13 Let's do business Let's travel Let's fly

Komentarze

Transkrypt

13 Let's do business Let's travel Let's fly
13
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
im. Henryka Wieniawskiego
POZNAŃ AIRPORT free MAGAZINE
www.airport-poznan.com.pl
Let's fly
WAKACYJNA OFERTA CZARTEROWA 2013
CHARTER HOLIDAY OFFER 2013
Let's travel
POMYSŁY NA LATO
IDEAS FOR Summer
Let's do business
YES - JUBILERSKA PASJA
YES - JEWELLERY PASSION
Nº2
2013
spis treści content
16
20
Wakacje na ostatnią
chwilę
Last - Minute Holidays
4
7
12
16
20
24
26
24
Wyspa królewskiego
wypoczynku
The Island of Royal
Treatment
Pasja, galeria,klejnoty i aplikacje mobilne
Passion, gallery,jewels and mobile apps
Malta Festival Poznań 2013
Malta Festival Poznań 2013
28
30
Hawaje niezwykły archipelag orzechów Kukui
Hawai’i amazing archipelago of Kukui nuts
Wakacje na ostatnią chwilę
Last - Minute Holidays
Wyspa królewskiego wypoczynku
The Island of Royal Treatment
Aktywne lato nad wodą
Active Summer with Water Sports
Rewolucja na pokładach SAS!
Revolution on SAS Board!
32
34
Rewolucja na pokładach SAS!
Revolution on SAS
Board!
Nowa powierzchnia komercyjna strefy odlotów
New Commercial Area in the Departure Zone
Poznań Airport Guide pierwsza w Polsce
lotniskowa aplikacja mobilna
Poznań Airport Guide - the first airport mobile
application in Poland
Czy leci z nami bagaż podręczny?
Are We Taking Hand Luggage?
Wydarzenia
Events
36
Plan lotniska
Plan of the Airport
38
Loty z Poznania
Flights from Poznań
WYDAWCA - Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego | REALIZACJA PROJEKTU - IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza |
REDAKTOR NACZELNA - Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA - Patrycja Tychmanowicz / IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza |
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD - IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza |
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Szanowni
Państwo,
Przed nami jedna
z sympatyczniejszych pór
roku - lato! Czyli… wyczekane
i wytęsknione wakacje.
Jakkolwiek spędzimy urlop
- leniuchując na słońcu,
zwiedzając czy uprawiając
sport - najważniejszy jest
odpoczynek, oderwanie od
codzienności, niezapomniane
chwile relaksu z rodziną czy
przyjaciółmi.
Jedni planują wakacje z dużym
wyprzedzeniem, inni - wręcz
przeciwnie - decyzje podejmują spontanicznie. Część z nas
emocje związane z wyborem
ma już za sobą i odlicza teraz
dni w kalendarzu. Dla niektórych letnia przygoda to jeszcze
niewiadoma… Podpowiadam,
że najlepsze rozwiązanie to
samolotem z Poznania!
Wybór wielu tysięcy urlopowiczów pada na wyjazdy zorganizowane,
kiedy to zdajemy się na biuro podróży, by samemu nie zajmować się
formalnościami. Przelot, transfer do hotelu, zakwaterowanie i wyżywienie czy wycieczki fakultatywne - wszystko wykupujemy w wybranym
pakiecie. W takim przypadku mamy też zapewnioną opiekę na miejscu.
Wygoda, brak problemów organizacyjnych czy językowych to podstawowe zalety ofert biur podróży. Klienci mogą wybierać z coraz bogatszego
wachlarza wakacyjnych destynacji, dodatkowo korzystając finansowo,
choćby podejmując decyzję w ostatniej chwili, w ramach tzw. Last Minute lub wykupując imprezę wakacyjną z dużym wyprzedzeniem
jako first minute. W sezonie lato 2013 samoloty z Ławicy startują aż w
trzydziestu letnich kierunkach czarterowych, więc jest z czego wybierać!
Może coś zupełnie nowego? Polecam Lanzarote i Malagę w Hiszpanii
oraz Tunis.
A jakie propozycje mamy dla tych, którzy wakacyjną przygodę organizują sobie sami? Przede wszystkim ciekawe połączenia sezonowe, czyli
kierunki uruchamiane przez linie lotnicze od wiosny do jesieni. Stolica
Balearów, Palma de Mallorca czy słynny kurort Burgas w Bułgarii to propozycje przewoźników niskokosztowych. Natomiast linia Eurolot oferuje
przeloty do najpiękniejszych chorwackich miast - Dubrownika i Zadaru.
Jeśli nie na południe, to może Norwegia? Miłośnicy jedynych w swoim
rodzaju krajobrazów na pewno docenią naszą wiosenną nowość, czyli
Bergen.
Na plaży czy w górach, z biurem podróży czy indywidualnie - ważne,
aby to były udane wakacje!
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Dear
Readers,
Summer - one of the nicest
seasons of the year is
ahead of us! And it means
long-awaited and longed-for
holidays. No matter what
we are going to do - laze
about on the beach, go
Some of us are planning holidays
far in advance, others, quite the
opposite, make decisions spontaneously. There are people who
have already chosen their holiday
destination and they are crossing
off the days. Some holiday-makers
still have no clue where to go…
Let me just remind you that the
best solution is to go by plane from
Poznań!
sightseeing, or go in for
Thousands of traveller opt for
package tours and they leave it up
to a travel agency to handle all the
thing is to rest, leave
formalities for them. Flight, transport to a hotel, accommodation,
everyday worries behind,
food, or optional tours - everything
is included in a package. In such
and enjoy some relaxing
case, the agency also provides
time with our family and
relevant care during our stay. Comfort, no organizational or language
friends.
problems, these are major advantages of travel agencies’ offers.
Customers have ever-increasing range of holiday destinations to choose
from. Additionally, it is more cost-effective as they can, for instance, make
a decision at the very last moment and choose one of last-minute offers,
or buy their holidays far in advance as a first-minute deal. In summer 2013,
the planes from Poznań Airport leave for as many as 30 charter destinations and the choice is huge! How about trying something completely new?
I would recommend Lanzarote, Malaga and Tunis.
sports - the most important
And what can we offer to those who are organizing their holiday adventure
themselves? First and foremost, very attractive seasonal destinations,
that is connections launched by airlines from spring to autumn. The capital
of the Balearic Islands, Palma de Mallorca or famous Burgas resort in
Bulgaria are the proposals of low-cost carriers, whereas Eurolot is offering
flights to the most beautiful Croatian cities - Dubrovnik and Zadar. If you
do not feel like going south, maybe Norway will be more attractive? Amateurs of unique landscapes will surely appreciate our new offer in spring,
namely Bergen.
On the beach or in the mountains, with a travel agency or on our own - all
that matters is to have good holidays!
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
BIZNES LET’S DO BUSINESS
Pasja,
galeria, i aplikacje
klejnoty mobilne
Grzegorz Sobierajski
Passion, Gallery, Jewels and
Mobile Apps
Na początku była tylko pasja trojga studentów Politechniki Poznańskiej.
Później powstał zakład rzemieślniczy i pierwszy sklep jubilerski. Po ponad
trzydziestu latach biżuteria YES trafia do klientów nie tylko poprzez sieć
firmowych salonów, lecz także aplikacje mobilne i kultową już Galerię YES.
It all started from passion of three students of Poznań University of
Technology. After some time, a workshop and the first jewellery shop
were opened. 30 years on the jewellery made by YES gets to the
customers not only through the chain of retail outlets, but also via
mobile apps and the iconic YES Gallery.
4
Let’s fly
S
sjonalnego doświadczenia
oraz świeżego spojrzenia
twórców designu i biżuterii artystycznej. To w tym
miejscu odbyła się m.in.
pierwsza prezentacja „Kolekcji współczesnej polskiej sztuki złotniczej ze
zbiorów Marii Magdaleny
Kwiatkiewicz”. To jedyna
znana prywatna kolekcja
polskiego złotnictwa, na
którą składają się prace
ponad stu projektantów.
Są wśród nich unikaty od biżuterii tradycyjnej po
małe formy rzeźbiarskie
- oraz dzieła powstałe
na zamówienie, autorstwa wybitnych twórców.
Kolekcja ma charakter
otwarty i wciąż się powiększa, przez co stała
się
reprezentatywnym
zbiorem dla panoramy
zjawisk zachodzących we
współczesnym złotnictwie
i sztuce projektowania
biżuterii. Kolekcja była
prezentowana w innych
polskich miastach, a także
w Monachium.
Od studenckiej
przygody do
finału konkursu
Przedsiębiorca
Roku
Jednak YES to nie tylko galeria, lecz przede
wszystkim ponad sto
A
rt, just like jewellery, is able to
make the world
more beautiful, and what
is even more valuable, it
makes the world more
intriguing. This is just one
of the reasons why Maria
Magdalena Kwiatkiewicz
started YES Gallery in
1998. Her intention was
to promote Polish design
and the most interesting achievements of artistic jewellery makers.
YES Gallery has hosted
nearly one hundred individual and collective
exhibitions, also in cooperation with the National
Museum in Poznań. Not
only is it a place of exhibitions and previews, but
also a “place of fashion”.
The Gallery has received
the second award in the
Retail Marketing Awards
contest for “The best
outlet in fashion indus-
try in 2011”. YES Gallery
is also a meeting place
for representatives of
different circles involved
in design, goldsmithing,
and fashion. YES Gallery
in Paderewskiego Street
in Poznań has become a
unique space where synergy is born - the synergy
of talents, expertise, and
fresh look of designers
and makers of artistic
jewellery. This is the very
place where, for instance,
the first presentation of
“The compilation of Polish
contemporary goldsmithing from Maria Magdalena Kwiatkiewicz’s collection” was made. This
is the only widely known
private collection of Polish goldsmithing which
consists of works of over
one hundred designers.
Some of the items are
truly unique, such as traditional pieces or small
sculptures, some of them
are commissioned works
created by established
designers. The collection
is open and still growing
therefore it has become
a representative compilation illustrating trends occurring in contemporary
goldsmithing and the art
of jewellery design. “The
collection” was displayed
in other Polish cities as
well as in Munich.
From college
adventure to the
Entrepreneur of
the Year final
YES is so much more
than just a gallery. It
houses over a hundred retail outlets. The founders
of the company started
their adventure with jewellery at the end of the
1970's during their holidays in Norway where the
students were temping
5
BIZNES LET’S DO BUSINESS
ztuka - podobnie
jak biżuteria - ma
zdolność
upiększania świata lub, co
może jeszcze cenniejsze,
sprawiania, że staje się
on jeszcze bardziej intrygujący. To jeden z powodów, dla których Maria
Magdalena Kwiatkiewicz
założyła w 1998 r. Galerię
YES. Powstała ona z myślą o promowaniu polskiego designu i najciekawszych dokonań twórców
projektujących biżuterię
artystyczną. W Galerii
YES odbyło się blisko sto
wystaw indywidualnych
i zbiorowych, także we
współpracy z Muzeum
Narodowym w Poznaniu. To nie tylko miejsce
wystaw i wernisaży, lecz
także „miejsce modowe”.
Została uhonorowana drugą nagrodą w konkursie
Retail Marketing Awards, w kategorii „Najlepszy salon w branży mody
w 2011”. Jest także miejscem, w którym dochodzi
do spotkań przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się designem,
sztuką złotniczą i modą.
Galeria YES przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu
stała się wyjątkową przestrzenią, w której rodzi się
synergia: talentów, profe-
BIZNES LET’S DO BUSINESS
salonów firmowych. Dla
założycieli firmy przygoda z jubilerstwem miała
początek w końcu lat 70.
ubiegłego wieku, podczas studenckich wakacji
w Norwegii, gdzie studenci dorabiali w pracowniach
wytwarzających biżuterię.
Odkryli wtedy, że projektowanie i wykonywanie
ozdób i biżuterii może być
ich pasją i sposobem na
życie. W roku 1981 Magda
i Michał Kwiatkiewicz oraz
Krzysztof Madelski (brat
Magdy) założyli prywatny zakład rzemieślniczy.
Pierwszy sklep YES powstał w Poznaniu w 1993
roku. Dzisiaj pod znakiem
YES działa ponad sto
salonów. To druga pod
względem ich liczby sieć
jubilerska w kraju. Właściciele YES znaleźli się w
finałowej dziesiątce prestiżowego konkursu Ernst
& Young: Przedsiębiorca
Roku 2011.
Biżuteria,
która wyraża
osobowość
Naturalnie piękna, fascynująca,
oryginalna…
O biżuterii YES wiele osób
myśli tak, jak o interesującej kobiecie. Biżuteria
YES - zdaniem wielu pań
- wyraża ich indywidualność i niepowtarzalność.
Kolekcje i wzory biżuterii
YES tworzone są przez
własny zespół projektantów, a także zaproszonych
artystów ze świata mody.
6
Let’s fly
Niezależnie od tego, co
inspiruje
projektantów
YES: współczesny design
czy klasyka, zawsze poszukują tego, co jest prawdziwą esencją biżuterii.
Innowacyjność YES przejawia się nie tylko poprzez
nowoczesne wzornictwo.
Kolekcja YES Rings była
bohaterem pierwszej na
polskim rynku jubilerskim
kampanii,
wykorzystującej aplikacje mobilne.
W specjalnym konkursie
mogli wziąć udział Klienci salonów YES, a także
użytkownicy Facebooka
oraz posiadacze telefonów z systemem iOS i Android. Wśród wielu funkcji
aplikacje te umożliwiały
m.in. sprawdzenie, jak
pierścionki wyglądają na
dłoni i zaprezentowanie
ich - z prośbą o komentarz
- przyjaciołom.
Sztuka wspierania
sztuki
Nie tylko poprzez Galerię - YES podkreśla swoje
związki ze sztuką - od lat
jest sponsorem kultury
i wspiera młodych twórców. Bo istotą sztuki, podobnie jak chęci noszenia
biżuterii, jest potrzeba
wyrażania własnej osobowości. Dlatego YES
w roli sponsora wspierała
wyjątkowe wydarzenia artystyczne, jak np. powstanie instalacji wybitnego
malarza Leona Tarasewicza na gmachu Teatru
Wielkiego w Poznaniu.
Jest także głównym sponsorem wystaw organizowanych w poznańskiej
„Galerii Ego”, która prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej sztuki polskiej przełomu XX
i XXI wieku. A w głównej
siedzibie firmy od wielu
lat prezentowane są dzieła polskiego malarstwa
współczesnego.
Kolekcje
i wzory biżuterii
YES tworzone
są przez
własny zespół
projektantów,
a także przez
zaproszonych
artystów ze
świata mody.
The collections
and patterns of
YES jewellery
are created by
an in-house
design team as
well as artists
and designers
from fashion
industry.
in jewellery workshops.
