Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2016 rok Nazwa

Transkrypt

Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2016 rok Nazwa
Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2016 rok
Przewidywane terminy ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych
Obszar zadania publicznego:
KULTURA FIZYCZNA
2015
2016
Nazwa zadania
I Kwartał
grudzień
1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych
grach sportowych z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna
dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców
2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach
indywidualnych z zakresu: lekkoatletyka, sporty walki
(judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, boks), narciarstwo
zjazdowe, snowboard, saneczkarstwo
3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pozostałych
dyscyplinach
sportowych
(niewyszczególnionych
w zadaniach nr 1 i nr 2) z wyłączeniem pozostałych
sportów walki
4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach
indywidualnych i zespołowych grach sportowych
prowadzone w uczniowskich i parafialnych klubach
sportowych
styczeń
luty
II Kwartał
marzec
kwiecień
maj
III Kwartał
czerwiec
lipiec
sierpień
IV Kwartał
wrzesień
październik
listopad
grudzień
5. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – rozwój
fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach
szkolenia sportowego
6. Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia,
w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Gminy w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne
7. Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu
lokalnym w koszykówce, piłce siatkowej i piłce nożnej
8. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory
merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej
9. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających
istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta
Bielska-Białej
10. Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w dyscyplinach
indywidualnych na poziomie co najmniej I Ligi
11. Upowszechnianie piłki siatkowej poprzez szkolenie
i udział w rozgrywkach szczebla centralnego
Stan na dzień 15.12.2015 r.