zawiadomienie o wyborze oferty

Transkrypt

zawiadomienie o wyborze oferty
Grudziądz, dnia 22.04.2013 r.
OR.271.3.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dokonał wyboru ofert
najkorzystniejszych.
CZĘŚĆ 1
Oferta najkorzystniejsza – Firma „POLO” Krzysztof Domagalski, ul. Mickiewicza 5,
86 – 300 Grudziądz – cena 18.507,00 zł brutto.
Uzasadnienie – oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryterium wskazanego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestawienie ofert i ocen:
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
„ALLTECH” Spółka Jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
Firma „POLO” Krzysztof Domagalski
ul. Mickiewicza 5, 86-300 Grudziądz
El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23,73-110 Stargard Szczeciński
Liczba pkt w kryterium
Cena – 100 %
Oferta odrzucona
100 pkt
94,25 pkt
CZĘŚĆ 2
Oferta najkorzystniejsza – El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna ul. Racławicka 23
73-110 Stargard Szczeciński – cena 14.812,80 zł brutto.
Uzasadnienie – oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryterium wskazanego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestawienie ofert i ocen:
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
SAMAXON Sp. z o.o.
ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
Liczba pkt w kryterium
Cena – 100 %
93,18 pkt
100 pkt
CZĘŚĆ 3
Oferta najkorzystniejsza – SAMAXON Sp. z o.o. ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
– cena 11.373,81 zł brutto.
Uzasadnienie – oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryterium wskazanego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestawienie ofert i ocen:
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
MK STORAGE
Marcin Kuś
ul. Paderewskiego 17/28, 41-710 Ruda Śląska
SAMAXON Sp. z o.o.
ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
„Hardsoft-Telekom”
Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań
El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
Liczba pkt w kryterium
Cena – 100 %
91,03 pkt
100 pkt
Oferta odrzucona
88,07 pkt
CZĘŚĆ 4
Oferta najkorzystniejsza – SAMAXON Sp. z o.o. ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
– cena 3.789,63 zł brutto.
Uzasadnienie – oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryterium wskazanego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestawienie ofert i ocen:
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
SAMAXON Sp. z o.o.
ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
„Hardsoft-Telekom”
Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań
El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
Liczba pkt w kryterium
Cena – 100 %
100 pkt
Oferta odrzucona
85,58 pkt
CZĘŚĆ 5
Oferta najkorzystniejsza – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIUROMAX-BALCER”
Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz, Oddział w Toruniu ul. Kościuszki 16A,
87-100 Toruń – cena 21.402,00 zł brutto.
Uzasadnienie – oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryterium wskazanego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestawienie ofert i ocen:
Liczba pkt w kryterium
Cena – 100 %
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
„COPY SYSTEM”
Leszek Stróż
ul. Św. Trójcy 11/25, 85-224 Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIUROMAX-BALCER”
Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz
Oddział w Toruniu
ul. Kościuszki 16A, 87-100 Toruń
El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
96,67 pkt
100 pkt
65,66 pkt
ZASTĘPCA DYREKTORA
/-/
mgr Jolanta Zarębska