They soon discovered
that designing and making ornaments and jewellery could be their passion
and the best way to make
a living. In 1981, Magda
and Michał Kwiatkiewicz
together with Krzysztof Madelski (Magda’s
brother) set up a private
workshop. The first YES
shop was opened in
Poznań in 1993. Today,
over one hundred stores
work under the banner
of YES. It is the second
largest jewellery chain
in Poland when it comes
to the number of stores.
The owner of YES were
among the top ten in the
prestigious Ernst & Young
Entrepreneur of the Year
Award in 2011.
Jewellery
which reflects
personality
Naturally
beautiful,
fascinating,
original…
Many people think of
YES jewellery as if of an
interesting woman. According to many women,
YES jewellery reflects
their individuality and
uniqueness. The collections and patterns of YES
jewellery are created by
an in-house design team
as well as artists and designers from fashion industry. No matter where
YES designers draw their
inspiration from, be it
modern or classical design, they always search
for the real essence of
jewellery. YES is innovative not only because of
its modern designs. The
collection of YES Rings
was the subject of the
first ad campaign of jewellery in Poland which involved mobile apps. The
customers of YES stores,
Facebook users, and the
owners of phones with
iOS and Android systems
were invited to take part
in a competition. Among
many other features,
the applications allowed
the users to check what
the rings looked like on
a finger and show them
to their friends with a
request to make a comment.
The art of
supporting art
YES emphasizes its
close links with the world
of art not only through
the Gallery. For many
years, the company has
been sponsoring cultural
events and supporting
young artists. YES knows
that the main idea behind art, just as in case
of wearing jewellery, is
the need to express our
own personality. That is
why YES as a sponsor
supports unique artistic
events, for instance, Leon
Tarasewicz’s (an outstanding painter) installation in The Great Theatre
in Poznań. The company
is also a main sponsor of
the exhibitions organized
in Ego Gallery in Poznań,
which presents the most
interesting phenomena
in the Polish art at the
turn of the 20th and 21st
centuries. Besides, in
the company’s head office, Polish contemporary
paintings have been exhibited for many years.
24/06 - 20/07
Teatr | Muzyka | Taniec | Film | Sztuki wizualne
Theatre | Music | Dance | Film | Visual Arts
W
I
n 2013, the main idea
behind an idiom Oh
man, oh machine is
a relation between a man
and a machine. The relations a man - a machine,
or
broadly
speaking,
a man versus technology,
is a topic which since the
times of industrial revolution has been provoking
reflection of philosophers,
ethicists and sociologists,
exciting imagination of
scientists and creators, but
it has also been triggering off, sometimes pretty
fierce, reactions of ‘ordinary’ people. Machines,
computer, robots, and new
technologies change our
world, provide new, great
opportunities for development, move the boarders
of what seems to be impossible and … disturb.
fot. Woonshik Lee
7
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Malta Festival Poznań jest największym i najważniejszym
festiwalem sztuk performatywnych w Polsce, zajmującym również
ważne miejsce w kalendarzu europejskich imprez kulturalnych. Od
2010 r. program festiwalu (obejmujący takie dziedziny, jak: teatr,
performance, muzyka, taniec, film oraz sztuki wizualne) budowany
jest wokół wybranego tematu przewodniego - idiomu - który odnosi
się bądź do ważnych, a mało w Polsce znanych, zjawisk w sztuce
światowej, bądź też do zagadnień zajmujących kluczowe miejsce
w refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Do tej pory miały
miejsce trzy odsłony idiomu: Flamandowie (2010), Wykluczeni
(2011) i Akcje azjatyckie/ Asian Investments (2012).
Malta Festival Poznań is the biggest and the most important
festival of performing arts in Poland, but it also has a significant
position in the calendar of cultural events in Europe. Since 2010,
the programme of the festival (including such areas as theatre,
performance, music, dance, film and visual arts) has been built
around one leitmotiv - an idiom - which refers to significant
but little known in Poland phenomena in global art, or an issue
which has a key position in reflection on our reality. So far, three
versions of the idioms have been presented: Flanders (2010),
The Excluded (2011), and Asian Investments (2012).
fot. Alphard Kawamura
2013 r., istotą
idiomu zatytułowanego
Oh
man, oh machine / człowiek-maszyna,
będzie
relacja między człowiekiem a „maszyną”. Relacja
człowiek - maszyna, czy
szerzej, człowiek - technologia to temat, który od
czasów rewolucji przemysłowej jest przedmiotem
refleksji filozofów, etyków
i socjologów, pobudza
wyobraźnię naukowców
i twórców, ale również
wywołuje - czasem gwałtowne - reakcje „zwykłych” ludzi. Maszyny,
komputery, roboty, nowe
technologie,
zmieniają
nasz świat, dają nowe,
wspaniałe szanse rozwoju, przesuwają granice
tego, co możliwe i... niepokoją.
Anna Reichel
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Romeo Castellucci
fot. Agata Schreyner
Transhumanizm, przemiany człowieka dokonujące się w wyniku rozwoju
nauki i technologii, granice podmiotowości - te
tematy wymagają uważnej refleksji artysty, który
jest w stanie spojrzeć na
dynamikę współczesności
z przenikliwością filozofa,
zadając pytania ogólne,
uniwersalne, dociekające
„istoty rzeczy”, a jednocześnie jest świadomy
i zainteresowany zmianami wyobraźni, wrażliwości i percepcji jednostki - obywatela świata tu
8
Let’s fly
i teraz. Takim artystą jest
Romeo Castellucci - jeden z najwybitniejszych
współczesnych
twórców europejskich, który
w swoim teatrze i projektach scenicznych łączy
niezwykle silne wizje i radykalne obrazy oddziałujące na odbiorców w sposób dojmujący, totalny
i niosące zaangażowany
etycznie i egzystencjalnie przekaz. Castellucci
nie waha się zadawać
trudnych pytań, wracać
do archetypów, do tego
co wyparte, badać ciem-
ne strony człowieczeństwa. Jest zaangażowany
w świat, świadomy mroków i pułapek współczesności, a jednocześnie tym
światem zafascynowany
i stale poszukujący w nim
Człowieka. W swojej pracy eksperymentuje, łączy różne media, testuje
wytrzymałość
widzów.
Jego teatr nie pozostawia
obojętnym. Jak powiedział Piotr Gruszczyński,
Castellucci jest artystą,
który w tej chwili definiuje
to, co dzieje się w teatralnej Europie. Potwier-
Transhumanism, a transformation of a man being
a result of a scientific and
technological
development, the boundaries of
objectivity - these subjects require attentive
reflection of an artist,
who is able to observe
the dynamics of a contemporary world with a
perceptiveness of a philosopher and ask general,
universal questions aiming at the ‘gist’. But at the
same time, such an artist
is aware of and interested
in changes in imagination,
sensitivity, and perception
of an individual - a citizen of the world here and
now. Undoubtedly, Romeo Castellucci is such an
artist. Castellucci is one
of the most outstanding
European artists. In his
theatre and performances, Castellucci combines
extremely powerful visions and radical pictures
that have a very strong
impact on the audience.
The message they convey
is ethical and existential.
Castelluci does not shy
away from difficult questions, he refers to archetypes, to the values which
have been renounced and
explores the dark side of
human nature. The artist is deeply involved in
the world and aware of
gloom and traps of the
present time. At the same
time, Castellucci is fascinated by this world and he
keeps searching for a Man
in it. His theatre leaves no
one indifferent. As Piotr
Gruszczyński said, Castellucci is an artist who is
defining at this very moment what is currently
going on in Europe. No
wonder Castellucci was
awarded the Golden Lion
at this year’s Art Biennale
in Venice for his lifetime
achievements in the field
of theatre. Among the
artists who were invited
to attend the programme
are eminent artists from
dzeniem tych słów jest
przyznanie mu na tegorocznym Biennale Sztuki
w Wenecji nagrody Złotego Lwa za całokształt
twórczości w dziedzinie
various fields of art, such
as Socìetas Raffaello
Sanzio, Gisele Vienne,
Needcompany,
Simon
Vincenzi, Marta Górnicka,
Scott Gibbons, Diamond
teatru. Wśród artystów
zaproszonych do programu znajdują się wybitni
twórcy z różnych dziedzin
sztuki, tacy, jak: Socìetas
Raffaello Sanzio, Gisele
Vienne, Needcompany,
Simon Vincenzi, Marta
Górnicka, Scott Gibbons,
Diamond Version, Damaged Goods & Meg Stuart,
Cindy Van Acker, Janusz
Orlik, Vincent Dupont,
Tino Sehgal (również nagrodzony Złotym Lwem
na tegorocznym Biennale
w dziedzinie sztuki oraz
nominowany do prestiżowej nagrody Turnera), Kurt Hentschläger,
Cod.Act czy Peter Ablinger.
Swoje
najciekawsze
spektakle
zaprezentują
również teatry poznańskie: Teatr Ósmego Dnia,
Teatr Nowy i Teatr Polski.
Pokażemy także realizowany w ramach programu
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego
WIELKOPOLSKA: REWOLUCJE
spektakl Mikołaja Mikołajczyka Teraz jest czas.
Version, Damaged Goods
& Meg Stuart, Cindy Van
Acker, Janusz Orlik, Vincent Dupont, Tino Sehgal
(also honoured with the
Golden Lion award in this
year’s Biennale in art and
nominated to the prestigious Turner award), Kurt
Hentschläger,
Cod.Act
and Peter Ablinger.
The
theatres
from
Poznań will also present
their latest plays: Teatr
Ósmego Dnia (Theatre
of the Eighth Day), Teatr Nowy (New Theatre)
and Teatr Polski (Polish
Theatre).
Additionally,
the programme includes
a play directed by Mikołaj
Mikołajczyk Now is the
Time. The play is a part
of a project supervised by
Wielkopolska Voivodship
Office WIELKOPOLSKA:
REVOLUTIONS.
Malta has been changing throughout its 23-year
history and from a theatre
festival pure and simple,
it has transformed into
a interdisciplinary festival
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Choć w ciągu swojej
23-letniej historii „Malta”
zmieniła się i z festiwalu
teatralnego przekształciła się
w interdyscyplinarny festiwal sztuk
performatywnych obejmujący poza teatrem - muzykę, taniec,
film i sztuki wizualne, to jednak jej
idea pozostała niezmienna.
Malta has been changing
throughout its 23-year history
and from a theatre festival pure
and simple, it has transformed
into a interdisciplinary festival of
performance arts including, apart
from theatre, also music, dance,
film, and visual arts. Nevertheless,
its main idea remains unchanged.
fot. Daniel Landau
fot. Marc Domage
of performance arts including, apart from theatre, also music, dance,
film, and visual arts. Nevertheless, its main idea
remains unchanged. The
mission of the festival is
still to present works of
eminent artists, discover
their talents, and contribute to significant artistic
projects, as well as provide an atmosphere to
foster cooperation and coexistence, sharing emotions, ideas, and energy.
It is vital to us to address the festival offer
to a wide and diversified
audience interested in
culture, no matter if they
are active and sophis-
ticated ‘consumers’ or
young people who are just
developing their cultural
preferences. Apart from
immense,
prominent
events (such as concerts
of world famous icons of
music or plays directed
by outstanding directors),
we offer a wide range of
extremely interesting and
9
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Choć w ciągu swojej
23-letniej historii „Malta”
zmieniła się i z festiwalu
teatralnego przekształciła
się w interdyscyplinarny
festiwal sztuk performatywnych
obejmujący
- poza teatrem - muzykę,
taniec, film i sztuki wizualne, to jednak jej idea
pozostała
niezmienna.
Misją festiwalu nadal jest
nie tylko prezentowanie
wybitnych artystów, odkrywanie nowych talentów
i współtworzenie ważnych
projektów artystycznych,
ale również tworzenie atmosfery sprzyjającej otwarciu się na bycie razem,
na dzielenie się swoimi
emocjami,
pomysłami,
energią.
Dla
organizatorów,
bardzo ważne jest skierowanie oferty programowej festiwalu
do
szerokiej i różnorodnej
grupy odbiorców, zainteresowanych kulturą: zarówno osób już będących jej
aktywnymi i ukształtowanymi „konsumentami”, jak
i ludzi młodych, dopiero
tworzących swój kapitał
kulturowy. Obok wielkich,
prestiżowych
wydarzeń
(jak choćby koncertów
światowych ikon muzyki,
czy spektakli wybitnych
twórców teatralnych), oferujemy całą gamę bardzo
ciekawych i utrzymanych
na najwyższym poziomie
wydarzeń otwartych. Ważnym elementem festiwalu
są działania nakierowane
na bezpośredni kontakt
z publicznością, tworze-
Kraftwerk
nie projektów dla lokalnych społeczności przy ich
współudziale. Temu służyć
będzie projekt GENERATOR MALTA i wszystkie
składające się na niego
akcje i wydarzenia. GENERATOR MALTA będzie
działał od 24/06 do 20/07
oferując bogaty program
artystyczny i warsztatowy, w ramach którego zaplanowane są spektakle,
koncerty, (m.in. akcje proekologiczne, zakładanie
miejskich ogrodów, projekty kulinarne, proekologiczne czy tzw. „Fify” czyli
popularne potańcówki).
Wydarzeniami,
które
jednorazowo przyciągają
największe tłumy uczestników są doskonałe koncerty międzynarodowych
gwiazd. W tym roku będą
miały miejsce dwa takie
wydarzenia.
Pierwszym
będzie koncert zespołu
zaliczanego do wąskiego grona formacji, które
zmieniły oblicze współczesnej muzyki - legendy
muzyki
elektronicznej,
grupy KRAFTWERK (piątek, 28 czerwca 2013 r.,
na terenie Starej Gazowni). Przed tym kultowym
zespołem wystąpi
duet
Niwea, uważany za jedno
z najciekawszych zjawisk
na polskiej scenie muzycznej. Natomiast na zakończenie tegorocznej przedłużonej edycji festiwalu,
20 lipca, wystąpi ATOMS
FOR PEACE - czyli supergrupa, w której spotkali się
charyzmatyczny frontman
Radiohead - Thom Yorke
i jeden z najlepszych basistów na świecie - Flea
z Red Hot Chili Peppers.
Ich koncert poprzedzą występy kolejnych świetnych
muzyków: amerykańskiej
wokalistki,
multiinstrumentalistki i kompozytorki
Chan Marshall znanej jako
Cat Power oraz fascynującej kenijsko–brytyjskiej
grupy
Owiny
Sigoma
Band.
