Głównego.
Z perspektywy ulicy Grodzkiej oglądaliśmy wizytówki Krakowa - Wieżę Ratuszową, Sukiennice, Kościół Mariacki, Pomnik Adama Mickiewicza i kościół Świętego Wojciecha. Pobyt w Rynku był również okazją do wysłuchania „na żywo” melodii Hejnału Mariackiego granego przez strażaka - trębacza z Wieży Mariackiej kościoła Najświętszej Marii Panny oraz zakupu pamiątek w kramach Sukiennic. W czasie krótkiego odpoczynku, w jednym z licznych kawiarnianych ogródków, rozmawialiśmy także o formach działalności w IPA, możliwości
dalszych kontaktów. Następnie kontynuowaliśmy spacer po mieście.
Ulicą Gołębią dotarliśmy do Uniwersytetu Jagiellońskiego i Plant. Naszą wędrówkę zakończyliśmy w miejscu jej rozpoczęcia, czyli na parkingu autokarowym przy ul. Powiśle. Tutaj też, po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, nastąpiło pożegnanie. O wspólnie spędzonych chwilach będą nam przypominać wymienione upominki.
Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że role przewodników pełnili członkowie Zarządu Józef Wójciaczyk, Andrzej Gaczorek oraz Leszek Drozd.
Andrzej Gaczorek
fot. Józef Wójciaczyk, Leszek Drozd
„KRoPlA” w akcji ....................
C
złonkowie Regionu IPA Nowy Targ skupieni w Klubie Honorowych Dawców Krwi „Kropla” podjęli inicjatywę mającą na celu przełamanie barier związanych z oddawaniem krwi. W trakcie spotkań z młodzieżą nowotarskich szkół ponadpodstawowych poruszane są również zagadnienia dawstwa szpiku kostnego i transplantologii.
W miesiącu październiku 2013 r. gościliśmy w Zespole Szkół Technicznych i Placówek Oświatowych im. St. Staszica, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego. Za każdym razem przyłącza się do nas coraz więcej osób. Dotychczas po
spełnieniu wszystkich wymagań zdrowotnych krew oddało 139 osób. Łącznie przekazaliśmy potrzebującym 62,55 litra krwi.
Inicjatywa Regionu IPA Nowy Targ i Klubu HDK „Kropla” cieszy się rosnącą popularnością dzięki zaangażowaniu naszych członków i bezinteresownej pomocy naszych sympatyków i przyjaciół m.in. z Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Nowym Targu, Firmy Produkcyjno-Handlowej Steskal Pana Zbigniewa Steskala.
Mateusz Kapołka
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
33
MAZOWIECKA GW
MAŁOPOLSKA GW
jesienne zawody strzeleckie w gorlicach
Spotkanie w Kuznocinie
d
zięki przychylności naszego kolegi Krzysztofa Grzegorego,
w dniu 15 czerwca br. po raz kolejny mieliśmy możliwość skorzystania z bazy gastronomicznej należącej do firmy „Brothers
Grzegory”. Wcześniej w marcu br. w Kuznocinie odbyło się Zebranie MGW IPA. Spotkanie „Ipowców” Regionu Sochaczew odbywało
się na wolnym powietrzu. Pogoda dopisała, kuchnia też. Na wstępie
w związku z panującym upałem zaserwowano nam niepowtarzalny
chłodnik, a potem ruszyły grille. Kuchnia stanęła na wysokości zadania. Rozpoczęło się poważne integrowanie, którego ukoronowaniem
było uroczyste wręczenie naszej koleżance Marlenie Leszczyniak legitymacji Członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. W związku z tym, że komary tego dnia były niezwykle wyrozumiałe dla integrujących się Ipowców impreza trwała do późnego wieczora. Niestety nie zdołaliśmy omówić wszystkich organizacyjnych tematów, a co
za tym idzie musimy spotkać się ponownie.
Juliusz Dworakowski
fot. Dominik Szczepanik
W
dniu 5 października 2013 roku na strzelnicy sportowej LOK
przy ul. Brzozowej 1 w Gorlicach, Region IPA Gorlice wraz
z Zarządem Powiatowym LOK w Gorlicach zorganizował coroczne zawody strzeleckie.
Zawody rozpoczęły się krótkim powitaniem uczestników i zaproszonych gości, dalej przedstawieniem regulaminu zawodów oraz zasad
bezpieczeństwa. W trakcie zawodów odbyła się konkurencja strzelecka, strzelanie z karabinka sportowego (kbks) kal. 5,6 mm do tarczy
TS -4 /2 z odległości 50 m z pozycji strzeleckiej leżącej. W zawodach
uczestniczyło 8 drużyn czteroosobowych oraz zawodnicy indywidualni, łącznie 40 osób. Drużyny składały się z funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, członków i sympatyków IPA z Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic. Nagrodami za zajęcie I-III miejsca były okolicznościowe puchary, ponadto za miejsca I-X dyplomy i upominki. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: drużynowej, indywidualnej kobiet i indywidualnej mężczyzn. Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęła drużyna Klubu Żołnierzy Rezerwy z Gorlic. W kategorii
kobiet pierwsze miejsce zajęła Barbara Bogdan, a w kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Zdzisław Woźniak. Najlepszym zawodnikiem członkiem IPA w tych zawodach został Stanisław Kukawski
z Regionu IPA Gorlice. Po emocjonujących zawodach odbyło się spotkanie przy grillu.
Spływ
wkrą
Z
arząd Regionu IPA Nowy Dwór Maz. tak jak było w planach zorganizował I Spływ Kajakowy. W sobotę 15 czerwca br. punktualnie
o godzinie 9:00 członkowie Regionu IPA Nowy Dwór Maz. wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotkali się w miejscowości Śniadówko gm. Pomiechówek u naszego kolegi Grzegorza Klata, który organizuje spływy kajakowe po rzece Wkra. Po sprawdzeniu obecności zostaliśmy przewiezieni do miejscowości Joniec, gdzie rozpoczęliśmy spływ. Pogoda nie zawiodła, było cieplutko i słonecznie.
Płynęliśmy na odcinku 16 km, oglądając urokliwe miejsca oraz obserwując dziką przyrodę – bobry, czaple, bociany oraz wydry. Po około czterech godzinach dotarliśmy do celu tj. do przystani na terenie działki Grzegorza Klata, gdzie czekały na nas już specjały kulinarne przygotowane przez żonę Grzegorza – Agnieszkę. Przy gitarze i wspólnym śpiewaniu przyjemnie i szybko mijał czas.
W godzinach wieczornych pożegnaliśmy gościnnych gospodarzy zapewniając, że spotkamy się za rok.
Piotr Gubernat
Aleksander Szymański
wizyta węgierskiej delegacji w Kalwarii Zebrzydowskiej
S
ekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji już od
kilku lat współpracuje z narodową Sekcją Węgierską IPA, między innymi poprzez wymianę policjantów, udział w stażach zawodowych czy konferencjach.W dniach 05-06.10.2013 roku IPA Kalwaria Zebrzydowska gościła pięcioosobową oficjalną delegację węgierską, w osobach:
ppłk totH Csaba - Komendant Policji miasta dunakeszi,
ppłk lAtoRoVSKI gabor - Komendant Policji miasta Vac,
ppłk AmBRuS Zoltan - Szef Sztabu Komendy Stołecznej Policji
w Budapeszcie,
mjr PInteR gabor - naczelnik Biura Prezydialnego Komendy Stołecznej Policji w Budapeszcie,
oraz SZABoSZlAI jozef .
W dniu 05.10.2013 roku przybyli goście zostali zakwaterowani
w Klasztorze O.O Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym
też dniu zwiedzili Klasztor oraz miasto. Następnego dnia udali się do
Wadowic, gdzie zwiedzili dom Papieża Jana Pawła II, Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, centrum miasta oraz skosztowali sławnych już chyba na całym świecie wadowickich kremówek. Kolejnym celem ich podróży był Kraków. Delegaci zwiedzili stare miasto, sukiennice, kościół Mariacki, Wawel, Kazimierz, Łagiewniki. Program zwiedzania jak na tak krótki pobyt był bardzo napięty, ale wszyscy wrócili do Kalwarii bardzo zadowoleni. Oczywiście, jak to między
policjantami bywa w trakcie wspólnego przebywania nie obeszło się
również bez wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą w policji.
Delegacja przybyła do Polski na zaproszenie Grupy Kujawsko Pomorskiej IPA, aby w kolejnych dniach gościć w Bydgoszczy. Przybycie
do Kalwarii Zebrzydowskiej tak wysokiej rangi delegacji było wielkim
wyróżnieniem. Przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska
Artur Studnicki wraz z Arturem Jach (biegle władającym językiem węgierskim) zorganizowali gościom krótki, ale obfity w wrażenia pobyt
w Kalwarii Zebrzydowskiej i nie tylko.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją w Klasztorze, w trakcie której goście zostali obdarowani tradycyjnie już drobiazgami związanymi z Regionem IPA Kalwaria Zebrzydowska i materiałami promującymi okolice.
Artur Studnicki
34
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Płońskie dożynki gminne współorganizowane
przez IPA Płońsk
W
dniu 15 września 2013 r. przy Szkole Podstawowej w Arcelinie odbyły się VIII Płońskie Gminne Dożynki. Wójt Gminy
Płońsk Aleksander Jarosławski zaprosił do współorganizacji imprezy m.in. płoński Region IPA. Mogliśmy zaprezentować naszą działalność na własnym stoisku, obok innych stowarzyszeń i instytucji.
Uroczystości dożynkowe otworzył przejazd motocyklistów Sekcji
Motocyklowej Regionu IPA Płońsk. Następnie był korowód delegacji wieńcowych oraz uroczysta msza polowa. Jak zwykle w uroczystościach wzięły udział władze wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Obecna była Maria Zwolińska – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz europoseł Jarosław Kalinowski. Na przybyłych na dożynki mieszkańców powiatu czekało wiele atrakcji: występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Płońska, uczniów z Zespołu Szkół w Lisewie oraz
młodzieżowych zespołów muzycznych. Z naszej strony przygotowaliśmy konkurs ujeżdżania elektronicznego byka oraz turniej rycerski z
udziałem rycerzy ze Szkoły Rycerskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Ponadto zorganizowaliśmy stoisko sprzedaży pieczywa wypiekanego meto-
dami tradycyjnymi z domowym smalcem i ogórkami. Nasz konkurs
ujeżdżania byka cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży. W kategorii dziecięcej zwyciężyła 9-letnia Ania Woźniak
(utrzymała się przez 2 min. 23 sek.), a w kategorii młodzieżowej –
17-letni Dawid Kubaszewski (1 min. 50 sek.).
