KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA - Ciechocinek

Transkrypt

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA - Ciechocinek
Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA
konkursu na projekt znaczka pamiątkowego
Nazwa uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
Telefon stacjonarny:…………………………………………………………………………
Telefon komórkowy:………………………………………………………………………….
Fax:…………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..
Zgłaszam do konkursu projekt: -.............................. szt.
- wykonany techniką ......................................................................................................
Praca konkursowa została oznaczona znakiem rozpoznawczym:
Akceptuję postanowienia regulaminu i oświadczam, że projekt jest moją własnością i
nie mogą do niego rościć praw osoby trzecie.
Wyrażam zgodę na publikowanie projektów w prasie, stronach internetowych oraz w
innych mediach, w celach promocyjnych.
……………………………………………
…
Podpis uczestnika konkursu

Podobne dokumenty