KONCERTY W KLUBIE
FESTIWALOWYM:
Serię
doskonałych,
różnorodnych, a przy tym
darmowych,
koncertów
zaplanowano w klubie
festiwalowym usytuowanym na poznańskim Placu
Wolności. Wystąpią tam:
Grabek/ Maja Koman +
Vj Jago, Thieves Like Us,
Jessie Evans, Scott Gibbons & Romeo Castel-
Let’s fly
top–quality open performances. An important
element of the festival is
activities focused on direct contact with the audience, creating projects for
local communities with
their participation. This is
also the idea of the GENERATOR MALTA project
Wydarzeniami, które jednorazowo
przyciągają największe tłumy
uczestników są doskonałe koncerty
międzynarodowych gwiazd.
The events which attract the
largest crowds of participants are
fantastic concerts of foreign stars.
lucci, British Sea Power,
Diamond Version, Gin Ga,
Sinkane, Marek Dyjak,
Skubas, Mooryc/ Wójciński/ Zimpel + Vj Jago oraz
An On Bast & Maciej Fortuna + Vj Pillow.
Więcej informacji na:
www.malta-festival.pl
Atoms for Peace
10
photography + worldwide © Peter Boettcher
and all activities and
events connected with it.
GENERATOR MALTA will
be operating from 24/06
to 20/07. The project of
GENERATOR
MALTA
offers extensive artistic
programme and numerous workshops, including
performances, concerts
(for instance, environmental campaigns, city
gardens, cooking projects,
eco-friendly dances, also
known as Fify).
The events which attract the largest crowds
of participants are fantastic concerts of foreign
stars. This year, there will
be two such events. The
first one is the concert
of a group who is said to
have changed contemporary music, the legend of electronic music
- KRAFTWERK (Friday,
28 June 2013 in Stara Ga-
zownia). Niwea, a duet,
has received a chance to
perform right before this
iconic band. ATOMS FOR
PEACE will perform at the
end of this year’s extended
edition. This supergroup
consists of Thorn Yorke,
a charismatic frontman of
Radiohead, and Flea from
Red Hot Chili Peppers.
Their concerts will be preceded by performances of
another great musicians:
Chan Marshall aka Cat
Power, an American singer, multi–instrumentalist
and composer, and Owiny
Sigoma Band, a fascinating band of Kenyan and
British origins.
CONCERS IN
A FESTIVAL CLUB:
The set of fantastic, diverse, and what is more,
free concerts has been
planned in a festival club
situated on Poznań Liberty
Square. The following artists will perform: Grabek/
Maja Koman + Vj Jago,
Thieves Like Us, Jessie
Evans, Scott Gibbons &
Romeo Castellucci, British Sea Power, Diamond
Version, Gin Ga, Sinkane,
Marek Dyjak, Skubas,
Mooryc/ Wójciński/ Zimpel
+ Vj Jago and An On Bast
& Maciej Fortuna + Vj Pillow. More information:
www.malta-festival.pl
Poczuj
wakacyjną
atmosferę
–
NAjNOWsZe mODOWe treNDy NA
W W W. Z AL ANDO.PL
40zł
r A b At u *
K O D r A b At O W y
FLY Z A L A N
P O N A D 15 0 0 M A R E K | P R Z E SY Ł K A & Z W R O T G R AT I S
30 -DNIOWE PR AWO ZWROTU
W W W. Z AL ANDO.PL
*Promocja obowiązuje do 25.08.2013 r. na zakup o minimalnej wartości 200 zł. | Bon jednorazowego użytku | Kod promocyjny należy wprowadzić podczas
składania zamówienia | Wypłata wartości bonu rabatowego w gotówce jest niemożliwa | Łączenie z innymi bonami jest wykluczone | Rabat dotyczy wyłącznie artykułów
oferowanych przez Zalando (artykuły oferowane przez partnerów Zalando są wyłączone z promocji) | Niektóre marki mogą być wyłączone z promocji
11
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Wyspa Maui
/ Maui Beach
Hawaje
niezwykły
archipelag
orzechów Kukui
Marcin „Humbak” Jędrzejczak
Hawai’i
amazing archipelago
of Kukui nuts
12
Let’s fly
Garść okruchów
lądu zagubionych
gdzieś w bezmiarze
Pacyfiku
- podobno jeden
z najpiękniejszych
archipelagów
naszego globu.
Na Dużej Wyspie
mieszka Pele, piękna
i groźna władczyni
wulkanów. Hawaje
to urzekająca
przyroda - dzika
i jednocześnie
przyjazna; krajobraz
zniszczenia
i destrukcji, ale także
odradzającego się
życia o bajecznych
nazwach.
Tu, w nietkniętych
często ludzką stopą
lasach, kwitną
ilima i lokelani.
W majestatycznych
dolinach świergoczą
amakihi i iwii, zaś
w niespokojnych
falach oceanu
pływają mahimahi
i opakapaka.
W świetle
zachodzącego
słońca, z kokosowym
drinkiem w ręku,
patrząc na
polinezyjskie
piękności tańczące
hula, zjemy prosiaka
upieczonego
w ziemnym piecu
na gorących
kamieniach.
Wybrzeże wyspy Kauai - widok od strony morza
/ The Na Pali coast of the Hawai’ian island of Kauai from the sea
Na Hawaje z Poznania
Poznań - Paryż (ok. 1,5 h,
Wizzair), Paryż (przez Amsterdam) - Los Angeles (ok.
20 h,) Los Angeles - Honolulu (ok. 7 h, American Airlines). Całkowity czas proponowanej podróży to ok. 29 h.
To Hawaii from Poznań
Poznań - Paris (about 1.5
hours, Wizzair), Paris (via
Amsterdam) - Los Angeles
(about 20 hours, KML Royal
Dutch Airlines), Los Angeles
- Honolulu (about 7 hours,
American Airlines). The total
time of the proposed trip is
about 29 hours.
jobraz. Gdybyśmy zaadresowali list nazwą „Raj na
Ziemi”, prawdopodobnie
zawędrowałby prosto do
Honolulu - stolicy stanu
leżącej na O’ahu, najbardziej turystycznej wyspie
archipelagu, liczącego aż
2,4 tys. km.
Łańcuszek bogini
Pele
Wszystkie wyspy zostały utworzone ze skał
wulkanicznych,
które
pochodzą z plamy gorąca. Ponieważ płyta tektoniczna znajdująca się
pod Oceanem Spokojnym
przemieszcza się na północny zachód, a plama
gorąca pozostaje nieruchoma, powoli tworzy
się łańcuch kolejnych,
nowych wulkanów, podczas gdy stare zamierają.
Obecnie na Hawajach aktywne wulkany znajdują
A handful of the pieces of land lost somewhere in the vastness
of the Pacific Ocean - reportedly one of the most stunning
archipelagos on our globe. The Big Island is where Pele, beautiful
and ominous volcano goddess, dwells. Hawai’i is famous for its
breath-taking nature - wild and friendly at the same time, the
landscape of damage and destruction, but also reviving life with
fairy-tale names. In the untouched forests grow ilima and lokelani.
Majestic valleys are filled with sounds of amakihi and iwii birds.
In the rough waves of the ocean swim mahimahi and opakapaka.
In the rays of the setting sun, with a coconut drink in our hand,
admiring Polynesian beauties dancing hula, we can enjoy a pig
roasted in a cooking pit on hot stones.
Paradise
homeland
In Hawai’ian language,
the word Hawai’i comes
from
Proto-Polynesian
where it means homeland. First settlers came
to the island around 300
BC. Probably they were
Polynesians from the
Marquesas, and they
were followed by a wave
of immigrants from Tahiti
a few hundred years later.
Even though the archipelago comprises 137
islands, islets and atolls,
only eight of them (on the
eastern side) are attractive
for tourists. Out of these
eight islands, seven are
populated. They have melodious, fairy-tale names
- Hawaiʻi, Maui, O'ahu,
Lāna'i, Moloka'i, Kaua'i
and Ni'ihau. For many
people Hawai’i is a dream
13
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Rajska ojczyzna
W języku hawajskim
słowo Hawaiʻi wywodzi
się z protopolinezyjskiego, w którym oznacza ojczyznę. Pierwsi osadnicy
przybyli na wyspy około
300 p.n.e. Prawdopodobnie byli to Polinezyjczycy
z wysp Markizów, a kilkaset lat później pojawili się
Tahitańczycy.
Choć na archipelag
składa się 137 wysp, wysepek i atoli, tylko osiem
z nich (po wschodniej
stronie) ma znaczenie
turystyczne. Z tej ósemki, siedem jest zamieszkanych. Noszą bajecznie melodyjne nazwy
- Hawaiʻi, Maui, O'ahu,
Lāna'i, Moloka'i, Kaua'i
i Ni'ihau. Dla wielu to
miejsce
wymarzonych
wakacji. O sławie tego
zakątka zdecydował przede wszystkim klimat i kra-
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
się tylko w południowej części Wielkiej Wyspy Hawai'i. Na samej
Wielkiej Wyspie jest ich
aż pięć, z czego Kīlauea
i Mauna Loa są ciągle
aktywne i niebezpieczne,
Mauna Kea i Hualālai
- drzemiące, a Kohala
już wygasł. W zachodniej
części wyspy dominują
sylwetki wulkanów i pustynne widoki, na wschodzie zaś są tropiki. Zresztą specjaliści wyróżniają
na niej aż dwanaście stref
klimatycznych!
Dla miłośników kinematografii
szczególnie
polecamy odwiedziny na
wyspach Moloka’i (notabene uznaną przez magazyn National Geographic
za 10. na liście 111 wysp
godnych zobaczenia) oraz
Kaua’i - to tu kręcono,
bowiem „Jurassic Park“
i „Jurassic Park III“, „Avatara“ oraz „Poszukiwaczy
zaginionej Arki“.
Perłowa Przystań
Pisząc o Hawajach, nie
można zapomnieć o miejscu, które budzi w Amerykanach podobne uczucia,
jak Westerplatte w Polakach. Pearl Harbour, bo
W zachodniej części wyspy dominują sylwetki
wulkanów i pustynne widoki, na wschodzie zaś
są tropiki. Zresztą specjaliści wyróżniają na niej aż
dwanaście stref klimatycznych!
In the western part of the island the most distinctive
features are silhouettes of the volcanoes and vast
desserts, the eastern part on the other hand is
dominated by the tropics. As a matter of fact, experts
distinguish as many as twelve climate zones on the
island!
nated by the tropics. As
a matter of fact, experts
distinguish as many as
twelve climate zones on
the island!
Cinema buffs must
make sure to visit Moloka’i
(it ranked 10th among 111
islands worth visiting according to National Geographic) and Kaua’i as it
is where Jurassic Park,
Jurassic Park 3, Avatar and
Rider of the Lost Ark were
shot.
o nim mowa, jest do dziś
największą amerykańską
bazą floty na Pacyfiku pełni funkcję niezatapialnego lotniskowca. Nawet
7 grudnia 1941 r., kiedy od
8 rano Japończycy zatopili
6 okrętów, uszkadzając 12
innych, a straty ludzkie
doszły do 2403 zabitych,
nie zmienił tego stanu.
Nad spoczywającym do
dziś na dnie wrakiem USS
Arizona, gdzie potężny
wybuch po trafieniu bombą spowodował śmierć
1177 marynarzy, wybudowano jeden z najbardziej
oryginalnych pomników
na świecie. Ponad widocznym pod wodą kadłubem, na podwodnych
Pearl Harbour
When writing about
Hawai’i, one must not forget about the place which
evokes in Americans similar feelings as Westerplatte in Poles. Pearl Harbour, as it is the place in
question, still remains the
largest headquarters of
the United States Pacific
Fleet and unsinkable aircraft carrier. Even the attack of Japanese forces on
7 December 1941 at 8:00
a.m., which left 6 warships sunk, 12 damaged,
and 2403 people killed,
did not change its status.
The USS Arizona Memorial, marks the resting
place of 1,177 sailors killed
holiday
destination.
The island has become so
famous mostly due to its
climate and landscape. If
we addressed the letter
“A Paradise on Earth”, it
would probably get directly to Honolulu - the capital
of state located on O’ahu,
the most tourist island of
the archipelago which is
2.4 thousand kilometres
long.
Chain of Pele the
goddess
All the islands have
been formed from volcanic rocks initiated at a
hotspot. Since a tectonic
plate beneath the Pacific Ocean moves to the
northwest and the hotspot
remains stationary, slowly
a chain of new volcanoes
is created whereas the old
ones extinct. These days
the only active volcanoes
are located around the
southern part of the Big
Island Hawai’i. On the Big
Island there are as many
as five active volcanoes,
among which Kīlauea and
Mauna Loa are still dangerous, Mauna Kea and
Hualālai are dormant, and
Kohala is already extinct.
In the western part of the
island the most distinctive
features are silhouettes
of the volcanoes and vast
desserts, the eastern part
on the other hand is domi-
wulkan Haleakalā, Maui
/ Vulkankrater Haleakalā, Maui
14
Let’s fly
Taniec hula
/ Hula dancer
wysięgnikach,
wsparto
poprzeczną
platformę,
ozdobioną
marmurową
tablicą z nazwiskami poległych.
Hula, ukulele,
kukui
The Hawai’ians still
believe that the volcanoes are dwelt by some
supernatural powers and
in order to keep them dormant they must pay them
homage and make offerings. The tribute is also
paid in cheerful dance
called hula. It is simply
a religious dance. Hula is
danced by young people
who have not started their
own families yet to put
them into a trance so that
they can draw from the
wisdom of gods. Dancers
and singers are accompanied by musicians who
play the traditional instruments such as drums,
rattles, pipes and small
guitars known as ukulele.
The way of greeting and
saying goodbye to the
visitors is also interesting.
The locals give the visitors flower and kukui nuts
necklaces. Each of seven
islands is associated with
a certain colour and flower
species, whereas kukui
nuts are the symbol of
hope and revival. So see
you in Hawai’i - Aloha!
TRAVEL BOX
TRAVEL BOX
Stolica: Honolulu
Język: angielski, hawajski
Waluta: dolar amerykański
Czas: różnica czasu pomiędzy Honolulu a Warszawą
wynosi minus 11 h w okresie
zimowym i minus 12 h
w okresie letnim
Klimat: najwyższe temperatury w lecie wynoszą ok.
31 °C podczas dnia i 24 °C
w nocy. W zimie temperatury w dzień oscylują
w granicy 28 °C i spadają
do 18 °C
Capital city: Honolulu
Language: English,
Hawai’ian
Currency: the U.S. dollar
Time: time difference
between Honolulu and
Warsaw is 11 hours behind
in winter and 12 hours
behind in summer
Climate: the highest
temperature in summer
is around 31 °C during the
day and 24 °C at night. In
winter, the temperatures
during the day fluctuate
around 28 °C and decrease
to 18 °C
15
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Hula, ukulele,
kukui
Hawajczycy
ciągle
wierzą, że wulkany zamieszkują nadprzyrodzone siły - aby pozostawały
one w uśpieniu, należy
składać im hołd i ofiary.