Wyżej wymienieni zostali nagrodzeni pucharami ufundowanymi przez
nasz Region oraz zestawami kosmetyków ufundowanymi przez firmę ORIFLAME. Sponsorem „elektronicznego byka” była firma „MartJack Extreme Event” z Warszawy Pana Jacka Chojnackiego – Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA. Wieczorem gwoździem programu był
występ jednego z czołowych polskich wokalistów – Jacka Stachurskiego. Na zakończenie koncertu wójt gminy Płońsk przekazał piosenkarzowi kwiaty oraz pamiątkowe gadżety, natomiast Przewodniczący Regionu IPA Płońsk Jarosław Lasecki wręczył mu czapkę z logiem naszego Stowarzyszenia. Wokalista wyraził żywe zainteresowanie działalnością naszego regionu.
Zbigniew Kaniak
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
35
MAZOWIECKA GW
MAZOWIECKA GW
Paryż Europy Północnej
opanowany przez
Płońskich Ipowców
Na motorach w Bieszczady
W
dniach 9 – 11 sierpnia 2013 r. Region IPA Płońsk zorganizował dla działającej przy Regionie Sekcji Motocyklowej weekendowy wyjazd turystyczno-wypoczynkowy w Bieszczady. W wyjeździe wzięła udział grupa 6 motocyklistów wraz z Przewodniczącym Regionu
Jarosławem Laseckim. Przed wyjazdem nawiązano kontakt z kolegami z Regionu IPA Przemyśl, którzy przygotowali program pobytu
oraz pomogli znaleźć odpowiednią kwaterę. W Przemyślu uczestnicy wyjazdu odwiedzili Komendę Miejską Policji, gdzie spotkali się z Zastępcą
Komendanta mł. insp. Wojciechem Kiełtyką. Następnie zwiedzili miasto pod przewodnictwem kol. Jana Fabera – Skarbnika Regionu IPA Przemyśl. Zakwaterowanie znaleziono w gospodarstwie agroturystycznym „Ostoja pod Besidą” Pani Agaty Pupek w m. Czarna Górna k. Ustrzyk
Dolnych. Gospodarstwo to położone jest w cichym i urokliwym zakątku Bieszczad. Na miejscu okazało się, że właściciele reprezentują służby
mundurowe, gdyż Pan Tadeusz Pupek jest emerytowanym funkcjonariuszem Straży Granicznej. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzili zaporę
wodną i zalew w Solinie, zwiedzali inne ciekawe obiekty w okolicy oraz korzystali z uroków miejsca położonego z dala od tzw. wielkiej cywilizacji. W drodze powrotnej motocykliści zwiedzili Sandomierz.
Zbigniew Kaniak
Delegacje z Grupy Mazowieckiej na XV-leciu IPA Hranice
Z
okazji jubileuszu XV-lecia powstania IPA Hranice Czechy, zproszone zostały delegacje z Polski, Niemiec, Słowacji, Słowenii,
Litwy, Łotwy i Serbii. Delegację z Polski reprezentowały: Płock,
Płońsk i Wrocław. Najliczniejszą i dominującą podczas całej uroczystości grupę stanowiła delegacja z IPA Płock -15 osób.
W dniu 27.10.2013 r. nastąpiło pożegnanie i wyjazd poszczególnych
delegacji.
Autor tekstu i zdjęć: Ryszard Kijanowski
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. wizyte w Policji w Olomoucu i spotkanie z Komendantem Policji, złożenie wieńca przy postumencie upamiętniającym poległych policjantów podczas służby, zwiedzanie zabytkowych pałaców Arcybiskupstwa w Olomoucu,
zwiedzanie Muzeum Techniki Tatry w Koprivnicach i inne. Odbyły
się liczne spotkania integracyjne z poszczególnymi delegacjami IPA.
W dniu 26.10.2013 r. odbyła się uroczysta gala wieczorowa poświęcona jubileuszowi XV- lecia IPA Hranice, podczas której wszystkie
delegacje złożyły gratulacje organizatorom oraz wręczyły okazjonalne upominki. Uroczysta gala zakończyła się artystycznymi występami
i zabawą dla wszystkich uczestników.
W dniach 6 – 8 września 2013 r. płoński region IPA zorganizował
wyjazd rodzinny do Rygi na Łotwie. W wyjeździe wzięło udział 50
członków i sympatyków regionu, Zasłużonych dla Sekcji Polskiej
IPA oraz ich rodzin.
O
VIII Międzynarodowy Rajd IPA OFF - ROAD POLAND 2013
Z
inicjatywy Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA, po niedużych
komplikacjach, udało się w dniach 25-26 października 2013r.
przeprowadzić VIII Międzynarodowy Rajd IPA OFF-ROAD POLAND 2013.Stało się to dzięki osobistemu zaangażowaniu w przygotowanie i przeprowadzenie rajdu Wiceprezesa KMST 4x4 Radom
Pana Adriana Gwizda – „Zasłużony dla IPA SP”, członkom tego klubu
oraz członkom klubów KTS Wertep Brody i Camp 4x4 Małe Jodło, gospodarzom terenu, zapewniającym obsługę techniczną i sędziowską.
Rajd odbył się na terenie świętokrzyskiego, na pograniczu ziemi iłżeckiej i ostrowieckiej, ciekawie ukształtowanym, z przeprawami wodnymi, błotami i głębokimi wąwozami.
Dużą pomoc zapewnili nam sponsorzy: SUZUKI A.S.R. Bińkowski,
TEKOM Technologia, KOTWICE PASOWE.PL, ITS A.Michalczewski,
Zakłady Drzewne ZADOBRZE, P.Ireneusz Jeżak, poprzez wsparcie finansowe, ufundowanie nagród, pucharów, upominków i gadżetów
dla uczestników rajdu, zapewnienie środków transportu. Opiekę medyczną sprawowała Grupa Ratownictwa Drogowego „EXSTREME”,
a obsługę medialną RADIO KIELCE.
36
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Z wielu powodów nie wystąpiły tak licznie jak w latach ubiegłych załogi IPA krajowe i zagraniczne. Była jednak załoga Regionu IPA Radom:
kierowca Maciek Szlacheta, pilot Wojtek Włodarski i ich grupa obsługi technicznej i wsparcia w osobach małżonek. Nasza ekipa startowała w klasie turystycznej. Wystartowało 31 załóg, 12 w klasie turystycznej i 19 w klasie wyczynowej. Rywalizacja na trasach i odcinkach
specjalnych była bardzo zawzięta, trwała dwa dni łącznie z prologiem
i jazdą nocną. Po zakończeniu walki wszyscy byli zadowoleni, załogi z uczestnictwa, otrzymanych upominków i gadżetów, zwycięzcy
ze zdobytych nagród i pucharów, a widzowie ze wspaniałej pogody.
Załoga Regionu IPA Radom w klasyfikacji generalnej w swojej klasie zajęła 5 miejsce, zdobywając puchar „Dla najlepszej załogi IPA”.
Rozjeżdżaliśmy się z postanowieniem zorganizowania IX edycji Rajdu, na tym samym terenie, na wiosnę przyszłego roku.
Zbigniew Baran
fot. Z.Baran, J.Parzuchowski, W.Baran
rganizując wyjazd skorzystaliśmy z pomocy Prezydenta oraz
Wiceprezydenta Łotewskiej Sekcji IPA, którzy wybrali odpowiednie miejsce zakwaterowania oraz zaproponowali ciekawe
obiekty do zwiedzenia. Zakwaterowanie zarezerwowano w Park Hotel Kekava ok. 30 km od Rygi. Pierwszy dzień wycieczki, tj. piątek wykorzystaliśmy na zwiedzanie starej, zabytkowej części stolicy Łotwy.
W trakcie długiego spaceru z przewodnikiem zobaczyliśmy starówkę z secesyjnymi kamienicami, Katedrę św. Jakuba, Bramę Szwedzką, Basztę Prochową, Plac Ratuszowy z Domem Bractwa Czarnogłowych, przeszliśmy bulwarem nad kanałem Pilsetas, a pod pomnikiem
Wolności wykonaliśmy zdjęcie grupowe. Wąskie brukowane uliczki,
ciche i urokliwe zaułki wraz z charakterystyczną architekturą zostawiły niezapomniane wrażenie.
N
astępny dzień przeznaczyliśmy na zwiedzenie dalszych okolic
stolicy Łotwy. 50 km na północny wschód od Rygi położona jest zimowa stolica kraju – Sigulda. Zwiedziliśmy tam ruiny krzyżackiego zamku z XIII wieku oraz wybudowany w 1881 roku
eklektyczny pałacyk zwany Nowym Zamkiem. Następnie skorzystaliśmy z ciekawej atrakcji turystycznej Siguldy, jaką jest możliwość
przejazdu kolejką linową do sąsiedniej Krimuldy. Z wagonika kolejki podziwialiśmy widok roztaczający się na daleką okolicę, w tym na
Park Narodowy w dolinie rzeki Gauja oraz na położony w pobliskiej
Turaidzie, widoczny z daleka zamek z czerwonej cegły wybudowany w 1214 roku przez założyciela Rygi biskupa Alberta. Głód wywołany świeżym leśnym powietrzem zaprowadził nas do karczmy „RAGANAS KEKIS” w miejscowości o tej samej nazwie. Podczas obiadu
nasz ryski przewodnik Pan Wiaczesław Kapusta (potomek arystokra-
tycznego polskiego rodu) opowiedział nam legendę o tragicznych losach wyjątkowo pięknej córki karczmarza, która swą urodą przyciągała do karczmy okolicznych mężczyzn, co wywoływało zazdrość u
ich żon, a w końcu ściągnęło na nią ich okrutną zemstę. Po zregenerowaniu sił udaliśmy się do nadmorskiej miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowej Jurmała. Uzdrowisko to jest położone 10 km na
północ od Rygi. Odbyliśmy spacer malowniczą plażą, mogliśmy też
przejść jedną z wielu uliczek z zabytkową, często drewnianą zabudową, mieszczącą wiele zacisznych kawiarenek i kramów z pamiątkami. Wieczorem w sali jadalnej hotelu zorganizowaliśmy kolację integracyjną z udziałem Komendanta Komendy Powiatowej Policji Kekava Marisa Bominsa, Wiceprezydenta Łotewskiej Sekcji IPA oraz właściciela hotelu Igora Malinuauskasa.
Komendantowi oraz właścicielowi hotelu wręczyliśmy pamiątkowe
ryngrafy. Komendant zaprosił kilkuosobową grupę policjantów z naszej wycieczki do zwiedzenia jego jednostki. Odwiedziny zrealizowano następnego dnia. Koledzy byli pod wrażeniem m.in. rozbudowanej
sieci monitoringu miejskiego oraz nowoczesnego taboru samochodowego. Po zdaniu pokoi w niedzielę przed południem, wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Polski. Będąc już na terenie Litwy zatrzymaliśmy się w Kownie, gdzie byliśmy umówieni na spotkanie z naszym
kolegą Ilka Cibulskasem z Regionu IPA Lazdijai na Litwie. Zaprowadził on nas najpierw na obiad do restauracji serwującej m.in. litewskie dania regionalne, a później poprowadził przez starą część miasta, gdzie mogliśmy zobaczyć ruiny zamku z XIV – XVI wieku, gotycki kościół św. Jerzego, gotycką archikatedrę śś. Piotra i Pawła, ratusz
miejski zwany „Białym Łabędziem” i inne zabytki. Przeszliśmy też jedną z głównych ulic Kowna, przy której usytuowano mnóstwo kramów
z pamiątkami i innym towarem adresowanym głównie dla turystów.
