Ochrona fizyczna - PHU KAMAR Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

Ochrona fizyczna - PHU KAMAR Sp. z oo
Ochrona fizyczna
Ochrona fizyczna to podstawowa forma ochrony, polegająca na stałej obecności pracownika ochrony w
strzeżonym obiekcie. Do jego obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się
na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieży czy dewastacji mienia.
Chronimy obiekty bez względu na ich wielkość i charakter. Podejmujemy się zadań o wysokiej skali
trudności, wymagających wiedzy i doświadczenia. Na każdym z chronionych przez nas obiektów jeszcze
przed rozpoczęciem współpracy w obecności właściciela przeprowadzamy rozpoznanie potencjalnych
zagrożeń. Chętnie poznajemy Państwa sugestie i oczekiwania zanim przygotujemy szczegółową instrukcję
ochrony. Profesjonalna praca naszych pracowników oparta jest na okresowych szkoleniach z zakresu
prawa i ochrony obiektów, spotkaniach oraz stałym nadzorze sprawowanym przez kierowników komórek
organizacyjnych. Każdy pracownik ochrony w firmie „KAMAR” pełni służbę w pełnym
umundurowaniu, zgodnym z wewnętrznymi przepisami naszej firmy.Zadania ochrony realizujemy w
oparciu o wymogi ustawowe, wewnętrzne regulaminy i plany ochrony uzgadniane ze Zleceniodawcami.
Nasi pracownicy – w zależności od potrzeb – wyposażeni są w środki przymusu
bezpośredniego dopuszczone przez przepisy prawa oraz w łączność bezprzewodową –
radiotelefony MOTOROLA lub telefony komórkowe, aby w trakcie wykorzystania zadań ochrony mogli
porozumiewać się zarówno między sobą, a także w razie potrzeby z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem
Ratunkowym. Dla dokładnej kontroli pracy pracowników firma stosuje również elektroniczne rejestratory
obchodów, które rejestrują przebieg służby i czas w jakim ochrona dokonywała kontroli newralgicznych
punktów.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-45962860-1', 'kamar.pl');
ga('send', 'pageview');
http://www.kamar.pl - P.H.U. KAMAR Sp. z o.o. w Złotoryi
Powered by Mambo
Generated: 8 March, 2017, 10:22

Podobne dokumenty