Proszę o potwierdzenie zgody na wpis warunkowy z języka

Transkrypt

Proszę o potwierdzenie zgody na wpis warunkowy z języka
Proszę o potwierdzenie zgody na wpis warunkowy z języka angielskiego/języka angielskiego
specjalistycznego za semestr ……………………………… dla …………………………………………………………………………
nr albumu ………………………………. .
Kierownik SJO
Stempel i podpis pracownika Dziekanatu

Podobne dokumenty