Były już późne godziny wieczorne, gdy pożegnaliśmy naszego litewskiego kolegę I. Cibulskasa i udaliśmy się do kraju.
Zbigniew Kaniak
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
37
OPOLSKA GW
MAZOWIECKA GW
RegIon IPA oPole IV gRAnICA
w KonIAKowIe
Jesień, grzyby,
babie lato ...
w dniach 13-15 września Region IPA IV granica wspólnie z nSZZF
Straży granicznej przy PSg w opolu zorganizował wyjazd do miejscowości Koniaków. wspólnie z nami udali się członkowie z Regionów IPA Piast oraz nysa.
BIeSZCZAdy ZdoByte
PRZeZ IPA SoCHACZew
T
radycyjną, coroczną, jesienną imprezą integracyjną w naszym
Regionie IPA stały się wyprawy na grzyby. Także w tym roku,
w sobotę 12 października grupa entuzjastów, nie bacząc na
mglistą, wilgotną pogodę udała się na obrzeża Puszczy Kozienickiej,
do lasów w okolicy Jedlni Letnisko.
Po kilku godzinach przebywania w leśnych ostępach i wielu kilometrach marszu, czasami z błądzeniem, wszyscy szczęśliwie dotarli do
ośrodka nad Zalewem w Siczkach, każdy z dorobkiem grzybowym.
Rozpalono ognisko i grilla, na którym piekły się wspaniale przyprawione kiełbaski. Przy muzyce biesiadnej, gorących i zimnych napojach, śpiewach i tańcach miło spędziliśmy czas aż do zmierzchu i żal
było odjeżdżać.
Imprezę możemy uważać za udaną również dzięki naszym sympatykom: zapewniającemu nam środek transportu Panu Adamowi Michalczewskiemu i właścicielowi ośrodka Panu Ryszardowi Różańskiemu.
Autor tekstu i zdjęć: Zbigniew Baran
Droga do Koniakowa przebiegała w deszczowej aurze ale nie była
w stanie zmienić naszych dobrych humorów. Na miejscu przywitali nas gospodarze domu wypoczynkowego „U Zawadów”, a przesmaczne dania z grilla dodały nam sił do wspólnej zabawy tego wieczoru. Kolejnego dnia po śniadaniu wybraliśmy się do salonu sztuki
w miejscowości Istebna „Na Granicy Bez Granic” gdzie mieliśmy oka-
W
piątek 13.09.2013r. członkowie IPA Sochaczew wybrali się na 3-dniową wyprawę motocyklową, której docelowym punktem była Solina. Wbrew wcześniejszym prognozom, pogoda w dniu wyjazdu była wręcz wyśmienita i pozwoliła uczestnikom na „lekką” modyfikację trasy ;). W efekcie odwiedzili Przemyśl, którego panoramę mogli podziwiać po uprzednim
„zdobyciu” Kopca Tatarskiego. Następnie udali się do Krasiczyna,
w którym zwiedzili pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku Zamek Krasickich. Cel wyprawy osiągnęli o zmierzchu.
Podczas drugiego dnia nasi koledzy zwiedzili słynną Zaporę, podziwiając z jej perspektywy uroki Jeziora Solińskiego i otaczających go wzgórz. Niektórzy z wrażenia zaczęli wręcz nucić piosenkę P. Szczepanika. Następnie ruszyli w teren, by na swoich maszynach pokonać liczącą ok. 93 km „Małą Pętlę Bieszczad”. Przepiękne widoki w połączeniu z niezliczona ilość zakrętów, tworzyły piorunującą mieszankę, która zapierała dech w piersiach. Wycieczkę zakończyli degustacją lokalnych specjałów, w jednej z solińskich karczm.
Ostatni dzień wyprawy, czyli dzień powrotu, przywitał sochaczewskich motocyklistów deszczem, który towarzyszył im z małymi
przerwami, prawie do samego domu. Mimo to, bez większych
przygód udało się całej grupie dotrzeć do mety wyprawy. W sumie pokonali 1050km. Z relacji uczestników wynika, iż wyprawę
należy zaliczyć do udanych, o czym świadczy fakt, iż myślami są
już przy następnej (prawdopodobnie na Litwę) – cyt. kol. Wojciecha „Jak Bozia da i Prezes J.D.
Autor tekstu i zdjęć: Marcin Gawroński
zję oglądać wspaniałe prace malarskie i nie tylko. Była to też okazja do
obejrzenia filmu o Jerzym Kukuczce, który wszystkich nas bardzo poruszył. Następnym miejscem był Trójstyk granic Czech, Polski i Słowacji - Hrčava, Istebna i Čierne, tym samym mieliśmy okazję poczuć
się jak na zagranicznym wyjeździe. Jeszcze tego samego dnia posileni obiadem ruszyliśmy w stronę Szczyrku a tam chcieliśmy wejść
na Skrzyczne liczące 1257 m n.p.m. Każdy z nas założył sobie w jaki
sposób osiągnie ten cel i jak się potem okazało każdy go zrealizował.
Po tak obfitym w atrakcje dniu wieczór poświęciliśmy na integrację
i parafrazując opolski zespół Piersi… ale się działo, że nocy było
mało, było dość głośno i radośnie… Ostatniego dnia ruszyliśmy po
zakup pamiątek, sławetne koronki koniakowskie miały wzięcie.
W drodze na finał naszego wyjazdu, czyli wizytę w muzeum Browaru
w Żywcu połączoną z degustacją, zatrzymaliśmy się jeszcze zwiedzić
bunkry w punkcie oporu Węgierska Górka. Droga z Żywca do domu
była okazją do snucia kolejnych planów wycieczkowych. Wierzymy,
że kolejny tak udany wyjazd już nie długo.
Sebastian Albert
fot. Bogdan Wałkiewicz
38
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
39
PODKARPACKA GW
PODKARPACKA GW
Jubileuszowe spotkanie Regionu IPA Rzeszów
Medyka - turniej badmintona
W
dniu 11 października 2013 roku w hali sportowej w Medyce
został rozegrany turniej służb mundurowych w badmintonie. Łącznie wzięło w nim udział 19 uczestników – funkcjonariuszy polskich służb mundurowych i oficerowie Policji z Austrii,
Portugalii, Niemiec, Słowenii, Włoch, Holandii oraz Mołdawii oddelegowani przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Unii Europejskiej do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Przemyski Region reprezentowany był przez: Katarzynę Wrześniowską, Mariusza Gumiennego
i Macieja Malawskiego. Zwycięzcą turnieju został Tomasz Zawalski
(Służba Więzienna), drugie miejsce zajął Mariusz Gumienny (Region
IPA Przemyśl), trzecią lokatę – Robert Stefanowicz (Służba Więzienna). Wśród kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Wrześniowska
(Region IPA Przemyśl). Nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika zagranicznego, otrzymał Michael OVERMARS-policjant holenderski. Po zakończeniu zmagań sportowych, puchary oraz dyplomy pamiątkowe w imieniu Komendanta wręczał mjr SG Jacek Rzepa Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia.
Jan Faber
fot. P. Wiciejowski
W
dniu 5 października 2013 roku w obiektach hotelu „Classic”
Region IPA Rzeszów KMP obchodził jubileusz X-lecia działalności.
Dziesięć lat temu - w sierpniu 2003 roku - grupa społeczników Rzeszowskiej Komendy Miejskiej Policji powołała do życia Region IPA
Rzeszów. Założycielami Regionu było 22 policjantów, a pierwsze
władze tworzyli: Wiesław Borowiec, Marek Talarkowski, Gwidon Piotrowicz, Ireneusz Kawalec. Od tego czasu Region rozrósł się do 70
członków. Członkowie Regionu niestrudzenie działają na rzecz integracji środowiska policyjnego realizując różne formy turystyki, rekreacji, wypoczynku i sportu zarówno dla członków IPA jak policjantów i pracowników rzeszowskiej komendy. Ważnym polem działa-
nia Prezydium Rzeszowskiego Regionu są działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Region zdobył wielu wiernych entuzjastów i sympatyków również poza granicami kraju jak i poza szeregami policjantów. W jubileuszowej konferencji uczestniczył Wicemarszałek Podkarpacki Bogdan Romaniuk, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Witold
Szczekala oraz liczne grono sympatyków i przyjaciół wspierających
stowarzyszenie. Gośćmi konferencji były delegacje IPA: ze Słowacji,
z Przemyśla, Jasła oraz Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.
Po oficjalnej części wszyscy spotkali się na uroczystym obiedzie oraz
zabawie do białego rana.
Adam Szeląg
REGIONU JASIELSKIEGO LWOWSKIE SPOTKANIA
W
dniach 14-15 września członkowie Regionu IPA Jasło wraz
z rodzinami zwiedzali zabytki Lwowa. Miejscowy przewodnik Andriej poprowadził nas w miejsca najciekawsze takie
jak: Muzeum Browaru Lwowskiego, Stary Rynek, Opera Lwowska,
Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, Pomnik Mickiewicza.
Po całodniowym podziwianiu pięknych miejsc lwowskich przyjechaliśmy do hotelu „KOPA”. Przed uczestnikami wycieczki była jeszcze zabawa przy grillu z zaproszonymi przez nas kolegami Oddziału
IPA Lwów. Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodniczący gen.
Wasilij Ryaboshapko wraz czterema członkami prezydium i kapelanem Oddziału. Gościliśmy również przebywających akurat we Lwowie Prezesa i Skarbnika Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Niedzielę rozpoczęliśmy od zwiedzania Soboru Św. Jura (Katedry Gre-
kokatolickiej) z jego katakumbami, następnie zobaczyliśmy budynek
i wnętrza dawnego Kasyna Szlacheckiego jednego z 7 najpiękniejszych wnętrz świeckich we Lwowie. Bardzo duże wrażenie zrobiły
na nas nekropolie lwowskie: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Również obiad niedzielny był dla nas niespodzianką. Przewodnik przebrał się w ludowy strój ukraiński i zaprosił nas
do Karczmy „Halba”, gdzie oprócz obiadu czekała na nas degustacja
słynnej lwowskiej wielosmakowej słoniny popijanej bimberkiem podanym w dyni. Ciekawostką była wizyta w największej kawiarni Lwowa „Kopalnia Kawy” poświęconej historii kawy we Lwowie. Ostatnie
chwile we Lwowie spędziliśmy spacerując po Rynku i kupując pamiątki. W nocy zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Bogusław Łach
fot. Artur Wypasek, Zbigniew Mijal
Region Bieszczady w Słowackiej
Sninie
W
dniach 28-29 września 2013 roku trzydziestu członków
Regionu IPA Bieszczady Sanok gościło u zaprzyjaźnionych słowackich kolegów z Regionu IPA Snina. Przy okazji zaplanowano wyjazd do „wód” - kąpieliska termalnego w Sarospatak na Węgrzech. Spotkanie z kolegami z Komendy Powiatowej Policji w Sninie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej, regulacji prawnych na Słowacji i w Polsce w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.
