szczegółowym programem konferencji

Transkrypt

szczegółowym programem konferencji
III sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka
zdrowia prokreacyjnego”
pt. „Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej –
źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka”
5 października 2013 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a
Organizatorzy:
Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,
Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM oraz 7 Polskich
Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i
ekologiczną prokreację
Patronat Honorowy nad sympozjum objął:
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,
Prof. dr hab. n med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM,
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie,
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie,
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Oddział Warszawa,
Polskie Towarzystwo Położnych,
„Wielkie Chcenie” Centrum Pomocy Niepłodnym,
Centrum Nauki o Laktacji,
NaProMedica Wasilewski i wspólnicy spółka jawna,
Stowarzyszenie Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”
PROGRAM:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Powitanie i otwarcie konferencji
prof. dr hab. Michał Troszyński, IMiD / lek. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes PSNNPR
SESJA I: Źródła niepłodności małżeńskiej we współczesnym świecie
moderatorzy: prof. dr hab. Bogdan Chazan / dr Joanna Płońska
10.15 – 10.35 Niepłodność w świetle wybranych przemian demograficznych Polski w XXI
wieku
prof. dr hab. Michał Troszyński, IMiD, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego
10.35 – 10.55 Kulturowe przyczyny niepłodności. Gdy to, co z natury złączone, jest
rozdzielane. Ku zrozumieniu przyczyn niepłodności
dr Arkadiusz Robaczewski, prezes Centrum Kultury i Tradycji, założyciel Akademii
Tradycja i Przyszłość, filozof, publicysta
10.55 – 11.20 Psychologiczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji
dr hab. Dorota Kornas Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
11.20 – 11.45 Medyczne aspekty ograniczonej płodności i niepłodności małżeńskiej
lek. specjalista położnik- ginekolog Aleksandra Baryła, NFP Medical Consultant, Szpital
Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie
11.45 – 12.10 Przerwa kawowo – herbaciana oraz SESJA POSTEROWA
SESJA II: Diagnostyka i terapia niepłodności małżeńskiej w świetle etycznej praktyki
lekarskiej
moderatorzy: dr n. med. Tadeusz Wasilewski /mgr Małgorzata Mąsiorska
12.10 – 12.30 Etyczne zagadnienia dotyczące leczenia niepłodności małżeńskiej
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katedra Teologii Życia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II
12.30 – 12.55 Zastosowanie obserwacji cyklu miesiączkowego wg Modelu Creighton jako
narzędzia diagnostyczno-terapeutycznego w NaProTECHNOLOGY
lek. specjalista medycyny rodzinnej Anna Dzioba, FCP, NFP Medical Consultant, Lublin
12.55 – 13.30 Medical NaPro czyli diagnostyka i leczenie zachowawcze niepłodności
małżeńskiej w praktyce
lek. specjalista położnik – ginekolog Maciej Barczentewicz, NFP Medical Consultant,
Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, Przychodnia
Macierzyństwo i Życie, Lublin
13.30 – 13.50 Znaczenie diety w optymalizacji płodności kobiety i mężczyzny
dr Beata Sińska, Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13.50 – 14.20 Surgical NaPro czyli zasady i praktyczne zastosowanie chirurgii wolnej od
zrostów
lek. specjalista położnik – ginekolog Piotr Gratkowski, NFP Medical Consultant,
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
14.20 – 15.00 Obiad
SESJA III: Adopcja – dobrym wyborem
moderatorzy: lek. Grażyna Rybak / Rafał Porzeziński
15.00 – 15.20 Rodzicielstwo z wyboru. Rzeczywistość adopcji okiem praktyka
Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie
15.20 – 16.00 Rodzina adopcyjna – jak jej towarzyszyć i ją wspierać? Świadectwa rodzin
adopcyjnych
mgr Magdalena Modlibowska – wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rodziców i
Położnych „Dobrze Urodzeni”
16.00 – 16.15 Przerwa kawowo – herbaciana
SESJA IV: Profilaktyka jako podstawowe działanie w zapobieganiu niepłodności oraz
promocji zdrowia prokreacyjnego
moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Dmoch – Gajzlerska / mgr Urszula Tataj -Puzyna
16.15 – 16.40 Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w profilaktyce niepłodności
na przykładzie 20 lat działalności INER Polska
lek. Elżbieta Gołąb - prezes Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg Metody prof. J.
Rötzera (INER), Jakub El Mahdi – członek Zarządu INER
16.40 – 17.00 W kierunku płodności – kompendium zdrowia prokreacyjnego
lek. specjalista położnik – ginekolog Ewa Ślizień – Kuczapska, NFP Medical Consultant,
Centrum Medyczne „Żelazna” Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
lek. Natalia Suszczewicz, FCP, NFP Medical Consultant, Szpital Specjalistyczny im. Św.
Rodziny w Warszawie
17.00 – 18.00 Dyskusja
Inicjatywy towarzyszące:
1. Warsztaty nt. diagnostyki zaburzeń cyklu miesiączkowego w prezentacji różnych
organizacji MRP.
2. Sesja posterowa – komunikaty z najnowszych doniesień naukowych związanych
z tematyką konferencji.
3. Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów.