KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH – I PÓŁROCZE

Transkrypt

KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH – I PÓŁROCZE
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

1.
Agnieszka Berlińska AGABER,
Wolanów

2.
Osoba fizyczna

3.
Vendor System Group S.A., Radom

4.
FORM P.P.H.U, Radom
5.
Radosław
Guza
"FORM"
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE, Radom


6.
Osoba fizyczna

7.
PETER Piotr Damentko, Radom
8.
Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Częstochowa
9.
Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Częstochowa
Śląski Zarząd Melioracji
10. i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Częstochowa




11. Osoba fizyczna

12. Osoba
1
fizyczna
13. Gmina Miasto Gdańsk
14. Gmina Miasto Gdańsk


sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu
aluminiowego, Radom
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu
handlowego, Radom
sprawdzeniu
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego hali namiotowej,
Nowa Wieś Gołębiowska
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego hali namiotowej,
Radom
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego, Radom
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu
halowego, Radom
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
przyczepy
handlowej, Radom
utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Stopień Wodny Wąsocz na rz. Pilica
w
km
266+850,
m.
Wąsocz
gm. Koniecpol
utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Jaz piętrzący Koniecpol na rz. Pilica
w
km.
264+728,
m.
Koniecpol
gm. Koniecpol
utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Jaz z mostem Cielętniki w km 10+820
Kanał
Lodowy
m.
Cielętniki
gm. Dąbrowa Zielona
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
ogrodzenia,
Dąbrowa
Górnicza- Ząbkowice
wykonanie
robót
budowlanych
polegających na utwardzeniu części
działki kostką brukową, Wick
utrzymanie obiektu budowlanego –
budynku szkolnego, Gdańsk
utrzymanie
obiektu
budowlanego
budynku szkolnego, Gdańsk
TERMIN KONTROLI
2.02.2016
2.02.2016
2.02.2016
2.02.2016
2.02.2016
2.02.2016
2.02.2016
2-3.02.2016
3-4.02.2016
3-5.02.2016
9.02.2016
9-10.02.2016
9.02.2016
10.02.2016
1
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

15. Gmina Dabrowa Górnicza

16. Polskie Koleje Państwowe S.A.

17. Osoba fizyczna

18. Osoba fizyczna
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
placu
zabaw,
Dąbrowa
Górnicza
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
miejsc
postojowych,
Dąbrowa Górnicza
TERMIN KONTROLI
10.02.2016
10.02.2016
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Dąbrowa Górnicza
10.02.2016
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Dąbrowa Górnicza
10.02.2016
19. Gmina Miasta Gdańsk

utrzymanie budynku szkolnego, Gdańsk
11.02.2016
Przedsiębiorstwo Handlowo
20. Produkcyjne Przymierze Sp. z o.o.,
Warszawa

utrzymanie
Warszawa
17.02.2016
21. Osoba fizyczna
JPE SYSTEM Joanna Bogacka,
22.
Pruszcz Gdański



23.
JPE SYSTEM Joanna Bogacka,
Pruszcz Gdański

JPE SYSTEM Joanna Bogacka,
24.
Pruszcz Gdański

25. Osoba fizyczna
26. Osoba fizyczna
27. Osoba fizyczna
28. Osoba fizyczna
29. Osoba fizyczna





30. Gmina Iwaniska
31. Osoba fizyczna
32. Osoba fizyczna
Centralna Biblioteka Rolnicza
33. im. Michała Oczapowskiego,
Warszawa



budynku
hotelarskiego,
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki garażu, Koczała
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki wagi towarowej z podjazdami,
Człuchów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
drewnianego
obiektu
budowlanego,
pełniącego
funkcję
budynku socjalnego, Człuchów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
stalowego
obiektu
budowlanego,
pełniącego
funkcję
budynku biurowego, Człuchów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
dobudowanego
obiektu
budowlanego do istniejącego budynku
mieszkalnego, Czarne
kontrola obiektów budowlanych,
Goździelin
kontrola obiektów budowlanych, Piaski
Brzóstowskie
kontrola
obiektów
budowlanych,
Strzyżów
kontrola
kanalizacji
sanitarnej,
Strzyżów
kontrola
świetlicy
wiejskiej
po przebudowie remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej, Ujazd
kontrola obiektów budowlanych, Ujazd
kontrola na nieruchomości Strzyżów,
utrzymanie
budynku
użyteczności
publicznej, Warszawa
18.02.2016
18.02.2016
18.02.2016
18.02.2016
18.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
1-2.03.2016
1-2.03.2016
2.03.2016
2.03.2016
2.03.2016
3.03.2016
2
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