Gospodarze zapewnili bogaty program, podczas którego zwiedziliśmy zaporę wodną „STARINA”, odrestaurowany zamek
w Sninie oraz świetnie bawiliśmy się na uroczystej kolacji przy ognisku.
Autor tekstu i zdjęć: Marian Barański
40
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
41
POMORSKA GW
PODKARPACKA GW
II mIędZynARodowy
tuRnIej PIłKI noŻnej
IPA - gdynIA 2013
IX Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej
w Wilnie
III ZAwody StRZeleCKIe
SłuŻB munduRowyCH
- nowy łuPKów
W
dniu 8 czerwca 2013 roku, na strzelnicy Zakładu Karnego
w Nowym Łupkowie k/Komańczy odbyły się III Zawody
Strzeleckie Służb Mundurowych w strzelaniu z pistoletu dużego kalibru pod patronatem Wojewody Podkarpackiego.
W zawodach do rywalizacji stanęło czternaście trzyosobowych drużyn reprezentujących różne formacje mundurowe oraz stowarzyszenia służb mundurowych. Przemyski Region IPA reprezentowany był
przez drużynę w składzie: Katarzyna Wrześniowska, Leszek Lichacz
i Maciej Partyka. W klasyfikacji drużynowej zajęli 4 miejsce. Prowadzona była również klasyfikacja indywidualna kobiet. W tej klasyfikacji nasza koleżanka Katarzyna uplasowała się na 2 miejscu. Organizatorzy zapewnili również możliwość rywalizacji dzieciom i młodzieży w strzelaniu z karabinka małokalibrowego. I w tej kategorii Przemyski Region odniósł sukces. Maciek Wrześniowski w tej konkurencji wystrzelał 3 miejsce.
Jan Faber
fot. Leszek Lichacz
W
dniach 12-15.09.2013 roku drużyna IPA Gdynia uczestniczyła w IX Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej WILNO
2013 o Puchar Komisarza Generalnego Policji Litewskiej.
Turniej został podzielony na dwie kategorie wiekowe – OPEN oraz
+35.
IPA Gdynia rywalizowała w kategorii +35, gdzie zmierzyliśmy się
z policjantami z Litwy (Wilno, Ryga,Klaipeda), Rosji (Moskwa) oraz
Polski (KSP, KGP). Turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym jak i organizacyjnym. Mecze rozgrywane były na czterech
boiskach, mieszczących się w okazałej hali sportowej Sportima.
Ostatecznie drużyna IPA Gdynia zajęła wysokie III miejsce, ustępując drużynie IPA Wilno oraz bezkonkurencyjnym policjantom z Moskwy. Na zakończenie turnieju w Teatrze Muzycznym odbył się uroczysty bankiet na którym zostały wręczone puchary oraz pamiątkowe nagrody. Turniej w Wilnie, to nie tylko zmagania piłkarskie ale
przede wszystkim możliwość zapoznania nowych znajomości oraz
przyjaźni. Przewodniczący Regionu IPA Gdynia rozdał zaproszenia
wszystkim drużynom turnieju na organizowany w czerwcu przyszłe-
go roku III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Gdynia 2014,
które to zaproszenia wzbudziły duże zainteresowanie tym turniejem.
Należy, wspomnieć o miłej sytuacji, mianowicie, przed przyjazdem
do Wilna, przez Przewodniczącego IPA Alytus – Dainius Blazys zostaliśmy zaproszeni do Alytus, gdzie w stylowej karczmie mogliśmy
delektować się potrawami kuchni litewskiej oraz wysłuchać historii
miasta Alytus. Zarząd IPA Gdynia składa serdeczne podziękowania
dla zawodników za zaangażowanie w turnieju jak również dla niezastąpionych kibiców IPA Gdynia, którzy swoim głośnym i wspaniałym
dopingiem niewątpliwie pomogli w osiągniętym sukcesie.
Zarząd IPA Gdynia, kieruje podziękowania również do niezastąpionej kol. Bożeny Bieda - Przewodniczącej ZT NSZZP KMP Gdynia za
pomoc w organizacji wycieczek w Wilnie, która swoją wiedzą na temat tego cudownego miasta zawstydziłaby niejednego przewodnika.
Karol Świgoński
fot. Adam Klawikowski
Wszystkim Członkom IPA SP pełnych miłości i ciepła
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2014 Roku
Spełnienia wszystkich marzeń
życzy
Maciej Matoń
Prezes Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej
42
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
43
ŚLĄSKA GW
ŚLĄSKA GW
7 września 2013 r.
Dla wielu osób sobota 7 września była zwykłym
weekendowym dniem, ale wszyscy ci, którzy tego
dnia przyszli do Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie mogli uczestniczyć w największej w Polsce imprezie IPA organizowanej przez
Śląską Grupę Wojewódzką.
Z
aczęliśmy z hukiem i to dosłownie za sprawą dynamicznego pokazu Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Zabrakłoby stron
w gazecie, by opisać i pokazać na zdjęciach wszystkie atrakcje
festynu, wszystkie prezentacje i pokazy. Niech te kilka zdjęć i krótki
tekst wystarczą za przegląd tego, co kolejny raz działo się, na ponad
22 hektarach, chorzowskiego skansenu.
Podczas imprezy swoje pojazdy i wyposażenie prezentowały Oddziały Prewencji Policji z Katowic, Wydział Ruchu Drogowego z KWP
w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej z Raciborza, Inspekcja Transportu Drogowego, Izba Celna z Katowic, Służba Więzienna,
Państwowa Straż Pożarna z Jastrzębia, Chorzowa i Katowic. W czasie pokazów mogliśmy zobaczyć umiejętności Grupy Interwencyjnej
Służby Więziennej, słuchaczy i wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej „Szarych Wilków”, a także wzbudzające szczególną radość wśród najmłodszych pokazy najlepszego w Polsce psa do wykrywania narkotyków śląskiej Służby
Celnej o przewrotnym imieniu KOKS. Licznie zgromadzeni uczestnicy festynu, co kilkadziesiąt minut mogli podziwiać kolejne pokazy,
a w między czasie odwiedzać specjalnie przygotowane stoiska służb
i formacji mundurowych, ale również Beskidzkiej Grupy GOPR, czy
Polikliniki w Katowicach i Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o., któ-
re stanowiły zabezpieczenie medyczne imprezy. Na szczęście ich rola
ograniczyła się do tylko pokazów akcji reanimacyjnej i krótkich szkoleń dla zainteresowanych uczestników.
Podobnie jak w latach ubiegłych na naszej imprezie nie mogło zabraknąć specjalnej strefy dla najmłodszych uczestników oraz całego mnóstwa atrakcji dla nich skierowanych. Dzieci mogły do woli
szaleć na licznych dmuchanych zabawkach, bungee i placach zabaw.
W „dziecięcej strefie” organizowane były liczne gry i zabawy oraz
konkursy z nagrodami. Nasi najmłodsi goście, dzięki Laboratorium
Kryminalistycznemu z KWP Katowice mogli poznać tajniki daktyloskopii, a na ściance wspinaczkowej GOPR’u bezpiecznie zmierzyć się
z wysokością, poznać swoją siłę i zwinność. W tym roku zorganizowaliśmy dla najmłodszych gości aż trzy strzelnice, na których pod
okiem instruktorów z Regionu IPA Bielsko-Biała, grupy Szare Wilki oraz z Jednostki Wojskowej 4101 (Komandosi z Lublińca) mogli
sprawdzić swoją celność. Każda ze strzelnic oferowała inny poziom
trudności jak i rodzaj używanej broni sportowej. Pomimo wieloletniej tradycji obecności Szarych Wilków i doświadczenia Regionu IPA
Bielsko-Biała tym razem największym zainteresowaniem cieszyło się
stanowisko Komandosów z Lublińca, gdzie dzieciaki w pozycji leżącej
strzelały do automatycznej tarczy. Po tych ćwiczeniach ustawiały się
w długiej kolejce, by na kolejnych stanowiskach potwierdzić swoje
nowe umiejętności i zdobyć pamiątkową tarczę ze swoim wynikiem.
Tegoroczną imprezę mocno wsparły zasoby śląskiego garnizonu Policji. Na festynie można było
zobaczyć pojazdy wspierające Oddziały Prewencji Policji, radiowozy ruchu drogowego, łodzie,
ale również policyjne konie. Ich pokaz stanowił nie lada atrakcję dla zgromadzonych widzów
i był świadectwem ich doskonałego wyszkolenia i opanowania, ale również olbrzymich umiejętności funkcjonariuszy ich dosiadających. Na uczestników czekała cała moc atrakcji, opisów i informacji z codziennej służby formacji, z którymi, na co dzień zwykły obywatel ma mały kontakt.
Goście mogli przyjrzeć się pracy Inspektorów Transportu Drogowego, funkcjonariuszy Straży
Granicznej, czy Służby Więziennej, która jak zwykle przeżywała ogromne oblężenie. Wyjątkowa,
nie tylko w historii naszej imprezy, ale i wielu innych związanych ze służbami mundurowymi,
była prezentacja aż dwóch robotów pirotechnicznych, które przywiozła Policja i Straż Graniczna.
Niewątpliwą atrakcją festynu było jego otwarcie przy akompaniamencie Orkiestry Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jej przemarsz alejkami skansenu. Członkowie orkiestry zaprezentowali znane i popularne utwory marszowe, ale fragmenty klasyków muzyki popularnej.
W dalszej części o rytmie imprezy decydował DJ ze zdecydowanie nowocześniejszym repertuarem.
Osobną kategorią tegorocznego festynu była strefa „wojskowa”. Zaprezentowane zostały w niej
zarówno współczesne pojazdy pola walki, jak i te historyczne, które budziły nie mniejsze zainteresowanie. Nie mogło zabraknąć naszego „zaprzyjaźnionego” Rosomaka, chluby polskiej armii
i najlepszej wizytówki WZM S.A. z Siemianowic Śląskich. Zainteresowanie wzbudzał też mało
spotykany wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3 udostępniony przez Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. Oblegane było również stoisko Komandosów z Jednostki Wojskowej
w Lublińcu prezentujących swój sprzęt i wyposażenie, ale również Żandarmerii Wojskowej, która prezentowała symulator zderzeniowy i prowadziła profilaktyczną akcję informacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - jazdy w pasach i zagrożeniach płynących z jazdy pod wpływem
44
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
45
WARMIŃSKO - MAZURSKA GW
ŚLĄSKA GW
środków odurzających i alkoholu. Tutaj niewątpliwą atrakcją dla dzieci było oglądanie ich rodziców, którzy w alkogoglach musieli pokonać
prosty tor przeszkód. W części, gdzie zabytkowy sprzęt wojskowy prezentowała Mała Armia Grupa Śląsk dzieci miały nie lada zabawę z obsługi działka przeciwlotniczego i zwiedzania ogromnych KrAZów
i transporterów opancerzonych.
