Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!

Transkrypt

Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!
Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!
- stoisko Programu Innowacyjna Gospodarka
CENTRUM NAUKI KOPERNIK (CNK)
W dniach 1-2 października 2010 r. w ramach III Forum Funduszy Europejskich animatorzy
Centrum będą popularyzować naukę atrakcyjnymi mini-pokazami oraz przy pomocy eksponatów
z objazdowej wystawy "Eksperymentuj!".
W piątek razem z gośćmi Forum poszukamy odpowiedzi na pytanie czy moŜna czerpać wiedzę
z zabawy? Czy balonik i piłka plaŜowa mogą powiedzieć nam coś o fizyce? Skąd się biorą miłe
dla ucha dźwięki? Czy moŜemy coś zyskać w sytuacji gdy nam coś nie wyszło?
W sobotę będziemy bawić się wiedzą. Spróbujemy razem z gośćmi Forum znaleźć
niecodzienne i zaskakujące zastosowanie praw przyrody. Uczestnicy poszukają sposobów na to
jak nie dać się wyprowadzić z równowagi i co zrobić, Ŝeby piłki unosiły się w powietrzu.
Centrum Nauki Kopernik to wspólna inicjatywa miasta st. Warszawy, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ośrodek powstaje
w Warszawie, nad samą Wisłą. Otwarcie odbędzie się 5 listopada 2010 r.
STUDENCKIE KOŁO AERODYNAMIKI POJAZDÓW (SKAP)
Koło działa na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Podczas Forum studenci SKAP zaprezentują innowacyjny wehikuł o intrygującej nazwie...
Kropelka.
To rekordzista Polski w najmniejszym spalaniu paliwa (wynik: 607 km na jednym litrze paliwa).
Samochód bierze udział w zawodach Shell-Eco Marathon, polegających na budowaniu
pojazdów, które jeŜdŜą na kropelce paliwa, stąd wzięła się nazwa. W budowie samochodu
zastosowano nowinki technologiczne z branŜy lotniczej oraz motoryzacyjnej. W projekcie
widać szereg innowacyjnych i autorskich rozwiązań, z których studenci są szczególnie dumni.
Pojazd pali mało paliwa, jest bardzo lekki (46 kg), wygodny i opływowy.
KONKURSY
Zapewniamy teŜ gimnastykę intelektualną! Goście stoiska poprzez udział w grach: EuroQuiz
i Koło Fortuny będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z dziedzin: gospodarka, nauka, technika,
innowacje, turystyka, integracja europejska. Dla zwycięzców przewidzieliśmy nagrody.
INFORMACJA
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z publikacjami nt. Programu Innowacyjna Gospodarka
oraz zadać pytania przedstawicielom instytucji uczestniczących w realizacji Programu.
Zapraszamy!

Podobne dokumenty