Harmonogram konferencji 1

Transkrypt

Harmonogram konferencji 1
Harmonogram Konferencji 1 w sprawie prac nad sporządzaniem
projektu planu ochrony
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla
obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059
16 WRZEŚNIA 2014 ROKU
Lp
Zagadnienie
1
Otwarcie Konferencji, przywitanie gości, prezentacja firmy KRAMEKO
sp. z o.o.,
2
3
4
5
6
7
Park krajobrazowy jako forma ochrony przyrody:
(definicja parku krajobrazowego, plan ochrony parku krajobrazowego,
podstawy prawne, cele ochrony). Dyskusja.
Zagospodarowanie: rola gmin w procesie planistycznym.
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze wraz z polityką
przestrzenną – metodyka. Dyskusja.
Ochrona szaty roślinnej: wstępne informacje na temat szaty
roślinnej Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego na podstawie analizy
dostępnych danych i inwentaryzacji przyrodniczej. Dyskusja.
Ochrona fauny: wstępne informacje na temat fauny Tenczyńskiego
Parku Krajobrazowego na podstawie analizy dostępnych danych
i inwentaryzacji przyrodniczej. Dyskusja.
Ochrona krajobrazu: wstępne informacje na temat elementów
krajobrazu Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego na podstawie
analizy dostępnych danych. Metodyka prowadzenia prac terenowych.
Dyskusja.
Ochrona wartości kulturowych: wstępne informacje na temat
wartości kulturowych Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego na
podstawie analizy dostępnych danych i inwentaryzacji terenowej.
Dyskusja.
8
Sporządził: Marcin Kołodziej
Zakończenie Konferencji.
Osoba referująca
Jerzy Zawartka
Ryszard Krynicki
Marcin Kołodziej
Anna Maria Ociepa
Małgorzata Zygmunt
Anna Maria Ociepa
Karolina Wieczorek
Agnieszka Dubiel
Ilona Fiołek
Ryszard Krynicki
Marcin Kołodziej