Nasza impreza to też ogromna część poświęcona motoryzacji i wszelkiego rodzaju pojazdom specjalistycznym. W tym roku, największym zainteresowaniem dzieci, cieszyły się
sportowe samochody prezentowane przez
AMT Serwis, Kuzaj Sport, Profi Auto, ale i autoryzowanych dealerów KIA - Euro-Kas z Katowic i Toyota - Czajka Auto z Bytomia i Chorzowa. Uzupełnieniem dla cywilnych pojazdów
były te wykorzystywane przez służby w ratownictwie drogowym i chemicznym, które podziwiać można było dzięki obecności kilku jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Katowic,
Chorzowa i Jastrzębia-Zdrój
W strefie gastronomicznej królował nasz wieloletni przyjaciel Mini Browar i Restauracje
Spiż, który serwował przysmaki z grilla i napoje chłodzące. Wszyscy
uczestnicy festynu mogli spróbować wyśmienitych produktów firmy
MOKATE (kolejka do ich małej kawiarenki nie znikała), a poszukiwacze zaskakujących orzeźwiających smaków mogli korzystać z oferty
bezalkoholowych koktajli serwowanych przy stoisku firmy LG, która prezentowała najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacyjne
i najnowsze modele telefonów komórkowych, które dostępne są w
ramach specjalnej oferty sieci komórkowej
IPA mobile® zapewnianej przez Śląską Grupę
Wojewódzką IPA i Polkomtel Sp. z o.o.
Po raz kolejny udało się nam udowodnić, że
rzeczy niemożliwe wymagają tylko dobrej organizacji i zaangażowania członków Śląskiej
Grupy Wojewódzkiej IPA. Zorganizowaliśmy
imprezę, która nie ma swojego odpowiednika
ani w Sekcji Polskiej IPA, ani w żadnej sekcji
narodowej w Europie. Jednego dnia i w jednym miejscu udało się nam zgromadzić i zapewnić wyśmienitą zabawę blisko ośmiu tysiącom uczestników, a co najważniejsze,
wszystkie atrakcje i wstęp na teren muzeum
były bezpłatne. Jest to zasługa również naszych przyjaciół i partnerów, bez których ten
festyn nie miałby takiego wymiaru i nie był najlepszą wizytówką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i jego najliczniejszej i najaktywniejszej Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Paweł Pasternak
fot. Tadeusz Jurczyński, Mirosław Kołek,
Adam Granat, Janusz Chomikiewicz
Grafika: Edward Trapp
Święto Policji w kętrzynie
Region IPA Kętrzyn z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska od 31 lipca do
4 sierpnia 2013 roku gościł policjantów zrzeszonych
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji (IPA)
z pięciu państw (CZECHY, LITWA, NIEMCY, NORWEGIA i UKRAINA), którzy przybyli do Kętrzyna w związku z organizowanymi obchodami Święta Policji.
tofem HEĆMAN, zwiedzanie obiektów Centrum Szkolenia i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz spotkanie z Komendantem W-MOSG płk. Wojciechem Skowronek.
Wieczory spędzaliśmy w miłej atmosferze w lokalu WARKA w Kętrzynie przy rozmowach w co najmniej sześciu językach, gdzie pomimo barier językowych nawiązaliśmy między sobą nowe kontakty
i wymieniliśmy doświadczenia odnośnie naszego stowarzyszenia IPA
oraz pracy w Policji i Straży Granicznej.
G
W dniu 2 sierpnia 2013 roku w kętrzyńskim amfiteatrze odbyły się
uroczyste obchody Święta Policji, gdzie w obecności naszych gości
funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie przyznano nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz wręczono odznaczenia resortowe przez Komendanta Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiej Policji nadinsp. Józefa Gdańskiego oraz Komendanta
Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Wiesława Skudelskiego. Podczas tych uroczystości zostały również wręczone przez Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcji Polskiej Adama
Ostrowskiego odznaki wraz z certyfikatami za X letni staż w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Sekcji Polskiej, które otrzymali: Andrzej Mazurek, Dariusz Ślęzak, Zbigniew Bladosz, Krzysztof Tylicki, Kamilla Sobiech, Justyna Tomaszewska i Sławomir Dębski.
ościem honorowym był Komendant Wojewódzki Policji z Olsztyna nadinsp. Józef Gdański, a w roli gospodarza wystąpili Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski, Przewodniczący Regionu IPA Kętrzyn – Marcin Piechota i Prezes
Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Adam Ostrowski.
W skład delegacji zagranicznych wchodzili:
Czechy: Miroslav Prachal, Peter Valek i Stanislav Poskotil ze Zlatych
Hor,
LITWA: Rolandas Szepetys, Erik Tomaszewicz i Inga Sablinskiene
z WILNA,
NIEMCY: Karl-Ludwig Ruckelhauss, Klaus Schmidt, Piotr Rutkowski
z Grunberg oraz Helmut Kleffner z małżonką z Wesel,
NORWEGIA: Geir Fredrik Larsen,
UKRAINA: Walientina Gurjejewa, Witalij Grubisiuk, Witalij Szwieć
i Wołodymir Basiuk z Włodzimierza Wołyńskiego.
Podczas pobytu naszych zagranicznych gości na terenie Warmii i Mazur zapewniliśmy im moc atrakcji, pokazując najciekawsze miejsca
i zabytki Kętrzyna. Ponadto wspólnie zwiedziliśmy Kwaterę Hitlera
Wilczy Szaniec w Gierłoży, Mazurolandię, Świętą Lipkę i Reszel. Przy
pięknej słonecznej pogodzie udaliśmy się również do Mikołajek na
rejs statkiem, spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta Mikołajki Piotrem Jakubowskimi odwiedziliśmy Stację Badawczą IP PAN w Kosewie Górnym, gdzie mogliśmy w plenerze podziwiać jelenie, daniele,
muflony i inne zwierzęta oraz piękne widoki okolicznych lasów i terenów z wieży widokowej. Wśród punktów programu dla naszych gości
było również pokazanie budynku i wyposażenia Komendy Powiatowej
Policji w Kętrzynie, spotkanie z Burmistrzem Miasta Kętrzyn Krzysz-
46
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
Uroczystości Obchodów Święta Policji zostały zakończone bankietem
w Domu Weselnym FINEZJA w Kętrzynie, gdzie przy tańcach, dobrej muzyce i pysznej kuchni wspólna zabawa kętrzyńskich policjantów, członków Regionu IPA Kętrzyn i przybyłych gości trwała do białego rana.
Podziękowania za współudział przy organizacji pobytu naszych zagranicznych gości należą się Staroście Powiatowemu w Kętrzynie Tadeuszowi Mordasiewicz, Burmistrzowi Miasta Kętrzyn Krzysztofowi
Hećman, Wójtowi Gminy Kętrzyn Sławomirowi Jarosik oraz zakładom produkcyjnym z Kętrzyna PHILIPS, MTI Furninova i WEDA Władysława Kwaśniewskiego.
Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
47
WARMIŃSKO - MAZURSKA GW
WARMIŃSKO - MAZURSKA GW
Służba graniczna zakończona
W
latach dzieciństwa po raz pierwszy obejrzałem film „O jeden
most za daleko” reż. Richarda Attenborougha. Postać gen.
bryg. Stanisława Sosabowskiego dowódcy I Samodzielnej
Brygady Spadochronowej, jednego z bohaterów filmu, wywarła na
mnie ogromne wrażenie, a waleczność polskich żołnierzy wpisała się
w moją pamięć na zawsze. Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że
przez lata służby w Straży Granicznej będę wzorował się na Generale, który stał się moim idolem dowódcy, żołnierza, człowieka. Z czasem można było nabyć książki gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, które pisał po wojnie na emigracji w Anglii w fabryce, gdzie był
magazynierem. Później w dobie internetu można było zdobywać informacje niedostępne w kraju. Tak poznałem postać wielkiego człowieka, największego polskiego bohatera, trochę zapomnianego przez
Polskę i Polaków. W jednej ze swoich książek pt. „Droga wiodła ugorem. Wspomnienia” Generał w dwóch zdaniach ujął swój stosunek
do służby „Nigdy w mym życiu nie zabiegałem o awans ani o odznaczenia. Wyznawałem i wyznaję zasadę, zresztą bardzo niepraktyczną, że moim obowiązkiem jest robić, i to możliwie jak najlepiej, obowiązkiem zaś moich przełożonych jest pilnowanie, bym w awansach
czy promocji nie był pokrzywdzony”. Dla mnie nie było ważne, że noszę mundur funkcjonariusza Straży Granicznej, a nie żołnierza, ważne
było, że honorowymi zasadami gen. bryg. Sosabowskiego mogłem
kierować się w codziennej służbie. Choć częstokroć nierozumiane
w dzisiejszych czasach, nieraz wyśmiewane, dla mnie te zasady są
ponadczasowe i nie zmieniłbym ich nigdy.
nisława Sosabowskiego i nasi polscy bohaterowie pochowani są na
obrzeżach cmentarza. Tam też spotkaliśmy polonię z Niemiec i Holandii, z którą przy nagrobkach polskich spadochroniarzy zapaliliśmy
biało-czerwone znicze. Było to niezwykłe przeżycie oraz wzruszenie
i wszyscy poczuliśmy, że nasza obecność w tym miejscu i czasie jest
bardzo ważna dla utrwalania pamięci i historii o polskich bohaterach.
Niestety ograniczony czas gonił nas nieubłaganie do przejazdu do
Driel, w którym pierwsze kroki skierowaliśmy na miejscowy cmentarz do grobu Cornelii Wilhelminy Marii Baltussen by zapalić świeczkę i zmówić modlitwę, za osobę która w 1944 r. pomagała opatrywać
rannych w boju polskich żołnierzy, na której rękach umierali polscy
spadochroniarze wyznając najskrytsze marzenia o Polsce, o swoim
życiu. Cornelia Baltrussen do końca swojego życia zabiegała o to, by
Holendrzy oddali należną cześć I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Niestety nie doczekała się wydarzeń z 31 maja 2006 r. z Hagi
kiedy to, królowa Holandii Beatrix odznaczyła 6 Brygadę Desantowo
Szturmową im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, która dziedziczy tradycje I Samodzielnej Brygady Spadochronowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojskowego Wilhelma, najwyższym holenderskim
odznaczeniem wojskowym, a gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
pośmiertnie Medalem Brązowego Lwa. W Holandii, w tym dniu było
to najważniejsze wydarzenie transmitowane, na życzenie królowej Beatrix przez wszystkie stacje telewizyjne. Wydarzenie, o którym wiedzą
wszystkie holenderskie dzieci, które możemy obejrzeć w dokumentalnym filmie pt. „Honor Generała”.
Kiedy podjąłem decyzję o odejściu do rezerwy pragnąłem służbę zakończyć oddając cześć polskim żołnierzom walczącym pod Arnhem.
