Specyfikacja techniczna zał nr 2

Transkrypt

Specyfikacja techniczna zał nr 2
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Specyfikacja techniczna
Monitor (60 sztuk)
Model (oznaczenie producenta)…………………………………… producent …………………………………………………
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis
Matryca
Podświetlanie
Przekątna
Proporcje ekranu
Rozdzielczość
Kąt widzenia (poziomo/pionowo)
7.
Gniazda wejściowe
8.
9.
Wbudowane głośniki
Kolor obudowy monitora
10.
Regulacja
11.
Akcesoria
12.
Zasilanie (zasilacz wbudowany)
13.
Warunki gwarancji
monitora
14.
Dokumenty, które należy dostarczyć w
formie kopii
Wymagania minimalne
IPS (wszystkie rodzaje)
LED
24” lub 24,1”
16:10
min. 1920 x 1200
min. 178°/178°
- musi posiadać analogowe 15 pin D-SUB
- display port lub HDMI
min. 1W x 2
Kolor obudowy w tonacji ciemnej
- musi posiadać regulację kąta pochylenia ekranu
- musi posiadać regulację wysokości
- przewód zasilający z wtyczką europejską,
- kabel audio
- kabel display port lub HDMI w zależności od zaoferowanego
rodzaju portu w pkt. 7
AC 100-240V, 50/60 Hz
- dwa lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem
reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wszystkie
naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu,
- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to
koszt części i transportu.
- producent posiada certyfikat ISO 9001 (kopia)
- oferowany sprzęt posiada certyfikat CE (kopia)
UWAGA:
W formularzu należy wypełnić wszystkie wykropkowane pozycje oraz wstawić X w odpowiednim polu.
Parametry oferowanego sprzętu
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
rodzaj portu: ……..………………….
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
rodzaj kabla:
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
tak
nie
nie
……………………….
L.p.
Opis
15.
Warunki gwarancji
monitora
16.
17.
Funkcja PIVOT
Certyfikaty
Wymagania dodatkowe nie obowiązkowe premiowane zgodnie z
kryteriami ocen
- trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji
na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wszystkie naprawy
gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu,
- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to
koszt części i transportu.
- monitor umożliwia fizyczne obrócenie wyświetlacza o 90°
- TCO 6.0, Energy Star 6.0
UWAGA:
W formularzu należy wypełnić wszystkie wykropkowane pozycje oraz wstawić X w odpowiednim polu.
Oferowane przez wykonawcę
tak
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
Monitor (6 sztuk)
Model (oznaczenie producenta)…………………………………… producent …………………………………………………
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis
Matryca
Podświetlanie
Przekątna
Proporcje ekranu
Rozdzielczość
Kąt widzenia (poziomo/pionowo)
7.
Gniazda wejściowe
8.
9.
Wbudowane głośniki
Kolor obudowy monitora
10.
Regulacja
11.
Akcesoria
12.
Zasilanie (zasilacz wbudowany)
13.
Warunki gwarancji
monitora
Wymagania minimalne
IPS (wszystkie rodzaje)
LED
28”
16:9
min. 3840 x 2160
min. 160°/160°
- musi posiadać analogowe 15 pin D-SUB
- display port lub HDMI
min. 1W x 2
Kolor obudowy w tonacji ciemnej
- musi posiadać regulację kąta pochylenia ekranu
- musi posiadać regulację wysokości
- przewód zasilający z wtyczką europejską,
- kabel audio
- kabel display port lub HDMI w zależności od zaoferowanego
rodzaju portu w pkt. 7
AC 100-240V, 50/60 Hz
-dwa lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji
na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wszystkie naprawy
gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu,
- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to
koszt części i transportu.
- producent posiada certyfikat ISO 9001 (kopia)
- oferowany sprzęt posiada certyfikat CE (kopia)
14.
Dokumenty, które należy dostarczyć w
formie kopii
UWAGA:
W formularzu należy wypełnić wszystkie wykropkowane pozycje oraz wstawić X w odpowiednim polu.
Parametry oferowanego sprzętu
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
rodzaj portu: ……..………………….
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
rodzaj kabla:
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
tak
nie
nie
……………………….
L.p.
Opis
15.
Warunki gwarancji
monitora
16.
17.
Funkcja PIVOT
Certyfikaty
Wymagania dodatkowe nie obowiązkowe premiowane zgodnie z
kryteriami ocen
- trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem
reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wszystkie
naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu,
- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to
koszt części i transportu.
- monitor umożliwia fizyczne obrócenie wyświetlacza o 90°
- TCO 6.0, Energy Star 6.0
Oferowane przez wykonawcę
tak
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
…………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/
UWAGA:
W formularzu należy wypełnić wszystkie wykropkowane pozycje oraz wstawić X w odpowiednim polu.