Gniewkorama marzec 2011

Komentarze

Transkrypt

Gniewkorama marzec 2011
MARZEC 2011 NR 03-210
PISMO LOKALNE MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
ISSN 1233-9539
nr 03/2011
GNIEWKOrama
2 WAŻNY TEMAT
Gniewkowo
bliżej gwiazd
tekst i zdjęcia
Anna Nawrocka
W 14 miejscowościach regionu trwa
budowa „Astro-Baz” czyli nowoczesnych
ogólnodostępnych obserwatoriów
astronomicznych. Obiekt w naszym
mieście jest już praktycznie gotowy, prace
wykończeniowe również dobiegły końca.
W czwartek, 24 lutego odbył się techniczny
odbiór prac nad obiektem. Budynek „Astrobazy” będzie podświetlany, a z wnętrza
będzie możliwość automatycznego
otwierania i zamykania włazu kopuły oraz
obracania platformy teleskopu.
GNIEWKOrama
nr 03/2011
Projekt budowy Astro-Baz
pojawił się w 2009r., wtedy też
Burmistrz podjął działania aby
Gniewkowo znalazło się na liście samorządów, które będą
uczestniczyły w tym projekcie.
Pomysł spotkał się z naszym
ogromnym zainteresowaniem.
Dzięki wsparciu pana Ryszarda Grobelskiego, radnego
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego k adencji
2006 – 2010 udało się dołączyć
do grona miast, w których realizowana jest budowa przyszkolnych obserwatoriów.
Informujemy, że na przełomie maja i czerwca br. nastąpi uroczyste otwarcie obiektu.
Będzie to wielkie wydarzenie
nie tylko na skalę gminy, ale
całego kraju, bowiem dzięki
staraniom naszych włodarzy,
Gniewkowo będzie pierwszym
miastem w Polsce, w którym
Astro-Baza zostanie otwarta.
- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w województwie
podjęto decyzję, że to właśnie
w Gniewkowie ma odbyć się
tak duża uroczystość na skalę
krajową. To dla nas zaszczyt, że
nasze miasto odwiedzi tak wielu znanych osobistości sceny
politycznej. To, że otwarcie obserwatorium zostaje połączone
z otwarciem Dni Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, tylko
nas mobilizuje do tego, by pokazać się z jak najlepszej strony. Widać, że zmiany zaistniałe
w naszym mieście na przełomie ostatnich kilku lat mają
swój oddźwięk nie tylko w regionie, ale i w kraju – mówi
burmistrz Gniewkowa Adam
Roszak.
Na dzień wielkiego otwarcia
gniewkowskiego miniplanetarium, władze gminy i województwa przygotowują szereg
atrakcji. Między innymi odbędzie się pokaz laserów, koncert
pod gwiazdami muzyki elektronicznej w wykonaniu legendarnego Marka Bilińskiego oraz
piknik o tematyce astronomicznej z udziałem fanów sagi
„Gwiezdnych Wojen”.
Na dzień dzisiejszy możemy
śmiało powiedzieć, że takich
obchodów i takiego otwarcia
jakiegokolwiek nowego obiektu Gniewkowo jeszcze nie
przeżyło.
AKTUALNOŚCI 3
Zebranie walne
koła nr 80 PZW
tekst i zdjęcia
Dawid Rogalski
W
dniu 20.02.2010
odbyło się zebranie
walne koła nr 80
PZW w Gniewkowie. Podczas
zebrania przedstawiono sprawozdania: z pracy komisji rewizyjnej, z działalności sportowej,
z działalności zarządu oraz
Sądu Koleżeńskiego. Skarbnik
Koła przedstawił również stan
finansowy koła i premilinaż
kosztów na rok 2011. Uzupełniono również podczas zebrania skłąd komisji rewizyjnej, do
której weszli Wojciech Nowakowski i Lech Piotrowiak.
Sporo emozji wywołały również zmiany jakie zafundował
naszemu kołu okręg. Spora
rzesz wędkarzy nie morze się
pogodzić z ujednoliceniem zezwolenia, w którym zawarte są
dwie wędki z brzegu, spinning
i połów z łodzi. Niestety koło
w Gniewkowie nie ma wpływu
na decyzje władz okręgowych,
co starano się wytłumaczyć.
Obecny na spotkaniu skarbnik
okręgu tłumaczył zmiany, które
są wynikiem większości zarządu okręgu i my jako koło nie
mamy na to wpływu.
W spotkaniu uczestniczyli
z zaproszonych gości prócz delegata z okręgu, Pan Janusz Kozłowski- Przewodniczący Rady
Miejskiej i Stanisław Słomiński- Nadleśniczy Gniewkowa,
który szczegółowo przedstawił
plany rekultywacji jezior Nowego i Starego. Wielka inwestycja
już się rozpoczęła, a pierwszy
etap ma zakończyć się na koniec czerwca.
Szkoda, że niektórzy członkowie koła, nie potrafią zrozumieć, że za niektóre zmiany
zarząd w Gniewkowie nie jest
odpowiedzialny i nie ma wpływu. Jesteśmy częścią okręgu
i musimy realizować uchwały zarządu w Bydgoszczy czy
to nam się podoba czy nie.
Wszystkim, którzy rzucali pomysły założenia stowarzyszenia, warto wyjaśnić, że nie jest
to takie proste jak się wydaje.
Dużo prawdopodobne byłoby,
że gdyby odejść z okręgu wszyscy wędkarze w naszej gminie
zostaliby bez wody, bo ta zostałaby wystawiona na przetarg
nieograniczony do dzierżawy.
W takim wypadku stowarzyszenie nowopowstałe miałoby
marne szanse wygrania tego
przetargu.
Informacja!
Zarząd PZW koła nr 80
w Gniewkowie informuje i zaprasza wędkarzy do wspólnego
porządkowania Jezior dzierżawionych przez koło.
Sprzątanie odbędzie się
w pierwszą niedzielę kwietnia.
Zbiórka o godz. 10.00 na gliniankach w Michałowie.
nr 03/2011
GNIEWKOrama
4 AKTUALNOŚCI
Biblioteka dla Seniora
M
iejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Gniewkowie brała udział w międzynarodowej
akcji „Tydzień z Internetem
2011”, mającej zachęcić jak
największą liczbę osób do korzystania z Internetu. W dniu
3 marca 2011 roku („Tłusty
Czwartek”) o godz. 17:00 w bibliotece zostało zorganizowane
spotkanie dla seniorów - wirtualna poradnia zdrowia.
Starsze osoby, które tego
dnia pojawiły się w bibliotece, mogły zapoznać się z za-
sobami Internetu na temat
zdrowia. Przy pomocy pracowników biblioteki uzyskały informacje i porady zdrowotne,
a także poznały podstawy obsługi komputera. W spotkaniu
uczestniczyło 6 seniorek, które
w bardzo miłej atmosferze przy
kawie, herbacie oraz pączkach
spędziły czas.
Na zakończenie wszyscy
uczestnicy spotkania zarejestrowały swój udział w internetowym liczniku akcji „Tydzień
z Internetem 2011”.
Krzysztof Polewski
Wybrano strażaka 2010 roku!
tekst i zdjęcie
Anna Walczyńska
Strażakiem Gniewkowa 2010
roku został Marcin Kwiatkowski, który w gniewkowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej
działa ponad dwa lata.
pośród wszystkich członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewkowo przepracował najwięcej
godzin w akcjach ratowniczo-
S
GNIEWKOrama
gaśniczych w 2010 roku - łącznie 21.020 minut, czyli ponad
350 godzin. Mimo młodego
wieku – 22 lat – dzielny mieszkaniec Gniewkowa poświęcał
swój wolny czas, by pomagać
w akcjach gaszenia pożarów,
wypadkach samochodowych
i innych interwencjach.
W zamian za ciężką pracę i zaangażowanie otrzymał
z rąk Burmistrza Gniewkowa i Przewodniczącego Rady
Miejskiej dyplom oraz nagrodę
pieniężną.
nr 03/2011
AKTUALNOŚCI 5
Belgijski
zespół
rockowy
Zapraszamy mieszkańców
na kolejny jarmark
do Gniewkowa!
Urząd Miejski
w Gniewkowie,
jako organizator
VI Jarmarku
Gniewkowskiego,
serdecznie zaprasza
wszystkich
mieszkańców na
kolejną imprezę.
T
ym razem kiermasz będzie
miał charakter świąteczny.
Odbędzie się 16 kwietnia na
Rynku w Gniewkowie od godz.
9.00 do godz. popołudniowych.
- Zaprosiliśmy do Gniewkowa wystawców oferujących
ozdoby świąteczne hand-made,
artykuły dekoracyjne, pamiątki,
naturalne zabawki, kosmetyki
oraz biżuterię. Spodziewamy
się twórców ludowych, rzemieślników, a także lokalnych
artystów. Z pewnością i tym razem nie zabraknie regionalnych
przysmaków: miodów, pysznych
wędlin i wypieków. Kwietniowy
jarmark odbędzie się w atmosferze Świąt Wielkanocnych.