Ostatni raz chciałem założyć mundur w miejscu, gdzie walczyli o Polskę i tam oddawali swoje życie, czyli w Holandii. Najpierw planowałem podróż motocyklem wraz z przyjaciółmi z Klubu Motocyklowego Rast z Kętrzyna, ale sami motocykliści zaproponowali, żeby tę jesienną podróż odbyć samochodem. Trochę niechętnie, ale w końcu uległem i zgodziłem się na takie rozwiązanie. 18 września 2013 r.
w czwórkę tj. z Grażyną i Dariuszem Iwaszkiewiczami oraz Mirosławem Sędrowskim wyruszyliśmy do Holandii.
Następnie przeszliśmy na Plac Polski, gdzie Fundacja Driel-Polen
pod kierunkiem Arno Baltrussena (kuzyna Corneli Baltrussen) przygotowała uroczystości rocznicowe. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie z funkcjonariuszami holenderskiej policji oraz zamieniłem kilka zdań z weteranem II w.ś. oraz
oficerami ze Sztabu Generalnego WP. Pięknym akcentem była obecność kompanii honorowej 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen.
bryg. Stanisława Sosabowskiego. Biało-czerwone barwy widzieliśmy wszędzie, a mnie osobiście urzekły holenderskie dzieci ubrane
w polskie barwy narodowe i śpiewające polskie piosenki. Niestety
z roku na rok na uroczystości do Driel przyjeżdża coraz mniej żołnierzy Sosabowskiego i tylko pozostaje nadzieja, że Holendrzy nie zapomną kto walczył o ich wolność. Po powrocie z Driel do Nijkerku cały
wieczór rozmowy toczyły się wokół waleczności polskich żołnierzy.
Przed snem swój mundur starannie spakowałem i przygotowałem do
przekazania muzeum.
D
zięki gościnności kętrzyniaków na stałe mieszkających w Holandii w miejscowości Nijkierk Ewelinie Lewandowskiej i Piotrowi Mączce mieliśmy zapewnione noclegi i wyżywienie, a
także mogliśmy zwiedzić Amsterdam. W sobotę 21 września br. do
naszej ekipy dołączyła córka Grażyny i Darka Ewelina i wspólnie wyjechaliśmy na uroczystości związane z 69 rocznicą operacji Market
Garden. Nasz plan ułożyłem tak, by zwiedzić miejsca i wydarzenia
ważne, dla nas Polaków i wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia
skoków spadochronowych na polach pod Arnhem. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni ogromną ilością widzów oraz oryginalnymi samolotami z czasów II wojny światowej, które cały czas nadlatywały jeden za
drugim zrzucając drużyny rekonstruktorów. Warto dodać, że organizacja dojazdu i powrotu z widowiska była dopracowana perfekcyjnie,
tj. samochód zaparkowaliśmy na wyznaczonym parkingu skąd autokarem dowieziono nas w wyznaczone miejsce, a później odwieziono.
Następnym punktem było zwiedzenie cmentarza wojennego w miejscowości Oosterbeek, na którym pochowani są polscy i brytyjscy żołnierze. I faktycznie, nawet metropolia nie oparła się brytyjskiej polityce zapoczątkowanej przez marszałka Bernarda Law Montgomerego, który niesłusznie i niesprawiedliwie zrzucił z siebie winę w 1944
roku za porażkę operacji Market Garden na naszego gen. bryg. Sta-
48
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
22 września w świetnych nastojach opuszczaliśmy Holandię, bo następnym celem naszej podróży było Solingen w Niemczech, w którym obecnie pracuje i mieszka mój syn Patryk. Tam też korzystając
z gościnności Tomasza Bodziocha mieliśmy kolejną bazę wypadową.
W poniedziałek pojechaliśmy do Kolonii do Konsulatu Generalnego,
w którym przed latami pracowałem jako ekspert ochrony Przedstawicielstwa Polskiej Ambasady. Czas nie był łaskawy dla obiektu, ogrody
niegdyś wypielęgnowane ogarnął chaos, a natura powolutku zaciera ślady człowieka. Jedynym wytłumaczeniem dla takiego stanu była
informacja, że nieruchomość zostaje sprzedana, a urząd konsula będzie przeniesiony do śródmieścia. Miło było spotkać osoby, z którymi
przed laty skrzyżowały się moje drogi i chwilę powspominać.
J
ednak w Kolonii najważniejszym punktem naszej wycieczki była katedra, która urzekła moich współtowarzyszy. Niewątpliwie wrażenie zrobiła wielkość kościoła oraz piękno detali ar-
chitektonicznych, a także grobowiec królowej Polski Richezy, żony
Mieszka II. Dodatkowo obejrzeliśmy muzeum rzymsko-germańskie.
Opuszczaliśmy Kolonię i jadąc na północ wzdłuż Renu podziwialiśmy
to piękne miasto. Dojechaliśmy do Leverkusen, znanego głównie z
przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego Bayer AG, do ogrodu
japońskiego. Kilka chwil z japońską harmonią naładowało nam akumulatory i w drodze powrotnej do Solingen jechaliśmy jak po pobycie
w sanatorium, odprężeni i zrelaksowani. Wieczorem nasz gospodarz
wraz z moim synem zabrał nas, by obejrzeć najwyższy most w Niemczech leżący nad doliną Wupper „Müngstener Brücke” łączący Solingen i Remscheid. Most ma 108 m wysokości, a stalowa konstrukcja,
w której zastosowano 900 tysięcy nitów stalowych, powstała jeszcze
w czasach panowania cesarza Wilhelma II w 1897 roku. Mówi się, że
jeden z nitów użytych w konstrukcji jest ze szczerego złota, lecz nigdy
go nie zlokalizowano. Przed zmierzchem zdążyliśmy jeszcze zwiedzić
tamę w dolinie Wupper oraz za okien samochodów podziwiać piękny zamek Burg.
W
e wtorek z Solingen musieliśmy wyjechać bardzo wcześnie
rano ponieważ w planie podróży zamieściłem Szczecin, a w
nim Muzeum Techniki i Komunikacji. Przecież moi współtowarzysze to wytrawni motocykliści, miłośnicy motoryzacji i takiej
okazji nie mogłem przegapić, tym bardziej, że byłem im to winien, nie
wspominając, że we wtorek wstęp do muzeum jest bezpłatny. Całe
szczęście, że niemiecka infrastruktura drogowa i możliwość szybkiej
jazdy dała nam szansę dotarcia na czas do szczecińskiego muzeum.
Wszyscy jakby w amoku, podziwialiśmy eksponaty i delektowaliśmy
się widokami i zapachami motoryzacji. Sam zauważyłem, że muzeum
rozwija się w dobrym kierunku. Kilka lat temu odwiedziłem to miejsce
i wówczas było znacznie mniej eksponatów.
Wieczorem naszym przewodnikiem po Szczecinie był mój serdeczny kolega Wojciech Przybyszewski, emerytowany major Straży Granicznej, członek IPA i PTTK. Oprowadzał i opowiadał o historii miasta i zabytkach jakby był zawodowym przewodnikiem turystycznym,
z pasją i pozytywnymi emocjami. Byliśmy pod olbrzymim wrażeniem
piękna Szczecina.
N
astępnego dnia kierujemy się do Piły, gdzie umówiony byłem
z Markiem Fijałkowskim – Głównym Inwentaryzatorem Muzeum Okręgowego w celu przekazania do muzealnych zbiorów swojego munduru wyjściowego oraz umundurowania zimowego. Przed tym, wcześniej telefonicznie ustalałem szczegóły naszego
spotkania i przekazania munduru. W czasie jednej z rozmów Marek
Fijałkowski dowiedziawszy się, że chcę przekazać kompletny mundur
zapytał się, tak naturalnie: czy w raz z Odznaką Straży Granicznej?
Odpowiedziałem, że przekażę kompletne umundurowanie wraz ze
wszystkimi dodatkami [absolwentką Studium Oficerskiego z COSSG
w Koszalinie, identyfikatorem, korpusówkami, sznurem oficerskim
oraz baretką Brązowego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju (otrzymanego na wniosek moich przełożonych ze Straży Granicznej), a także baretkami Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej (otrzymanego na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej), Odznaki Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi (otrzymanej na wniosek Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach)]. Dodatkowo obiecałem, że jak tylko będę posiadał baretkę Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (otrzymanej
na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej) to natychmiast uzupełnię braki w swoim umundurowaniu.
W trakcie kiedy przekazywałem mundury moi przyjaciele wraz z pracownikiem muzeum zwiedzali ekspozycje i wystawy.
co zmęczeni fizycznie długą jazdą, ale za to zadowoleni. Sam spełniłem swoje marzenia i teraz mogę powiedzieć, że zakończyłem służbę graniczną.
Serdecznie dziękuję swoim współtowarzyszom Grażynie i Darkowi Iwaszkiewiczom oraz Mirkowi Sędrowskiemu za wspólną wyprawę. Ponadto dziękuję Ewelinie Lewandowskiej, Piotrkowi Mączce,
Tomkowi Bodziochowi, Patrykowi Burdyło za gościnę i poświęcenie
swojego czasu. Serdecznie dziękuję Wojtkowi Przybyszewskiemu za
wspaniałą lekcję o Szczecinie. Dziękuję również Ewelinie Iwaszkiewicz za bezpieczną podróż po Holandii.
Dorian Piotr Burdyło
fot. Dariusz Iwaszkiewicz
Był to ostatni punkt naszej wyprawy. Do Kętrzyna wróciliśmy nieWIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
49
WIELKOPOLSKA GW
WIELKOPOLSKA GW
PolICjAnCI dlA CHoRyCH dZIeCI
ZoRgAnIZowAlI FeStyn!
j
ak co roku Region IPA Poznań włączył się do akcji charytatywnej
organizowanej przez policjantów z Poznania. XII edycję Festynu
„Niebiescy Dzieciom” odwiedziło tysiące poznaniaków i Wielkopolan. Cel jak co roku był ten sam – wsparcie dla poznańskiego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschnera.
Od wielu już lat Festyn Charytatywny „Niebiescy Dzieciom”, choć organizowany przez policjantów, jest imprezą wszystkich służb mundurowych Poznania. Polska ma swojego Owsiaka, a poznaniacy mają
swoich „niebieskich”. Jednak cel przyświecający wszystkim jest jeden - pomoc chorym, skrzywdzonym przez los, dzieciom. Policjanci, strażacy, żołnierze, celnicy, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele
wielu firm, organizacji, stowarzyszeń i urzędów robią wszystko, aby
festyn z roku na rok był bardziej atrakcyjny. Tylko od dwunastu już lat
cel imprezy nie ulega zmianie. To wspieranie działalności Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschnera w Poznaniu.
Konkursy dla dzieci i całych rodzin, stoiska tematyczne, artyści występujący na scenie i liczne pokazy to tylko część tego co przygotowano dla uczestników festynu. Przejażdżka bryczką, zdjęcia w siodle
z poznańskimi policjantami, pokazy dyscypliny i skuteczności psów
policyjnych, pokaz ratownictwa drogowego straży pożarnej i służb
medycznych to kolejne atrakcje minionej soboty.
