Instrukcja instalacji i obsługi VEDVR2308

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja instalacji i obsługi VEDVR2308
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
8 kanałów
VEDVR2308
i
ul. Jutrzenki 94, 02-230
Warszawa, www.volta.com.pl
Instrukcja instalacji i obsługi
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy wizji
Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz
zwróć uwagę na ostrzeżenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z
dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy
wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie
brakuje przy nim jakichś części. Jeżeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie
lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ
URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze Sprzedawcą.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY
ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ
URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU
UWAGA
PAMIĘTAJ O OCHRONIE
PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ
Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu narażone na
uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu
przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony
przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z
Działem Technicznym: [email protected]
UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI
REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ
AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU.
ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA
DESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ
NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY
ii
!!UWAGA!!
Nie wolno wykorzystywać baterii innych niż zalecane przez producenta urządzenia, jak też instalować baterii
nieznanego pochodzenia i o różnym poziomie zużycia, jak też tych których termin przydatności już minął.
Baterie należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wszelkie próby ich odmiennego zastosowania mogą
skutkować uszkodzeniem sprzętu, a nawet eksplozją zagrażającą zdrowiu i życiu użytkownika.
Wymiana baterii
Każdy pilot IR zasilany jest z baterii, które najpierw należy zainstalować w urządzeniu. Ważne jest aby korzystać z baterii dostarczonych razem z
rejestratorem i pilotem, lub w przypadku konieczności ich wymiany, zastosować baterie o zgodnych parametrach, z tymi wcześniej zastosowanymi.
W zależności od pilota, należy przygotować odpowiednie baterie i odpowiednią ich ilość. Część urządzeń wymaga instalacji kilku baterii w pilocie, innym
wystarczy tylko jedna.
Wymiana baterii typu AAA:
1) Usuń pokrywę
osłaniającą baterie
2) Wymień baterie,
zwracając uwagę na
poprawne ułożenie
baterii, zgodnie z
polaryzacją
+i–
3) Zamontuj pokrywę
osłaniającą baterie
Wymiana baterii typu CR (np. CR2032)
1)Wysuń tackę blokującą baterię
2)Zdejmij baterię z tacki i analogicznie umieść na niej nową baterię, upewniając się,
że nie została zamieniona polaryzacja + i -
3)Wsuń tackę wraz z nową baterią powrotem do pilota.
4)Upewnij się, że pomiędzy baterią, a blaszkami styków w pilocie nie znajduje się żadna wkładka izolująca.
Utylizacja zużytych baterii
Zużyte, bądź uszkodzone baterie należy zwracać do specjalistycznych punktów, zajmujących się selektywną utylizacją ogniw energetycznych.
Baterie można również oddawać do naszych oddziałów, jak i w centrali w Warszawie
!!UWAGA!!
Pozbywanie się zużytych lub uszkodzonych baterii i akumulatorów w niewłaściwy sposób, jest
zabronione i obostrzone sankcjami karnymi
iii
Spis treści
1.
Dane techniczne ......................................................................................................................... 5
2.
Panel przedni .............................................................................................................................. 6
3.
Panel tylny .................................................................................................................................. 7
4.
Instalacja rejestratora ................................................................................................................. 7
5.
Sterowanie urządzeniem ............................................................................................................ 9
6.
Wyświetlanie ............................................................................................................................. 11
7.
Menu Główne............................................................................................................................ 14
7.1 Search – Przeszukiwanie nagrań................................................................................................ 15
7.2 Record – Konfiguracja nagrywanie ............................................................................................. 18
7.3 HDD konfiguracja ...................................................................................................................... 19
7.4 Basic – podstawowa konfiguracja.......................................................................................... 20
7.4.1 Language – Język Menu ...................................................................................... 21
7.4.2 Time Setup – Ustawianie czasu i daty ............................................................... 21
7.4.3 Password – ustawianie haseł ............................................................................. 22
7.4.4 Ustawienia kamer................................................................................................ 22
7.4.5 XGA/Audio – Konfiguracja wyjścia XGA oraz Audio ....................................... 23
7.5 Advance – Opcje zaawansowane ............................................................................................... 24
7.5.1 Alarm Setup – Konfiguracja alarmów .................................................................... 24
7.5.2 Info - Informacje systemowe ............................................................................. 26
7.5.3 Motion - Wideodetekcja ....................................................................................... 27
7.5.4 Konfiguracja sterowania kamer PTZ..................................................................... 28
7.5.5 Ustawienia sieci .................................................................................................... 30
8.
Inne funkcje .............................................................................................................................. 32
9.
Podgląd przez telefon komórkowy............................................................................................ 32
Rejestrator umożliwia zdalny podgląd po sieci komputerowej/internecie z wykorzystaniem
technologii mobilnych: ...................................................................................................................... 32
10.
H264Player Operation – Odtwarzacz plików wideo ............................................................. 34
11.
Praca po sieci (WEB Server) ............................................................................................... 37
12.
Nastawy fabryczne ............................................................................................................... 44
13.
List kompatybilnych dysków HDD ........................................................................................ 45
14.
Lista kompatybilnych pamięci USB Flash ....................................................................... 46
iv
1. Dane techniczne
Video Format
Wejścia Video
Wejścia Audio
Wyjście Video
Wyjście Audio
Wyjście XGA (monitor
komputerowy)
Wejścia Alarmowe
Wyjścia Alarmowe
Tryby wyświetlania
Rozdzielczość wyświetlania
Najwyższa
Rozdzielczość
Wysoka
rejestracji
Standard
Prędkość zapisu
Kompresja
System
Tryb pracy
Tryby nagrywania
Nagrywanie z harmonogramu
Sygnalizacja LED
Tryb alarmowy
Tryby odtwarzania
Protokoły sieciowe
HDD
HDD Management
Sterowanie kamer PTZ
Backup
Firmware Update
Język menu
Sterowanie
Praca po sieci
Tryby pracy po sieci
Zasilanie
Wymiary
Waga
Temperatura pracy
5
NTSC
PAL
8 / BNC 1Vpp
4 / RCA
1 / BNC 1Vpp
1 / RCA
640x480、 800x600、 1024x768、 1280x1024、 1440x900
4
Buzzer,2 x Przekaźnik (N.O、N.C)
Pojedynczy obraz, Podział ekranu 4/8, Sekwencja
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 576
720 x 240
720 x 288
360 x 240
360 x 288
Max. 240 kl/sek (360x240)
Max. 200 kl/sek (360x240)
H.264
Linux
Pentaplex (Live / Record / Playback / Network / Mobile Phone)
Ręczny, harmonogram, alarmowy
Nagrywanie ciągłe, Wideodetekcja, Ręczne,
Zasilanie, Praca sieciowa, HDD1, HDD2
Wyzwolenie alarmowe, Wideodetekcja, Utrata sygnału wideo
Czas: 10~60 sek.
Prędkość standardowa: x1
Przyspieszone do przodu: x2 / x4 / x8 / x16
Zwolniony: 1/2、1/4、1/8
Przyspieszone do tyłu: x2 / x4 / x8 / x16
Klatka po klatce do przodu
Przeszukiwanie po zdarzeniu lub czasie
TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS
SATA 3.5”HDD x 2 (do 2TB każdy)
Automatic Format System
RS485 protokoły (PELCO P, PELCO D, MIKAMI)
USB 2.0 do pamięci typu Flash
Poprzez USB
English / Chinese / Polski / inne
Panel przedni /Pilot/Mysz USB/Sieć komputerowa
WWW – web server
Podgląd na żywo / Odtwarzanie / Sterowanie kamer PTZ /
Konfiguracja urządzenia
DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ) zasilacz w komplecie
314mm (gł)x 430mm (szer) x 53 (wys) mm
2.83kg ( bez HDD )
0℃ ~ 45℃
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
2. Panel przedni
MENU
Stop
Nagrywanie
ręczne
Pauza
Zwolniony do
przodu
Odtwarzanie
Szybko do
przodu
Szybko do tyłu
Zwolnione do
przodu
Góra
Dół
Lewo
Prawo
Enter
Zasilanie LED
Sieć LED
Master HDD 1
LED
Slave HDD 2
LED
Naciśnięcie klawisza Menu podczas normalnej pracy urządzenia
spowoduje wyświetlenie menu na ekranie. Naciśnięcie klawisza
Menu podczas konfiguracji menu spowoduje powrót do wyższej
opcji
Naciśnięcie klawisza Stop podczas odtwarzania materiału
spowoduje zatrzymanie odtwarzania. Naciśnięcie klawisza Stop
może spowodować start nagrywania o ile rejestrator pracuje w trybie
nagrywania ręcznego.
Naciśnięcie klawisza Pauza podczas odtwarzania materiału
spowoduje wstrzymanie odtwarzania. Naciśnięcie klawisza Pauza
podczas trybu wstrzymania spowoduje odtwarzanie klatka po klatce.
Naciśnięcie klawisza w Odtwarzanie podczas trybu podglądu na
żywo spowoduje uruchomienie odtwarzania materiału.
Odtwarzanie przyspieszone do przodu: x2 / x4 / x8 /x16
Odtwarzanie przyspieszone do tyłu: x2 / x4 / x8 / x16
Odtwarzanie zwolnione do przodu: 1/2、1/4、1/8
Poruszanie się góra/dół po opcjach Menu
Poruszanie się lewo/prawo po opcjach Menu
Naciśnięcie Enter spowoduje potwierdzenie wyboru lub wejście w
daną opcję Menu
Zapalone jeśli jest podane zasilanie
Zapalone jeśli praca sieciowa jest aktywna
Zapalone jeśli dysk 1 (Master) pracuje
Zapalone jeśli dysk 2 (Slave) pracuje
Naciśnięcie danego klawisza z numerem kanału w trybie podglądu
1~8
Kanały 1~8
na żywo spowoduje wyświetlenia na obrazie widoku z danego
kanału
Podział na 8
Naciśnięcie klawisza spowoduje wybór podziału na 8 kamer
Quad
Naciśnięcie klawisza spowoduje wybór podziału na 4 kamery
Sekwencja
6
Naciśnięcie klawisza w trybie podglądu na żywo spowoduje
uruchomienie/zatrzymanie trybu sekwencyjnego wyświetlania kamer
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Instrukcja instalacji i obsługi
3. Panel tylny
1
Złącze USB
Złącze do podłączenia myszy USB
2
Wejścia Video
8 x (BNC) 1Vpp
3
Wyjście Video
1 x (BNC) 1Vpp
4
Wyjście AUDIO
1 x (RCA)
5
Wejście AUDIO
4 x (RCA)
6
USB 2.0
USB Backup lub Firmware Update
7
ALARM
Alarm I/O
8
DC12V
Gniazdo zasilania
9
XGA
Wyjście sygnału wideo do monitora komputerowego
10
LAN
Złącze do podłączenia sieci komputerowej 10/100M RJ-45
11
RS-485
Złącze do podłączenia kamer PTZ
Alarm I/O
Opis
Pin 1: Wej 1
Pin 2: Wej 2
Pin 3: Wej 3
Pin 4: Wej 4
Pin 5: GND
Pin 6: COM 1
Pin 7: styk NO 1
Pin 8: COM 2
Pin 9: styk NO 2
4. Instalacja rejestratora
Instalacja dysków HDD.