Z pewnością będzie można
się zaopatrzyć w efektowne,
niepowtarzalne świąteczne
ozdoby. Oprócz tego, podczas
trwania jarmarku, na scenie
odbywać się będą koncerty
i dodatkowe atrakcje. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś
odpowiedniego dla siebie.
Jak zwykle liczymy na Państwa obecność. Wszystkie
poprzednie Gniewkowskie
Jarmarki cieszyły się ogromną
popularnością wśród mieszkańców. Mamy nadzieję, że
i tym razem kiermasz okaże się
wielkim wydarzeniem w kalendarzu gminnych uroczystości
i imprez. (Anna Nawrocka)
Kolejna dotacja unijna
dla świetlic Gminy Gniewkowo
W
dniu 16 marca w sali sesyjnej gniewkowskiego
magistratu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania
Czarnoziem Na Soli, w którym
uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, władze Gminy
Gniewkowo oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania została podpisana kolejna
umowa o dofinansowanie. Na
realizację inwestycji pod nazwą
„Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi,
Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich”
w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
gmina otrzyma blisko 238 tys.
zł., całkowita wartość inwestycji to prawie 363 tys. zł.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Remont świetlicy wiejskiej w
Murzynnie – rozbiórki, roboty
murarskie i tynkarskie, stolarka, roboty zduńskie, posadzki,
malowanie, roboty ślusarskodekarskie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne;
2. Remont świetlicy wiejskiej w
Wielowsi – rozbiórki, posadzki,
malowanie, roboty ślusarskie,
instalacje elektryczne;
3. Remont świetlicy wiejskiej w
Markowie – roboty murarskie,
ciesielskie, tynkarskie, posadzki, roboty malarskie i dekarskie, instalacje elektryczne,
elewacja;
4. Remont świetlicy wiejskiej w
Ostrowie – stolarka, roboty tynkarskie, malarskie, dekarskie,
posadzki, instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
W ramach przedsięwzięcia zostanie również zakupione wyposażenie dla świetlic
wiejskich w Kawęczynie, Zajezierzu i Wierzchosławicach
(stoły, krzesła, lodówki, witryny
chłodnicze i kuchenki gazowoelektryczne).
Realizacja zadania została
podzielona na dwa etapy. Jeszcze w tym roku zostanie zakupione wyposażenie do świetlic
oraz przeprowadzona modernizacja w Murzynnie i Wielowsi,
natomiast w roku 2012 prace
remontowe zostaną wykonane
w Markowie i Ostrowie.
(Anna Nawrocka)
Q
uantum Fantay to belgijski
zespół rockowy utworzony
w 2002. Ich muzyka brzmi jak
mieszanka rocka progresywnego, muzyki elektronicznej,
groove, world music, a przede
wszystkim psychedelic rocka,
zawiera także elementy reggae i dub. W 2011 r. zespół
zaplanował trasę koncertową.
Wiadomo już na pewno, że
będzie ona przebiegała m.in.
przez: Niemcy, Francję, Stany
Zjednoczone, Belgię i Polskę.
25 marca br. zespół wystąpił
w Gniewkowie!!! Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w wysokości
500 €, Łącznicę Kulturalną
MGOKSiR przy ul. Dworcowej
5 swoją obecnością zaszczyci
rockowa gwiazda. Wraz z Quantum Fantay koncert da także
zespół Hipgnosis. Jest to ukłon
organizatorów trasy koncertowej w kierunku naszego miasteczka, a przede wszystkim
Urzędu Miejskiego, ośrodka
kultury i sekcji miłośników rocka progresywnego, które mają
już spore zasługi w promowaniu tego rodzaju muzyki.
Właśnie u nas jest organizowany festiwal rocka progresywnego (w sierpniu br. odbędzie
się jubileuszowa piąta edycja),
który w światku miłośników
tego gatunku jest już znany
w całej Polsce, a jak widać przedziera się za granicę również.
W najbliższym czasie powstanie także w naszym mieście
stowarzyszenie „PROGRES”.
Szczegółowe informacje
o koncercie zamieszczone
są na stronie internetowej
w w w. g n i e w k o w o. c o m . p l ,
www.mgoksirgniewkowo.pl
oraz na plakatach. (A.N.)
nr 03/2011
GNIEWKOrama
6 AKTUALNOŚCI
III etap - wizualizacja końcowa
- odlew ze stopu trzech metali
Pomnik księcia
Władysława Białego
Wizytówką
Gniewkowa będzie
pomnik Władysława
Białego.
Dzięki datkom od firm
i osób prywatnych
uzbieraliśmy prawie
90 tys. zł.
Tekst i zdjęcia
Anna Nawrocka
W
ładysław Biały żył
w XIV wieku. Był
ostatnim z rodu Piastów kujawskich, pretendował do korony polskiej. Postać
księcia Władysława Białego
jest nierozerwalnie związana
GNIEWKOrama
z historią tych ziem, choć uważana jest przez historyków za
największego podróżnika ze
wszystkich Piastów. Stryjem
jego ojca, Kazimierza gniewkowskiego, był Władysław Łokietek, a prawnuczką Święta
Królowa Jadwiga.
Podjęte działania w zakresie promocji Gniewkowa przez
pryzmat jego bogatych i ciekawych dziejów oraz barwnych
postaci przyniosło już efekt:
wzrosło zainteresowanie zarówno medialne, jak i turystyczne Gniewkowem. Kolejnym
krokiem zmiany wizerunku
Gniewkowa jest rewitalizacja
starej części miasta, w tym
przygotowanie obiektu po synagodze na potrzeby Muzeum
Księstwa Gniewkowskiego
oraz właśnie budowa pomnika Władysława Białego, który
już w tym roku ma stanąć na
gniewkowskim Rynku.
Książę dwa etapy ma już za
sobą. Do tej pory przy dużym
wsparciu finansowym lokal-
nr 03/2011
nych sponsorów udało się pozyskać kwotę blisko 90 tys. zł,
która umożliwiła rozpoczęcie
prac nad monumentem jesienią 2009 roku.
Pomnik Księcia Władysława już robi wielkie wrażenie.
Zakończyły się bowiem dwa
etapy prac, polegające na wykonaniu całości z gliny i przygotowaniu odlewu gipsowego,
a w trakcie realizacji jest już
ostatni – trzeci etap, który polega na wykonaniu odlewu ze
stopu trzech metali. Umowa
na wykonanie III etapu została
podpisana w dniu 28 stycznia
br. w gniewkowskim magistracie, kiedy to gościliśmy artystę
Pana Zbigniewa Dolskiego,
z którym wiceburmistrz Paweł
Drzażdżewski podpisał stosowną umowę. III etap jest bardzo
pracochłonnym fragmentem
całkowitej budowy monumentu, gdyż najpierw należy wykonać odlewy ponad 100 części,
a następnie precyzyjnie je połączyć w jedną całość.
W centrum miasta trwają
i będą kontynuowane działania
rewitalizacyjne, mające na celu
ożywienie tej zdegradowanej
części Gniewkowa. W ostatnim
czasie przeprowadzono tu prace związane z uzupełnieniem
architektury miejskiej, co zdecydowanie wpływa na poprawę
estetyki i funkcjonalności zabudowy śródmiejskiej i z pewnością będą one kontynuowane.
Podjęte działania mają na celu
przywrócenie centrum miasta
jego tradycyjnej, reprezentacyjnej roli. Bez wątpienia postawienie monumentu będzie
stanowiło ważny element pozytywnych zmian.
Przebudowany Rynek, stara
część miasta, muzeum Księstwa Gniewkowskiego oraz pomnik Władysława Białego będą
wizytówką miasta. Działania te
mają na celu przypominanie
o bardzo ciekawej historii naszego miasta i promowanie tej
historii.
AKTUALNOŚCI 7
Gniewkowski ratusz
Historia
Pamięci
Powstańców
Wielkopolskich
jako nowa siedziba urzędu stanu cywilnego
– już służy mieszkańcom
Z
tekst i zdjęcia
Anna Nawrocka
Dnia 12 lutego
bieżącego roku
w nowej siedzibie
Urzędu Stanu
Cywilnego –
zabytkowym ratuszu
– odbył się pierwszy
ślub cywilny.
S
zczęś liwa Młoda Para
– Pani Natalia Ziętara
z Wierzchosławic i Pan Łukasz Matuszewski z Kaczkowa,
o godzinie 15.00 przed Zastępcą kierownika USC – Anną
Mróz – i w obecności świadków
– Pani Mileny Pijanowskiej
i Pana Mariusza Grabarczyka
- wypowiedzieli przysięgę małżeńską.
Pod koniec lutego w nowej
siedzibie USC aż 6 par świętowało swoje złote gody. Państwo
Teresa i Stanisław Ciszakowie
ze Skalmierowic, Maria i Jan
Czerwaciuk z Lipia, Teresa
i Leon Jabłońscy z Gniewkowa, Kazimiera i Zbigniew
Kaczmarek z Wierzchosławic,
Pelagia i Sylwester Kucharscy
z Gniewkowa oraz Państwo
Czesława i Jan Kozłowscy
również z Gniewkowa, 50
lat temu wypowiedzieli sobie
sakramentalne TAK, a teraz
wśród najbliższych obchodzili
swój jubileusz. Małżonkowie
zostali odznaczeni Medalami
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP,
które wręczył Zastępca Burmistrza Gniewkowa – Paweł
Drzażdżewski oraz Zastępca
Kierownika USC – Mariola
Torgowska.
