1 Zeszyt ćwiczeń 5 Część 2 ZABAWY SŁOWEM 1

Transkrypt

1 Zeszyt ćwiczeń 5 Część 2 ZABAWY SŁOWEM 1
Zeszyt ćwiczeń 5
Część 2
ZABAWY SŁOWEM
1. Zapisujemy dźwięki. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
2. Rytm
3. Zdrobnienia
4. Mitologiczne potyczki językowe
5. Powtarzamy wiedzę o środkach poetyckich
6. Kultura języka
7. Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych
RÓŻNE FORMY WYPOWIEDZI
1. Życzenia i gratulacje
2. Opis budowli
3. Instrukcja
4. Streszczenie
5. Opis rzeźby
6. Ogłoszenie
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
1. Bajki
2. Rodzinne domy dziecka
3. Sąsiedzi
4. Z planu filmowego
5. Jeż Jerzy w muzeum
NAUKA O JĘZYKU
1. Wypowiedzenie oznajmujące, rozkazujące i pytające
2. Zdania i równoważniki zdania
3. Zdanie pojedyncze i zdanie złożone
4. Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte
5. Akcent w języku polskim
1
ORTOGRAFIA
1. Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h – inne reguły
2. Interpunkcja zdania złożonego
3. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym
4. Wymowa a zapis głosek
5. Cytat
2

Podobne dokumenty