Przed przystąpieniem do instalacji dysków twardych należy wyłączyć
zasilanie urządzenia.
Po odkręceniu pokrywy górnej, należy zamontować w zależności od
potrzeb jeden lub 2 dyski HDD (lista dysków kompatybilnych jest dostępna
na końcu niniejszej instrukcji, używanie dysków innych niż zalecane może
powodować nieprawidłowe działanie rejestratora).
Montaż dysków odbywa się poprzez przykręcenie śrubami do dolnej płyty
7
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
rejestratora i dolnych otworów montażowych dysków.
Do zamontowanych dysków należy podłączyć kable sygnałowe (SATA) oraz
zasilające.
Po zakończeniu montażu należy ponownie zamontować pokrywę górną.
Podłączenie sygnałów wideo z kamer
Należy podłączyć kable wideo od kamer do wejść wideo na panelu tylnym
rejestratora.
Sugerowanie jest użycie kabla koncentrycznego typu RG6.
Podłączenie do sieci komputerowej
Należy podłączyć rejestrator do Switch-a lub Ruter-a używając kabla UTP5
z wtykami RJ45. Dla podłączenia bezpośrednio do komputera należy użyć
kabla skrosowanego.
(W celu poprawnej konfiguracji połączenia sieciowego należy zapoznać się
z rozdziałem “Konfiguracja Sieci Komputerowej” niniejszej instrukcji)
Instalacja urządzeń alarmowych
Wykonaj podłączenia czujek lub innych urządzeń alarmowych zgodnie z
opisem powyżej.
Zapoznaj się z rozdziałem „Konfiguracja Alarmów” niniejszej instrukcji.
Podłączenie kamer PTZ
Korzystając z łącza RS485 podłącz sterowanie kamer PTZ (zalecany kabel
UTP5 oraz połączenie łańcuszkowe poszczególnych elementów).
Następnie skonfiguruj protokół sterujący oraz prędkość transmisji oraz ID
urządzenia.
Zasilenie urządzenia
Po wykonaniu wszystkich podłączeń oraz ich sprawdzeniu można zasilić
urządzenie korzystając z załączonego zasilacza. Korzystanie z innego
zasilacza nie będącego na wyposażeniu rejestratora może spowodować
uszkodzenie i utratę gwarancji.
8
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Rejestrator można sterować z pomocą trzech metod: myszą USB, pilotem lub z panela
przedniego:
Instrukcja instalacji i obsługi
5. Sterowanie urządzeniem
Mysz USB
Quick Menu: Naciśnięcie prawego przycisku myszy podczas trybu
wyświetlania na żywo spowoduje wywołanie funkcji Quick Menu (Szybka
konfiguracja)
Lewy przycisk mysz wywołuje daną funkcję zaznaczona przez wskaźnik
myszy.
Korzystając z rolki można zmieniać parametry danej funkcji.
Pilot zdalnego sterowania
Przyciski na pilocie posiadają identyczne funkcje jak klawisze na panelu
przednim rejestratora (patrz rozdział 2 Panel Przedni).
9
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Klawiatura wirtualna
Dla wygodniejszego wpisywanie tekstów oraz cyfr dostępna jest dodatkowa
klawiatura, której klawisze służą do wpisywania danych alfa-numerycznych:
Operacja w Menu
Poruszanie się po menu
Wybór cyfry/litery
Klawisze na panelu
Prawo/lewo/góra/dół
[Enter]
Wyjście
[MENU]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wskaźnika
[Lewy przycisk]
[Lewy przycisk] poza
obszarem menu
Opis wirtualnej klawiatury
Skasuj poprzedni wpis
Przełączenie na tryb tekstowy/cyfrowy
Enter. Zapis i wyjście z trybu Wirtualnej Klawiatury
10
Poruszanie się po Menu Głównym
Operacja w Menu
Poruszanie się po menu
Wybór cyfry/litery
Klawisze na panelu
Prawo/lewo/góra/dół
[Enter]
Wyjście
[MENU]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wzkaźnika
[Lewy przycisk]
[Lewy przycisk] poza
obszarem menu
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Instrukcja instalacji i obsługi
Zakładka opisu kamer.