Dzięki sprawnie przeprowadzonych prac remontowych,
zabytkowy, a jednocześnie odmłodzony gniewkowski ratusz,
już może przyjmować interesantów. Realizacja inwestycji objęła swoim zasięgiem
parter, w którym wykonano
kapitalny remont. Przede
wszystkim wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
wykonano gładzie, postawiono ściankę działową, wymieniono instalację elektryczną,
przeprowadzono renowację
drzwi, wykonano sanitariaty,
położono posadzkę z glazury
w korytarzu oraz zakupiono
meble. Koszt przedsięwzięcia
wyniósł blisko 70 tys. zł.
Wchodząc do wyremontowanego budynku, czuje się
powiew świeżości, jednak zabytkowy charakter ratusza,
w pełni został zachowany. Stylowe meble i naturalne, ciepłe
kolory nadają wnętrzu niepowtarzalnego charakteru.
Dodajmy, że Gmina Gniewkowo będzie kontynuować
rozpoczęte prace. Kolejny
etap renowacji pomieszczeń
ratusza obejmie remont całego piętra budynku. Szacowany
koszt modernizacji pomieszczeń na piętrze wynosi ok.
130 tys. zł. Gmina Gniewkowo
złożyła już do Urzędu Marszałkowskiego stosowny wniosek
na udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
gniewkowskim zabytku. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 65 tys. zł.
Podziękowanie
ostał wydany drugi tom
„Wielkopolskich Powstańców. Biogramy Uczestników
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919”. Autorem tej
publikacji jest Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, zarząd
główny w Poznaniu.
Zamiarem tej publikacji jest przybliżenie dziejów
Powstania Wielkopolskiego
przez pokazanie jego uczestników, ich patriotyzmu, zaangażowania i wartości, którymi
kierowali się w swoim życiu.
Wszyscy oni są bohaterami zwycięskiego powstania,
czynu niepodległościowego
w roku 1918/1919. Zachowamy pamięć o nich, dokumentując czyn i życie.
W biogramach tych możemy
znaleźć nazwiska dziadków,
pradziadków, bliższych i dalszych krewnych, a także osób
z innych rodzi i znajomych.
Jednym z redaktorów tej
publikacji jest mieszkaniec
Gniewkowi- Pan Edmund Konieczka. W tomie II ukazały
się biogramy następujących
powstańców:
– Bednarski Franciszek
(1894-1965)
– Fengler Józef (1894-1960)
– Mielcarek Antoni
(1899-1970)
– Milewski Jan (1893-1971)
– Sekulski Stefan
(1899-1959)
– Wielich Józef (1889-1969)
– Wodniak Kazimierz
(1896-1968).
Czytelników „Gniewkoramy” zapraszamy do współpracy, jeśli w swoich zbiorach
posiadacie Państwo informacje o powstańcach czy
Powstaniu Wielkopolskim.
Dawid Rogalski
Nasi dotychczasowi darczyńcy na pomnik Władysława Białego
Sz. P. Franciszek Żak – 11.000, Sz. P. Henryk Maciejczyk – 10.000, Cerama Sp. z o.o. – 10.000, Cykoria
S.A. – 10.000, Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie – 10.000, Bonduelle S.A. – 10.000, Sz. P. Danuta
i Krzysztof Kaczorowscy – 5.000, Betpol S.A. – 5.000, PTHU Hydro-Marko – 5.000, Społeczny Komitet
„Władysław Biały” – 3.301,14, PHU BOSTA Stanisław Zdebko – 3.000, Nadleśnictwo Gniewkowo – 2.500,
Zajazd „Harasówka” – 2.000, P.W. JACZE Czesław Trela – 500.
nr 03/2011
GNIEWKOrama
8 AKTUALNOŚCI
Wyłoniono
najlepsze produkty
D
tekst
Anna Nawrocka
zdjęcie
Paulina Rychczyńska
Dnia 11 lutego br.
w sali sesyjnej
UM w Gniewkowie,
odbyła się uroczystość
ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród
w I edycji konkursu
na Najlepszy Produkt
Gminy Gniewkowo
2010.
Do konkursu swoje produkty
zgłosiło 6 firm:
w kategorii produkt przemysłowy:
– opr yskiwacz polowy AF
1515 – zgłoszony przez firmę AGROFART Marcin Różycki, mająca swoją siedzibę
w Dąblinie
– zaprawiarka zbożowa PLON –
zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PTHU
Wac-Rol Oczki Wacław i Arkadiusz s. c. z Gniewkowa
– robot paletyzujący – zgłoszony przez firmę KDMautomatyka
Maciej
Zwierzychowski i Wspólnicy
sp. j. z Gniewkowa
– rozdzielacz dwudrogowy
z przełącznikiem elektromagnetycznym – zgłoszony
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interflansch sp.
z o.o. również z Gniewkowa;
w kategorii usługa:
– profesjonalna naprawa płyt
głównych w laptopach –
usługa zgłoszona przez firmę
Habe-Bau Bogdan Hernacki
z Gniewkowa
– wykonanie, dostawa i montaż fasady aluminiowej –
usługa zgłoszona przez firmę
Alu-Ideal sp. z o.o. z Wierzchosławic.
GNIEWKOrama
ecyzją Kapituły Konkursu, na podstawie złożonej
propozycji przez Komisję Konkursową, Najlepszym Produktem Gminy Gniewkowo w roku
2010 w kategorii „produkt
przemysłowy” został ROBOT
PALETYZUJĄCY firmy KDMautomatyka, natomiast w kategorii „usługa” - WYKONANIE,
DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ALUMINIOWEJ firmy AluIdeal sp. z o. o.
- Nagrodzony robot jest wykorzystywany w branży drzewnej. Przenosi kruche płyty
pilśniowe i składa je na palecie. Normalny chwytak mógłby
zniszczyć materiał. Nasz wykorzystuje podciśnienie, które
umożliwia podniesienie płyty
bez jej uszkodzenia. Rozwiązanie to obecnie zgłaszamy do
urzędu patentowego – tak certyfikowany produkt przemysłowy promowała Pani Magdalena
Bryl – przedstawicielka firmy
KDM-automatyka.
Natomiast Pan Eugeniusz
Wróblewski - Prezes firmy
„Alu-Ideal” z Wierzchosławic
- tak opowiadał o nagrodzonej
usłudze: - Trafia do nas kontener profili aluminiowych. Nasi
konstruktorzy dokonują pomiarów budynku żelbetowego,
po czym go przyozdabiamy. Tak
właśnie powstaje fasada. Pozostaje nam tylko, zgodnie z życzeniem inwestora, dobrać do
niej szkło. Naszą ostatnią realizację na terenie gminy można
zobaczyć na nowej kamienicy
powstałej przy ul. Sobieskiego.
Cała oszklona fasada i aluminiowe drzwi robią ogromne
wrażenie.
Główną ideą konkursu
„Najlepszy Produkt Gminy
Gniewkowo” jest wypromowanie szczególnie wartościowych
produktów, które pochodzą
z naszej gminy oraz posiadają wyróżniające je cechy. Jest
to idealna forma reklamy dla
firm, które podejmą się udziału w konkursie. Promocja
produktów i ich producentów
wśród mieszkańców gminy
oraz rozgłos w regionie będzie
szansą na nawiązanie nowych
nr 03/2011
Przedstawiciele firm biorących udział w konkursie
wraz z Zastępcą Burmistrza Gniewkowa
kontaktów i wzmocnienie
współpracy z już pozyskanymi
kontrahentami. Ten prestiżowy
konkurs jest dodatkową szansą
na wzmocnienie działań promocyjnych skierowanych do
przedsiębiorców, a podejmowanych przez Urząd Miejski
w Gniewkowie.
- Przedsiębiorstwa są solą
naszej gniewkowskiej ziemi.
Bardzo nam zależy, żeby jak
najlepiej się rozwijały. My na
pewno mocno zaangażujemy się
w to, by informacje o firmach
działających w naszej gminie
docierały do jak najszerszego
grona odbiorców – przekonuje
wiceburmistrz Gniewkowa Paweł Drzażdżewski.
Urząd Miejski, podejmując
się organizacji tego prestiżowego konkursu, wytypował
sobie do osiągnięcia główne
cele: wyróżnienie i promocja
produktów z obszaru Gminy Gniewkowo, zwiększenie
zainteresowania kontrahentów i mediów firmami biorącymi udział w konkursie,
zwiększenie zainteresowania
inwestorów i mediów Gminą Gniewkowo, promowanie
przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy
pomiędzy firmami, promowanie wizerunku zaangażowanych firm przyczyniających
się do rozwoju Gminy, zachęcenie firm do wypracowania
odpowiednich standardów
produkcji poprzez wprowadzenie stosownych zmian w ofercie asortymentowej, wsparcie
w wysiłkach czynionych w celu
przyciągania nowych kontrahentów i klientów, promowanie produktów przyjaznych
środowisku i osobom niepełnosprawnym, pomoc w wymianie informacji pomiędzy
firmami na temat efektywnych
metod produkcji, zachęcenie
wszystkich firm do aktywności
mającej na celu rozwój i promocję Gminy Gniewkowo oraz
zachęcenie wszystkich firm
do rzetelności i uczciwości we
wzajemnych relacjach.
