UMOWA Z BTU I R "HEROS" S.A.

Transkrypt

UMOWA Z BTU I R "HEROS" S.A.
Raport bieżący nr 10/2001 - Piątek, 2 marca 2001 r.
Temat:
UMOWA Z BTU I R "HEROS" S.A.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 PPO
Zarząd POLNORD S.A. informuje, że w dniu 02.03.2001 zawarł umowę z Bankowym Towarzystwem
Ubezpieczeń i Reasekuracji "HEROS" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 21.
Przedmiotem umowy jest udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej.
Wartość umowy wynosi 7.500.000 złotych (słownie złotych: siedem milionów pięćset tysięcy).
Podpisy:
Wiesław Raczyński - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych, Główny Księgowy