Ramowy plan nauczania

Transkrypt

Ramowy plan nauczania
Ramowy plan nauczania dla klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego
na lata 2013/2014/2015/2016, z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
Grupa 1. język angielski, język polski, biologia
Grupa 2. język angielski, matematyka, fizyka
Lp
Zajęcia edukacyjne
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Ogółem
w cyklu 3-lat
P
R
P
R
P
R
P
R
1.
Język polski (zakres rozszerzony G1)
4
2G1
4
4G1
4
4G1
12
10G1
2.
Język angielski (zakres rozszerzony C)
3
-
3
3C
3
3C
9
6C
3.
Język niemiecki/rosyjski**
2
-
2
-
2
-
6
-
4.
Historia
2
-
-
-
-
-
2
-
5.
Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
-
-
1
-
6.
Wiedza o kulturze
1
-
-
-
-
-
1
-
7.
Matematyka (zakres rozszerzony G2)
3
2G2
3
4G2
5
4G2
11
10G2
8.
Fizyka i astr. (zakres rozszerzony G2)
1
-
-
4G2
-
4G2
1
8G2
9.
Chemia
1
-
-
-
-
-
1
-
10. Biologia (zakres rozszerzony G1)
1
-
-
4G1
-
4G1
1
8G1
11. Geografia
1
-
-
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
-
-
2
-
13. Informatyka
1
-
-
-
-
-
1
-
14. Wychowanie fizyczne
3
-
3
-
3
-
9
-
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
-
-
1
-
16. Godziny z wychowawcą
1
-
1
-
1
-
3
-
17. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
-
-
-
4
18. Ekonomia w praktyce
19. Religia/etyka
20. Wychowanie do życia w rodzinie
1
2
-
2
1
-
2
-
6
-
-
-
-
1,5*
-
Razem uczeń:
30
2
18
16
20
11
69,5
Uwaga: * - godziny w cyklu 3 – letnim, **- jeden język do wyboru, 2C – dotyczy całej klasy,
4G1/4G2 - godziny przeznaczone na rozszerzenie przedmiotu w grupach
29

Podobne dokumenty