- Wziąłem udział w tym konkursie, by poprzeć samą jego
ideę. Choć moja usługa nie
została certyfikowana, to jednak chciałbym wyrazić pełne
swoje poparcie dla tego typu
przedsięwzięć. Do niedawna
w naszym mieście nic się nie
działo. Teraz Gniewkowo jest
rozpoznawane nie tylko w województwie, ale w całym kraju.
Właśnie dzięki takim inicjatywom nasze miasto zyskało
nowe życie, a my możemy być
dumni, że tu mieszkamy – dodaje Pan Bogdan Hernacki
– właściciel firmy Habe-Bau
z Gniewkowa.
Przypominamy, że była to
I edycja konkursu. Już dziś
zachęcamy wszystkie lokalne
firmy do aktywnego przygotowywania się do udziału w kolejnej edycji. Mamy nadzieję,
że będzie ona cieszyła się większym zainteresowaniem i tym
razem wybierzemy Najlepszy
Produkt Gminy Gniewkowo
również w kategorii „produkt
spożywczy”.
ROZMAITOŚCI 9
Podziękowania
dla rodziców
tekst i zdjęcia
Anna Nawrocka
22 lutego 2011r. w gniewkowskim ratuszu – nowej
siedzibie USC – odbyła się
uroczystość wręczenia medali
rodzicom, którzy wychowali swoich synów na dzielnych
wojskowych. Komendant WKU
udekorował medalami Józefę
Kostuch oraz Wandę i Bogdana
Majewskich.
- W tym roku aż czterdzieści razy dekorować będziemy
rodziców medalami za to, że
służbę w wojsku pełniło lub
pełni troje i więcej ich dzieci – informuje ppłk Krzysztof
Broniewicz, komendant WKU
w Inowrocławiu.
Do wojska trafiło aż czterech
synów Państwa Majewskich.
Krzysztof i Leszek pełnili służbę w Szczecinie, a Sławomir
oraz Grzegorz w inowrocławskich jednostkach. Z kolei Józefa Kostuch wychowała trzech
synów, którzy trafili do wojska
– Sławomir do jednostki w Kołobrzegu, a Grzegorz do służby
nadterminowej m.in. w Toruniu. Najstarszy syn, Waldemar,
związał się z wojskiem na stałe.
Służbę zasadniczą rozpoczął
w 1991 roku. Obecnie jest
w marynarce wojennej.
Na ORP „Hydrograf ” pełni
funkcję bosmana okrętowego.
Nie ma się co dziwić, że tę
uroczystość zdominowali ludzie
w marynarskich mundurach.
Gratulacje pani Józefie składał
nie tylko ppłk Broniewicz, ale
także kilkuosobowa delegacja
załogi statku, na którym pływa
Waldemar Kostuch. Nie zabrakło oczywiście podziękowań
i gratulacji od władz gminy, które
złożył Z-ca Burmistrza Gniewkowa – Paweł Drzażdżewski.
- Podczas spotkań rodzice
otrzymują medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Jeśli w wojsku służyło troje lub
czworo dzieci – medal jest
srebrny, a jeśli dzieci było pięcioro i więcej, wtedy jest złoty.
To forma wyrażenia szacunku
dla rodziców za to, jak wycho-
Dawid Rogalski
Seniorzy
zebrali się
by uczcić
Dzień
Kobiet
W
wali swoje dzieci – komentuje
ppłk Broniewicz.
Józefa Kostuch oraz Wanda
i Bogusław Majewscy odznaczeni zostali srebrnymi medalami.
Dzień Kobiet w Wierzchosławicach
8 marca 2011 w świetlicy
wiejskiej w Wierzchosławicach
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przybyłe do
świetlicy panie mogły skorzystać z profesjonalnych usług
fryzjerskich i kosmetycznych.
„Uważam, że wszyscy świetnie się bawiliśmy, przy cieście
i kawie, a przede wszystkim
przy wspólnym karaoke. Tego
typu spotkania pozwalają na
integrację oraz fajne spędzenie
wolnego czasu”- mówi sołtys
wsi Mariola Wołoszko.
Dawid Rogalski
Fotorelacja na okładce
sali Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie 9 marca odbyło się
uroczyste spotkanie pań seniorek i seniorów z gminy
Gniewkowo. W spotkaniu
uczestniczyli oprócz władz
Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów burmistrz
Gniewkowa Adam Roszak
oraz jego z-ca Paweł Drzażdżewski. Spotkanie swoim
występem uświetnili wychowankowie Studium Piosenkarskiego w Inowrocławiu:
Michalina Zwierzychowska
i Mariusz Sobczyk. Włodarze każdej z przybyłych do
„Łącznicy” pań wręczyli różę
i osobiście złożyli życzenia.
Drzwi Otwarte
5 kwietnia 2011r. o godzinie
15.30 w Gimnazjum Nr 1 im.
Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie odbędą się
„DRZWI OTWARTE” dla
uczniów klas VI szkół podstawowych i ich rodziców.
W trakcie spotkania, uczniowie klas VI będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą
edukacyjną naszego gimnazjum oraz zwiedzić szkołę.
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Torgowska
Informacja
Informujemy że sklep „Kluczyk” został przeniesiony
z ulicy Kilińskiego na ulicę
Podgórną koło punktu Lotto. Serdecznie zapraszamy
wszystkich klientów od teraz
do punktu w nowej lokalizacji.
nr 03/2011
GNIEWKOrama
10 ROZMAITOŚCI
III Targi
Edukacyjne
29 marca 2011 roku (w godz.
9.00 – 11.00) w Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie odbędą się
III EDUKACYJNE TARGI
SZKÓŁ. Podczas tej imprezy
uczniowie klas III oraz ich rodzice będą mogli zapoznać się
z aktualną ofertą kształcenia
szkół ponadgimnazjalnych
z regionu. W programie Targów przewidziane są również zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas III, z zakresu
orientacji zawodowej. Poprowadzą je specjaliści z:
– Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy
– Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Inowrocławiu
– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.
Od godziny 11.00 do 13.00
planowane są indywidualne konsultacje dla uczniów
mających problemy z zaplanowaniem kariery zawodowej oraz ich rodziców, którzy
zgłosili zainteresowane taką
formą pomocy. Serdecznie
zapraszamy uczniów klas III
i ich rodziców.
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Torgowska
Honorowy patronat nad III
Targami Edukacyjnymi obejmuje Burmistrz Gniewkowa
Podziękowanie
Wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy
postanowili złożyć
w darze najcenniejszy
lek - swoją krew
na rzecz Jacka
Gąsiorka, rodzina
składa serdeczne
podziękowania.
GNIEWKOrama
Kobiety świętowały
w Kaczkowie
Po kilkunastoletniej
przerwie w Kaczkowie
znów rozpoczęło
na nowo swoją
działalność Koło
Gospodyń Wiejskich.
P
anie zorganizowały we wsi
6 marca spotkanie z okazji
święta Dnia Kobiet. Spotkanie przebiegało w wspaniałej
atmosferze przy lampce wina
i słodkościach. Każda z przybyłych pań otrzymała kwiatek od
sołtysa. „Pragniemy serdecznie
podziękować panu Sebastianowi Lubrowi za udostępnienie
pomieszczenie oraz wsparcie
finansowe, wszystkim paniom
za wspaniałe wypieki i Panu
Sołtysowi za piękne kwiatki”dziękują organizatorki.
Dawid Rogalski
Dzień Kobiet
Jak co roku, 8 marca
kobiety obchodziły
swoje święto – Dzień
Kobiet.
T
en niezwykły dzień był doskonałą okazją do spotkania i przedstawienia anegdot
na temat kobiet. Uczniowie
Niepublicznej Szkoły Pod-
nr 03/2011
stawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum przygotowali
przedstawienie dla zgromadzonych w świetlicy wiejskiej
mieszkanek Gąsek oraz nauczycielek.
Młodzi aktorzy i aktorki odegrali dowcipne scenki na temat
płci pięknej. Chłopcy wcielili się
w role piosenkarzy, wyśpiewali
znane szlagiery o kobietach. Były
też występy szkolnego chóru. Na
uroczystość przyjechał również
zespół ludowy z Wierzchosławic. Wszyscy zostali nagrodzeni
brawami. Zgromadzone panie
znakomicie się bawiły.
W takiej radosnej atmosferze wypełnionej wesołą muzyką, wśród pięknych kwiatów
i dekoracji oraz kolorowo
ubranych pań dało się w końcu
poczuć pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny. Ewa Smółka
ROZMAITOŚCI 11
Wyróżnieni gimnazjaliści
z Gniewkowa
USC Gniewkowo
STYCZEŃ
Zgony
Jan Woźniak - lat 64, zam.
