Nauczyciel nauczania na odległość

Transkrypt

Nauczyciel nauczania na odległość
Nauczyciel nauczania na odległość
235907
Inna nazwa zawodu: nie występują
Zadania i czynności
XXI wiek to era globalizacji, rozwoju technologicznego i z całą pewnością Internetu.
Dzisiaj człowiek siedząc przed komputerem może porozmawiać z przyjaciółmi z
drugiego końca świata, kupić sobie buty czy zamówić książkę. A wszystko to przy
pomocy komputera, który został włączony do sieci. Nowoczesne technologie tak
dynamicznie wkroczyły w nasze życie, że nawet nie zauważyliśmy jak objęły prawie
wszystkie jego dziedziny, w tym edukację. Na polskim rynku edukacyjnym można
zauważyć stale rosnącą ilość instytucji szkoleniowych, które oferują możliwość
zdobycia wiedzy poprzez Internet. Rośnie równocześnie zapotrzebowanie na
specjalistów zajmujących się projektowaniem różnorodnych programów nauczania
przeznaczonych do edukacji na odległość. Do jego zadań należą:- projektowanie
programów edukacyjnych- przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej- organizowanie wykładów i telekonferencji za pośrednictwem sieci
internetowej- udzielanie permanentne konsultacji uczącym się na odległośćmonitorowanie procesu nauczania
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
- wykształcenie wyższe – pedagogiczne- znajomość zasad procesu dydaktycznegoznajomość obsługi komputera i specjalistycznego oprogramowania- znajomość
przynajmniej jednego języka obcego- komunikatywność
Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych
Teleedukator to pedagog, specjalista od programów kształcenia na odległość.
Zatrudnienie może znaleźć w instytucjach oferujących kształcenie w tego typu
formach. Jego praca ma charakter indywidualny, z tego względu od kandydatów do
pracy w tym zawodzie wymagana jest samodzielność i dobra organizacja pracy. Ze
względu na szybki rozwój technologii teleinformatycznych oraz duże zainteresowanie
nauką na odległość należy szacować, że zapotrzebowanie na specjalistów w tym
zawodzie będzie stale rosło.

Podobne dokumenty