Pobierz aplikację

Transkrypt

Pobierz aplikację
FRANCZYZA
Aplikacja
Skan podpisanej w całości aplikacji wraz z CV dokumentującym przebieg kariery zawodowej prosimy przesłać
na adres: [email protected]
Data urodzenia
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Nr telefonu:
Adres email:
Planowana ilość pizzerii:
Proponowane miasto / miasta otwarć pizzerii:
Planowana kwota inwestycji:
PLN
Załączono CV* dokumentujące przebieg kariery zawodowej
Data:
Podpis:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez DP Polska S.A, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 19, lok. 508, 00 – 195 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym spółkom powiązanym kapitałowo z DP Polska S.A. w celach związanych z procesem rekrutacji prowadzonymi przez te spółki. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich
danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do odwołania przedmiotowej zgody.”
*Proszę przesłać wraz z niniejszą aplikacją.