Gniewkowo; Zygmunt Jaworski - lat 65, Wielowieś;
Edmund Lewicki - lat 79,
Wierzchosławice; Konstanty
Sąsała - lat 89, Klepary; Michał Kiżuk - lat 92, Szpital;
Eugeniusz Prażniewski - lat
43, Gniewkowo; Władysława
Zielinska - lat 89, Gniewkowo
D
zisiejszy świat nie jest łatwy dla młodego człowieka.
Zalewa go chaos pozornych
wartości, lansowanych przez
media i Internet, w którym
trudno odnaleźć to, co wartościowe istotne i co tak naprawdę przyniesie mu realne
korzyści dla własnego rozwoju.
Próbuje się młodych chronić
przed stresem, zamiast uczyć,
jak sobie poradzić z problemami. Zdejmuje się odpowiedzialność, pozbawiając bardzo
ważnej umiejętności samooceny własnych działań i zdolności
unikania błędów w przyszłości.
Dlatego tak ważna (choć wcale
nie łatwa w dzisiejszej rzeczywistości) jest rola szkoły.
W naszym gimnazjum doskonale zdajemy sobie z tego
sprawę i poświęcamy mnóstwo czasu i energii na właściwą edukację wychowanków.
O tym, że jest ona skuteczna,
przekonują nas liczne sukcesy
naszych uczniów. W bieżącym
roku szkolnym często informowaliśmy o sukcesach sportowych, ale nie oznacza to, że są
to jedyne osiągnięcia naszych
podopiecznych. Tak naprawdę
każdy, kto ma zacięcie i chęć
do pracy, może poszukać sobie
pola dla odniesienia sukcesu.
W ostatnim czasie taki
wielki sukces osiągnęła trójka
uczniów: Skarlet Napierkowska,
Oliwia Jaszkim (przygotowywane przez p.Alinę Litwin) oraz
LUTY
Mateusz Kuczyński (przygotowywany przez p. Aleksandra
Kręca). Pierwsza z dziewcząt
została laureatką konkursu
Kuratora Oświaty z biologii,
a druga uzyskała w tym konkursie tytuł finalistki. Mateusz
zdobył tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie z historii.
Należy podkreślić, że konkursy
Kuratora Oświaty są najważniejszymi, jakie odbywają się
w województwie i jednymi z najtrudniejszych. Trzeba wykazać
się wiedzą z całych trzech lat
edukacji i to na bardzo rozszerzonym poziomie. Dlatego nie
jest przesadą stwierdzenie jednego z członków komisji konkursowej, że już samo dotarcie
do finału wojewódzkiego stawia
uczniów w gronie elit.
Jest także bardziej wymierna korzyść dla wspomnianych
uczniów. Oliwia poza wpisaniem
osiągnięcia na świadectwie będzie miała oceną celującą z biologii oraz dodatkowo otrzyma 15
punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej. Skarlet i Mateusz
zostali zwolnieni z pisania odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, otrzymując automatycznie maksymalną liczbę (50) punktów. Poza tym na
świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymają oceny celujące
odpowiednio z biologii i historii,
wpis o szczególnym osiągnięciu
no i najważniejsze – nie muszą
się martwić o wybór szkoły ponadgimnazjalnej, gdyż do każdej mają otwarty wstęp!
Brawo uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie!
Aleksander Kręc
Związki małżeńskie
Łukasz Matuszewski (Kaczkowo) - Natalia Ziętara (Wierzchosławice)
Zgony
Stanisław Skrzypczak – lat 66,
Warzyn; Teresa Klich - lat 65,
Parchanie; Jacek Szczepaniak
- lat 46, Gniewkowo; Grzegorz
Wrzesiński - lat 56, Gniewkowo; Barbara Nadolna - lat 53,
Gniewkowo; Aleksander Wiśniewski - lat 44, Gniewkowo
MARZEC do 10
Związki małżeńskie
Szymon Danielski (Ośniszczewo) - Monika Gąsiorek
(Żyrosławice); Adam Kubicki
(Wielowieś) - Agnieszka Stefanowska (Gniewkowo)
Z-ca Kierownika USC
Mariola Torgowska
Podziękowanie
„Gdy trudno jest wyrazić swoja wdzięczność,
a wszystkie, nawet te największe słowa
wydają się nieodpowiednie - wystarczy powiedzieć
Dziękuję – „
Na łamach „Gniewkoramy” chciałbym serdecznie podziękować wszystkim TYM, z którymi w ciągu 22-letniej pracy jako sołtys
miałam przyjemność współpracować i podejmować wiele inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Ukłony wdzięczności
kieruję przede wszystkim w stronę WŁADZ, RADY oraz PRACOWNIKÓW Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
Serdeczne podziękowania składam również RADZIE SOŁECKIEJ oraz wszystkim mieszkańcom Sołectwa Godzięba za to, że
docenili moje zaangażowanie i wieloletni trud związany z rozwiązywaniem bieżących spraw i problemów. Dziękuję za kwiaty,
piękne i wymowne słowa uznania oraz upominki.
Anna Marchlewska
nr 03/2011
GNIEWKOrama
12 ROZMAITOŚCI
„4 pory roku”
I etap : „Wiosno Ach to Ty”
I. ORGANIZATORZY
– Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Gniewkowie
, ul Dworcowa 5, 88–140
Gniewkowo.
– Filia w Wierzchosławicach.
II. CELE KONKURSU
– Pobudzanie aktywności
twórczej mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo
– Promocja miasta i gminy
Gniewkowo
– Zachęcenie mieszkańców
do zainteresowania się własnym otoczeniem
– Pokazanie piękna zmieniającej się przyrody na terenie
gminy Gniewkowo
– Odkrywanie talentów
w dziedzinie fotografii
–
–
III. ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty.
Czas trwania konkursu: marzec 2011– kwiecień 2012
a). etap „Wiosna” – t e r m i n
nadsyłania prac do 21.06.2011
b). etap „Lato” – t e r m i n
nadsyłania prac do 21.09.2011
c). etap „Jesień” – t e r m i n
nadsyłania prac do 21.12.2011
d). etap „Zima” – t e r m i n
nadsyłania prac do 21.03.2012
– Przedmiotem fotografii po-
–
–
winny być charakterystyczne,
ciekawe, zaskakujące obrazy wiosennej gminy i miasta
Gniewkowo. Mieszkańcy
powinni uchwycić w obiektywie to coś, co wiosną ich
zdaniem jest najpiękniejsze,
coś, co można uznać za walor turystyczny naszego środowiska lokalnego.
Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć do 5
fotografii
Technika wykonania zdjęć
jest dowolna. Fotografie
mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe, w sepii,
wydrukowane na papierze
fotograficznym w dowolnym
formacie jednak nie mniejszym niż 13x18 cm. Zdjęcia
należy dostarczyć również
na płycie CD.
Dostarczone zdjęcia nie
mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.
Zdjęcia należy dostarczyć
do lokalu Biblioteki przy ul.
Dworcowej 5 w Gniewkowie.
Do zdjęć należy dołączyć informację zawierającą dane
osobowe autora (imię, nazwisko, adres i numer telefonu,
w przypadku uczniów także
wiek, nazwę szkoły i klasę), tytuły zdjęć, komentarz
do zdjęcia, datę wykonania
oraz zgodę na ich zaprezentowanie na wystawie pokonkursowej i wykorzystanie
w mediach lokalnych, a także oświadczenie – załącznik
nr 1 do Regulaminu.
– Przesłane na konkurs zdjęcia nie będą zwracane
i przechodzą na własność
Organizatora
IV. TERMINY
- Rozstrzygnięcie kolejnych
etapów nastąpi w następujących terminach:
a). etap „Wiosna” 21.07.2011r.,
b). etap „Lato” 21.10.2011r.,
c). etap „Jesień” 21.01.2012r.,
d). etap „Zima” 21.04.2012r.
V. NAGRODY
– Konkursowe zdjęcia oceni
Komisja powołana przez Organizatorów.
– Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną na
każdym etapie i Grand Prix
dla najlepszego uczestnika 4 etapów. Możliwe jest
również przyznanie wyróżnień. Nagrody rzeczowe nie
podlegają zamianie na inne
ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny. Komisja zastrzega sobie możliwość innego
podziału nagród lub możliwość nie przyznania głównej
nagrody.
– Nagrodzone zdjęcia zostaną
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
– Informacje o laureatach zostaną zamieszczone w prasie
lokalnej oraz lokalnych mediach elektronicznych
VI. POSTANOWIENIA
OGÓLNE
– O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie i zaproszeni
na uroczystość wręczenia
nagród
– Zainteresowani konkursem
bliższe informacje otrzymają pod numerami telefonów:
052 355– 84–70 lub bezpośrednio w Bibliotece, ul.
Dworcowa 5.
– Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mgoksirgniewkowo.pl w zakładce
Biblioteka – Aktualności.
„Moja Wielkanocna pisanka”
– konkurs plastyczno–techniczny
Organizator:
– Miejsko Gminna Biblioteka
publiczna w Gniewkowie,
ul Dworcowa 5, 88–140
Gniewkowo,
– Filia w Wierzchosławicach.
Cel konkursu:
– Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji Świąt
Wielkanocnych, jaką jest
ozdabianie jaj przeznaczonych do dekoracji świątecznego stołu.
– Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci i młodzieży,
jak i osób dorosłych.
– Przedmiotem konkursu są
oryginalne wzory i ozdoby
wykonane na wydmuszkach
GNIEWKOrama
jaj ( najbardziej pożądane),
a także prace wykonane innymi technikami.
Zasady uczestnictwa:
Prace należy składać w opakowaniu zabezpieczającym przed
uszkodzeniem, każda praca
powinna mieć dołączoną karteczkę, na której podane są
dane osobowe autora (imię,
nazwisko, wiek, adres, telefon
kontaktowy). Jury powołane
przez organizatorów oceni prace uwzględniając podział na
grupy wiekowe:
- dzieci ( 4 kat. wiekowe ):
– I kategoria - przedszkola
– II kategoria - szkoły podstawowe
nr 03/2011
– III kategoria - gimnazja
– IV kategoria - szkoły zawodowe, średnie
- osoby dorosłe
– Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę. Wszystkie
prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach:
18.04–22.04.2011r. w siedzibie MGBP w Gniewkowie.
– Organizatorzy nie zwracają
prac dostarczonych na konkurs. Laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
TERMIN DOSTARCZANIA
PRAC 15.04.2011
– Informacje o laureatach zostaną zamieszczone w prasie
lokalnej oraz lokalnych mediach elektronicznych.
– O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie i zaproszeni
na uroczystość wręczenia
nagród.
–
– Zainteresowani konkursem
bliższe informacje otrzymają pod numerem telefonu:
(052) 355–84–70 lub bezpośrednio w Bibliotece, ul.
Dworcowa 5.
– Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mgoksirgniewkowo.pl w zakładce
Biblioteka – Aktualności.
WIEŚCI SZKOLNE 13
Szukają haka na raka
Od 14.02.2011 r.
do 21.02.2011 r.
w Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie odbyła
się zbiórka maskotek
dla chorych dzieci.
O
rganizatorami akcji były
uczennice IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
biorące udział w ogólnopolskiej
akcji „MAM HAKA NA RAKA”
organizowanej przez Polską
Unię Onkologii. Jest to już
czwarta edycja tej akcji. Wzięłyśmy w niej udział, ponieważ
tegoroczny temat bardzo nas
zainteresował – mianowicie jest
nim RAK PŁUC, obecnie jeden
z najczęściej występujących nowotworów w naszym kraju. Z racji, że jestem absolwentką tego
gimnazjum poprosiłam o pomoc
Panią Dyrektor, która zgodziła
się na przeprowadzenie akcji.
Gniewkowskie Gimnazjum zebrało najwięcej pluszaków, bo aż
450 – w zbiórkę zaangażowały
się również toruńskie podstawówki i gimnazja.
„MAM HAKA NA RAKA” jest
konkursem dla młodzieży szkół
średnich chcących zrobić coś
dla innych. Zadaniem uczestników jest uświadamianie ludzi ze
swojego otoczenia, jak wielkim
zagrożeniem jest rak, a także
mówienie o tym, jak ważna jest
profilaktyka. Sposób przekazu
musi być ciekawy i kreatywny,
bo tylko 100 najlepszych grup
przejdzie do drugiego etapu.
Obowiązkiem każdej grupy
było zorganizowanie 4.02.2011
r. - w „DNIU HAKOWICZA”
happeningu lub przemarszu.
Nasza grupa tego dnia działała
na Rynku Staromiejskim w Toruniu, gdzie koło pomnika Mikołaja Kopernika starałyśmy się
zachęcić ludzi do dmuchania
balonów, z których stworzyłyśmy
symboliczne płuca. Tego dnia
rozdawałyśmy również ulotki
informacyjne oraz zbierałyśmy
podpisy na listach poparcia dla
naszej akcji. Naszymi działaniami zainteresowały się lokalne
media – gazety, TVP Bydgoszcz
oraz „Radio Pik”.
Jednym z naszych działań było
organizowanie prelekcji dla naszych rówieśników. Jedna z nich
odbyła się w gniewkowskim gimnazjum (23.02.2011 r.).
W czasie godzinnego pokazu starałyśmy się w jak najciekawszy sposób opowiedzieć
o objawach, leczeniu oraz profilaktyce raka płuc. Dodatkowo
przedstawiłyśmy prezentację
multimedialną na temat palenia papierosów. Mamy nadzieję, że udało nam się zniechęcić
słuchaczy do tego nałogu.
W imieniu naszej grupy chcę
serdecznie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom,
którzy podzieliły się swoimi
pluszakami. Zabawki przekazałyśmy do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, do
Szpitala w Inowrocławiu oraz
do toruńskich domów dziecka.
W sumie zebrałyśmy
ponad 1300 maskotek
Dziękujemy Pani Dyrektor
Elżbiecie Torgowskiej za poparcie naszej akcji oraz możliwość
przeprowadzenia prelekcji oraz
zbiórki. Kasia Wajer z IV LO
Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie dziękuje uczennicom IV
LO w Toruniu za profesjonalne
przeprowadzenie akcji.
Dzień Hakowicza
Z wszystkimi pluszakami
Prelekcja
Maskotki zebrane w gimnazjum
8 rano, 8 marca i scena
... chłopcy z klas III-VI wraz z panem Piotrem Wiśniewskim
W
Szkole Podstawowej
w Szadłowicach męska
część społeczności szkolnej postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i jak na dżentelmenów
przystało, zaskoczyć część żeńską. Udało się to panom w 100
%, gdyż wdzięk ich tańca, linia
melodyczna i gracja wypowiadanych kwestii, były tak świetne, że
brawom nie było końca. Chłopcy
przeszli samych siebie, a panie
i koleżanki stwierdziły, że już
dawno się tak dobrze nie bawiły. Brawurowo zatańczona piosenka „A ty pokaż swoje nogi”,
świetnie zaśpiewana „Brunetki,
blondynki”, to tylko jedne z nielicznych atrakcji przygotowanych przez Pana Wiśniewskiego
i jego męską drużynę. Chłop-
cy postarali się też o lizaki dla
wszystkich pań i koleżanek, miły
nastrój, piękne życzenia oraz co
najmilsze, stwierdzili, że dzień
ten należy się ich mamom - za
to, że zmagają się z wszystkimi
„za” i „przeciw”, ich babciom za to, że kochają, nauczycielkom
- za to, że są cierpliwe, paniom
z obsługi, że zawsze pomagają oraz koleżankom - za to, że
rozmawiają i bawią się. Całą
uroczystość zakończyła Pani
Dyrektor Maria Kucharska, która podziękowała za miłe słowa
i miło spędzony dzień.
Biblioteczny klub
miłośników
scrabble
S
crabble - gra słowna wymyślona przez Alfreda Buttsa
w 1931 roku. Obecnie jedna
z najpopularniejszych gier
słownych na świecie. Prawa
autorskie do nazwy Scrabble
posiada firma Mattel.
Gra w Scrabble została
wynaleziona w 1931 przez,
bezrobotnego w owym czasie,
architekta Alfreda Moshera
Buttsa z Rhinebeck w stanie
Nowy Jork, który opatrzył swoje dzieło nazwą Criss-Cross..
Od tego czasu wartości nigdy
nie uległy zmianie (pomijając
wydania gry w innych językach). Gra jest przeznaczona
dla 2, 3 lub 4 osób.
Start
10.03.2011 roku (czwartek),
ruszył w MGBP w Gniewkowie Biblioteczny Klub Miłośników Scrabble. Należą
do niego dzieci i młodzież
, którzy zgłosili chęć przychodzenia na Scrabble w co
drugi czwartek, by bawić się
ucząc i uczyć się bawiąc. Jest
to miła forma spędzenia wolnego czasu, którą wszystkim
polecamy i zachęcamy do
brania udziału w grze.
Klubowicze na ostatnim
spotkaniu wykazali się dużą
wiedzą i wielkimi umiejętnościami dedukacyjnymi, co
pozwoliło rozegrać w miłej
i sympatycznej atmosferze
kilka rozgrywek zarówno
planszowych jak i wirtualnych, czyli internetowych.
Ws z y s t k i c h c h ę t n y c h
na dobrą zabawę, a zarazem naukę, zapraszamy do
udziału w bibliotecznym klubie, w co drugi czwartek od
godz.15.00-17.00.
nr 03/2011
GNIEWKOrama
14 WIEŚCI SZKOLNE
Szkoła została
jednym z laureatów
konkursu
na Kiermasz
„Świąteczny
Sezam”.
W
ramach działalności
Szkolnej Kasy Oszczędności szkoła w Wierzchosławicach uczestniczyła
w konkursie pt. ,,Świąteczny
Sezam”, którego organizatorem była Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski
S.A. Celem kiermaszu było
wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości w samodzielnym
wypracowaniu dochodów
oraz popularyzacja nawyku
oszczędzania. W organizację
kiermaszu włączona została cała społeczność szkolna.
Uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców uczyli się
przedsiębiorczości, pomysłowości, kreatywności, potrzebnych w dorosłym życiu.
Spośród 200 nadesłanych
prac z całej Polski zdaniem
Komisji Konkursowej przygotowane przez szkołę sprawozdanie z konkursu w formie
prezentacji multimedialnej
zostało uznane za jedno
z najciekawszych i najbardziej oryginalnych i ostatecznie szkoła zajęła III miejsce
w regionie kujawsko-pomorskim i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 500zł.