34. Osoba fizyczna
35. Osoba fizyczna
36.
FX Energy Poland Sp. z.o.o.,
Warszawa



Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.,
37.
Poznań
Continental Road s.j.
K. Majewski, K. Majewska,
38. Poznań


39.
Giszter Sp. z o.o., Słupca

40. TECHPAK Sp. z.o.o, Września

41. PPHU PLAST MET, Września

42. Atut Bis Sp. z.o.o., Września

43. Osoba fizyczna

44. PGE GiEK S.A. Oddział Turów

45. Osoba fizyczna

46. Osoba fizyczna

47. Osoba fizyczna
48. Osoba fizyczna

sprawdzenie
wykonania
rozbiórki
garażu
blaszanego,
Przedmieście
Czudeckie
sprawdzenie
wykonania
rozbiórki
budynku mieszkalnego, Żarnowa
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego humusu, Lisewo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
instalacji
technologicznej gazu, Chocicz Mała
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego,
mikser
do kruszywa, Chocicz Mała
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
pawilonu
sprzedaży ulicznej, Białężyce
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu,
Obłaczkowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu
magazynowego, Września
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
budynku
gospodarczego, Września
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
ogródka
sezonowego, Września
utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Zapora
Zatonie,59-916
Zatonie
gm. Bogatynia
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki garażu z częścią gospodarczą,
Turek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki części budynku mieszkalnego,
Januszówka
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Malanów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki stodoły, Józefów
TERMIN KONTROLI
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
3.03.2016
7-10.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
3
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

49. Osoba fizyczna

50. Osoba fizyczna

51. Osoba fizyczna
52.
MAGNUMAS Sp. z o.o. spółka
komandytowa, Zraszyn


53. Osoba fizyczna

54. MIDAS Sp. z o.o., Kielce

55. METT, Chęciny

56. PPUH TAWOL s.j., Chęciny

57. Refleks TG Sp. z o.o., Strawczyn

58. Osoba fizyczna
Osoba fizyczna

59.

60. Amid Prestige s.j., Wola Kopcowa

61. Emitel Sp. z.o.o., Warszawa
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
obiektu
budowlanego,
pełniącego
funkcję
budynku
produkcyjnego, Pustyny
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
urządzenia
reklamowego,
Targowiska
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
obiektu
budowlanego
konstrukcji blaszanej, Krosno
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
urządzenia
reklamowego,
Miejsce Piastowe
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki budynku drewnianego - szopy,
Sulistrowa
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektów
tymczasowych
2
hal
namiotowych, Nowiny
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego 4 namiotów,
ramy
do
zorbingu,
4
obiektów
pneumatycznych, Bolmin
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu,
Chęciny
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
obiektu
o
konstrukcji
namiotowej,
Ruda Strawczyńska
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
hali
o konstrukcji stalowej, Strawczyn
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
obiektu
kontenerowego, Chyby
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
hali namiotowej, Chrusty
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego
kontenera
technicznego, Włocławek
TERMIN KONTROLI
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
4
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