Cześć oddaje się im także za pomocą radosnego
tańca - hula. Jest on niczym innym, jak tańcem
świątynnym. Hula tańczą
osoby młode, które nie
założyły jeszcze własnych rodzin, aby wprowadzić się w trans i czerpać mądrość od bogów.
Tancerzom i śpiewakom
towarzyszą muzycy, grający na tradycyjnych instrumentach, takich jak:
bębny, grzechotki, piszczałki i mała gitara, czyli
ukulele. Ciekawy jest
również spoób witania
i żegnania gości wyspy na szyje zarzucane są im
naszyjniki z kwiatów i korale z orzechów kukui. Do
każdej z siedmiu wysp,
przypisany jest określony
kolor i gatunek kwiatu,
natomiast orzechy kukui,
to symbol ochrony, nadziei i odnowy. A zatem
do zobaczenia Hawai’i Aloha!
on the USS Arizona after
it had been hit by a bomb.
Above the submerged
hull, on the underwater
jibs, a crosswise platform
was installed with a marble wall which bears the
names of all those killed
on the Arizona.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Wakacje na ostatnią
chwilę
Chcesz wybrać się w podróż
tanim kosztem? Możesz
wyjechać od razu? Sprawdź
oferty Last - Minute! To
popularne określenie
nierozłącznie kojarzy się
z sezonem wakacyjnym i robi
zawrotną karierę w branży
turystycznej. Dosłownie
tłumacząc oznacza
„z/w ostatniej chwili”, czyli
ofertę wycieczki lub bilet
lotniczy sprzedawane po
obniżonej cenie na krótko przed
terminem podróży. Wydaje
się idealną propozycją dla
spontanicznych i otwartych
na przygodę. Czy rzeczywiście
jednak formuła Last - Minute
jest tak korzystna?
Would you like to travel on the
cheap? Can you leave on the
spot? Check the Last - Minute
offers! This popular term is
inseparably linked with holiday
season and is taking tourism
industry by storm. As the name
suggests, a Last - Minute offer
refers to a trip or a plane ticket
sold at a lower price shortly
before the date of departure.
It seems an ideal solution for
spontaneous and adventure
loving travellers. But are the
last-minute offers really such
a bargain?
16
Let’s fly
Last - Minute Holidays
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
Costa del Sol, Malaga
/ Costa del Sol, Malaga
nieważ wyloty do miejsc
wypoczynkowych w tych
krajach
organizowane
są kilka razy w tygodniu
- tłumaczy Aldona Pyrszel.
Pamiętajmy, że decydując się na skorzystanie z
formuły Last - Minute,
należy koniecznie spytać o ostateczną cenę
tej imprezy turystycznej,
uwzględniającą np. opłaty
lotniskowe i ubezpieczenia. Oprócz tego warto
wziąć pod uwagę renomę
i doświadczenie biura podróży, aby mieć pewność,
że wyjazd będzie starannie przygotowany.
Dokąd więc?
Wśród
atrakcyjnych
ofert Last - Minute może
uda się znaleźć którąś
z czterech nowości czarterowych z Ławicy na sezon
letni. Hiszpania, czy Tunezja - z pewnością każdy
z nowych kierunków to doskonały wybór na wakacje
„w ostatniej chwili”!
Lanzarote - wyspa archipelagu kanaryjskiego
leżąca na Oceanie Atlantyckim. Co oferuje?
Wiosenny klimat przez
cały rok, piękne plaże,
a do tego wszystkiego
krajobraz
urozmaicony
wulkanami! Wśród wielu
atrakcji wyspy na turystów czeka najdłuższa na
We are leaving
today!
"When a tour operator
fails to sell all places on
a certain trip, they launch
a kind of promotion,
which is a last-minute
offer. The price of such
a trip is obviously lower
than the original one. It
could be, although rarely,
reduced to even 50%!",
explains Aldona Pyrszel,
the co-owner of a travel
agency, Holiday Land,
located in the passenger terminal at Poznań
Airport. So is a tourist
choosing cheaper holiday
treated any differently by
a travel agency? "It certainly does not affect the
quality of the services we
provide. It is a legit holiday offer at a favourable
price", ensures Aldona
Pyrszel. Holiday season
makes hunting for promotional offers more difficult
since many people seek
the attractive trips at that
time. "It is much easier to
find a cheaper trip in June
or September. What is
more, we are more likely
to find a last-minute offer from Poznań to Turkey
or Egypt as the flights to
these destinations leave
a few times a week", explains Aldona Pyrszel.
When you decide to take
a last-minute offer, make
sure you ask about the final price of the whole trip,
including airport fees and
charges as well as insurance. Besides, it is good
to take reputation and experience of a travel agency into account to make
sure our trip will be organized in a professional way.
Where to?
Among so many attractive last-minute offers, maybe one of four
new charter flights from
Poznań Airport in the
summer will appeal to
holiday-makers.
Spain,
or Tunisia - each of these
destinations is a fantastic choice for last-minute
holidays!
Lanzarote - an island
of the Canaries Archipelago on the Atlantic
A może jednak
first minute?
Biura podróży kuszą promocjami przez cały czas,
dlatego też obok ofert Last
- Minute, pod koniec roku
można trafić na formułę
first minute. Wiąże się ona
z wykupieniem wczasów po
obniżonej cenie, ale z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Atutem tej promocji
jest możliwość otrzymania
gwarancji niezmienności
ceny wyjazdu, a także
skorzystania z pełnej oferty
wyboru hoteli. Często biuro
podróży proponuje dodatkowe bonusy, np. w postaci
wycieczki fakultatywnej.
Maybe first-minute offer?
Travel agencies lure us with
promotions all year round
and apart from last-minute
offers, at the end of the
year we can also come
across first-minute travel
deals. They consist in buying a holiday package at
a lower price a few months
in advance. The main
advantage is a guarantee
that the price will remain
unchanged, but also a
possibility to choose from
a wide range of hotels.
Travel agencies frequently
offer some additional
bonuses, such as optional
tours.
17
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Podróż już dziś!
- W chwili, kiedy organizator imprezy turystycznej nie sprzeda
wszystkich miejsc na
dany wyjazd, wprowadza
pewien rodzaj promocji,
czyli ofertę Last - Minute. Cena takiej wycieczki
jest oczywiście niższa od
pierwotnie zaproponowanej, zdarza się - chociaż
nieczęsto - że nawet o 50
procent! - wyjaśnia Aldona Pyrszel, współwłaścicielka biura podróży
Holiday Land, znajdującego się w terminalu pasażerskim poznańskiego
lotniska. Czy w związku
z tym turysta wykupujący
wczasy taniej jest traktowany przez biuro podróży
inaczej? - Absolutnie nie
ma to wpływu na jakość
oferowanych usług - jest
to
pełnowartościowa
wycieczka w korzystnej
cenie - zapewnia Aldona
Pyrszel. W sezonie urlopowym polowanie na
oferty promocyjne jest
trudniejsze, ze względu
na wielu chętnych poszukujących atrakcyjnych
wyjazdów. - Łatwiej znaleźć propozycje tańszej
wycieczki w czerwcu lub
wrześniu. Ponadto częściej trafimy na ofertę
Last - Minute z Poznania
do Turcji lub Egiptu, po-
Pełna oferta czarterowa na LATO 2013 / Complete charter flights offer for SUMMER 2013
Kierunki czarterowe LATO 2013 / Charter destinations SUMMER 2013
KRAJ / COUNTRY
KIERUNEK / DESTINATION
Bourgas (BOJ)
BUŁGARIA / BULGARIA
Warna / Varna (VAR)
CHORWACJA / CROATIA
Dubrownik / Dubrovnik (DBV)
BIURA PODRÓŻY / TRAVEL AGENCY
Alfa Star, Neckermann Polska, Sun&Fun Holidays, Rainbow Tours, EXIM Tours,
TUI Poland, Wezyr Holidays, Itaka, Atur, Ecco Holiday, Bee Free Holidays
EXIM Tours, Neckermann Polska, Itaka, Rainbow Tours, TUI Poland, Bee
Free Holidays, Ecco Holidays
Itaka, Rainbow Tours, Neckermann Polska
Rainbow Tours, Alfa Star, EXIM Tours, TUI Poland, Net Holiday, Sun&Fun
Hurghada (HRG)
Holidays, Wezyr Holidays, Itaka, Ecco Holiday, Oasis Tours, Bee Free
Holidays,
EGIPT / EGYPT
Marsa el Alam (RMF)
Alfa Star, EXIM Tours, Sun&Fun, Itaka, Best Reisen, TUI Poland
Rainbow Tours, Alfa Star, EXIM Tours, Net Holiday, Sun&Fun Holidays, TUI
Sharm el Sheikh (SSH)
Poland, Wezyr Holidays, Itaka, Best Reisen, Ecco Holiday, Oasis Tours, Bee
Chania (CHQ)
Itaka, Grecos Holiday, Rainbow Tours
Free Holidays
Rainbow Tours, Sun&Fun Holidays, Alfa Star, EXIM Tours, Neckermann
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Heraklion (HER)
Polska, TUI Poland, Wezyr Holidays, Oasis Tours, Itaka, Grecos Holiday,
Ecco Holiday
Korfu / Corfu (CFU)
GRECJA / GREECE
Kos (KGS)
Rainbow Tours, TUI Poland, EXIM Tours, Neckermann Polska, Itaka, Grecos
Holiday, Ecco Holiday
Rodos / Rhodes (RHO)
TUI Poland, Wezyr Holidays, Sun&Fun Holidays, Rainbow Tours, Itaka,
Grecos Holiday, Net Holiday, Ecco Holiday, Bee Free Holidays
Saloniki / Thessaloniki (SKG)
Rainbow Tours, Itaka, Grecos Holiday, Net Holiday, Ecco Holiday
Zakintos / Zakynthos (ZTH)
Neckermann Polska, Itaka, Rainbow Tours, TUI Poland, Grecos Holiday, Net
Holiday, Bee Free Holidays
Barcelona (BCN)
HISZPANIA / SPAIN
Rainbow Tours, Alfa Star, Neckermann Polska, Itaka, Grecos Holiday, Net
Holiday, Ecco Holiday
Net Holiday, EXIM Tours, Itaka, Rainbow Tours, Wezyr Holidays, Atur, Bee
Free Holidays
Fuerteventura (FUE)
Rainbow Tours, TUI Poland, Ecco Holiday
Gran Canaria (LPA)
TUI Poland, Itaka
Lanzarote (ACE)
TUI Poland, Rainbow Tours
Malaga (AGP)
Itaka, Neckermann Polska, Rainbow Tours
Palma de Mallorca (PMI)
Rainbow Tours, EXIM Tours, Neckermann Polska, TUI Poland, Itaka, Grecos Holiday
Teneryfa (TFS)
Alfa Star, Itaka, Rainbow Tours, TUI Poland
MAROKO / MOROCCO
Agadir (AGA)
EXIM Tours, Neckermann Polska, Itaka, Rainbow Tours, Net Holiday
PORTUGALIA / PORTUGAL
Faro (FAO)
Rainbow Tours, TUI Poland, Net Holiday
Enfidha (NBE)
Alfa Star, EXIM Tours, Neckermann Polska, Sun&Fun Holidays, TUI Poland,
Ecco Holiday, Rainbow Tours, Bee Free Holidays, Oasis Tours, Itaka
Monastir (MIR)
Sun&Fun Holidays
Tunis (TUN)
Sun&Fun Holidays
Antalya (AYT)
EXIM Tours, Itaka, Rainbow Tours, Sun&Fun Holidays, TUI Poland, Wezyr
Holidays, Alfa Star, Neckermann Polska, Grecos Holiday, Net Holiday, Ecco
Holiday
Bodrum (BJV)
TUI Poland, Itaka, Net Holiday, Rainbow Tours, Wezyr Holidays, EXIM Tours
Dalaman (DLM)
Alfa Star, TUI Poland, Itaka
Izmir (ADB)
Itaka, TUI Poland,
TUNEZJA / TUNISIA
TURCJA / TURKEY
* na czerwono zaznaczone nowe kierunki czarterowe dostępne bezpośrednio z Poznania w sezonie LATO 2013
/ *new charter destinations directly from Poznań Airport in SUMMER 2013 are marked in red
18
Let’s fly
Otoczona przez góry i Morze Śródziemne, Malaga zachwyci podróżnych
plażami, restauracjami serwującymi owoce morza, a liczba barów
i dyskotek zadowoli nawet najwybredniejszego turystę.
Malaga, surrounded by the mountains and the Mediterranean Sea, will
enrapture the tourists with its beaches and restaurants serving seafood.
We would like to remind
you about LOTNI.pl discount programme available
to passengers using charter
offer. All you have to do
is buy a trip in any travel
agency cooperating with
the organizers of tourist
events participating in
the programme. Then you
have to pick up a discount
voucher or print it out
yourself from
http://www.lotni.pl
Check if the voucher has
the agency’s seal and
signature of its representative. At the programme’s
website you can find
information about service
outlets where you can use
attractive discounts!
skich uliczek i Meczetem
Oliwnym - podziwiać
można eleganckie kamienice oraz wysadzane
palmami bulwary. Z pewnością należy spróbować
miejscowych specjałów:
podpłomyka
(tabouna)
z ostrą pastą (harissa)
z papryki chili i czosnku
lub lablabi, gęstą zupę
z cieciorki z kawałkami
baraniny i grzankami.
Poza nowościami, do
oferty czarterowej dostępnej z Poznania powróciły dwa atrakcyjne
kierunki: Agadir, główny
marokański ośrodek wypoczynkowy nad Oceanem Atlantyckim, oraz
egipski kurort, Marsa el
Alam.
Do podróży,
gotowi, start!
Perspektywa
wyjazdu wakacyjnego cieszy,
a tym bardziej, gdy udało
się wykupić wycieczkę po
atrakcyjnej cenie. Wypoczynek Last - Minute
może i jest tańszy, ale
wspomnienia - z pewnością będą bezcenne!
Ocean. What does it
have to offer? A spring
climate all year round,
amazing beaches and
additionally, a volcanic
landscape! Among many
other attractions, tourists
have a chance to explore
the world’s longest underwater lava cave, Túnel
de la Atlántida! Another
place which is well worth
visiting is Jameos del
Agua, a cave with a concert hall and an underwater restaurants. Travellers
can also go on a camel
ride in the Timanfaya National Park.
Malaga - when visiting
a famous Spanish coast,
Costa del Sol, one cannot leave this city behind.
Malaga, surrounded by
the mountains and the
Mediterranean Sea, will
enrapture the tourists
with its beaches and restaurants serving seafood.