Olga Kalinowska
Dzień
Bezpiecznego Internetu
D
nia 24 lutego w Szkole
Podstawowej w Wierzchosławicach obchodzony był
Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas happeningu wystawione zostało przedstawienie
„W sądzie”, którego scenariusz
przygotowały uczennice klasy
VI : Liliana Owczar oraz Magdalena Świderska. W trakcie
inscenizacji uczniowie klasy IV
i VI wcielając się w postacie:
sędziego, obrońcy, prokura-
tora i świadków rozpatrywali
problem: Jakie zagrożenie dla
ludzi stanowi Internet? Po wielu wyjaśnieniach stwierdzono,
że Internet został stworzony
dla ludzi i to od nich zależy jak
jest wykorzystywany. W trakcie
uroczystości przedstawiona
została prezentacja multimedialna na temat wad i zalet Internetu a uczniowie „zerówki”
zaprezentowali scenkę „Dzieci
w niebezpieczeństwie”.
Na apelu zostały wręczone
nagrody, za konkurs plastyczno-informatyczny przeprowadzony w klasach I-III na temat
bezpiecznego korzystania z Internetu. Najlepszą pracą okazał
się plakat ucznia klasy trzeciej
Wiktora Ptak pt.„Niebezpieczeństwo w sieci”.
Liliana i Magdalena
uczennice kl. VI
Lekcja biblioteczna
dla dzieci z kółka szkolnego, ze SP nr 1 im. Wojska Polskiego
O
statnimi czasy zaciekawienie Galaktyką i planetami
Układu Słonecznego wśród
uczniów zaczyna stopniowo
wzrastać, dowodem na to są
odwiedziny przesympatycznych gości z kółka szkolnego,
klasy III d, ze szkoły podstawowej w Gniewkowie: Bartosza,
Huberta, Dawida i Marcina,
którzy wybrali się do biblioteki wraz z panią nauczycielką
- Marią Świderską, by odkry-
GNIEWKOrama
wać tajemnice kosmosu i przestworzy. Do tego w.w. celu
posłużyła lekcja biblioteczna
dotycząca astronomii, a konkretnie Układu Słonecznego,
którą poprowadziła pani bibliotekarka - Beata Stępczyńska.
Lekcja odbyła się w przesympatycznej atmosferze, którą
stworzyli sami zainteresowani wielkim zaangażowaniem
emocjonalnym i dużym kontaktem werbalnym. Niemałe
zaciekawienie dzieci wywołała
prezentacja multimedialna
o planetach naszej Galaktyki.
Natomiast krótki film o Księży-
nr 03/2011
cu obejrzany z zapartym tchem
przez bibliotecznych pasjonatów kosmosu, był interesującą
pigułką informacyjną. Jednak
największą zabawą jak również
ciekawym doświadczeniem
było zapoznanie dzieci, drogą
internetową, z programem liczącym parametry teleskopów
i pokazującym przybliżony wygląd nieba przez teleskop, zdziwieniom i zachwytom nie było
końca zwłaszcza, gdy dzieci
same mogły decydować o tym,
jaką planetę chcą oglądać, jakim teleskopem i w jakich rozmiarach.
Duża wiedza, którą wykazały
się dzieci podczas lekcji, poszerzona została także w pogadance o pionierach lotu w kosmos
i na księżyc.
Wędrówkę kosmiczną doprowadził do końca test z ogólnych
wiadomości, zaprezentowanych
na lekcji bibliotecznej , z którego dzieci wywiązały się na sześć
z plusem. Przygoda z Kosmosem w bibliotece zakończyła
się wzajemnym obdarowaniem
pamiątkami i obietnicą dzieci,
powrotu w niedługim czasie na
następną lekcję.
WIEŚCI SZKOLNE 15
Święto Szkoły
w Wierzchosławicach
Biblioteczny klub
miłośników
układania
puzzli
S
zkoła Podstawowa w Wierzchosławicach ma swojego
patrona Mikołaja Kopernika.
W lutym obchodziliśmy 538
rocznicę jego urodzin. Na tę
uroczystość przyjechało do nas
,,Planetarium Nieba Północnego” z kopułą do obserwacji
Układu Słonecznego. Uczniowie obejrzeli ciekawy seans.
Liliana i Magda
uczennice z kl. VI
P
Rozpoczęcie apelu przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
uzzle - to forma rozrywki
polegająca na składaniu
dużego obrazka z małych fragmentów o charakterystycznych
kształtach. Za twórcę pierwszych puzzli uważany jest John
Spilsbury, grawer i kartograf,
londyński (1763 rok). Poza
Anglią puzzle rozprzestrzeniły
się w drugiej połowie XIX wieku, Największe seryjnie produkowane puzzle składają się
z 32000 elementów. Najczęściej jednak składają się z 500,
1000, 1500 i 2000 elementów. W odmianach dla dzieci
spotkać można bardzo wiele
wariantów (od 2 elementów),
z których powstają obrazki
o bardzo różnych rozmiarach.
Odmianą klasycznych puzzli
są puzzle trójwymiarowe oraz
puzzle kuliste.
„Cierpliwość jest
towarzyszem mądrości”
Augustyn z Hippony
Występ uczniów klasy V
Uczniowie klasy „0” tańczą w rytmie cha-cha
Kopuła Planetarium do obserwacji
Układu Słonecznego
Występ uczniów klasy V
Start
7.03.2011 r. (poniedziałek)
Odbyło się pierwsze spotkanie
w gronie bibliotecznych Klubowiczów układania puzzli.
Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze. Dzieci były
skupione, ale przede wszystkim bardzo cierpliwe, co pozwoliło ułożyć piękne obrazki
z poszczególnych elementów.
Czas uciekał nieubłaganie,
a ochota na dalsze układanie
pozostała, dlatego będzie nam
bardzo miło spotkać się znowu
za dwa tygodnie w poniedziałek, by zmierzyć się z elementami puzzli składających się
już z nieco większej liczby
elementów. Wszystkich pasjonatów układania puzzli zapraszamy do wspólnej zabawy.
nr 03/2011
GNIEWKOrama
16 SPORT
Trio-basket
w gimnazjum
U
czniowie Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie, w dniu 26.02.2011r. rozegrali
turniej koszykówki ulicznej czyli streetball,
na sali sportowej. Pomysłodawcą ciekawej
formy rozgrywek był pan Bartosz Kuźniacki. Swoją pasję i umiejętności rozwijało 5
zespołów chłopców i 3 drużyny dziewcząt.
Gra odbywała się jednocześnie na dwóch
boiskach, systemem każdy z każdym. Zespoły trójkowe rozegrały mecze na jeden
kosz po 10 min. i do 15 punktów. Zawodnicy wykazali ducha walki i rywalizacji.
Najlepszymi koszykarkami okazały się
uczennice z klasy 3c, w składzie: Patrycja
Olszewska, Natalia Siwińska, Weronika
Murawska. Niepokonanymi koszykarzami zostali uczniowie, w składzie: Patryk
Kaczmarek 2g, Marcin Kotowski 2g, Paweł
Kruczykowski 2a i Wojciech Ligocki 1a.
Uczestnicy turnieju otrzymali upominki
i dyplomy. Ewa Pietruczuk
Konkurs na finansowe
wsparcie rozwoju sportu
na terenie miasta i gminy Gniewkowo rozstrzygnięty
Z
arządzeniem nr 17 z dnia
04 marca 2011r. Burmistrz
Gniewkowa dokonał rozstrzygnięcia konkursu na finansowe wsparcie rozwoju sportu na
terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2011.
Dofinansowanie przyznane
zostało następującym organizacjom pozarządowym:
1.Towarzystwu Gimnastycznemu SOKÓŁ w Gniewkowie
w wysokości 36.000,00 zł na
realizację zadania : Prowadzenie sekcji tenisa stołowego.
2. Towarzystwu Gimnastycznemu SOKÓŁ w Gniewkowie
w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania: W zdrowym
ciele zdrowy duch.
3. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Suchatówka „Równe
Szanse” w wysokości 4.000 zł
na realizację zadania: Udział
GNIEWKOrama
w rozgrywkach piłkarskich Bklasy KPZPN
4. Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Cordis”
w Gniewkowie w wysokości
2.000 zł na realizację zadania:
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu.
5. Ludowemu Zespołowi Sportowemu CZARNI
w Wierzchosławicach w wysokości 32.000 zł na realizację
zadania :Udział w rozgrywkach organizowanych przez
K-PZPN.
6. Ludowemu Zespołowi Sportowemu CZARNI
w Wierzchosławicach w wysokości 2.000 zł na realizację zadania : Piłka naszą pasją.
7. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MGOKSIR”
Gniewkowo w wysokości 6.500
zł na realizację zadania: Prowa-
nr 03/2011
dzenie UKS w celu umacniania sportu w systemie wartości
indywidualnych i społecznych
wśród dzieci i młodzieży.
8. Towarzystwu Miłośników Szadłowic w wysokości
6.500,00 na realizację zadania: Młodość Innowacja Kultura Rozwój Upowszechnianie
Sportu- TMS Mikrus Szadłowice- działalność klubu sportowego.