62. Lodart s.j., Włocławek

63. Osoba fizyczna

64. Osoba fizyczna

65.
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Włocławek

66. PHU J&J Ł. Jabłoński, Fabianki
67. Osoba fizyczna


68. GAZ-System S.A.
69. Osoba fizyczna


70. Osoba fizyczna

71. Osoba fizyczna

72.
P.P.U. GOCCA, Pasłęk

73. Osoba fizyczna

74. GDDKiA Oddział Olsztyn
75. PROXMUS Sp. z o.o., Pasłęk

sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
garażu, Włocławek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego o przeznaczeniu
handlowym, Włocławek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
–
kiosku,
Włocławek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – sztucznego
lodowiska , Włocławek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – przyczepy
gastronomicznej, Włocławek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki wiaty garażowej, Turek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
altany
murowanej
wraz z fundamentami, Szczecin
kontrola
legalności
zabudowy,
Legionowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
budynku
konstrukcji drewnianej, Markusy
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – budynku
gospodarczego, Pasłęk
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – dwóch wiat
drewnianych
i
przyczepy
gastronomicznej, Pasłęk
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – namiotu
segmentowego, Pasłęk
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego – kontenera
mieszkalnego
i
magazynowego,
Nowa Wieś
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
TERMIN KONTROLI
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2013
17.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
22.03.2016
22-23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
5
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
76. Gmina Godkowo
77. GDDKiA Oddział Olsztyn
78.
Komenda Portu Wojennego,
Świnoujście
79.
Komenda Portu Wojennego,
Świnoujście
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń
80. Wodnych Zielona Góra,
Inspektorat w Słubicach
Lubuski
Zarząd
Melioracji
81. i Urządzeń Wodnych Zielona Góra,
Inspektorat w Słubicach
Lubuski
Zarząd
Melioracji
i
Urządzeń
Wodnych
Zielona
Góra,
82.
Inspektorat w Słubicach
83. Osoba fizyczna
84.
Cuprum Arena MGC Inwest
Sp. z o.o., Lubin
85. Real Sp. z o.o., Lubin
86. Tytan EOS, Sp. z o.o., Wrocław
87. Tytan EOS, Sp. z o.o., Wrocław
88. Gmina Lubin
PRZEDMIOT KONTROLI
obiektu tymczasowego hali namiotowej,
Pasłęk
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - wolnostojącej
trybuny dwurzędowej, Godkowo
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
kontenera
mieszkalnego
i
3
kontenerów
magazynowych, Nowa Wieś
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki magazynu nr 28 w kompleksie
wojskowym, Dziwnowo
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki magazynu nr 29 w kompleksie
wojskowym, Dziwnowo
 utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Śluza Wałowa nr 1 na kanale Cybinka
w km 0+240, m. Urad, gm. Cybinka
 utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
Śluza Wałowa na kanale Lubońskim
w km 0+000, m. Urad, gm. Cybinka
 utrzymanie obiektu hydrotechnicznego
 Jaz z mostem na kanale Cybinka
w km 6+300, gm. Cybinka
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - pawilonu
sprzedaży ulicznej, Lubin
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
–
kabiny
socjalno-magazynowej, Lubin
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
namiotu
konstrukcji drewniano-stalowej oraz
tkaniny plandekowej, Lubin
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego hali namiotowej,
Lubin
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - kontenera
socjalnego, Lubin
 sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
TERMIN KONTROLI
23.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
4-6.04.2016
5-6.04.2016
6-7.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
6
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

89. Osoba fizyczna
90. Osoba fizyczna
91. Osoba fizyczna



92. Osoba fizyczna
93. Osoba fizyczna


94. Osoba fizyczna
95. Osoba fizyczna


96. Osoba fizyczna
97.
Syndyk Masy Upadłościowej ”Składy
Węgla.pl” Sp. z o.o., Białe Błota
98.
Syndyk Masy Upadłościowej ”Składy
Węgla.pl” Sp. z o.o., Białe Błota
99. Osoba fizyczna




100. Osoba fizyczna

101. Osoba fizyczna
102. Osoba fizyczna


103. Osoba fizyczna
104. Osoba fizyczna


105. Osoba fizyczna
obiektu tymczasowego - obiektów
kontenerowych, Lubin
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - drewnianego
zadaszenia nad ogródkiem sezonowym,
Lubin
kontrola
legalności
zabudowy,
Legionowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki wiaty, Piława Górna
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
loggie
dobudowanej
do budynku mieszkalnego, Okręg
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki budynku gospodarczego, Kikół
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki tarasu z pomieszczeniem
gospodarczym, Kikół
sprawdzenie
rozebranie
wylewki
betonowej, Zaduszniki
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego
dobudowanego
do
budynku
mieszkalnego, Lipno
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki kontenera pełniącego funkcje
biurową, Białe Błota
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki boksów na węgiel, Białe Błota
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki wiaty, Uciechów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
2
tablic
reklamowych,
Dzierżoniów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Sieniawa
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki barakowozu, Czerwona Wola
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki przydomowej oczyszczalni
ścieków, Kisielów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki ganku - wiatrołapu, Rożniatów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki trzech wiat gospodarczych,
Przeworsk
TERMIN KONTROLI
14-15.04.2016
19-20.04.2016
24.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
7
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

106. Osoba fizyczna
107.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku
108. „Multi med Sp.z o.o.” Bialystok
Politechnika Świętokrzyska – Dom
Studenta BARTEK, Kielce
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
110.
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Wyższa Szkoła Handlowa
111.
im. Bolesława Markowskiego, Kielce
109.
112. III Komisariat Policji w Białymstoku







113. Prezydent m. Kielce
114.
Vive Textile Recycling Sp z o.o., Kielce


115. Osoba fizyczna

116. Akard Sp. z o.o., Konstancin -Jeziorna

117. Osoba fizyczna
118.
PETER-STAR Sp. z o.o. spółka
komandytowa, Szydłowiec


119. Osoba fizyczna

120. Osoba fizyczna
121. Osoba fizyczna


122. Gmina Piaseczno
123. Osoba fizyczna


124. Osoba fizyczna
sprawdzenie zgodności z prawem
budowy i przystąpienia do użytkowania
budynku inwentarskiego, Rogojny
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Białystok
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Białystok
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Kielce
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Białystok
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Kielce
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Białystok
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej Ośrodek Rehabilitacyjny –
Edukacyjno - Wychowawczy, Kielce
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Kielce
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki - budynku gospodarczego,
Piaseczno
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki - budynku na terenie ,
Piaseczno
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki – placu składowego (skład
węgla), Konstancin-Jeziorna
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki zbiornika do gromadzenia
paliwa napędowego, Szydłowiec
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Chlewiska
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
betonowego
garażu,
Szydłowiec
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki stawu, Tomaszów
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
wielorodzinnego
budynku
mieszkalnego, Gołkowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki śmietnika, Piaseczno
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
budynku
o konstrukcji metalowej, Nowy Staw
TERMIN KONTROLI
10-13.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
31.05.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
2.06.2016
8
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

125. Gmina Nowy Staw

126. Prino Plast Sp. z o.o., Malbork

127. Techno Marine Sp. z o.o., Malbork

128. Miasto Malbork

129.
Stowarzyszenie św. Faustyny
„FIDES”, Malbork

130. PHU „Oponex”, Malbork
131. Osoba fizyczna
132.
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji, Opole
133. Województwo Opolskie
134.
Składywegla.pl Sp. z o.o.,
Białe Błota
135. Osoba fizyczna
136. Osoba fizyczna







137. Osoba fizyczna

138. Osoba fizyczna
139. Osoba fizyczna
140. Osoba fizyczna
141. Osoba fizyczna



sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
oświetlenia
działki (8 słupów oświetleniowych),
Nowy Staw
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - namiotu
magazynowego, Malbork
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu
tymczasowego
hali
namiotowej, Malbork
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - 3 kładek
przenośnych dla pieszych, Malbork
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - kontenera
mieszkalnego, Malbork
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce
obiektu tymczasowego - kontenera
biurowego, Malbork
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki ogrodzenia, Chlewiska
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Opole
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Opole
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki składu węgla, Opatówek
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki szopy, Iwanowice
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki zadaszenia, Iwanowice
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Cienia Trzecia
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki nieużytkowanego budynku
mieszkalno - gospodarczego, Koźminek
utrzymanie
budynku
letniskowego,
Ustanów
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Opole
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Opole
TERMIN KONTROLI
2.06.2016
2.06.2016
2.06.2016
2.06.2016
2.06.2016
2.06.2016
1.06.2016
7.06.2016
8.06.2016
8.06.2016
8.06.2016
8.06.2016
8.06.2016
8.06.2016
9.06.2016
9.06.2016
10.06.2016
9
KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
KONTROLE OBIEKTÓW/ROBÓT BUDOWLANYCH
– I PÓŁROCZE 2016R.
DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ
Lp.
PODMIOT KONTROLI
PRZEDMIOT KONTROLI

142. Osoby fizyczne

143. Osoba fizyczna
144. ABC Sp. z o.o., Bydgoszcz


145. Osoba fizyczna

146. Osoba fizyczna

147. Osoba fizyczna
148.
Zakład Ubezpieczeń
Warszawa
Społecznych,
149. Omega Hotel Sp. z.o.o., Olsztyn



150. Gmina Olsztyn
151. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

152.
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych W Katowicach

153.
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

154.
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Wytworzone przez:
Zatwierdzone przez:
użytkowanie budynku jednorodzinnego
z częścią usługową, Mysiadło
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki domku letniskowego, Ujście
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki tablicy reklamowej, Gronowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki tablicy reklamowej, Gronowo
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki
budynku
gospodarczego,
Podleśne
sprawdzenie
wykonania
obowiązku
rozbiórki tablicy reklamowej, Gronowo
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Olsztyn
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Olsztyn
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Olsztyn
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Olsztyn
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Katowice
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Katowice
utrzymanie
obiektu
użyteczności
publicznej, Katowice
TERMIN KONTROLI
10, 13.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
21.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
28.06.2016
29.06.2016
30.06.2016
Iwona Świderska
Jacek Szer
10