Nie brakowało tłumów przy stoisku zorganizowanym przez koleżanki i kolegów z Regionu IPA Poznań. Każdy chętny mógł zrobić sobie zdjęcie w policyjnej czapce z różnych państw. Była to okazja do
pokazania imponującego, ipowskiego zbioru mundurów policyjnych.
Wszystkie pociechy nie odeszły od stoiska bez jakiegoś upominku.
Hanna Wachowiak
fot. Witold Drzażdżyński
AnteK w gmACHu tVP SPotKAł
SIę Z juStyną KowAlCZyK
P
amiętacie 12-letniego chłopca – Antosia Kaźmierskiego, chorego na mukowiscydozę bohatera, który w ubiegłym roku tak
dzielnie poczynał sobie w pokazowym charytatywnym meczu
tenisa stołowego z Natalią Partyką? Imprezę, której pomysłodawcą był nasz kolega Andrzej Wrzesiński (IPA Region Poznań) mieliśmy przyjemność zorganizować wspólnie z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz Sochaczewskim Klubem Tenisa Stołowego. Z kolei dzięki uprzejmości Dyrekcji Działu Sportowego TVP, Antek oraz jego mama odwiedzili siedzibę telewizji przy ul. Woronicza
w Warszawie i uczestniczyli w konferencji z udziałem Pani Justyny
Kowalczyk oraz kadry narodowej skoczków narciarskich.
Wszystko wskazuje na to, że w maju lub czerwcu przyszłego roku,
po zakończeniu olimpijskiego sezonu zimowego, dzięki uprzejmości
m.in. Pana Łukasza Kruczka będziemy mieli okazję gościć w Wielkopolsce reprezentację polskich skoczków narciarskich i innych sławnych sportowców, z którymi postaramy się przeprowadzić charytatywną akcje na rzecz chorych dzieci. Tymczasem wszystkim sportowcom reprezentującym Polskę na IO2014 w Soczi życzymy zdrowia i samych sukcesów.
Andrzej Wrzesiński
fot. Newspix
Królowa polskich nart wspiera Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą duchowo i finansowo. Poświęca praktycznie każdą wolną chwilę, których jest niewiele w napiętym kalendarzu sportowca,
na spotkania i wspieranie Jej ukochanych MUKOLUDKÓW w Rabce.
Niezapowiedziana wcześniej wizyta Antka w studio była dla naszej
mistrzyni wyjątkowo miłym i wzruszającym wydarzeniem. W trakcie
spotkania Antoś przekazał Pani Justynie Kowalczyk osiołka (ulubiona maskotka mistrzyni olimpijskiej) w imieniu wszystkich dzieci chorych na mukowiscydozę.
W trakcie spotkania z Justyną Kowalczyk wręczono mistrzyni w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Rafała Batkowskiego policyjny ryngraf garnizonu wielkopolskiego. Pani Justyna ze swojej strony podpisała specjalnie przygotowaną
koszulkę, która będzie przekazana na licytację w ramach zbliżającego
się Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
50
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
51
ZACHODNIOPOMORSKA GW
WIELKOPOLSKA GW
węgRZy w PoZnAnIu
j
uż po raz kolejny na zaproszenie Regionu IPA Poznań przebywali w Wielkopolsce nasi przyjaciele z węgierskiego Debreczyna.
Była to rewizyta związana z pobytem naszej delegacji w kwietniu w Debreczynie. W niedzielne popołudnie przywitaliśmy w siedzibie IPA Poznań 6-osobową delegację, której przewodniczył kol. Janos Toth – Prezes IPA Debreczyn, a służbowo Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Debreczynie ds. kryminalnych. Mimo, że już
październik pogoda w Poznaniu i okolicach dopisała, tak więc mogliśmy spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu, tak aby naszym kolegom jak najwięcej pokazać w Poznaniu.
Pierwszy dzień to wspaniała wycieczka z przewodnikiem po Starym
Mieście, gdzie w naszych gościach zachwyt wzbudził Poznański Ratusz, Poznańska Fara oraz odbudowywany aktualnie Zamek Królewski Przemysła II – króla Polski, który pierwszy ustanowił Orła Białego naszym Godłem. W poznańskiej Katedrze mogliśmy zobaczyć jego
nagrobek oraz Złotą Kaplicę, gdzie spoczywa Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry. Dzień ten zakończył się na obejrzeniu Makiet Poznania z okresu Pierwszych Piastów oraz z XVII Wieku.
Kolejne dni poświęcone były zwiedzaniu ponad 100-letniej Poznańskiej Palmiarni, Stadionu Piłkarskiego Lecha Poznań, na którym rozgrywane były mecze Euro 2012. Ponadto zwiedziliśmy Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gdzie na naszych gości w ramach obiadu czekały „pyry z gzikiem„ oraz inne wielkopolskie potrawy. Dla nie wtajemniczonych ”pyry z gzikiem” to gotowane ziemniaki podawane z biały
twarożkiem i szczypiorkiem. Ale nie tylko zwiedzaniem człowiek żyje
i dlatego jedno popołudnie poświęciliśmy na grę w bowling, w której
lepszą okazała się drużyna węgierska.
W kolejnym dniu udaliśmy się do Browaru Lech na degustację złocistego napoju z pianką, tak popularnego w Poznaniu, jak wino Tokaj w Debreczynie.
W trakcie pobytu nasi goście mogli zapoznać się również z pracą
wielkopolskich policjantów, a o ich pracy na wspólnym spotkaniu
opowiadał insp. Rafał Batkowski – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. W trakcie wizyty Komendant przekazał naszym gościom upominki wielkopolskiej Policji.
Wekend spędziliśmy na wyjeździe do Kórnika i Rogalina, gdzie nasi
goście mogli podziwiać rezydencje wielkopolskiej szlachty. W Rogalinie mieli możliwość obejrzenia jednych z najstarszych dębów rosnących w Polsce – Lecha, Czecha i Rusa.
Wizyta zakończyła się wspólnym grillem z członkami Regionu IPA
Poznań na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Błażejewku – miejsca naszego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. Wcześnie
rano w niedzielę nasi goście udali się w drogę powrotną do Debreczyna i już umówiliśmy się na następne spotkanie w Debreczynie przy
wybornym Tokaju.
Autor tekstu i zdjęć: Witold Drzażdzyński
działo się w Zachodniopomorskiej ...
wyCIeCZKA - wRoCłAw I FoRtyFIKACje dolnego ŚląSKA
Na przełomie maja i czerwca 2013r. Region IPA Świnoujście zorganizował kolejną wycieczkę z cyklu
„Śladami Hanzy”. Tym razem zwiedziliśmy Wrocław
oraz szereg innych miast regionu wraz z licznymi fortyfikacjami obronnymi.
dZIeń dZIeCKA
Jak co roku Zarząd Regionu IPA Dębno był organizatorem festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
W nieco stuningowanym po ostatnich wyborach składzie zorganizowaliśmy z pomocą Urzędu Miasta Dębna festyn dla najmłodszych. Impreza odbyła się 15
czerwca 2013 r. na terenie świetlicy w Grzymiradzu.
wyCIeCZKA Z IPA ŚwInoujŚCIe
do HAnZeAtyCKIego HAmBuRgA
W dniu 22 czerwca 2013 r. IPA Region - Świnoujście
dzięki niewyczerpalnym zapasom energii i pomysłowości naczelnego wiercipięty kolegi Krzysztofa Wilczyńskiego, zorganizowała kolejną autokarową wycieczkę pod tradycyjnym hasłem „Śladami HANZY”
do wolnego hanzeatyckiego miasta - Hamburg.
wyCIeCZKA – SPReewAld –
weneCjA łuŻyC I mIlSKA
Region IPA - Świnoujście zorganizował w dniach 27 –
28.07.2013 r. kolejną już wycieczkę z cyklu „Śladami
Hanzy”. W programie: Leśny Rezerwat Biosfery UNESCO w Spreewaldzie, słowiańska twierdza obronna Raddusch, zwiedzanie Cottbus słowiańskiego Chocieborza,
Łuk Mużakowski na granicy polsko-niemieckiej wzdłuż
rzeki Nysy Łużyckiej, muzeum jeńców wojennych - lotników w Żaganiu, hanzeatycki Frankfurt nad Odrą i twierdza Kostrzyn.
KRew dlA PIotRKA
W odpowiedzi na apel Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „SAPER” w Stargardzie Szczecińskim, członkowie Regionu IPA w dniu 12 sierpnia 2013
r. czynnie przystąpili do akcji oddania krwi. Przekazując
krew tego dnia pomagaliśmy choremu koledze Piotrowi Bury – 29 lat, funkcjonariuszowi Aresztu Śledczego
w Szczecinie – który zachorował na białaczkę.
Zlot żaglowców w Szczecinie
P
oczątek sierpnia 2013 r. w Szczecinie to Finał Regat Wielkich Żaglowców – The Tall Ships Races. Do naszego miasta przybyły najpiękniejsze i najbardziej okazałe żaglowce na świecie – ok. 100 jednostek m.in. z Meksyku, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec, Holandii, Norwegii, Danii, Brazylii, a nawet Omanu. Ze Szwecji przypłynął żaglowiec
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Lord Nelson. Najsympatyczniejszą załogą wybraną przez turystów, została obsada okrętu meksykańskiego ARM Cuathemoc, której energia wypełniała całe nabrzeże.
Morska impreza wzbudziła też duże zainteresowanie wśród członków IPA,
zwłaszcza zamieszkujących południe naszego kraju. Mieliśmy okazję pokazać nasze miasto „ipowcom” z Bydgoszczy, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Dziedzic-Czechowic. W ostatniej chwili swój przyjazd z powodów służbowych, odwołali koledzy z Londynu i Hamburga. Wspólnie z kol. Pawłem Lubowiczem z Regionu IPA – Stargard Szczeciński starałam się zagospodarować czas naszych koleżanek i kolegów przez 3 dni zlotu żaglowców. W tym miejscu serdecznie dziękuję naszemu „zasłużonemu”
Panu Andrzejowi Drabikowi, który udostępnił nam swój jacht Aspoletka
i został naszym kapitanem podczas rejsu po Odrze. Upalna pogoda sprzyjała zwiedzaniu miasta, żaglowców cumujących przy Wałach Chrobrego
oraz pływaniu jachtem po szczecińskim porcie. Wszyscy byli zachwyceni rozmachem imprezy (przybyło ok. 2 mln turystów) oraz urokiem stolicy województwa zachodniopomorskiego. Liczne imprezy towarzyszące
przez trzy dni dały moc wrażeń i emocji.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom „ipowcom” i zapraszamy ponownie do Szczecina.
Mariola Świątczak
fot. Paweł Lubowicz, Mariola Świątczak
52
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
53
ZACHODNIOPOMORSKA GW
ZACHODNIOPOMORSKA GW
Służymy poprzez przyjaźń
R
VI Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZGW IPA w Szczecinie
W
piękną wrześniową sobotę 14 września 2013 r. odbył się
w Dębnie VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie.
