Usługi bankowe

Transkrypt

Usługi bankowe
Usługi bankowe
Archiwa, szyby wind, panele elektryczne, przechowalnie, magazyny.
Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem są biznesowymi priorytetami zarówno dla
pracowników jak i przeprowadzanych operacji w sektorze bankowym. Dla większej
części biznesu oferującego usługi finansowe, audyt, operacje bankowe i temu
podobne, pożar może być bezpośrednim zagrożeniem, a nawet powodem
zaprzestania działalności. Dym, woda, gaz i silne opary mogą spowodować duże
problemy operacyjne. System przeciwpożarowy musi spełniać wymogi i dodatkowo
minimalizować straty związane z wybuchem pożaru.
FirePro oferuje szeroką gamę odpowiednio dopasowanych systemów, które w
znaczny sposób przyczynią się do ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu
pożaru. Nasz system zapewnia bezpieczeństwo poprzez wykrycie i rozpoczęcie
procedury gaszenia w początkowej fazie rozwoju pożaru, zanim spowoduje on
nieodwracalne szkody w chronionym mieniu.
Przyjazna dla środowiska technologia może być stosowana jako system
autonomiczny lub w pełni zintegrowany dla potrzeb najbardziej wymagających
standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Materiał aerozolotwórczy FPC
jest nietoksyczny oraz nie powoduje korozji tym samym przeznaczony jest do
stosowania w miejscach gdzie inne technologie są problematyczne.
Page 1/2
Page 2/2

Podobne dokumenty