Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu

Transkrypt

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………..…/11
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/ 102/ 11
Rady Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 marca 2011 roku
WYKAZ
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tj. z 2010 roku Dz.U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że została wyznaczona do dzierzawy następująca nieruchomość
Lp
Położenie
nieruchomości
oznaczenie
geodezyjne
dz. nr
1.
Bogatynia
ul. Zamoyskiego
1/62
AM
1
numer
kw
obr
I
pow.
działki
przeznaczenie
nieruchomości
forma
przekazania
m2
JG1Z/00030592/6 18,00
miesięczna
stawka
forma zapłaty
i terminy opłat
czynszu
KS5
tereny garaży
dzierżawa
na okres do
10 lat
36,00
plus podatek VAT
wg obowiązujacej stawki
czynsz płatny z góry
do 10-go dnia każdego
miesiąca

Podobne dokumenty