Operacja w Menu
Klawisze na panelu
Poruszanie się po menu
Prawo/lewo/góra/dół
Wybór cyfry/litery
Zmiana opcji/wartości
Powrót do poprzedniej
opcji
[Enter]
[Lewo/Prawo]
[MENU]
Default
Powrót do nastaw fabrycznych
Exit
Powrót do poprzedniej opcji/zakładki
Wykorzystanie
myszy
Przesuwanie
wzkaźnika
[Lewy przycisk]
[Lewy przycisk]
[Exit]
6. Wyświetlanie
Dostępne są 3 tryby wyświetlania: Na żywo, sekwencja oraz tryb PTZ
(sterowanie kamer PTZ)
Wyświetlanie na żywo
●
Na ekranie są wyświetlane następujące ikony stanu:
、M、L、A、
『Record - zapis』、『Motion Triggered - wideodetekcja』、『Video Loss
– utrata sygnału』、『Alarm Triggered – wyzwolenie wej
alarmowego』、『Sound on/off - dźwiek wł/wył』。
11
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Operacje
Klawisze na panelu
Wybór kanału (1-8)
[CH1~8]
Wykorzystanie myszy
Wybierz dany kanał
[podwójne kliknięcie]
[podwójne kliknięcie] w
Podział na 8
[8 CH]
trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu
Quick Menu
[MENU]
Odtwarzanie
[Play]
Start/Stop nagrywania
ręcznego
[prawy przycisk]
[Record]
Panel przedni
Start/Stop trybu Sekwencji
[Auto Switch]
Pilot
[Auto Switch]
Start/Stop Wyciszenie
Pilot
dźwięku
[Mute]
Quick Menu – Szybka Konfiguracja
12
Operacje
Wybór opcji
Wybór funkcji
Potwierdzenie wyboru
Klawisze na panelu
Wykorzystanie myszy
[Góra/Dół]
[Prawo]
[Enter]
Wyjście
[MENU]
[wskaźnik]
[wskaźnik]
[Lewy przycisk]
[Lewy przycisk] poza
obszarem menu
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
PTZ – sterowanie kamerami PTZ
Przed przystąpieniem do sterowania kamerą upewnij się czy rejestrator oraz
kamery zostały prawidłowo skonfigurowane (zgodne protokoły/ID/prędkość
transmisji)
Operacja w Menu
Klawisze na panelu
Poruszanie się po menu
Prawo/lewo/góra/dół
Wybór opcji
[Enter]
Wykorzystanie
myszy
Przesuwanie
wzkaźnika
[Lewy przycisk]
[MENU]
Prawy przycisk
Instrukcja instalacji i obsługi
Zoom +,Focus, +- (ostrość)
Iris, +- (przysłona)
Ustawianie prędkości sterowania
(wolno/szybko)
Podnoszenie
Opuszczanie
Przesuw w lewo
Przesuw w prawo
Start/Stop Auto Sekwencji
Wyjście
13
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Odtwarzanie
Operacja w Menu
Przewijanie do tyłu
Przewijanie do przodu
Przegladanie poklatkowe
Klawisze na panelu
[Fast Rewind]
[Fast Forward]
[StepForward]
Wykorzystanie myszy
Pauza
Odtwarzanie
Stop
1~4 Single Channel
Display
[Step/Pause]
[Play]
[Stop]
|
Wybóór kanału
[podwójne kliknięcie]
[podwójne kliknięcie] w
trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu
Quad
[1~4 Channel]
[Quad 4]
|
Sekwencja
1. Automatyczne przewijanie obrazów z kamer wg. sekwencji 1, 2, …, 8,
podział na osiem.
2. Naciśniecie klawisza powtórnie spowoduje zatrzymanie sekwencji.
7. Menu Główne
14
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Klawisze na panelu
Prawo/lewo/góra/dół
[Enter]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wskaźnika
[Lewy przycisk]
Wyjście
[MENU]
[Exit]
7.1 Search – Przeszukiwanie nagrań
Instrukcja instalacji i obsługi
Operacja w Menu
Poruszanie się po menu
Wybór opcji
★ Brak danych na dysku: brak koloru; wyzwolenie alarmowe: kolor czerwony,
nagranie dostępne: kolor zielony.
Wybierając pierwszą połówkę znacznika przy danej dacie spowoduje
odtworzenie materiału od 00 min:00 sec. Wybierajc druga połówkę znacznika
przy danej dacie spowoduje odtworzenie materiału od 30min:00sec. Jeżeli
brakuje danych, należy spróbować przeszukać bazę w liście nagrań.
Operacja w Menu
Klawisze na panelu
Wykorzystanie myszy
Search - Przeszukiwanie
[Enter]
[Lewy przycisk]
Wybór kanału
[Góra/Dół]
Przesuwanie wskaźnika
Wybór daty
Prawo/lewo/góra/dół
Przesuwanie wskaźnika
Odtwarzanie
[Enter]
[Lewy przycisk]
Wyjście
[MENU]
Wybierz kanał/kanały do odtwarzania
[Exit]
15
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Lista nagrań
Operacja w Menu
Wybór danej opcji
Klawisze na panelu
Prawo/lewo/góra/dół
Potwierdzenie wyboru
[Enter]
Wyjście
[MENU]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wskaźnika
[Lewy przycisk]
[Exit]
Wybór wszystkich nagrań
Wybierz “ALL” aby wywołać pełną listę nagrań.
Przeszukiwanie nagrań
Wybierz “PREV” aby przewijać listę nagrań do tyłu lub „NEXT” aby przewijać
listę nagrań do przodu
Pierwszy zapis
Wybierz “FIRST” aby przewijać listę nagrań do pierwszego nagrania
Ostatni zapis
Wybierz “LAST” aby przewijać listę nagrań do ostatniego nagrania
Backup
Wybierz “BACKUP” aby zarchiwizować dane nagranie na pamięci USB Flash.
Log Search – Przeszukiwanie wg. zdarzeń systemowych
★ Wybierz rodzaj zdarzenia oraz zakres daty przed wyświetleniem listy zdarzeń
16
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Instrukcja instalacji i obsługi
Log List – lista zdarzeń
Przeszukiwanie listy zdarzeń
Wybierz “PREV” aby przewijać listę zdarzeń do tyłu lub „NEXT” aby przewijać
listę zdarzeń do przodu
Pierwszy zapis
Wybierz “FIRST” aby przewijać listę zdarzeń do pierwszego zapisu
Ostatni zapis
Wybierz “LAST” aby przewijać listę zdarzeń do ostatniego zapisu
Export
Wybierz “EXPORT” aby zarchiwizować zapisy na pamięci USB Flash.
