Rekrutacja 2015

Transkrypt

Rekrutacja 2015
Lubuski Związek Piłki Nożnej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze zapraszają na konsultacje selekcyjne chłopców rocznika 2002, którzy
chcieliby uczęszczać do klasy sportowej – profil piłka nożna Gimnazjalnego Ośrodka
Szkolenia Sportowego Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016.
Uczniom GOSSM zapewnia się nieodpłatnie:
- naukę w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej
Górze;
- zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole;
- wysoki poziom nauczania;
- wykwalifikowaną kadrę trenerską;
- stałą opiekę medyczną, cykliczne badania lekarskie;
- odpowiednią bazę treningową;
- sprzęt treningowy i meczowy;
- zgrupowania szkoleniowe w okresie wakacji;
- utrzymanie przynależności klubowej;
- wolne weekendy umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w macierzystych klubach;
- uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie i wyżywienie (50% odpłatności).
Kryteria naboru:
- bardzo dobry stan zdrowia - (na konsultacje selekcyjne proszę dostarczyć zaświadczenie
lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania
sportu lub ewentualnie zgodę rodzica/opiekuna)
- dobre wyniki w nauce (umiejętność łączenia nauki ze sportem);
- zaliczenie testów sprawności ogólnej - zaliczenie testów sprawności piłkarskiej - ocena
umiejętności piłkarskich w grach szkolnych
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Lubuski Związek Piłki Nożnej ul. Ptasia 2A, 65-514 Zielona Góra tel/fax 68 452 82 00,
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
W zgłoszeniu prosimy o podanie:
-imię nazwisko, adres, telefon, szkoła, klub sportowy, pozycja na boisku, średnia ocen w
szkole za I semestr
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:
- trener Michał Grzelczyk 606 681 530
- kierownik GOSSM w Zielonej Górze Kamil Żeberski – 506 310 999
oraz na stronie internetowej www.lubuskizpn.pl – w zakładce GOSSM
Testy i sprawdziany:
- odbędą się w dniu 16.03.2015 r. o godz. 10:00 na stadionie MOSiR w Zielonej Górze przy
ulicy Sulechowskiej
- należy zabrać ze sobą sprzęt sportowy (dres, koszulka, spodenki, getry, buty na boisko ze
sztuczną nawierzchnią oraz obuwie na halę).
- szczegółowy program konsultacji selekcyjnych zostanie opublikowany w późniejszym
terminie na stronie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej www.lubuskizpn.pl.