książki naszych marzeń

Transkrypt

książki naszych marzeń
Biblioteka szkolna otrzymała dotację na zakup książek
w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”.
W pierwszych dniach listopada nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach
programu MEN Książki naszych marzeń na kupno książek do biblioteki. Program Książki
naszych marzeń realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016 i ma umożliwić zakup
książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Zgodnie z założeniami programu książki powinny być wybierane przez uczniów, czyli mają
to być lektury, którymi są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom
w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. W oparciu o uczniowskie pozycje została
przygotowana lista książek, które wzbogacą nasz biblioteczny księgozbiór.

Podobne dokumenty