Operacja w Menu
Wybór danej opcji
Klawisze na panelu/pilocie
Prawo/lewo/góra/dół
Potwierdzenie wyboru
[Enter]
Wyjście
[MENU]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wskaźnika
[Lewy przycisk]
[Exit]
.
17
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
7.2 Record – Konfiguracja nagrywania
Channel – Kanał
On/off – włączanie/wyłączanie kanału do zapisu.
Resolution – Rozdzielczość
Możliwe nastawy: Normal (360x288), High (720x288) oraz Highest
(720x576).
Prędkość rejestracji
W zależności od wybranej rozdzielczości użytkownik może wybrać prędkość
rejestracji na kanał. Od 25kl/sek dla (360x288) do 6kl/sek dla (720x576). Każdy
kanał pracuje z taką samą prędkością rejestracji. Maksymalna prędkość
rejestracji dla danej rozdzielczości jest symetrycznie dzielona na poszczególne
aktywne kanały.
Przykład: 200kl/sek dla rozdzielczości 320x288 i 8 kanałach daje 25kl/sek na kanał.
Quality – Jakość nagrań
Możliwe nastawy: Normal, High and Highest. Im lepsza jakość nagrania tym
lepszy obraz oraz większa objętość nagranego materiału. Niższa jakość obrazu
polepsza wykorzystanie dysków twardych.
Audio
Enable/Disable – włączone/wyłączone nagrywanie dźwięku
Tryb nagrywania
Dostępne: Nagrywanie ciągłe, nagrywanie z harmonogramu.
18
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Instrukcja instalacji i obsługi
Nagrywanie z harmonogramu - schedule
Time&Date Schedule
Operacja w Menu
Wybór danej opcji
Klawisze na panelu/pilocie
Prawo/lewo/góra/dół
Wybór kanału
Wybór daty/czasu
Wyjście
[Góra/Dół]
Prawo/lewo/góra/dół
[MENU]
Wykorzystanie myszy
Przesuwanie wskaźnika
Przesuwanie wskaźnika
Przesuwanie wskaźnika
[Exit]
7.3 HDD konfiguracja
Format HDD
Formatowanie wybranego dysku.
Overwrite - Nadpisywanie
On/Off – włączone/wyłączone
Pack Time – bufor zapisu
Umożliwia ustawienie czasu zapisu w buforze danych podczas nagrywania
w trybie nadpisywania danych (nagrywanie w pętli). Do wyboru:
15 min、30min、60min、90min、120min.
19
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Format HDD
Format USB Memory Flash Stick
USB Disk Info
7.4 Basic – podstawowa konfiguracja
20
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Instrukcja instalacji i obsługi
7.4.1 Language – Język Menu
★ Po zmianie języka należy zresetować rejestrator.
7.4.2 Time Setup – Ustawianie czasu i daty
System Time Setup – czas systemowy
Zmiana wartości z pomocą wirtualnej klawiatury
Data Format Setup – format wyświetlania daty
Do wyboru: YY/MM/DD、MM/DD/YY
Time Format Setup – format godzin
Do wyboru: 24godzinny、12godzinny
Time Zone Setup – strefa czasowa
Do wyboru: GMT-12~GMT+13
21
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
7.4.3 Password – ustawianie haseł
Ustawianie haseł
On/Off – włączanie/wyłączanie trybu ochrony hasłem
Konto Administratora: jeśli uruchomimy funkcję Ochrony hasłem to konto
administrator musi być zawsze wypełnione (minimum 4 cyfry). Konta
użytkowników mogą być puste.
Konto Administratora
Konto Administratora uprawnia do korzystania ze wszystkich opcji i
funkcji rejestratora.
Konto Użytkownika
Uprawna użtkownika do korzystania z następujących opcji “Podgląd na
żywo”, „Przeglądanie nagrań”, “Info”, “PTZ”, “Nagrywanie ręczne”,
„Sekwencja”.
7.4.4 Ustawienia kamer
Camera Title – Nazwa kamery
Ustawianie nazwy kamery. Użyj klawiatury wirtualnej.
22
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Opcje do wyboru: Top Left (górny-lewy)、Top Right (górny-prawy)、Bottom
Left (dolny-lewy)、Bottom Right (dolny prawy) i Off (wyłączony).
Instrukcja instalacji i obsługi
Title Position - Pozycja
Camera Color Setup – Ustawienia parametrów obrazu z
kamer
Hue: 0~50 (odcień – dotyczy trybu NTSC)
Brightness: 0~50 (jaskrawość)
Contrast: 0~50 (kontrast)
Saturation: 0~50 (nasycenie)
Display – wyświetlanie kanału
Włączanie/wyłączanie wyświetlania danego kanału
Display Time – wyświetlanie czasu
Włączanie/wyłaczanie wyświetlania czasu
Switching Time –czas sekwencji
Ustawianie czasu przełączania obrazów z kamer – 1sek do 10sek.
7.4.5 XGA/Audio – Konfiguracja wyjścia XGA oraz Audio
23
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
XGA Resolution Setup – ustawianie rozdzielczości
Do wyboru: 600X480、800X600、1024X768、1280X1024、1440X900
Output Volume Setup – Głośność wyjścia audio
Do wyboru: 1~10
Input Volume Setup – Poziom rejestracji dźwięku
Do wyboru: 1~10
7.5 Advance – Opcje zaawansowane
7.5.1 Alarm Setup – Konfiguracja alarmów
Mode - tryb
Aktywne/nieaktywne wejście alarmowe.
HDD Loss – błąd dysku
Aktywowanie alarmu w przypadku błędu/utraty dysku HDD.
