12 Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 45 Godziny otwarcia

Transkrypt

12 Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 45 Godziny otwarcia
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 45
Godziny otwarcia Biblioteki podaje się do wiadomości Czytelników przy wejściu do Biblioteki
oraz na stronie internetowej. O czasowym ograniczeniu godzin otwarcia uprzedza się
stosownym komunikatem.
§ 46
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Czytelnik może być okresowo lub
całkowicie pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
§ 47
Niszczenie etykiet i oznaczeń znajdujących się na materiałach bibliotecznych podlega karze
pieniężnej w wysokości 10 zł/egzemplarz.
§ 48
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§ 49
Z dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu tracą moc: Regulamin Wypożyczalni
Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza wprowadzony
Zarządzeniem nr 17/2011 Rektora PRz z dnia 26 września 2011 r., regulaminy czytelni,
Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej, Regulamin Punktu Informacji Normalizacyjnej.
12

Podobne dokumenty