lista tematów

Transkrypt

lista tematów
POZNAŃ CUP CSI2*-W
10 – 12 grudnia 2010
POZNAŃ
110kdkddkdddddddd dddddddddddd dddddddddddd ddd
„Akademia Hodowcy i Jeźdźca”
we współpracy z Polskim Związkiem
Jeździeckim i Hipika Polska*
Gdzie po naukę jazdy konnej?
ABC bezpiecznej jazdy konnej
Przemysł konny – wartości jeździectwa
Polskie rasy koni i ich uŜytkowanie
Misja Hipika Polska Konnego
ABC weterynarii – postępowanie w nagłych
zachorowaniach, leczenie, zapobieganie
Zakup konia, lepiej nie w ciemno