The number of bars and
discos will satisfy even
the most fussy holidaymakers. Bustling Malaga
is a dream destination for
holiday leisure and fun!
Ready, steady, go!
A perspective of holidays is always appealing.
Even more so when we
manage to buy a trip at
an attractive price. Lastminute holidays may be
cheaper, but memories
they leave are definitely
priceless.
Tunis
/ Tunis
19
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Przypominamy o programie
rabatowym LOTNI.pl
dostępnym dla pasażerów
korzystających z oferty
czarterowej. Wystarczy wykupić wycieczkę w biurze
podróży współpracującym
z organizatorami imprez
turystycznych, biorących
udział w programie.
Następnie trzeba odebrać
kupon rabatowy lub wydrukować go samodzielnie ze
strony internetowej www.
lotni.pl. Należy pamiętać
o umieszczeniu na kuponie
pieczątki biura i podpisu
jego przedstawiciela. Na
stronie programu znajdują
się informacje o punktach
usługowych, w których
można skorzystać z atrakcyjnych zniżek!
świecie podwodna jaskinia lawowa Túnel de la
Atlántida! Warto wybrać
się także do Jameos del
Agua, jaskini z salą koncertową oraz podziemną
restauracją lub na wycieczkę na wielbłądach
do Parku Narodowego
Timanfaya.
Malaga - odwiedzając słynne hiszpańskie
wybrzeże, Costa del Sol,
nie można pominąć tego
miasta. Otoczona przez
góry i Morze Śródziemne,
Malaga zachwyci podróżnych plażami, restauracjami serwującymi owoce
morza, a liczba barów
i dyskotek zadowoli nawet najwybredniejszego
turystę. Tętniąca życiem
Malaga to wymarzone
miejsce na wakacyjny wypoczynek i rozrywkę!
Tunis - stolica Tunezji
położona nad brzegami
naturalnej laguny, Jeziora Tuniskiego. Miasto
doskonale łączy w sobie
arabską i śródziemnomorską kulturę. Oprócz
Medyny - starej dzielnicy
miasta z labiryntem wą-
Tunis - the capital of
Tunisia situated on the
shores of a natural lagoon, the lake of Tunis.
The city is a perfect hybrid of the Arabic and
Mediterranean
culture.
Beside
Medina,
the
old part of the city with
a maze of narrow streets
and the Mosque of the
Olive, we can admire
posh tenement houses
and
boulevards
with
palms along them. We
should definitely try some
local delicacies: tabouna
bread with spicy harissa
paste made with chilli
pepper and garlic or lablabi, a thick soup made
with chickpeas served
with pieces of mutton and
croutons.
Apart from new offers,
two attractive destinations have returned to the
charter offer of Poznań
Airport - Agadir, a leisure
centre in Morocco located
on the shore of the Atlantic Ocean, and Marsa el
Alam, a resort in Egypt.
Wyspa
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
królewskiego
wypoczynku
Krzysztof Anissimo
The Island
of Royal Treatment
Gaje słonecznych pomarańczy rosnących pod lazurem nieba,
piaszczyste plaże otoczone luksusem hoteli, wąskie uliczki
z zabytkami pamiętającymi czasy piratów i będące symbolem
wyspy wiatraki. Miejsce sjesty, wakacji, miłości - Majorka.
Groves of sunny oranges growing under the blue sky, sandy beaches
surrounded by luxurious hotels, narrow streets with sites going back to
the times of pirates, and windmills - the symbol of the island. The place
of siesta, holiday and love. To put it simply, Majorca.
K
ochali i kochają ją
królowie, artyści,
gwiazdy
sportu.
Rezydencję letnią ma tu
król Hiszpanii Juan Carlos,
ale też Michael Douglas
i Catherine Zeta-Jones,
a na wypoczynek przyjeżdża brytyjski następca
tronu.
To na Majorkę, w 1838
roku, uciekająca przed
paryskim zgiełkiem Aurora Dupin baronowa Dudevant (pisząca pod pseudonimem George Sand),
przywiozła podupadającego na zdrowiu i rozedrganego emocjonalnie
Fryderyka Chopina.
20
Let’s fly
I
t has been cherished
by kings, artists and
renowned
athletes.
King Juan Carlos I of
Spain, Michael Douglas and Catherine ZetaJones have their summer
mansions here, whereas
British heir to the throne
comes to Majorca to wind
down.
Aurora Dupin, baroness
of Dudevant (who wrote
under a pen name George
Sand), came to Majorca
in 1838 to get away from
hustle and bustle of Paris
taking along ailing and
emotionally
unstable
Frederic Chopin with her.
Valldem
ossa, M
ajorka
/ Vallde
mossa,
Mallorc
a
Dla jednych wyspa kurortów z niezliczonymi
restauracjami, marinami
i klubami, dla innych romantyczna ostoja przyrody i krajobrazu w ukrytych
wśród skał północnego
wybrzeża zatoczkach.
Łagodność
klimatu
i serdeczność mieszkańców, (z którymi porozumiemy się zawsze po
hiszpańsku i katalońsku),
powoduje, że od lat jest
ulubionym miejscem urlopu Niemców, Brytyjczyków, Skandynawów…
Co trzeba zobaczyć?
W Palma De Mallorca,
katedrę La Seu - ogromną świątynię zbudowaną
w stylu kastylijskiego
gotyku, z największym
podobno na świecie witrażem i położony vis a vis
średniowieczny pałac królów Majorki (Palau de
I'Almudaina), wybudowany jeszcze przez Maurów
- obecnie rezydencja króla
Hiszpanii.
El Arenal - pretendujące do miana głównego kurortu wyspy miasteczko, które zaprasza
amatorów wodnego szaleństwa: to centrum windsurfingu oraz miejsce
jednego z największych
w Europie parków wodnych Aquacity.
For some people Majorca is the island of
resorts with countless
restaurants, marinas and
clubs, for others it is a romantic sanctuary of wildlife and landscape with
little bays hidden among
the rocks of the northern
coast.
Mild climate and hospitality of the locals (who
we can always communicate with in Spanish and
Catalonian) make Majorca holiday destination
of choice for many British
people, Germans, and
Scandinavians…
What is worth seeing?
In Palma De Mallorca we
should visit La Seu - an
enormous temple of Castilian gothic with reportedly the largest stainedglass window and the
medieval palace of the
kings of Majorca (Palau
de I'Almudaina) located
opposite the temple. The
palace was built by the
Moors and now is the
residence of the Spanish
monarchs.
El Arenal, a town aspiring to the title of the
main resort of the island,
welcomes water sports
enthusiasts. It is the centre of windsurfing and
the place where the largest aqua park in Europe,
Aquacity, is located.
The town of Sóller
and the old, wooden
tram heading for the port
de Sóller and cutting
through the very centre
of the town, goes even
across a pavement cafe…
Tourists can then change
to a historic railway celebrating its centenary
last year. The railway will
take them to the capital
of the island - Palma. The
trip is truly unforgettable
as the train goes through
the rocky tunnels of the
Tramuntana Mountains
and famous valley full of
oranges and lemons.
Valldemossa - a romantic town nestled into
a mountain valley at the
north-west coast of the
island, a place of Frederic
Chopin’s sojourn. This is
where he wrote most of
his preludes from opus
twenty-eight, Polonaise
in C minor opus 40, Mazurek in E minor opus 41,
and many more pieces. It
is a place worth visiting
especially for the passengers flying from Poznań
Airport not only because
of its musical connotations. This charming area
inspired Michael Douglas over 150 years later
to start his foundation
in Valldemossa, but it is
a completely different
story…
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
ajorka
lom, M
Portoco lom, Mallorca
o
c
o
/ Port
Miejscowość
Sóller
i kursujący do portu de
Sóller stary drewniany
tramwaj, którego trasa
wiedzie przez sam środek miasteczka, przecina
nawet kawiarniany ogródek… Chętni mogą się
potem przesiąść do obchodzącej w zeszłym roku
stulecie istnienia zabytkowej kolejki, którą dojechać możemy do stolicy
wyspy - Palmy. A podróż
będzie
niezapomniana:
poprzez wykute w skałach gór Tramuntana tunele i słynną dolinę pełną
pomarańczy i cytryn.
Valldemossę - romantyczne miasteczko wtulone w górską kotlinę przy
północnozachodnim brzegu wyspy, miejsce pobytu
Fryderyka Chopina. To
tam powstała większość
preludiów z opusu 28,
Polonez c-moll op.40,
Mazurek e-moll op.41
i wiele innych utworów.
Miejsce godne odwiedzenia szczególnie dla pasażerów Portu Lotniczego
Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego, nie
tylko przez wzgląd na muzyczne skojarzenia. Uroki
tej okolicy spowodowały,
że ponad sto pięćdziesiąt
lat później, w Valldemossie umieścił swoją fundację Michael Douglas,
ale to już inna historia…
Katedra
w Palm
a de M
/ Cathe
allorca
dral Pa
lma de
Mallorc
a
21
Majorka - jak na dłoni
Majorca - unveiled
Valldemossa
Oprócz, bez wątpienia, malowniczego położenia (niedaleko stolicy wyspy, u podnóża
gór Serra de Tramuntana) i niepowtarzalnego klimatu, tworzonego przez wąskie, strome uliczki i kamienne domki, miasteczko to
posiada jeszcze jedną atrakcję turystyczną.
Na przełomie lat 1838-1839 w klasztorze
Kartuzów spędzili 3 zimowe miesiące Fryderyk Chopin i George Sand. Pamiątki po ich
wizycie - m.in. partytury Chopina i rękopis
Sand „Zimy na Majorce“, oglądać można
w celach klasztoru.
Apart from picturesque location (close to
the island’s capital, at the base of the Serra
de Tramuntana mountain) and unforgettable atmosphere of narrow, steep streets
and little houses made of stone, this town
prides itself on one more tourist attraction.
At the turn of 1838 and 1839 in the Carthusians monastery, Frederic Chopin and George
Sand spent three winter months. The keepsakes of their stay such as Chopin’s score
and Sand’s manuscript Winter in Majorca
can be seen in the monastery’s cells.
odniczy
r
y
z
r
p
k
r
Pa
S’Albufer a
Położony między Alcudią a Can Picafort Parc Natural
S’Albufera de Mallorca to największy teren podmokły nad
Morzem Śródziemnym i prawdziwa gratka dla miłośników
fauny i flory. Wybierając się na pieszą bądź rowerową wycieczkę po tym niezwykłym terenie, podglądać można życie
m.in. 200 gatunków ptaków oraz ryb, płazów i owadów, a
także obserwować fantastyczną przyrodę mokradeł.
S’Albufer a Natural Park
Situated between Alcudia and Can Picafort Parc Natural
S’Albufera de Mallorca is the largest marshy area at the
Mediterranean Sea and a real treat for flora and fauna enthusiasts. When walking or cycling in this amazing place, we
can observe life of 200 species of birds, fish, amphibians and
insects, as well as fascinating nature of the marsh.
o Soller
k
z
c
e
t
s
Mia
i kolejka
Soller
Ferrovial de
Obowiązkowym niejako punktem odwiedzin na mapie Majorki jest miasteczko Soller. Jego tradycyjna zabudowa pozwala poczuć, jak żyło się na Majorce
dawniej. Największą atrakcją Soller jest przejażdżka zabytkową kolejką Ferrovial de Soller, której trasa wiedzie w poprzek gór Tramuntana, skąd podziwiać można najpiękniejsze, zapierające dech w piersiach, widoki Majorki. Mijane po drodze pachnące cytrusowe i migdałowe gaje sprawiają, że pasażer
czuje się, jakby trafił wprost do raju.
22
Let’s fly
wn
Soller to
and Ferrovial de
Soller railway
A must-see while visiting Majorca is the town of Soller. Its traditional building development shows how people used to live in Majorca. The biggest attraction in Soller is a ride by historic Ferrovial de Soller railway, which goes
across the Traumuntana mountains, with beautiful, breath-taking views of
Majorca. Citrus and almond groves along the route of the train make the
travellers feel as in paradise.
Palma
de Mallo
rca
Palma to nie tylko stolica Majorki, ale też
największe miasto Archipelagu Balearów.
Zostało założone przez rzymskich osadników
w 123 r. p.n.e. Po ich bytności nie pozostały
jednak w mieście żadne ślady. W Palmie nie
da się nudzić - miejsc godnych zobaczenia
jest bowiem bardzo wiele - muzea, kościoły,
place. Warto zobaczyć też pozostałą z czasów panowania Maurów łaźnię arabską (Banys Arabs), która - zbudowana w X w. - zachowała się do dziś w bardzo dobrym stanie.
Palma is not just the capital of Majorca, but
also the largest city of the Baleares Archipelago. It was established by Roman settlers in 123 BC, however there are no traces
left of its founders. One cannot get bored
in Palma as there are interesting spots galore - museums, churches, squares and so
on. When in Palma, you must see the Arab
Baths (Banys Arabs) built in the 5th century
when the Moors were in charge. The bath
houses are still in prime condition.
Pollenca
Miasteczko o średniowiecznym rodowodzie, jednak większość zabytków pochodzi z XVIII wieku. Warto odwiedzić tu przede wszystkim Plac
Główny, czyli Placa Major, gdzie koncentruje się
życie miasta. Koniecznie zobaczyć należy też
kościół Nostra Senyora dels Engels oraz Drogę
Krzyżową, wiodącą stromymi schodami wśród
cyprysów, prowadzącą na Wzgórze Kalwarii,
gdzie znajdziemy niewielką kaplicę Oratori,
mieszczącą figurkę Matki Boskiej u Stóp Krzyża
This is the little town of ancient origin, but most
of its historic sites date back to the 18th century.
A place which is definitely worth visiting is the
Main Square (Placa Major) with its hustle and
bustle. Another must-see is Nostra Senyora dels
Engels church and the Way of the Cross leading
up the steep stairs among cypress trees to the
Calvary Hill where we can find a small Oratori
Chapel with the figure of Mother of God at the
Foot of the Cross.
ie
Smocze Jaskin
Idealne miejsce dla miłośników przygód
i przyrody. Znajdujące się w Porto Cristo,
Smocze Jaskinie (Cuevas del Drac), zachwycają mnogością stalaktytów i stalagmitów. Co
więcej - kryją w sobie jedno z największych
podziemnych jezior na świecie - jezioro Martel. W tym miejscu urządzono też niezwykłą
salę koncertową - można tu usłyszeć m. in.
muzykę Chopina czy Mozarta, a efekt koncertu potęguje wspaniała akustyka jaskini.