HDD NO SPACE – dysk zapełniony
Aktywowanie alarmu w przypadku zapełnienia dysku HDD.
24
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Aktywne/nieaktywne
Post REC Time – nagrywanie po alarmie
Ustawianie czasu nagrywania po wyzwoleniu alarmu:10, 20,…, 60 sek lub
wyłączone.
Instrukcja instalacji i obsługi
Video Loss – utrata sygnału wideo
Buzzer
Czas aktywowania buzzera po alarmie: 1~30 sek lub wyłączone.
.
Alarm Output – wyjście alarmowe
Czas aktywowania wyjścia alarmowego: 1~30 sek lub wyłączone.
E-MAIL Setup Wysyłanie e-mail po wyzwoleniu alarmu: włącz/wyłącz
★Aktywne: On
SSL
Akywowanie trybu SSL. Rekomendowane dla niektórych usługodawców
np. gmail.
SMTP port
Numer portu SMTP. Przykładowo gmail port - 465.
SMTP server
Nazwa serwera poczty. Przykładowo dla gmail : smtp.gmail.com
From - Nadawca
Adres nadawcy. Przykładowo dla gmail: [email protected]
Password - Hasło
Hasło konta nadawcy.
To - Adresat
Adres adresata. Przykładowo dla gmail: [email protected]
25
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
7.5.2 Info - Informacje systemowe
Okno informacji systemowych:
- wersja firmware
- Mac address karty sieciowej
- informacje o zainstalowanych dyskach HDD
System Maintenance – Funkcje konserwacyjne
Auto Reboot:
:On/Off
Fabrycznie funkcja jest włączona: On
Maintenance Schedule Setup – terminarz automatycznego
powtórnego uruchomienia – do wyboru częstotliwość oraz czas
wykonania funkcji Reboot.
F/W Upgrade – upgrade oprogramowania
Funkcja umożliwia zaaktualizowanie oprogramowania rejestratora. Opis
czynności:
Wgraj najnowszą wersją oprogramowania (firmware) na wcześniej
sformatowaną (FAT32) pamięć USB. Następnie włóż pamięć USB do
tylnego złącza USB rejestratora. Wykonaj czynności które wyświetlą się
na ekranie.
26
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
UWAGA!!! Wyjęcie pamięci USB ze złącza podczas aktualizacji grozi
uszkodzeniem rejestratora!
Load Setup Default – Powrót do nastaw fabrycznych
Reboot DVR - Restart
Wybór przycisku OK spowoduje restart urządzenia
Instrukcja instalacji i obsługi
Po wykonaniu aktualizacji rejestrator automatycznie się zrestartuje.
7.5.3 Motion - Wideodetekcja
Channel Status- Status wideodetekcji
Można włączyć lub wyłączyć tryb wideodetekcji dla danego kanału: On/Off.
Sensitivity - Czułość
Umożliwia wybór czułości detekcji: od 1 do 10. Wyższa liczba oznacza
wyższą czułość.
27
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Motion Area Setup – Obszar wideodetekcji
Operacja w Menu
Klawisze na panelu/pilocie
Wybór pola
[Prawo/lewo/góra/dół]
Wybór pola aktywnego: należy
ustawić kursor na polu nieaktywnym
(przezroczysty kwadrat)
Wyczyszczenie pola aktywnego:
należy ustawić kursor na polu
aktywnym (zielony kwadrat)
Wyjście z konfiguracji
(1)Przesuń kursorami na dany
obszar
(2)Naciśnij Enter aby uaktywnić
pole
(1)Przesuń kursorami na dany
obszar
(2)Naciśnij Enter aby
zdezaktywować pole
[MENU]
Wykorzystanie
myszy
[Przesuwanie
wskaźnika]
[po wybraniu pola
naciśnij lewy
przycisk myszy]
[po wybraniu pola
naciśnij lewy
przycisk myszy]
[naciśnij prawy
przycisk myszy]
7.5.4 Konfiguracja sterowania kamer PTZ
Type – Typ kamery
Do wyboru są następujące modele: PTC-301、PTC-203ST、FUM
626、JG_QG988、FUM 622SD、FUM 628 lub wyłączone.
28
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Do wyboru są następujące protokoły: PELCO P、PELCO D、MIKAMI lub
brak.
Adres
Adres: 0~255.
Instrukcja instalacji i obsługi
Protokół
Baud Rate – Prędkość transmisji
Do wyboru: 1200、2400、4800、9600、19200.
Tour Time – Czas tury
Do wyboru: 5、10、15、20、25 sek lub brak.
Tilt Opposite – Odwrócenie obrazu w pionie.
Do wyboru: Włącz/Wyłącz.
Preset
Operacja w Menu
Klawisze na panelu/pilocie
Wybór opcji
[Prawo/lewo/góra/dół]
Wybór funkcji
[Enter]
Wykorzystanie
myszy
[Przesuwanie
wskaźnika]
[Lewy przycisk
myszy]
Zoom +,Focus +,Iris +,Prędkość
Podnoszenie
Opuszczanie
Lewo
Prawo
29
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Numer presetu
Zapamiętanie presetu
Wyczyszczenie presetu
Wyczyszczenie wszystkich
presetów
Wyjście
[MENU]
[Prawy przycisk
myszy]
7.5.5 Ustawienia sieci
Mode
– Tryby pracy
Do wyboru: Static IP、 DHCP、 PPPoE.
Static IP – stały adres IP
IP Address
Korzystając z klawiatury wirtualnej należy wpisać adres IP rejestratora.
NetMask – Maska podsieci
Korzystając z klawiatury wirtualnej należy wpisać maskę podsieci.