9.Wiejskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu
„Mała Ojczyzna” w Gąskach
w wysokości 4.000 zł na realizacje zadania : Młodzi sportowcy.
II. Z powodu nieuzupełnionych braków formalnych
w złożonych ofertach w wyznaczonym terminie zostały odrzucone oferty następujących
organizacji pozarządowych.
1. Klubu Sportowego „Harmattan” Gniewkowo
2. Ludowego Zespołu Sportowego „GNIEWKO” Gniewkowo
III. Z powodu nieprzedstawienia poprawnego sprawozdania z dotacji z 2010 roku
zostały odrzucone oferty następujących organizacji pozarządowych.
1. Miejsko Ludowego Klubu
Sportowego „Unia” Gniewkowo
2. Ludowego Zespołu Sportowego „GNIEWKO” Gniewkowo
Podpisał: Przewodniczący
Komisji Konkursowej
mgr Paweł Drzażdżewski
Z-ca Burmistrza
SPORT 17
Drużyna UKS MECHANIK Inowrocław
wygrała coroczny Turniej Siatkówki
o Puchar Burmistrza Gniewkowa
UKS MECHANIK
INOWROCŁAW
(skład: Dominik Jasiński, Bartłomiej Ratajczyk, Wojciech Sidorowicz, Bartosz Gucik, Krzysztof
Mroczyński, Mateusz Chrostek,
Mikołaj Baranowski, Bartłomiej
Wajer, Wojciech Małecki, Arkadiusz Gralik, Piotr Świergała, Adam
Kretkowski, Mateusz Majewski,
Daniel Dziergwa, Agnieszka Świergała, trener: Piotr Baranowski )
D
rużyna UKS MECHANIK
Inowrocław została zwycięzcą tegorocznego Turnieju
Siatkówki o Puchar Burmistrza
Gniewkowa. W turnieju wzięły udział dziewczęta z UKS
„MGOKSiR” Gniewkowo, dla
których są to pierwsze poważniejsze turnieje w karierze.
W rywalizacji z męskimi ekipami zaprezentowały się bardzo
przyzwoicie. W turnieju natomiast nie wzięła udziału ekipa LZS Gniewko Gniewkowo.
Zawodnicy tego klubu, w tym
samym dniu, reprezentowali
gminę Gniewkowo w turnieju
eliminacyjnym do XIV IOSW
Tuchola-Londyn 2012, który
odbywał się w Grucie.
Organizator: MiejskoGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Turniej odbył się w dniu
13.03.2011 r. Wzięły w nim
udział trzy drużyny, które rywalizowały w jednej grupie systemem „każdy z każdym”, po
czym ukształtowała się końcowa klasyfikacja.
Na zakończenie turnieju
drużyny otrzymały puchary.
Wyniki spotkań:
UKS Mechanik Inowrocław – UKS MGOKSIR Gniewkowo – 3 : 0
UKS MGOKSIR Gniewkowo – Wesołe Chłopaki – 0 : 3
Wesołe Chłopaki – UKS Mechanik Inowrocław – 0 : 3
KOŃCOWA TABELA:
1. UKS MECHANIK INOWROCŁAW
2. WESOŁE CHŁOPAKI
3. UKS MGOKSiR GNIEWKOWO
(dziewczęta)
-2–6–6:0
-2–3–3:3
-2–0–0:6
nr 03/2011
GNIEWKOrama
18 SPORT
Gniewkowska
Liga
Badmintona
Gniewkowska
Liga Tenisa
Stołowego
ORGANIZATOR: MGOKSiR w Gniewkowie.
www.mgoksirgniewkowo.pl
ORGANIZATOR: MGOKSiR w Gniewkowie.
www.mgoksirgniewkowo.pl
Wyniki spotkań z dnia 5.03.2011 r.:
Wyniki X kolejki (ostatniej) i meczów zaległych:
BARRACUDA TEAM – BLOKERSI – 2 : 3
OMEGA – FC KOMUNALKA – 6 : 4
BARRACUDA – Bartosz Urbański – 2.
BLOKERSI – Paweł Kwiatkowski – 1,5, Adam Pokorski – 1,5.
OMEGA – Dawid Kawalerski – 3,5, Rafał Rajca – 2,5.
KOMUNALKA – Patryk Nowak – 2, Szymon Gotowalski – 1, Dawid Jędrzejczak – 1.
BONDUELLE – OLKI INOWROCŁAW – 1 : 4
BONDUELLE – Radosław Urbański – 1.
OLKI – Damian Aleksander – 2,5, Marek Aleksander – 1,5.
EURO-GRANIT – JUBILER MARIAN DAHM – 5 : 5
BLOKERSI – RACQUET – 4 : 1
EURO-GRANIT – Przemysław Kłos – 3,5, Michał Dobiegała – 1,5.
JUBILER – Arkadiusz Dahm – 2, Kazimierz Gołembiewski – 2, Tadeusz
Pietrzak – 1.
BLOKERSI – Adam Pokorski – 2,5, Paweł Kwiatkowski – 1,5.
RACQUET – Tomasz Wiśniewski – 1.
OMEGA – EURO-GRANIT – 5 : 5 mecz zaległy
OMEGA – Dawid Kawalerski – 3,5, Rafał Rajca – 1,5.
EURO-GRANIT – Krzysztof Zaleta – 2, Przemysław Kłos – 2, Michał
Dobiegała – 1.
TABELA GLB :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
OLKI INOWROCŁAW
BONDUELLE
SOLNO
BLOKERSI
RACQUET
BLOTKI INOWROCŁAW
JACZE-OGRODZENIA G-WO
BARRACUDA TEAM
SNAJPER
MBBG
TEMIDA
- 14 – 27 – 61 : 9
- 15 – 25 – 57 : 18
- 11 – 20 – 44 : 11
- 12 – 20 – 34 : 26
- 16 – 20 – 20 : 60
- 10 – 19 – 38 : 12
- 12 – 18 – 31 : 29
- 13 – 18 – 26 : 39
- 10 – 11 – 7 : 43
- 9 – 10 – 12 : 33
- 10 – 10 – 0 : 50
EURO-GRANIT – MAX-SPRINT – 7 : 3 mecz zaległy
EURO-GRANIT – Michał Dobiegała – 3,5, Przemysław Kłos – 2,5,
Krzysztof Zaleta – 1.
MAX-SPRINT – Bogdan Horkulewicz – 2, Stefan Skuciński – 1.
Tabela GLTS po X kolejkach (końcowa):
1)
2)
3)
4)
5)
JUBILER MARIAN DAHM
EURO-GRANIT
OMEGA
MAX-SPRINT
FC KOMUNALKA
- 8 – 15 – 58 : 22
- 8 – 12 – 52 : 28
- 8 – 8 – 41 : 39
- 8 – 5 – 38 : 43
- 8 – 0 – 11 : 69
Najlepiej punktujący
zawodnicy GLTS:
1. Arkadiusz Dahm
(JUBILER) – 25,5 pkt.
2. Michał Dobiegała
(EURO-GRANIT) – 22 pkt.
2. Dawid Kawalerski
(OMEGA) – 22 pkt.
4. Tadeusz Pietrzak
(JUBILER) – 18,5 pkt.
5. Bogdan Horkulewicz
(MAX-SPRINT) – 15,5 pkt.
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
Skład redakcji:
redaktor naczelny: Dawid Rogalski
redaktorzy: Aleksander Kręc,
GNIEWKOrama
Joanna Gmaj-Murawska,
Anna Nawrocka.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
Dyżur redakcyjny w 1 i 2 wtorek
miesiąca w godz. 14.00-16.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
nr 03/2011
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.
e-mail: [email protected]
tel. 52 3558800
Skład: Iwona Cenkier
Druk: Express Media Sp. z o.o.
materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 10 kwietnia
SPORT 19
Mistrzostwa Województwa
Sokołów
W dniu 20.02.2011r. w Gniewkowie
w sali widowiskowo-sportowej przy
Gimnazjum im.Ziemi Kujawskiej rozegrano
Mistrzostwa Województwa seniorów
w tenisie stołowym.
Udział wzięło 25 zawodniczek i 32
zawodników. Był to maraton tenisowowy
który trwał ponad osiem godzin.
O
rganizatorem imprezy było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniewkowo. Naszymi partnerami
byli; Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Bydgoszcz,Gimnazjum im.Ziemi Kujawskiej
Gniewkowo,Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji Gniewkowo oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Gniewkowo. Sędzią głównym był Andrzej Grządziel
z Bydgoszczy a najlepszych dekorował i wręczał im nagrody
Prezes K-POZTS Andrzej Jesiołowski.
Mistrzostwa Województwa w kategorii senior w tenisie
stołowym rozegrano w naszym mieście poraz pierwszy. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i były dla najlepszych bardzo wyczerpujące z uwagi na to że rozgrywano
gry pojedyńcze,podwójne oraz miksty. W załączeniu kilka
zdjęć z tych Mistrzostw.
Naczelnik Wyszkolenia Sokolego
Stefan Hałas
nr 03/2011
GNIEWKOrama
GNIEWKOrama
nr 03/2011