Caves of Dr ach
Alcu dia
Alcudię warto odwiedzić chociażby z powodu jej niezywkle
ciekawej historii - jej teren zajmowali Fenicjanie, następnie
Grecy, a później - rzymscy najeźdźcy. W miasteczku zachowało się wiele zabytków architektury, jak np. średniowieczne
mury opasające centrum, czy brama Porta de Moli. Warto odwiedzić też najmniejszy w Hiszpanii rzymski teatr. Co więcej
- zaledwie 2 km od Alcudii leży Port de Alcudia- szczególnie
polecany miłośnikom sportów wodnych.
Among many other reasons, Alcudia is worth seeing for its
extremely interesting history. Its territory was once occupied
by the Phoenicians, then Greeks, and finally Roman invaders. Many relicts of the past still remain in the town, for instance medieval walls surrounding the town centre or Porta
de Moli gate. One should also visit the smallest in Spain
Roman theatre. What is more, just 2 km away from Alcudia there is Port de Alcudia which is highly recommended to
water sports enthusiasts.
Sa Calobr a
A place to be for adventure and nature lovers. The Caves of Drach (Cuevas del Drac)
located in Porto Cristo delight with the
abundance of stalactites and stalagmites.
What is more, they hide one of the largest
underground lakes in the world - Lake Martel. This place is also a home to a unique
concert hall where one can listen to music
by Chopin or Mozart. The cave’s acoustics
enhance the sound.
Miejsce dla ludzi głodnych wrażeń i o mocnych nerwach. Sa Calobra to głęboka zatoka leżąca w górach Serra de Tramuntana.
Powstała tu, wbudowana w górskie zbocza, pełna serpentyn
i spektakularnych widoków trasa, której pokonanie stanowi nie
lada wyzwanie. Warto jednak podjąć to ryzyko, by na własne
oczy zobaczyć skaliste zbocza, schodzące do morza stromymi
klifami. Zachwyca jednak nie tylko zatoka - niesamowite wrażenie sprawia również długi na 8 km wąwóz Torrent de Pareis.
This is a place for thrill-seeking travellers who have nerves of
steel. Sa Calobra is a deep bay in the Serra de Tramuntana
mountains. On the mountainside, a winding route with spectacular views have been built and climbing it poses quite of
a challenge. Nevertheless, one should definitely take a risk
for a sheer pleasure of seeing rocky hills descending to the
sea with the steep cliffs. The bay, however, is not the only
place to leave us breathless. The 8-kilometer-long Torrent de
Pareis ravine makes equally stunning impression
23
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Kitesurfing
/ Kitesurfing
Na lato czekamy z utęsknieniem - to sezon urlopowy, czas
wypoczynku i słońca. Ale nie każdemu właśnie na słońcu zależy
najbardziej podczas wakacji nad morzem. Wiatr i woda - to
żywioły, bez których nie mogą się obejść pasjonaci sportów
wodnych. W tej dziedzinie nastała prawdziwa rewolucja, a do
wyboru mamy mnóstwo opcji - kiteboard, skimboard, wakeboard,
a może flyboard? O co chodzi w tych nowych sportach wodnych?
Aktywne
lato
nad wodą
Active Summer
with Water
Sports
Marta Nowacka
24
Let’s fly
KITESURFING,
inaczej zwany kiteboardingiem, to odmiana surfingu; technicznie zbliżony
do windsurfingu, ale można w nim znaleźć także
elementy
wakeboard’u
i snowboard’u. Niezły mix!
Jak na tym pływać? Otóż
kitesurfer, stojąc na specjalnej desce, do poruszania się po wodzie korzysta
z siły latawca (czyli tzw.
kite’a) napędzanego siłą
wiatru. Latawiec zastępuje standardowy żagiel
i jest utrzymywany przez
kitesurfera na linkach (długości ok. 25 m) przypiętych do baru, czyli drążka
sterującego.
Musimy
przecież jakoś kierować
naszą deską. Ten cały lotny mechanizm podłączony jest z kolei do trapezu,
czyli uprzęży, którą mocujemy na sobie, na wysokości bioder. Wygląda to jak
latanie na paralotni, z tym
że nie wznosimy się aż tak
wysoko, tylko pozostajemy na powierzchni wody.
Łapiąc wiatr w żagiel uzyskujemy moc, dzięki której
ślizgamy się po wodzie.
Bardziej
doświadczeni
wykonują różne ewolucje,
skoki i akrobacje w powietrzu. To dopiero widowisko!
Surfować na kite’ach
można wszędzie - zarówno nad słodkimi, jak
i morskimi akwenami. Na
wybrzeżu naszego Bałty-
ku występują znakomite
warunki do uprawy tego
sportu, ale prawdziwe eldorado kitesurfingu znajduje się w Austrii, nad
jeziorem
Nezyderskim
w Burgenlandii. Oczywiście nie musimy nikogo
przekonywać, że idealnie
byłoby się wybrać w gorące, tropikalne regiony.
Lecimy na Hawaje?
WAKEBOARDING
to połączenie nart wodnych,
snowboardingu
i surfingu. Już brzmi ciekawie. Ta zabawa polega na płynięciu na desce
wakeboardingowej
po
powierzchni wody. W tym
wypadku bezwietrzna pogoda czy brak fal zupełnie
nam nie przeszkadzają.
By uzyskać moc, tym razem bez pomocy żagla,
trzymamy się liny przymocowanej do motorówki
lub specjalnego wyciągu.
Wyciągi wakeboardingowe możemy znaleźć nie
tylko nad morzem, ale
także w dużych miastach,
np. we Wrocławiu, w Krakowie, w Opolu, w Bydgoszczy, a od niedawna
także w podpoznańskich
Owińskach. Nauczyć się
pływać na tych specyficznych nartach wodnych,
wbrew pozorom wcale nie
jest trudno. I, podobnie,
jak w przypadku kitesurfingu, odrobinę sprawniejsi mogą wykonywać
rozmaite skoki, by jeszcze
bardziej uprzyjemnić sobie jazdę. Bo o to w tym
wszystkim właśnie chodzi, żeby się działo!
SKIMBOARDING
jest bardzo podobny do
surfingu, jednak uprawiany blisko brzegu. Cała
zabawa zaczyna się już na
plaży. Skimboarder, stojąc
przy brzegu, trzyma deskę
w rękach i cierpliwie czeka na falę. Gdy wypatrzy
zbliżającą się masę wody,
biegnie w jej stronę, rzuca
deskę na warstwę wody
pozostającej po odpływie fali, wskakuje na nią
i ślizga się. Cała sztuka
polega na utrzymaniu się
jak najdłużej na wodzie.
Potem możemy wrócić
na brzeg lub podpłynąć do
kolejnej fali i.. no właśnie,
teraz dopiero zaczyna się
zabawa,
wypatrywanie
kolejnych fal, „ujarzmianie” ich i wykonywanie
różnych trików. A możliwości jest mnóstwo.
FLYBOARDING
to trochę bardziej wyczynowa forma sportów
wodnych, która dopiero
od niedawna zdobywa
swoich miłośników. Flyboard to urządzenie zasilane strumieniami wody,
dzięki któremu przymocowana do niego osoba
może wznosić się w górę,
nurkować pod wodą, by
po chwili znów wzbić się
Skimboarding
/ Skimboarding
w powietrze, i to nawet na
wysokość kilku metrów.
Trzonem układu napędzającego jest turbina skutera
wodnego, a przymocowany do niej wąż zasysa
wodę, którą następnie wyrzuca z mocą adekwatną
do wagi przymocowanej
do osoby. Dzięki temu
można wznieść się w górę
nawet na wysokość 8 metrów! Wow! Tego nie da
się opisać, to trzeba zobaczyć, a najlepiej wypróbować osobiście. Amatorzy
tego sportu twierdzą, że
jest to całkowicie bezpieczna rozrywka, dostarczająca
niesamowitych
emocji i wrażeń.
KITESURFING,
also known as kiteboarding, is a kind of surfing,
similar to windsurfing in
terms of technique, but it
also contains elements of
wakeboarding and snowboarding. Some mix, eh?
How to work it out? So,
a kitesurfer stands on
a special board and uses
a kite propelled by wind to
move on the water. A kite
here replaces a standard
sail and is held by a kitesurfer on ropes (25 meters
long) attached to a steering bar. After all, we have
to steer our board somehow. The whole flying
mechanism is connected
to a trapeze which serves
as a harness tied around
rider’s hips. Kitesurfing
looks like paragliding,
however, we do not fly so
high, we stay on the water surface. More experienced kitesurfers perform
different stunts, jumps
and acrobatic feats. Quite
a show!
Any place is good for
kitesurging - both freshwater and sea basins. Our
Baltic Sea offers great
conditions for kitesurfing,
but a real El Dorado for
kitesurfers is Lake Nesider in Burgenland, Austria. Obviously, there is no
need to convince anyone
that the ideal destination
would be some hot, tropical place. Are we going to
Hawaii then?
WAKEBOARDING
is a hybrid of water-skis,
snowboarding and surfing. So far so good. The
trick is to glide on a wakeboard on the water surface. In this case, windless weather or lack of
waves will not stand in our
way. In order to gain some
power, this time without
a sail, we hold a rope attached to a motor boat or
a special lift. Wakeboarding lifts can be found not
only at the seaside, but
also in big cities, such as
Wrocław, Kraków, Opole,
Bydgoszcz, and now in
Owińska near Poznań.
Contrary to what you may
think, it is not so challenging to learn to use these
strange water-skis. And
just like in kitesurfing,
more skilful riders can
perform different jumps to
make their ride even more
exciting. And that‘s the
whole point!
SKIMBOARDING
is very similar to surfing
but it is performed close
to the shore. The whole
fun starts on the beach.
Riders stand on the shore
with a board in their hand
waiting
patiently
for
a wave to come. When
they notice an approaching wave, they run towards the sea, drop the
board on the thin wash of
the previous wave, jump
on the board with both
feet and start gliding. The
whole trick is to stay in
the water as long as possible. Then they can return on the shore or swim
to the next wave and
this is where the fun begins - looking out for the
next waves, taming them
and performing different
stunts. The possibilities
are endless.
to rise again to a few meters. A propelling agent is
a turbine in a jet-ski with
a hose connected to it.
The house sucks in water
which then thrusts a person attached to it with
force corresponding to
their weight. One can fly
up to 8 meters in the air!
Wow! There are no words
to describe it. You must
see it or even better, try
it yourself. Flyboarding
enthusiasts claim that it
is a completely safe sport
providing plenty of fun
and excitement.
Enjoy your ”wet” holidays
and sail close to the wind!
Never give up. Practice
makes perfect.
FLYBOARDING
is a little bit more extreme
form of water sports and
it has only recently been
winning its enthusiasts.
A flyboard is a device
propelled by the stream
of water, which enables
a person attached to it to
fly, dive down under water
Jedzzdrowo,
zdrowo, żyj aktywnie!
Jedz
aktywnie!
[email protected] | www.fabryka-zdrowia.com.pl | tel. 607 661 965
25
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Nie bójmy się eksperymentować, wszak dobra zabawa i przeżycia,
o których będziemy długo
opowiadać, to podstawa
wakacyjnych
przygód.
Udanych mokrych szaleństw i wiatru w „żaglach”! I nie poddawajcie
się - praktyka czyni mistrza.
We always look forward to summer - this is a holiday season, the time of rest and
sunshine. But not everyone cares about sunny weather during holidays at the seaside.
Wind and water - these are the elements water sports enthusiasts cannot do without.
The discipline is undergoing a real revolution and there are plenty of options to choose
from - kiteboarding, skimboarding, wakeboarding, or maybe flyboarding?
What are these new disciplines of sport all about?
Rewolucja na
pokładach
SAS!
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Revolution on SAS Board!
Skandynawskie Linie Lotnicze SAS, na podstawie sugestii otrzymywanych z biur podróży oraz bezpośrednio od pasażerów,
przygotowały dla swoich klientów innowacyjny produkt, który
jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby osób podróżujących
samolotami.
On the basis of the suggestions from travel agencies and direct
feedback from the passengers, SAS Scandinavian Airlines have
prepared for their customers an innovative product as a response
to ever-changing needs of the passengers travelling by planes.
S
AS, dla ułatwienia
wyboru
pasażerom,
wprowadził
na trasach europejskich
oraz skandynawskich podział jedynie na 2 klasy
serwisowe: SAS Go i SAS
Plus. Zarówno SAS Go,
jak i SAS Plus zapewniają pasażerom szereg
podstawowych usług, tj.
bezpłatną odprawę i wybór miejsca w samolocie,
bagaż rejestrowany oraz
podręczny w cenie biletu,
a także punkty oraz zniżki
w programach SAS Credits i EuroBonus. SAS Go
jest jednak doskonałym
rozwiązaniem dla tych,
26
Let’s fly
którzy cenią wysoką jakość, a jednocześnie nie
mają potrzeby spełnienia
specjalnych wymagań, co
przekłada się na dużo niższą cenę biletu niż w SAS
Plus. Natomiast oferta
SAS Plus dedykowana
jest pasażerom o większych
wymaganiach,
którzy są gotowi zapłacić
więcej, ale dzięki temu
zapewnić sobie szereg
dodatkowych
udogodnień. Wszystkie przywileje klasy SAS Plus są dostępne niejako w pakiecie
i obejmują: przewóz dodatkowej sztuki bagażu,
bezpłatne posiłki i napoje
T
o make life easier
for their customers,
SAS have introduced on European and
Intra-Scandinavian routes
only 2 service classes:
SAS Go and SAS Plus.
Both SAS Go and SAS
Plus provide the travellers with a number of
basic services, such as
free check-in and seat
selection, registered and
hand luggage included
in the ticket price, and
points and discounts in
SAS Credits and EuroBonus programmes. SAS
Go is a perfect solution
for those who value high
Elwira Rostowska
„Chcemy, aby naszym klientom podróżowało się łatwiej. [...] Dla SAS prostota
oznacza sytuację, w której
klienci otrzymują dokładnie
to, czego potrzebują”, mówi
Rickard Gustafson, prezes
i dyrektor zarządzający SAS.
Pewnie niektórzy z nas,
dokonując zakupu biletu na
przelot obsługiwany przez
przewoźnika tradycyjnego
zastanawiali się, co oznaczają na bilecie tajemnicze
kody literowe, tj. C, B, M
lub inne. Taryfy lotnicze,
klasy rezerwacyjne oraz
przypisane do nich różne
uprawnienia i ograniczenia
stanowczo komplikują
obraz, jaki ma przeciętny
pasażer.
“We want to make flights
easier for our customers.
[…] For SAS, simplicity
means situation when customers receive exactly what
they need”, claims Rickard
Gustafson, the CEO and MD
of SAS.
Probably some of you,
when buying a ticket from
a traditional carrier, were
wondering what the mysterious letters C, B, M stand
for. Flight tariffs, reservation
classes and various rights
and restrictions attached to
them, blur the picture for an
average passenger.
