Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie

Transkrypt

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie
Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania
„16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania
wszelkich form przemocy wobec kobiet.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
także bierze czynny udział w kampanii. Od 25 listopada w
dniach pracy GOPS w godzinach od 11.00 do 13.00
pełniony jest dyżur telefoniczny dla osób doznających
przemocy domowej. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w
Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa –
symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć
stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Telefon do kontaktu z osobą dyżurującą:
71 315 20 60 wew. 21

Podobne dokumenty