AILO 2009. Question A: Tenji karaoke (20 points) Braille is a tactile

Komentarze

Transkrypt

AILO 2009. Question A: Tenji karaoke (20 points) Braille is a tactile
AILO 2009. Question A: Tenji karaoke (20 points)
Braille is a tactile writing system, based on a series of raised dots, that is widely used by the blind.
It was invented in 1821 by Louis Braille to write French, but has since been adapted to many other
languages. English, which uses the Roman alphabet just as French does, required very little
adaptation, but languages that do not use the Roman alphabet, such as Japanese, Korean, or
Chinese, are often organized in a very different manner! To
the right is a Japanese word written in the tenji (“dot
characters”) writing system. The large dots
represent the raised bumps; the tiny dots represent empty positions.
A1. The following tenji words represent atari, haiku, katana, kimono, koi, and sake. Which is
which? You don’t need to know either Japanese or Braille to figure it out. (1 point for each right
answer)
A2. What are the following words? (3 points each)
A3. Write the following words in tenji characters. (7 points)
i. samurai __________ j. Miso ____________
III IOL
Podane są mansyjskie liczebniki (w transkrypcji łacińskiej):
8
ńollow
1. Nazwać następujące liczebniki:
15
atxujplow
atsātn at
49
atlow nopəl ontəllow
ńolsāt nopəl xōt
50
atlow
ontəllowsātn ontəllowxujplow
99
ontəlsāt ontəllow
555 xōtsātn xōtlow nopəl at
2. Napisać po mansyjsku liczebniki: 58, 80, 716
900 ontəllowsāt
918 ontəllowsāt ńollowxujplow
Komentarz: ń – specyficzna spółgłoska, ə – specyficzna samogłoska, kreska nad samogłoską
oznacza jej długość.
Elim0506
Oto kilka zdań w języku papiamentu* wraz z tłumaczeniami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mi ta atimabo.
Bo yiu homber tabata mira Piter.
E ruman homber ta korda e muhé.
Mi ruman muhé ta laba e mucha muhé.
Maria tabata salbabosnan.
Bosnan lo mustra nos buki.
= Kocham cię.
= Twój syn widział Piotra.
= Brat ją wspomina.
= Moja siostra myje dziewczynkę.
= Maria was uratowała.
= Pokażecie naszą książkę.
a) Przetłumacz na polski (po 2 pkt. za zdanie):
Bo ta labanos.
Piter lo mira mi yiu muhé.
Maria tabata korda e buki.
b) Przetłumacz na papiamentu (po 2 pkt. za zdanie):
Kochasz nas.
Piotr kochał córkę.
Chłopiec mnie widział.
On umyje chłopca.
Nasz syn zobaczy książkę.
Wspominamy Marię.
c) Jakie są możliwe tłumaczenia zdania „E ruman ta mira e yiu.”? (3 pkt.)
* - Papiamentu to język powstały w II poł. XVII w. na należących do Holandii wyspach „ABC” (Aruba, Bonaire i
Curaçao [wym. „kuresau”]), leżących na M. Karaibskim w archipelagu Małych Antyli; jest mieszanką używanych przez
tamtejszych Indian i Afrykańczyków zniekształconych wersji portugalskiego, galicyjskiego (język używany w Galicji –
regionie północno-zachodniej Hiszpanii) i hiszpańskiego z domieszkami holenderskiego, angielskiego i francuskiego
oraz ich języków ojczystych; jeden z niewielu języków kreolskich używanych do dziś (200-300 tys. mówiących,
literatura), wśród nich dość wyjątkowy jako język tonalny (ton głosu może decydować o znaczeniu wyrazu).
Finał 08 Zad. 3.
Podano kilkanaście zwrotów w języku kiriwina*:
isayki – daje
kuluki – mówisz
isakaysi – dają
basuki – wejdę
ipayki – odmawia
asayki – daję
ipakaysi – odmawiają
kusakaygu – dajesz mi
ibubwiki – kapie
basakaymi – dam wam
ibubwikaysi – kapią
kapakaysi – my (nie wliczając ciebie) odmawiamy
bakasakaysi – my (nie wliczając ciebie) damy
I (3⋅3 pkt.) Zapisz w kiriwinie, uzasadniając odpowiedź: 1) odmawiam, 2) powiem, 3) daje mi.
II (11 pkt.) Podaj z uzasadnieniem możliwe tłumaczenia: A) bipakaygusi, B) batasakaysi
* − Kiriwina (inaczej kiliwila) to język rdzennych mieszkańców Wysp Triobrianda (Papua-Nowa Gwinea), który wraz z językami
mikronezyjskimi, polinezyjskimi oraz np. fidżyjskim wywodzi się z języka praoceanicznego i przynależy do austronezyjskiej rodziny
językowej. Jednym z najbardziej znanych jego badaczy był polski etnograf, Bronisław Malinowski.
IOL 2010 , adanie nr 3 (20 punktów). Symbole Blissa to uniwersalny system opracowany przez
Australijczyka pochodzenia austriackiego, Karola K. Blissa (1897–1985). Zdaniem autora ma
on być rozumiany przez wszystkich ludzi niezależnie od ich języka rodzimego.
Podane są wyrazy zapisane symbolami Blissa i ich tłumaczenia na polski w porządku
losowym:
pas, talia; aktywny; chory; wargi; aktywność; dąć; zachodni; wesoły; płakać; ślina; oddychać.
(a) Ustal prawidłowo odpowiedniki.
(b) Podaj, co oznaczają następujące symbole, wiedząc, że dwa z nich oznaczają to samo:
(c) Zapisz symbolami Blissa:
powietrze; ciało (tułów); podnosić się; wschód; smutny.

Podobne dokumenty