Źródło: archiwum fotograficzne SAS
/ Source: SAS photo archive
na pokładzie. Bilet w SAS
Plus pozwala zaoszczędzić czas w podróży i jest
przepustką do skorzystania z priorytetowej kontroli bezpieczeństwa oraz
poczekalni biznesowych,
a także bezpłatnego dostępu do WiFi na pokładach samolotów.
Pasażerowie mogą wybierać spośród oferty SAS
Go i SAS Plus niemalże
do dnia wylotu. Ponadto
bilety w klasie SAS Plus
są dedykowane pasażerom, którzy nawet na
krótki czas przed wylotem
nie mają pewności swojej
podróży. Można je zatem
dowolnie zmieniać lub
w razie potrzeby bezpłatnie anulować.
Kolejną, smaczną nowością na pokładach SAS
jest zastąpienie standardowego menu ofertą „Our
Cafe”, w której oferowany
jest szeroki asortyment
Kolejną, smaczną nowością na pokładach SAS jest
zastąpienie standardowego menu ofertą „Our Cafe”,
w której oferowany jest szeroki asortyment ekologicznych posiłków i napojów dla pasażerów.
Another tasty novelty at SAS is replacing standard
menu with “Our Cafe” offering a wide range of organic
meals and drinks to the passengers.
ekologicznych posiłków
i napojów dla pasażerów.
W taryfie SAS Plus to
oferta bezpłatna, pasażerowie SAS Go dowolnie
wybierają
preferowane
posiłki, które mogą zakupić na pokładzie.
Na trasach międzykontynentalnych SAS będzie kontynuował serwis
w trzech klasach serwisowych: SAS Go, SAS Plus
i SAS Business.
quality, but at the same
time do not have any
special requirements. It
means much lower price
than in SAS Plus which
is addressed to passengers with higher expectations. They are ready to
pay more in order to be
offered some additional
services. All the benefits offered in SAS Plus
are available as a part of
a package deal and they
include: additional piece
of luggage, free meals
and drinks onboard. Tickets in SAS Plus allow the
passengers to enjoy more
time-efficient
journey
and they serve as a pass
to make use of priority
safety control and business lounge, as well as
WiFi access onboard at
no extra cost.
The passengers can
choose between SAS Go
and SAS Plus offers almost till the day of their
departure. What is more,
the tickets in SAS Plus
class are dedicated to the
customers who are not
sure about their trip even
short time before the
flight. They can be easily
changed or cancelled if
necessary free of charge.
Another tasty novelty
at SAS is replacing standard menu with “Our Cafe”
offering a wide range of
organic meals and drinks
to the passengers. Our
Cafe is included in SAS
Plus at no extra cost and
the passengers in SAS Go
can choose their meals
and buy them onboard.
On
intercontinental
routes SAS will still stick
to three service classes:
SAS Go, SAS Plus and
SAS Business.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Źródło: materiał przewoźnika SAS
/ Source: materials from SAS
27
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Nowa powierzchnia
komercyjna strefy
New Commercial Area odlotów
in the Departure Zone
Duty Free Multi Store, Duty Free Boutique,
Coffee Corner & Coffee Express, Restauracja Travel Chef - oto formaty handlowe
stworzone na naszym lotnisku przez Baltonę, by kompleksowo spełnić oczekiwania
wylatujących z Poznania pasażerów.
Duty Free Multi Store, Duty Free Boutique,
Coffee Corner & Coffee Express, Travel
Chef Restaurant - these are retail formats
set up by Baltona at our airport to meet
various needs of the travellers departing
from Poznań.
28
Let’s fly
Na powierzchni 1900 m²
zarządzanych przez Baltonę, głównymi kategoriami punktów handlowych
są perfumy i kosmetyki,
papierosy, alkohole, słodycze, akcesoria podróżne, książki, prasa oraz
pamiątki i produkty regionalne.
Oferta z szeroką gamą
produktów
zawierająca najnowsze kolekcje i
limitowane linie produktowe dostępne wyłącznie
na rynku Travel Retail.
Z
kolei
rozbudowana
oferta
gastronomiczna
obejmie zarówno napoje
i posiłki w formule „2Go”, jak
i dania serwowane w komfortowych warunkach.
Wieloletnie doświadczenie
i
współpraca
z międzynarodowymi partnerami i renomowanymi
markami gwarantuje spełnienie najwyższych standardów obsługi klienta.
Produkty dobierane są
ściśle do warunków handlowych danej lokalizacji .
Partnerem przy pracach
nad tworzeniem nowatorskich rozwiązań detalicznych w sklepach jest
firma Forbis Group, specjalizująca się w aranżacji
powierzchni
handlowo-
-usługowych. Najnowsze
rozwiązania
architektoniczne,
uwzględniające
psychologię
zachowań
konsumenckich, gwarantują stworzenie optymalnych warunków sprzedażowych. Forbis Group
współpracuje
między
innymi z takimi markami
jak: Max Mara, Marella,
Furla, Bose, Primamoda,
Skiteam, PKO BP, Alma
Market, Parfois, Burberry.
Forbis Group, a company specializing in commercial areas design, is a
partner in developing and
implementing innovative
retail solutions in shops.
The latest architectural
solutions, which take into
consideration psychology
of consumer behaviour,
guarantee optimal selling conditions. Forbis
Group collaborates with
such brands a Max Mara,
Marella, Furla, Bose, Primamoda, Skiteam, PKO
BP, Alma Market, Parfois,
Burberry.
Dear Passengers! New
duty free outlets and eating places will soon be
opened to make your stay
at the airport even more
comfortable!.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
O
n a floor area of
1900 m² managed
by Baltona, the
main categories of retail
outlets are perfumes and
beauty products, cigarettes, alcohol, sweets,
travelling
accessories,
books, the press, souvenirs, and local goods.
Wide range offer of
selected global brands
includes the latest collections, limited product
lines developed especially
for Travel Retail exclusively. The extended catering
services will include takeaway food and drinks, but
also more sophisticated
meals served in comfortable restaurants.
Thanks to excellent
relationships with brands
and flexible trade policy,
a unique offer and the
highest standard of service is provided. Products
are selected strictly with
the terms and conditions
of the location.
Drodzy
Pasażerowie!
Nowe punkty handlowe
duty free oraz kolejne lokale gastronomiczne wkrótce
otworzą się dla Waszej wygody i komfortu!
Oprac. na podstawie materiałów promocyjnych PHZ Baltona S.A.
/ Based on promotional materials of PHZ Baltona S.A.
29
Poznań Airport Guide
pierwsza w Polsce
lotniskowa aplikacja
mobilna
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji
/Development and Investment Planning Department
Poznań Airport Guide - the first airport
mobile application in Poland
30
Let’s fly
Drodzy Podróżni, Poznaniacy i Goście!
Wylatujecie na wakacje z poznańskiego lotniska i chcecie tanio i bezpiecznie zaparkować samochód? Stoicie
w korku i zastanawiacie się, czy samolot z osobami, które macie odebrać, wyląduje o czasie? Przylecieliście
do Poznania i nie wiecie, czym dojechać do zarezerwowanego wcześniej hotelu? Port Lotniczy Poznań-Ławica
przygotował dla Was darmową aplikację mobilną, która pomoże Wam w takich sytuacjach.
Dear Travellers, Inhabitants of Poznań, and Guests!
You set off on foreign holidays from Poznań Airport and you want to leave your car in a cheap and safe place?
You are stuck in a gridlock and you are wondering if the plane with people you are supposed to pick up arrives
on schedule? You have just arrived in Poznań and you have no idea how to get to your hotel? Poznań Airport
proudly presents a free mobile app which will come in handy in such situations.
Jak zostać użytkownikiem Poznań Airport Guide? Wystarczy pobrać
darmową aplikację „Poznań Airport Guide” z platformy mobilnej Google
Play, a uzyskacie stały dostęp do:
• rzeczywistych rozkładów lotów poznańskiego lotniska
wraz z alertami o opóźnieniach w przylotach i odlotach,
• multimodalnego planera podróży obejmującego miejską
i podmiejską komunikację publiczną,
• planu lotniskowych parkingów z informacjami o cenach
i możliwością rezerwacji miejsc,
• aktualnych rozkładów jazdy poznańskich autobusów i tramwajów
oraz wszystkich pociągów na terenie całego kraju,
• rozbudowanej wyszukiwarki punktów
użyteczności publicznej (POI).
Korzystając z aplikacji mobilnej lotniska Ławica przejmujecie całkowitą
kontrolę nad swoją podróżą i wiążącymi się z nią atrakcjami, zapytaniami i alternatywami. „Poznań Airport Guide” - jak sama nazwa wskazuje
- doprowadzi Was do wybranych przez Was miejsc, zasugeruje optymalną trasę przejazdu wybranym środkiem transportu i będzie Wam
asystował aż do obranego celu.
Aplikacja, którą dla Was uruchamiamy, jest absolutnie innowacyjnym
rozwiązaniem wypracowanym w ramach unijnego Projektu CHAMPIONS, realizowanego we współpracy z trzynastoma partnerskimi instytucjami z Wrocławia, Rzeszowa, Lwowa, Erfurtu, Triestu, czeskich
Karlovych Varów i węgierskiej Zachodniej Panonii. Ideą przewodnią
Projektu było usprawnienie podróżowania po Europie Środkowej dzięki integracji transportu lotniczego, kolejowego i publicznego. Idealnym
sposobem pozyskania w jednej chwili informacji o dostępnych w Poznaniu środkach transportu jest właśnie nasza aplikacja mobilna - darmowa, szybka, przejrzysta i przyjazna.
Zatem oddajemy w Wasze ręce pierwszą w Polsce lotniskową aplikację
mobilną na urządzenia z systemem Android! Testujcie i oceniajcie, a my
chętnie przyjmiemy Wasze uwagi i sugestie. Piszcie do nas na facebookowym fan page'u Portu Lotniczego Poznań-Ławica lub na adres [email protected]
airport-poznan.com.pl. Nasza aplikacja przeznaczona jest dla Was,
Drodzy Użytkownicy. Dzięki niej Wasza podróż będzie szybsza, efektywniejsza i bardziej komfortowa.
I
n order to meet your mobile needs, we have created a mobile application called Poznań Airport Guide for the devices with the Android
system. The app will provide you with comprehensive and updated
information regarding not only the way to and from our airport, but also
timetables and router of public transport in the entire city! Such device
has never been used at the airport in Poland before!
How to become a user of Poznań Airport Guide? All you have to do is
download free application Poznań Airport Guide form Google Play’s mobile platform and you will get a permanent access to:
• an updated timetable of flights from Poznań Airport together
with the information about delays in arrivals and departures,
• a multimodal itinerary including urban and suburban
public transportation,
• a plan of airport car parks including prices
and booking options,
• an updated timetable of buses and trams in Poznań
as well as trains all over Poland,
• an advanced search engine of POI.
The mobile application of Poznań Airport will allow you to enjoy a total
control over your trip and all attractions, questions and alternative solutions related to it. Poznań Airport Guide, as the name suggests, will
lead you to your destination of choice, suggest an optimal route of a selected form of transport, and assist you until you reach your destination.
The application we are launching for you is a completely innovative solution established as a part of the EU project called CHAMPIONS completed in cooperation with thirteen partner institutions from
Wrocław, Rzeszów, Lvov, Erfurt, Trieste, Karlove Vary in Czech Republic
and Western Pannonia in Hungary. The main purpose of the Project was
to streamline travels in Central Europe due to integration of air, railway
and public transport. An ideal way to get immediate information about
means of transport available in Poznań is to use our mobile application
- it is free, fast, clear, and user-friendly.
So we are handing over to you the first airport mobile application
in Poland for the devices with the Android system! Try it out and see
if you like it. We welcome all your comments and suggestions. Write
to us on our Facebook profile assigned for Poznań Airport or to our email address [email protected] Our application is intended
for you, dear Users. It will make your trip faster, more effective and
comfortable.
31
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
W
ychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stworzyliśmy aplikację mobilną „Poznań Airport Guide” na urządzenia z systemem Android. Nasza aplikacja dostarczy Wam kompleksowych i aktualnych informacji dotyczących nie tylko dojazdu z i na nasze
lotnisko, ale także na temat rozkładów i tras komunikacji publicznej na
terenie całej aglomeracji poznańskiej! Czegoś takiego jeszcze nie było
na żadnym polskim lotnisku!
Czy leci
z nami bagaż podręczny?
Are We Taking Hand
Luggage?
Iwa Ulatowska
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
32
Let’s fly
Po(d)ręczna
rewolucja?
Duże zmiany dotyczące bagażu kabinowego
wprowadził pod koniec
2012 roku przewoźnik
Wizz Air. Ta niskokosztowa linia lotnicza pozwala
na bezpłatny przewóz bagażu podręcznego jedynie
o wymiarach nieprzekraczających 42x32x25 cm.
Natomiast bagaż większy
(maksymalnie o wymiarach 56x45x25 cm) wymaga uiszczenia opłaty,
której wysokość uzależniona jest od planowego
czasu lotu oraz od terminu jego realizacji. Przykładowo w sezonie, czyli
w okresie od 8 czerwca
do 22 września oraz od
14 grudnia do 6 stycznia,
koszt przewozu bagażu
podręcznego w czasie
lotu krótszego niż 1:50
godziny wyniesie 105 zł.
Wybierając ten sam lot
poza sezonem, za bagaż
kabinowy zapłacimy 63
zł. Pamiętajmy, że płacąc
za bagaż podręczny na
lotnisku, te opłaty będą
wyższe!
Bagaż podręczny
a sprawa
europejska
Na początku bieżącego roku, z myślą o podróżnych, europosłowie
zwrócili się do Komisji
Europejskiej o wprowadzenie przyjaźniejszych
reguł dotyczących bagażu
kabinowego. Między innymi apelowali o umożliwienie wnoszenia na
pokład samolotu np. laptopa czy zakupów ze sklepów wolnocłowych bez
dodatkowych opłat. Czy
uda się wprowadzić korzystniejsze zasady - czas
pokaże.
Na stronie Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, w
zakładce Dla Pasażerów,
znajduje się lista przedmiotów dozwolonych i
zabronionych do przewozu
w bagażu kabinowym:
www.ulc.gov.pl
On the website of the Civil
Aviation Authority, under
the tag FOR PASSENGERS
there is a list of things that
are allowed and banned in
hand luggage.
www.ulc.gov.pl
Na początku bieżącego roku, z myślą o podróżnych,
europosłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej
o wprowadzenie przyjaźniejszych reguł dotyczących
bagażu kabinowego.
Earlier this year, having passengers in mind, the
MEPs turned to the European Commission to enforce more lenient rules concerning hand luggage.
