Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie

Transkrypt

Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie
Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie”. Była to już V, kolejna
edycja konkursu, którego celem jest fotograficzna dokumentacja najbardziej urokliwych, a niekiedy także
zagrożonych miejsc w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
Wśród tegorocznych prac przeważały zdjęcia krajobrazowe, nie brakowało też ujęć świadczących o wielkiej
wrażliwości i artystycznej duszy fotografujących. Na konkurs wpłynęło 55 prac, a ich wysoki i wyrównany poziom
spowodował, że obrady jury były wyjątkowo burzliwe.
Postanowiono przyznać nagrody następującym autorom zdjęć:
1. Piotr Lach
2. Ewa Kaczyńska
3. Jolanta Dybizbańska-Kukuryk
Zwycięzcy otrzymali lornetki.
Wśród wyróżnionych albumami przyrodniczymi znaleźli się: Iwona Kamińska, Elżbieta Turowiecka, Andrzej
Rogoza i fotograficy z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku (nagroda zbiorowa).
Przyszłoroczna edycja konkursu poświecona będzie drzewom Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Jednocześnie podsumowano konkurs „Obserwacje przyrodnicze w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”. Brały w
nim udział klasy i Szkolne Koła Przyrodnicze,
które prowadziły obserwacje na wybranym terenie parku. Po ich zakończeniu należało wykonać poster
dokumentujący pracę. Główną nagrodę przyznano
klasie Vb ze Szkoły Podstawowej w Gdańsku (wychowawczyni p. Monika Beśka) za poster poświecony
obserwacjom przyrodniczym w Dolinie Samborowo.
Zwycięska klasa pojedzie na wycieczkę autokarową do jednego z parków krajobrazowych województwa
pomorskiego.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)