XI Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży

Transkrypt

XI Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży
XI Michałowickie Spotkania
Artystyczne Dzieci i Młodzieży
ORGANIZATORZY :
1. Gmina Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
Reguły
05-816 Michałowice
2. Klub Sportowy ZDROWIE
ul. Św. Antoniego 2
05-816 Michałowice
Michałowice 05.10.2015
Szkoły Podstawowe
Gimnazja,
Placówki Opiekuńcze,
Domy Kultury,
Kluby.
ZAPROSZENIE
W imieniu Wójta Gminy Michałowice i Klubu Sportowego „ZDROWIE” mamy
zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do udziału w
XI Michałowickich Spotkaniach Artystycznych Dzieci i Młodzieży.
Udział w imprezie jest BEZPŁATNY.
Impreza odbędzie się w dniu 14 listopada w Zespole Szkół w Michałowicach
w godzinach 14 - 18.
Na program imprezy składać się będą:
Turniej grup tanecznych,
Przegląd grup instrumentalno-wokalnych
Występy wokalistów.
Repertuar:
„Grupy taneczne”
Zespół przedstawia prezentację artystyczną wybranego tematu przy użyciu
dowolnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów do wybranego
utworu muzycznego.
Kategorie taneczne:
1. - taniec nowoczesny,
2. - hip hop,
3. - inne formy taneczne.
Kategorie wiekowe:
I kat. - dzieci 6 - 8 lat,
II kat. - dzieci 9 - 11 lat
III kat - dzieci 12 - 14 lat
IV kat. - młodzież +15 lat
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości zespołumin. 80%.
Ocena i wyróżnienia:
1. Jury oceniając zespół będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
· dobór repertuaru tanecznego i muzycznego,
· technika wykonania,
· opracowanie choreograficzne,
· dobór kostiumów i rekwizytów,
· zgodność ruchu i muzyki,
· ogólny wyraz artystyczny.
Każdy zespół może zgłosić jedną prezentację w danej kategorii.
Przegląd grup instrumentalno-wokalnych i wokalistów.
Prowadzony on będzie w następujących kategoriach:
wokaliści,( trzy kategorie wiekowe)
I kat. – dzieci
9 - 11 lat.
II kat - dzieci 12 - 14 lat.
III kat. – młodzież +15 lat.
zespoły instrumentalne,
solowe prezentacje instrumentalne,
zespoły instrumentalno-wokalne.
Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń co do charakteru i rodzaju
prezentowanej muzyki czy stylu.
Prezentujące się zespoły i wokaliści będą oceniani przez muzyków.
Chcemy wyłonić „młodych artystów” o najlepszym warsztacie muzycznym
i dać szansę zaprezentowania się tym, którzy nigdy nie mieli okazji do
prezentacji swoich umiejętności.
Każdy solista lub zespół wokalny może zgłosić jedną prezentację.
Nie dopuszczamy prezentacji a-capella.
Podkłady muzyczne mogą być dostarczone na płycie CD lub
nośniku pen drive.
Bardzo prosimy o nagłośnienie tej imprezy w Państwa Placówkach i zachęcenie
dzieci i młodzieży do wzięcia w niej udziału.
Osoba odpowiedzialna za organizację całej imprezy:
z ramienia Klubu Zdrowie p. Jarosław Gajek tel. 22 723-08-07, 600894690
Zgłoszenie do pobrania ze strony klubu
www.klubsportowyzdrowie.pl zakładka IMPREZY
Zgłoszenia należy składać do 11. XI .2015 pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: [email protected]
UBEZPIECZENIE NNW.
Obowiązek ubezpieczenia uczestników spoczywa na placówkach zgłaszających.
Organizatorzy imprezy nie zapewniają ubezpieczenia.