What does ‘hand
luggage’ mean?
The
carriers
have
clearly determined the
rules regarding hand luggage: its size should not
exceed 55x20x40 cm and
its weight ranges from 8
kg (Scandinavian Airlines,
Lufthansa, Eurolot, LOT
Polish Airlines) to 10 kg
(Ryanair). What is more,
a passenger is allowed
to carry only one piece of
luggage, and all additional
bags, laptops or products
bought in a duty free shop
must be put into hand
luggage. Violating these
rules may result in additional payment charged
during boarding. There
are obviously some exceptions to the rules. For
instance, when we travel
with traditional airlines in
first or business class, we
are allowed to take two
pieces of hand luggage.
Certainly, from a traveller’s point of view, the
bottom line is that they do
not need to pay for hand
luggage, or do they?
were introduced by Wizz
Air at the end of 2012.
These low - cost airlines
allow to take on board
only the luggage which is
not bigger than 42x32x25
cm. For the bigger pieces
of luggage (maximum
56x45x25 cm) one needs
to pay a charge depending on the scheduled time
and date of the flight. For
example, in peak periods,
i.e. from 8 June to 22 September and then from 14
December to 6 January,
the charge for hand luggage on the flight which is
shorter than an hour and
a half is PLN 105. When
we choose the same flight
out of season, the hand
luggage will cost us PLN
63. Remember that when
you pay for your hand lug-
gage at the airport, the
charge will be higher!
Hand luggage
and the European
connection
Earlier this year, having passengers in mind,
the MEPs turned to the
European Commission to
enforce more lenient rules
concerning hand luggage.
Among other things, they
called for possibility to
take a laptop or duty free
shopping on board with no
extra charges. Time will
show if they manage to
implement more passenger-friendly rules.
Revolution in
hand luggage?
Significant changes in
hand luggage regulations
33
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Przed podróżą często martwimy się,
jakie przedmioty
zabrać ze sobą na
pokład samolotu.
A właściwie… czego nie zabierzemy.
Przepakowujemy
do bagażu głównego kosmetyki, ostre
przedmioty, rezygnujemy z płynów w
dużych opakowaniach. Czy zastanawiamy się jednak,
w co zapakujemy
pozostałe rzeczy,
przydatne nam
w czasie podróży
lotniczej?
Before we set off,
we often worry
what to take with
us on board. Or
should we say…
what not to take.
We put to our main
luggage mostly
cosmetics, sharp
objects, as well
as liquids in big
containers. But do
we really take time
to think where to
pack the things we
are going to need
during the flight?
Co to znaczy
„podręczny”?
Przewoźnicy
jasno
sprecyzowali warunki dotyczące przewozu bagażu
podręcznego: jego wymiary nie mogą przekraczać 55x20x40 cm, a jego
waga waha się od 8 kg
(Skandynawskie
Linie
Lotnicze, Lufthansa, Eurolot, Polskie linie lotnicze
LOT) do 10 kg (przewoźnik
Ryanair). Ponadto pasażer powinien podróżować
z jedną sztuką bagażu
podręcznego, a wszelkie dodatkowe torebki,
komputery przenośne czy
zakupione w sklepach
wolnocłowych produkty
muszą zostać umieszczone w bagażu kabinowym. Nieprzestrzeganie
tej zasady może skutkować dodatkową opłatą,
pobieraną w trakcie boardingu. Oczywiście są
odstępstwa od powyższej
reguły, na przykład podróżując liniami tradycyjnymi
w pierwszej klasie lub
klasie biznes, dozwolone
są dwie sztuki bagażu kabinowego. Z pewnością,
z punktu widzenia pasażera, najważniejszą zasadą jest to, że za bagaż
podręczny nie płacimy,
chociaż też nie zawsze …
WYDARZENIA
EVENTS
Najciekawsze wydarzenia
kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural
events in Poznań
Alicia Keys - koncert Set
the World on Fire
Alicia Keys - Set the World on Fire
Concert
30.06.2013r., Stadion Miejski, Poznań
June 30th, 2013 The Municipal Stadium, Poznań
Pod koniec czerwca, w ramach trasy koncertowej “Set The World
On Fire”, swój jedyny koncert w Polsce zagra jedna z najbardziej utalentowanych amerykańskich wokalistek - Alicia Keys, której sławę
przyniosły m.in. takie przeboje, jak Fallin’, Girl On Fire czy Empire
State of Mind.
At the end of June, during her the Set The World On Fire Tour, Alicia
Keys, one of the most talented American singers, will give her only
concert in Poland. Alicia Keys is famous for such hits as Fallin’, Girl on
Fire, and Empire State of Mind.
Malta Festiwal 2013 Atoms For Peace
Malta Festival 2013 - Atoms For Peace
20.07.2013r., Międzynarodowe Targi Poznańskie, plac Marka
July 20th, 2013r. Poznań International Fair, Mark’s Square
Malta Festiwal Poznań ponownie zaskakuje - tym razem
na zakończenie tegorocznej
przedłużonej edycji festiwalu, 20 lipca, wystąpi ATOMS
FOR PEACE - grupa, która
w swoim składzie ma m.in.
charyzmatycznego frontmana Radiohead - Thoma Yorke
i jednego z najlepszych basistów na świecie - Flea z Red Hot Chili
Pepers. Koncert ATOMS FOR PEACE poprzedzi pierwszy w Polsce
występ amerykańskiej wokalistki, multiinstrumentalistki i kompozytorki Chan Marshall, znanej jako Cat Power.
Poznań Malta Festival never fails to surprise the audience - this time
at the end of its extended edition, ATOMS FOR PEACE will give
a concert. Among other members, there is a charismatic front man
of Radiohead - Thoma Yorke and Flea from Red Hot Chili Peppers,
one of the best bass players in the world. ATOMS FOR PEACE’s concert will be preceded by the performance of American singer, multiinstrumentalist and composer Chan Marshal aka Cat Power.
Jarocin Festiwal 2013
Jarocin Festival 2013
19-21.07.2013r.
July 19th -21st, 2013
Legendarny festiwal rockowy, który co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas tegorocznej edycji zaprezentuje
nam m.in takich wykonawców jak: Soulfly, Bad Manners, I Am
Giant, Muchy, Skubas, Leniwiec, Porno Para Ricardo, Brudne Dzieci Sida, CF98, Lovelot, Clintwood oraz Za Zu Zi!
A legendary rock festival which is unvaryingly hugely popular.
This year’s edition will see such artists as Soulfly, Bad Manners,
I Am Giant, Muchy, Skubas, Leniwiec, Porno Para Ricardo, Brudne
Dzieci Sida, CF98, Lovelot, Clintwood and Za Zu Zi!
34
Let’s fly
Elegancja - Francja. Z historii
mody XX wieku
ELEGANT FRANCE. History of the 20th century fashion
2.07. - 18.08. 2013r., CK Zamek, Poznań
July 2nd - August 18th, 2013 Culture Centre Zamek, Poznań
Prezentowana wystawa będzie
okazją do spojrzenia na kobiecą
modę XX wieku właśnie z perspektywy Paryża. Pokazanych zostanie 50 ubiorów pochodzących
z prywatnej kolekcji, wśród których
znajdziemy prace takich paryskich
projektantów, jak: Jean-Philippe
Worth, Jeanne Lanvin, Christian
Dior, Thierry Mugler czy Christian
Lacroix. Zamierzeniem wystawy nie jest zaprezentowanie wszystkich zjawisk
obecnych w modzie XX wieku, a jedynie wybranych.
At the exhibition the audience will have a chance to see female fashion in the 20th
century from the perspective of Paris. The exhibition will showcase 50 outfits from private collection created by such Parisian designers as Jean-Philippe Worth, Jeanne Lanvin, Christian Dior, Thierry Mugler and Christian Lacroix. The purpose of the exhibition
is not to present all phenomena in the 20th century fashion, but only some of them.
VI Międzynarodowy Festiwal
Filmów Animowanych - Animator
2013
6th International Animated Films Festival Animator 2013
13 - 19.07. 2013r.
July 13th - 19th, 2013
Tegoroczna edycja jednego z najpopularniejszych międzynarodowych festiwali
filmów animowanych będzie mieszanką
wielu wydarzeń artystycznych. Jak co
roku na pokazach zaprezentowanych zostanie ponad 500 filmów z całego świata, w tym retrospektywy, przeglądy tematyczne, premiery, projekcje z muzyką
na żywo czy rzadko prezentowane dzieła
pionierów animacji.
This year’s edition of this one of the most
popular international festivals of animated films will be a mixture of many artistic events. As it was in previous years,
the festival will show 500 films from all
over the world, including retrospectives, reviews, premieres, screenings with live music and rarely presented works of the pioneers of animated films.
[Nie]ZNANE. Aneks
do wystawy Rzeczy
mówią
[Un]KNOWN. Appendix to
the exhibition Objects Talk
19.04 - 31.12.2013r., Muzeum Etnograficzne,
Poznań
April 19th - December 31st, 2013 Poznań Ethnographic Museum
Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane
eksponaty ze wszystkich kolekcji Muzeum Etnograficznego, których pierwotne przeznaczenie nie jest
jednoznaczne i ma stanowić rodzaj zagadki dla widza. Opisy obiektów zostaną umieszczone na planszach poza gablotami a zwiedzający, po obejrzeniu
wystawy, będą mogli skonfrontować własną wiedzę
z informacjami zawartymi w tychże opisach.
The exhibition will
present the selected
items out of all showpieces from the Ethnographic Museum.
Their primary use is
ambiguous and constitutes a puzzle for the
viewers. The descriptions to the items will be placed
on the boards outside the display cases and the visitors will be able to confront their knowledge with the
description right after they finish visiting the exhibition.
Yoko Ono
i Thurstona Moore
Yoko Ono and Thurston Moore
7.08.2013r., Aula Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
August 7th, 2013, Adam Mickiewicz University,
University Aula
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmu
i Muzyki Transatlantyk wystąpi jedna z najbardziej znanych artystek
na świecie - Yoko Ono wraz z wokalistą Sonic Youth - Thurstonem
Moore’m. Piosenkarka odbierze również najważniejszą nagrodę Festiwalu - Transatlantyk Global Hero Award.
During this year’s edition of Transatlantyk Poznań International Film and
Music Festival, Yoko Ono, one of the
most renowned artists worldwide, will perform live together with Thurston Moore, the Sonic Youth’s singer.
Yoko Ono will also receive the most prestigious award
of the festival - Transatlantyk Global Hero Award.
35
36
Let’s fly
strefa odlotów w rozbudowie
/ departures zone during
expansion
strefa odlotów w rozbudowie
/ departures zone during
expansion
37
Kantor
Exchange
Dokąd polecisz
latem z poznańskiego
lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this summer?
(BGO)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(DUB)
(CPH)
(LPL)
(DSA)
(EMA)
(BRS)
(STN)
(LTN)
(POZ)
(WAW)
(DUS)
(BVA)
(FRA)
(MUC)
(BGY)
(ZAD)
(DBV)
(BCN)
(CIA)
(PMI)
38
Let’s fly
(BOJ)
lato 2013 / summer 2013
Kierunek
Destination
PRZEWOŹNIK
CARRIER
Barcelona (BCN)
http://www.ryanair.com/
http://wizzair.com/
Bergen (BGO)
http://wizzair.com/
Burgas (BOJ) / Bourgas
http://wizzair.com/
Bristol (BRS)
http://www.ryanair.com/
Doncaster/Sheffield (DSA)
http://wizzair.com/
Dublin (DUB)
http://www.ryanair.com/
Dubrownik (DBV)
http://eurolot.com/
Düsseldorf (DUS)
http://lufthansa.com/
East Midlands (EMA)
http://www.ryanair.com/
Edynburg (EDI) / Edinburgh
http://www.ryanair.com/
Frankfurt (FRA)
http://lufthansa.com/
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
http://www.flysas.com/
Liverpool (LPL)
http://www.ryanair.com/
Londyn Luton (LTN) / London Luton
http://wizzair.com/
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
http://www.ryanair.com/
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
http://www.ryanair.com/
Monachium (MUC) / Munich
http://lot.com/
Oslo Rygge (RYG)
http://www.ryanair.com/
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
http://wizzair.com/
Palma de Mallorca (PMI)
http://www.ryanair.com/
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
http://wizzair.com/
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
http://www.ryanair.com/
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
http://wizzair.com/
Warszawa (WAW) / Warsaw
http://lot.com/
http://eurolot.com/
Zadar (ZAD)
http://eurolot.com/
Wszystkie kierunki oraz aktualny rozkład lotów znajdą Państwo na naszej stronie www.airport-poznan.com.pl
All the destinations and the current timetable are available on our website www.airport-poznan.com.pl
39
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
fot. Vac Aero Kalisz
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski
BUDUJEMY
DROGI
fot. Archiwum WZDW
WSPIERAMY
PRZEDSIĘBIORCÓW
fot. Archiwum UMWW
DBAMY
O ŚRODOWISKO
INWESTUJEMY
W SZPITALE
ROZWIJAMY
TURYSTYKĘ
fot. Archiwum UM Wolsztyn
fot. S. Obst
fot. Archiwum
REWITALIZUJEMY
ZANIEDBANE TERENY
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ
Elektrownia wiatrowa w Graboszewie
Nowa trasa na Franowo
w Poznaniu
Remont boiska z bieżnią w Wągrowcu
Widowisko historyczne
„Dzieje murowanej Gośliny”
Elfy – nowy tabor kolejowy
dla Wielkopolski
Zakup aparatury medycznej
dla wielkopolskich szpitali
Modernizacja obiektu
rekreacyjno-sportowego
„Piaski – Szczygliczka”
Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe
Politechniki Poznańskiej
Remont i adaptacja na
cele kulturalne budynku
Synagogi w Ostrowie Wlkp.
Przebudowa ulic
Piłsudskiego i Kilińskiego
w Śremie
41
Niezwykła
świeżość
i czystość
Twoich
włosów
Odkryj Timotei Świeżość 2w1, wzbogacony o połączenie ekstraktu z ogórka z niezwykłą esencją z róży z Jerycha – rośliny,
która potrafi przetrwać miesiące w palącym słońcu, by z całą mocą powrócić do życia i rozkwitnąć pełnią swojego piękna
wraz z pierwszymi kroplami deszczu. Ekstrakt z ogórka słynie z właściwości nawilżających, odświeżających i tonizujących oraz
z działania kojącego na skórę głowy. Nowy Timotei Świeżość 2w1 sprawia, że włosy stają się czyste, miękkie i odświeżone,
o delikatnym zapachu – wszystko to dla zdrowego wyglądu Twojej fryzury każdego dnia.

Podobne dokumenty