spis treści - Sklep WSiP

Transkrypt

spis treści - Sklep WSiP
SPIS TREŚCI
Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
I. Rozkład treści nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
II. Wskazówki metodyczne do lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dział I – Świat zwierząt kręgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział II – Funkcjonowanie organizmu człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział III – Integracja działania organizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział IV – Zasady dbałości o własny organizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział V – Coraz bliżej istoty życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział VI – Przyroda wokół nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
41
46
53
57
63
III. Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń i testów
w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dział I – Świat zwierząt kręgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział II – Funkcjonowanie organizmu człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział III – Integracja działania organizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział IV – Zasady dbałości o własny organizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział V – Coraz bliżej istoty życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dział VI – Przyroda wokół nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
70
75
84
88
93
IV. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
V. Przedmiotowy system oceniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
VI. Wideoteka i literatura dla nauczyciela i ucznia . . . . . . . . 141
Wideokasety do wykorzystania na lekcjach biologii . . . . . . . . . . . . . . 141
Literatura polecana nauczycielowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Literatura polecana uczniowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
www.wsip.com.pl
3