Z radością informujemy, że 5 czerwca 2014 roku o godzinnie 13.00

Transkrypt

Z radością informujemy, że 5 czerwca 2014 roku o godzinnie 13.00
Z radością informujemy, że 5 czerwca 2014 roku o godzinnie 13.00
w Auli Leopoldyńskiej rozpocznie się uroczystość związana z 40-leciem Szkoły.
Program uroczystości
1. Powitanie Gości przez dyrektor Szkoły Annę Dąbrowską.
2. Prezentacja
jubileuszowego
tomu
40
lat
wrocławskiej
glottodydaktyki
polonistycznej. Teoria i praktyka.
3. Wystąpienia przedstawicieli władz Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Krótkie
wystąpienia
poprzednich
Dyrektorów
Szkoły,
przedstawicieli
siostrzanych instytucji, przedstawicieli zespołu lektorskiego Szkoły oraz
uczniów Szkoły.
5. 40 lat minęło – krótka prezentacja multimedialna.
6. Piosenka jest dobra na wszystko – śpiewają studenci Rocznego Kursu
Przygotowawczego i stypendyści Uniwersytetu Wrocławskiego
z towarzyszeniem zespołu Octopus pod dyrekcją Marty Jaroszewicz.
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1

Podobne dokumenty