W tym roku najlepszą okazała się drużyna IPA ze Szczecina, która pokonując drużynę IPA - Stargard Szczeciński przerwała ich passę zwycięstw w Dębnie.
Nadleśnictwa Dębno. Przy grillu i muzyce panowała już tylko biesiadna i przyjazna atmosfera. Może w przyszłym roku rozpoczniemy turniej od integracji, aby na boisku była mniej napięta atmosfera. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla kol. Tomka, który w ferworze
walki zerwał więzadła i nie tylko…współczujemy i życzymy szybkiego powrotu do gry !!!!
Największe emocje towarzyszyły ostatniemu meczowi, który decydował o miejscu drugim. Po pięknej bramce na 1:0 dla gospodarzy, niektórym zawodnikom puszczały nerwy, a niektórym więzadła!!! Ostatecznie z drugiego miejsca cieszyła się drużyna IPA - Dębno, a trzecie
miejsce zajęli zawodnicy IPA - Stargard Szczeciński.
Jak zawsze, kończę podziękowaniami „ludziom dobrej woli”, którzy
wspomagają nasz turniej: Panu Cezaremu Augustyniakowi - nadleśniczemu Dębno, Pani Barbarze Aleksiejew – dyrektorowi GBS Barlinek O/Dębno, Panu Zenonowi Skrzypaczowi z BZPO w Dębnie, Państwu Stanisławie i Pawłowi Piotrowskim z kasyna „Joanna”, koledze
Stefanowi Jakubowskiemu z klubu MKS „Dąb” Dębno, a także koleżankom i kolegom z regionu IPA gospodarzy rozgrywek, w przygotowaniu imprezy.
Karolina Wasilkiewicz
fot. Paweł Lubowicz
Tytuł Najlepszego Strzelca turnieju przypadł zawodnikowi ze zwycięskiej drużyny kol. Ireneuszowi Dubikowi. Natomiast Najlepszym
Bramkarzem został kol. Krzysztof Skwara z drużyny Regionu IPA –
Stargard Szczeciński. Puchary, statuetki i dyplomy wręczyła kol. Mariola Świątczak - sekretarz ZGW IPA w Szczecinie w towarzystwie kol.
Mariusza Rudzińskiego Przewodniczącego Regionu IPA w Dębnie.
W tegorocznym turnieju „ipowcy” ze Stargardu występowali w nowych strojach sportowych firmy ADIDAS zakupionych dzięki sponsorom, którym korzystając z okazji serdecznie dziękujemy: Panu Tomaszowi Mercikiemu (Zasłużony dla SP IPA, a także sponsor kosztów paliwa na wyjazd do Dębna), Panu Markowi Fiszerowi (Zasłużony dla SP IPA), Panu Andrzejowi Drabikowi (Zasłużony dla SP IPA),
kol. Stanisławowi Gutowskiemu (członek Regionu IPA w Stargardzie Szczecińskim) oraz Agencji Ochrony „SZABEL” z Koszalina. Turniej zakończył się spotkaniem integracyjnym w przepięknym obiekcie
Na naszej trasie Dania z Kopenhagą
R
egion IPA – Świnoujście kontynuując cykl wycieczek „Śladami Hanzy” tym razem zaprosił „ipowców” w dniu 7 września
2013 r.do Danii pod hasłem „Trzecia, a zarazem pierwsza wizyta kurtuazyjna miast hanzeatyckich w Danii”, w której udział wzięło 56 uczestników.
Następnie – jak pomorscy Słowianie w XII w. - tak i my zdobywamy
leżące nad głębokim fiordem słynne Roskilde – dawną stolicę wikingów, a od 980 r. stolicę wielkiej Danii. To nieciekawe dzisiaj miasto
ma wspaniały festiwal rockowy, skansen łodzi z XII w. oraz katedrę
mieszczącą grobowce duńskich królów i epitafia rycerzy. W 987 r.
z Wolina do Roskilde w beczce z alkoholem przewieziono łodzią zwłoki króla Haralda Sinozębego. Nie chce mi się w to wierzyć, bo żeglarze to znani miłośnicy trunków. Wreszcie słynne, największe w Europie oceanarium w Kopenhadze. Oryginalny srebrzysty pawilon obejmuje 9 tys. metrów kwadratowych i mieści 53 akwaria z 7 mln litrów
54
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
wody. Oglądamy 20 tysięcy zwierząt - 450 gatunków: rekiny-młoty
i płaszczki, barwne rafy koralowe, ogromne graniki i strzępiele, koniki morskie, murenę i węgorza elektrycznego, ryby świecące w ciemności, wspaniałe gatunki z Amazonii z gigantyczną arapaimą osiągającą 250 kg i 4 metry długości – największą słodkowodną rybę świata, która oddycha… powietrzem!!! Nasz przewodnik – profesor ryb
i miłośnik wód jest w swoim żywiole i najchętniej poświęciłby godzinę na każdą rybę, a czas leci. Wkrótce siedzimy w łódce na 100 osób
podziwiając z wody uroczą Kopenhagę. W autokarze zjadamy kiełbaski na gorąco, a po chwili już królewski jacht, Amalienborg i norweskie poduszkowce marynarki wojennej – robią wrażenie. Rejs powrotny przez Bałtyk niektórzy spędzają na pokładzie pełnym gwiazd,
większość śpi, a niezmordowany Krzysztof wykorzystuje czas na planowanie kolejnych wycieczek IPA.
Wrzesław Mechło
egion IPA w Stargardzie Szczecińskim wspólnie z Komendą
Powiatową Policji, w myśl światowego motta IPA, już po raz
kolejny wspierał akcję niesienia pomocy potrzebującym. Tym
razem 28 września 2013 r. w Galerii Handlowej „STARÓWKA” w ramach „Pierwszego Powiatowego Dnia Dawcy Szpiku” pod honorowym patronatem Waldemara Gila - Starosty Stargardzkiego, wspieraliśmy chorego Krystiana. Krystian to 12-latek, który niestety od 3
lat zmaga się z Zespołem Mielodysplastycznym (MDS). Jedynym ratunkiem na wyleczenie jest przeszczep szpiku.
Szczecińskiego nie żałowali. Za udział i pomoc w tych szlachetnych
działaniach dziękujemy także członkom Regionu IPA – Straż Graniczna ze Szczecina.
Mariola Świątczak
fot. Paweł Lubowicz, Tomasz Fojut, Łukasz Famulski
W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi,
czyli białaczka. Niestety co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego – tego dawcy nie
znajduje.
Podczas akcji, każdy kto się zgłosił, mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat oddawania szpiku. Do dyspozycji była kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy. Najczęściej zadawane pytanie dotyczyło
sposobu, w jaki pobiera się szpik i czy to faktycznie boli. Tym razem
podczas akcji łącznie do listy potencjalnych dawców szpiku dopisało
się 120 osób. Istniała również możliwość honorowego oddania najcenniejszego daru życia jakim jest krew, której „ipowcy” ze Stargardu
Region IPA Poczdam z wizytą w Szczecinie
D
zięki pomocy naszego Kolegi Roberta Barańskiego – oficera
łącznikowego KWP Szczecin w Berlinie, który wcześniej spotkał się z Gerdem Niehoff, Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA nawiązała kontakt z Regionem IPA Poczdam.
Komitet powitalny IPA Szczecin 9 listopada 2013 r. odebrał gości
z pociągu na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie. Przyjechała grupa
15 członków z Poczdamu, która ostatni raz gościła w naszym mieście
ok. 20 lat temu. Po serdecznym przywitaniu i sprawdzeniu listy obecności, udaliśmy się na peron 2 celem zwiedzenia schronów z okresu
II wojny światowej. Następnie udaliśmy się spacerkiem do centrum
Szczecina, podziwiając po drodze Czerwony Ratusz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Książnicę Pomorską, Pocztę Polską i miejsce po
pomniku Sediny (obecnie fontanna z kotwicą) oraz Bramę Portową.
W tym miejscu chcemy bardzo podziękować naszej tłumaczce kol.
Klaudii Wiszniowskiej, która specjalnie na naszą prośbę przyjechała
w tym dniu z Warszawy.
Dotarliśmy na kawę i ciastko do kawiarni Caffe 22 w PAZIMie, gdzie
z poziomu 22. piętra, niemieccy „ipowcy” podziwiali panoramę
Szczecina. Następnie udaliśmy się przez park im. Stefana Żeromskiego na Wały Chrobrego. Nasi koledzy nie mogli się nadziwić jak korzystnie zmienił się nasz gród w porównaniu do ich pierwszej wizyty na początku lat 90. Zwiedziliśmy jeszcze budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wewnątrz którego zostały odsłonięte przez konserwatorów zabytków, stare malowidła i ozdoby na ścianach, do tej pory zakryte przez kilka warstw farb olejnych. Wejście do
jednostki zawdzięczamy urokowi osobistemu kol. Januszowi Wiszniowskiemu, który swoim wzrostem i posturą wzbudzał zasłużony respekt. Udaliśmy się na spotkanie z insp. Jackiem Prabuckim naczelnikiem Sztabu Policji KMP Szczecin, który przedstawił założenia służby sztabowej oraz zasady funkcjonowania stanowiska kryzysowego.
Stamtąd skierowaliśmy się na Zamek Książąt Pomorskich i na Stare
(Nowe) Miasto. Następnie nie odmówiliśmy sobie wizyty w Muzeum
Miasta Szczecina.
Ponieważ zmęczenie i głód dały się wszystkim już we znaki, na obiad
wstąpiliśmy do lokalu PLANETA na Starym Mieście. W oczekiwaniu
na tylko polskie dania np. schabowy, bigos, polędwiczki, żurek z jajkiem itp. (20 osób), nastąpiła wymiana prezentów. Przewodnicząca
Regionu IPA – Poczdam kol. Karin Hennig oraz skarbnik kol. Wolfgang Schmidt, przekazali piękny ceramiczny kufel z pokrywką z wizerunkiem króla Prus Fryderyka Wielkiego. Z naszej strony został wręczony ozdobny kafel wydany z okazji naszego XX-lecia w 2013 roku.
Nasi koledzy z Poczdamu wielu miejsc jeszcze nie zobaczyli. Mamy
wiec nadzieję, że ta wizyta nie będzie ostatnia i to nadrobimy. Późnym
wieczorem ze smutkiem się pożegnaliśmy, umawiając się na następnie spotkanie już w Poczdamie na przyszły rok.
Mariola Świątczak
fot. Paweł Lubowicz, Janusz Kamiński
WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
55
Oferta tylko dla członków IPA
NA POLSKICH DROGACH
Wszystkie modele Hyundai w specjalnych cenach
Hyundai i30 z rabatem nawet do 12800 zł
51900 zł
Cena dla członków IPA od 43100 zł
Cena detaliczna od
Oferta dostępna tylko w salonie:
Hyundai Jaworski - Gajewski
Ul. Oczapowskiego 15
Warszawa-Bielany
Tel. 22 569 92 10
e-mail: [email protected]
www.hyundai-jg.com.pl
Bez limitu kilometrów

Podobne dokumenty