Gateway – Brama
Korzystając z klawiatury wirtualnej należy wpisać adres bramy.
DHCP
Urządzenia pobiera automatycznie adres IP, maskę i bramę z sieci. Opcja DHCP
wymaga zastosowania serwera DHCP w sieci.
30
PPPOE
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
PPPoE User Name - Użytkownik
PPPoE Password – Hasło
Media Port
Korzystając z klawiatury wirtualnej wpisz numer portu
Instrukcja instalacji i obsługi
Web Port
Korzystając z klawiatury wirtualnej wpisz numer portu
.
DNS
Korzystając z klawiatury wirtualnej wpisz DNS
Konfiguracja DDNS
DDNS
Aktywny/nieaktywny serwer DDNS: On/Off
Server
DDNS Server. Do wyboru: 3322、dyndns、perfecteyes、myqsee、cctvdvr
Host Name – nawa hosta
User Name - użytkownik
Password – hasło
31
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
8. Inne funkcje
User Login - Logowanie
Po uaktywnieniu opcji logowania, wszystkie funkcje wymagające
wcześniejszej autoryzacji będą poprzedzone ekranem logowania:
9. Podgląd przez telefon komórkowy
Rejestrator umożliwia zdalny podgląd z wykorzystaniem technologii mobilnych:
1.
3.
Podgląd nagrań jest możliwy na telefonach obsługujących aplety Java
Script.
Wpisz adres sieciowy rejestratora w przeglądarce telefonu URL
http://xxx.xxx.xxx/viewer.jar aby sciągnąć oprogramowanie.
Uruchom ściągnięte oprogramowanie - viewer.jar
4.
Otwórz Menu i wybierz [Add] aby dodać informacje o połączeniu.
2.
32
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Wybierz [Save] aby zapamiętać wprowadzoną konfigurację.
6.
Wybierz [Open]
7.
Wybierz [Connect] aby zalogować się do systemu
8.
Łączenie
Instrukcja instalacji i obsługi
5.
33
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
9.
Połączenie dokonane.
Menu
10.
Capture
–
zachowaj
ujęcie
Wybór kanału
[1~8]
Jeśli logowanie nie powiedzie się należy spróbować połączyć się powtórnie.
10. H264Player Operation – Odtwarzacz plików
wideo
Opis
Oprogramowanie H264Player umożliwia odtworzenie wcześniej
zarchiwizowanych nagrań np. na pamięci USB.
Wymagania systemowe
Wymagane systemy: Windows 2000、XP、Vista.、Windows 7.
Instalacja i obsługa programu
Podczas wykonywania archiwizacji (backup) plików z nagraniami na pamięci
USB rejestrator automatycznie dogrywa do materiału program
H264Player.exe. Dzięki niemu jest możliwe odtworzenie zarchiwizowanych
plików bez potrzeby posiadania dodatkowego oprogramowania.
34
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Krok 1: Zapytanie o instalację
Instrukcja instalacji i obsługi
Otwarcie pliku
Krok 2: Wybór miejsca instalacji
Krok 3: Zapytanie o możliwość utworzenia skrótu na pulpicie
Krok 4: Potwierdzenie
35
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Krok 5: Instalacja
Okno użytkownika
Otwarcie pliku
Pauza
Stop
Odtwarzanie 1x
Przewijanie do przodu
Odtwarzanie poklatkowe
Wykonanie ujęcia “snap-shot”
Regulacja głośności
Przewinięcie
Odtwarzanie poklatkowe
Pop-up Menu
36
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Prawy przycisk myszy uruchamia dodatkowe Menu
- ustawienia
- język
- o programie
- wyjście
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Opis
Aplikacja WEB umożliwa zdalna pracę po sieci komputerowej w tym:
podgląd na żywo, archwizacja, odtwarzanie nagrań
Instrukcja instalacji i obsługi
11. Praca w sieci (WEB Server)
Wymagania systemowe
Wymagane systemy: Windows 2000、XP、Vista.、Windows 7.
Instalacja dodatkowych składników
Do pracy z aplikacją sieciową należy używać przeglądarki IE wersja
minimum 6.0. Należy wpisać adres IP urządzenia w pole adresowe
przeglądarki. Jeżeli operacja jest wykonywana po raz pierwszy to system
powinie pobrać dodatkowe sterowniki ActiveX. Przed ich pobraniem system
powinien spytać o możliwość ich pobrania. Bez potwierdzenia oraz ich
pobrania nie będzie możliwości pracy sieciowej z rejestratorem.
Jeśli potwierdzimy możliwość instalacji to komputer powinien pobrać
sterowniki do systemu. Może to trwać do kilku minut.
Jeżeli po połączeniu z rejestratorem powyższe komunikaty nie pojawia się na
ekranie należy zmienić ustawienia zabezpieczeń w opcjach przeglądarki zgodnie
z poniższym
Wybierz 『Narzędzia』 『Opcje Inetrnetowe』 『Zabezpieczenia』
Poziom Niestandardowy
37
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Wybierz『Pobieraj niepodpisane kontrolki ActiveX』 zezwól
Okno użytkownika
Logowanie
Hasło i użytkownik powinno być zgodne z hasłami lokalnymi rejestratora.
38
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Start/Stop podglądu na żywo
Naciśnij
Record the Footage to
Computer
Naciśnij
Start/Stop record (ścieżka zachowywania nagrań
do ustawienia menu: Setup/Information)
Zrób zdjęcie (snap shot)
Naciśnij
(ścieżka zachowywania nagrań do ustawienia
menu: Setup/Information)
Wł/wył Audio
w czasie pracy w trybie podglądu na żywo aby
Naciśnij
aktywować lub
aby zdezaktywować.
