Mam refluks żołądkowy. Czy mogę zażywać preparat Bonviva raz w

Transkrypt

Mam refluks żołądkowy. Czy mogę zażywać preparat Bonviva raz w
Mam refluks żołądkowy. Czy mogę zażywać preparat Bonviva raz w miesiącu?
czwartek, 26 marca 2009 13:05
Bonviva jest lekiem z grupy bisfosfonianów, który może być stosowany między innymi w postaci
tabletek przyjmowanych 1 raz w miesiącu w dawce 150 mg. Dokładne badania jakim lek
poddany był przed jego dopuszczeniem do stosowania w terapii osteoporozy wykazały, że jest
to preparat bezpieczny i nie powoduje poważnych objawów ubocznych. Sporadycznie
obserwowano również objawy niepożądane ze strony górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Owrzodzenia dwunastnicy, podobnie jak owrzodzenia przełyku stwierdzono
jedynie u 1/1000 leczonych osób, owrzodzenia żołądka u 1/200, a zapalenia żołądka i zapalenia
przełyku u 1/100 leczonych pacjentów. Częstość tych objawów, podobnie jak zgagi, nudności
czy bólów w nadbrzuszu nie była większa niż u pacjentów przyjmujących placebo. Nie
wykazano zwiększonego ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych u osób z istniejącymi
wcześniej zaburzeniami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym z refluksem
żołądkowo-przełykowym. Zauważono natomiast, że dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego pojawiają się nieco częściej u osób przyjmujących równocześnie niesteroidowe
leki przeciwzapalne. Po wprowadzeniu leku Bonviva do aptek odnotowano jednak, że część
stosujących go pacjentów zgłasza dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Wydaje się, że przyczyną tego zjawiska jest mniej rygorystyczne, niż podczas
badań klinicznych, przestrzeganie sposobu przyjmowania preparatu. Należy pamiętać, że
tabletka leku Bonviva musi być przyjmowana na czczo, popijana szklanką przegotowanej wody,
a po jej zażyciu nie wolno kłaść się do łóżka przed upływem 30 minut. Jest to szczególnie
istotne u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym, gdyż zapobiega zarzucaniu kwaśnej treści
żołądkowej i ogranicza ryzyko powstania stanu zapalnego lub owrzodzenia w dolnej części
przełyku.
1/1