Instrukcja instalacji i obsługi
Podgląd na żywo
Poziom głośności
Przełączenie kanału
Podwójne kliknięcie na dany kanał spowoduje wyświetlenie
danego kanału na obrazie.
Wyświetlanie 1/4/8/16
Naciśnij odpowiedni klawisz
Preset
Sterowanie PTZ
39
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Odtwarzanie
Przeszukiwanie
zdarzeń
Odtwarzanie
Przewijanie
do
przodu
Wolno do przodu
Po klatce
Backup
Archiwizacja
40
(1)Wybierz datę
(2)Wybierz kanał
(2)Naciśnij klawisz Search
Wybierz nagranie z rozwijanej listy
Naciśnij “Fast Forward” (Prędkości: 2X、
、 4X、
、 8X、
、 16X)
Naciśnij “ Rewind” (Prędkość: 1/2、
、1/ 4X、
、1/ 8X)
Naciśnij “Step”
Naciśnij “Backup”, ścieżka zapisu nagrań: Setup
System
Setting
Backup Location
Ustawienia nagrywania
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Ustawienia wejść I wyjść alarmowych
Ustawienia kamer
Instrukcja instalacji i obsługi
41
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
42
Ustawienia PTZ
Ustawienia sieciowe
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Opcje audio
System Setup – Konfiguracja
Informacje systemowe
Instrukcja instalacji i obsługi
43
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
12. Nastawy fabryczne
Kanał 1
CH1
Kanał
Rozdzielczość
Opcje
nagrywania
Kamery
Kamery
Wideodetekcja
Ustawienia
sieci
DDNS
44
Prędkość
Jakość
Audio
Harmonogram
Nastawy
fabryczne
Włączony
Normal
(720x288)
Real-time
Najwyższa
Wyłączone
Zawsze
Opcja
Kanał 2
Kanał 3
Kanał 4
Pozycja
Wyświetlanie
Czas
Czas
sekwencji
CH2
CH3
CH4
Lewa górna
Włączone
Włączone
Odcień
25
Jaskrawość
Kontrast
25
25
Nasycenie
25
Status
Czułość
Tryb
Wyłączone
5
Static IP
Media Port
09000
Web Port
00080
Adres IP
192.168.000.100
Maska
255.255.255.0
Brama
192.168.000.001
DNS
168.095.001.001
DDNS
Wyłączone
1 sek
Nadpisywanie
Nastawy
fabryczne
Tak
Czas bufora
60 Min
Format daty
Format godzin
Strefa czasowa
Czas zimowy/letni
Rozdzielczość
XGA
Gł wyjścia audio
Poziom wej audio
Tryb
Błąd HDD
Zapełniony HDD
Utrata sygnału
YY/MM/DD
24
GMT+08:00
Off
Opcja
HDD
Data/Czas
XGA/Audio
Ustawienia
alarmów
E-MAIL
Konserwacja
systemu
PTZ
800 X 600
5
5
Włączony
On
On
On
1 sek
Nagrywanie po
alarmie
Buzzer
E-MAIL
Maintenance
Schedule Setup
Typ
Protokół
Adres
Prędkość
transmisji
Czas tury
Odwrócenie
obrazu
10 sek
1 sek
Wyłączone
Wyłączone
Wyłączone
Włączone
001
9600
Wyłączone
Wyłączone
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
UWAGA!!! Zastosowanie innych dysków niż podane w poniższej tabeli może powodować
nieprawidłową pracę urządzenia. W sprawie kompatybilności zalecany jest kontakt
z Dystrybutorem.
Producent
SEAGATE
Model
Pojemność
ST3250310CS
250G
ST3320410SV
320G
ST3500312CS
500G
ST3750528AS
750G
ST31000424CS
1T
ST31500541AS
1.5T
ST32000542AS
2T
HCT721025SLA380
250G
HCT721032SLA380
320G
HCP725050GLA380
500G
Instrukcja instalacji i obsługi
13. List kompatybilnych dysków HDD
HITACHI
WD
HCT721010SLA360
1T
WD3200AVVS
320G
WD3200AAKS
320G
WD5000AVVS
500G
WD10EVVS
1T
WD2001FASS
2T
45
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
14. Lista kompatybilnych pamięci USB Flash
Producent
Model
Pojemność
Jetflash V20
4G
Jetflash V20
8G
Jetflash V30
16G
Jetflash V20
32G
PD1
1G
PD1
4G
PD1
8G
C801
16G
C801
32G
Microvault
8G
Microvault
16G
Cruzer Micro
4G
Cruzer Micro
8G
Cruzer Micro
16G
DTIG2
4G
DTIG2
8G
DTIG2
16G
Transcend
Adata
SONY
SanDisk
Kingston
46
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
…………………………………………………………………
Instrukcja instalacji i obsługi
Notatki:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
47
Instrukcja instalacji i obsługi
Rejestrator cyfrowy
VEDVR 2308
Dystrybutorem urządzeń Veko jest:
Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
www.volta.com.pl
Salony firmowe:
Bydgoszcz: 052 515 60 31
Gdańsk: 058 511 02 91
Katowice: 032 730 22 03
Kraków: 012 650 20 01
Lublin: 081 747 98 71
Łódź: 042 678 12 41
Poznań: 061 830 64 14
Rzeszów: 017 865 45 87
Szczecin: 091 482 08 30
Warszawa: 022 572 90 21
Wrocław: 071 349 24 89
Copyright © 2010 Volta. All rights reserved. Wersja 1.1
48