Uwaga!!! Uwaga!!! - Zespół Szkół w Michałowicach Szkoła

Komentarze

Transkrypt

Uwaga!!! Uwaga!!! - Zespół Szkół w Michałowicach Szkoła
Redakcję „Wagarowicza” tworzą:
J. Rycerska
J. Krupa
A. Frączek
E. Fudalej
A. Fudalej
A. Modzelewska
B. Jachowicz
P. Sokół
A. Lewan
I. Skałecka
S. Kraft
J. Mechlińska
T. Kulka
J. Wojda
M. Dudek
A. Charaziński
K. Wnuczak
W. Białecki
M. Kukiełka
M. Fudalej
IVa
IVa
IVa
IVb
IVb
IVb
IVb
IVb
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Vb
Vb
VIa
Uwaga!!! Uwaga!!!
To zależy od Ciebie! Możesz być
twórcą swojej gazety i możesz mieć
wpływ na to, o czym będziemy pisać
w „Wagarowiczu”!!!
Zachęcamy Was do współpracy.
Piszcie, co chcielibyście zmienić
w naszej gazetce i w szkole.
Może macie jakieś pytania
lub ciekawe pomysły na artykuły?
Jeśli tak, to czekamy na propozycje,
które przyjmuje p. K. Styczeń
lub członkowie redakcji.
CZEKAMY...
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
MIESIĘCZNIK: STYCZEŃ 2008 NR 4
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM.JANA PAWŁA II
Zapraszamy do współpracy.
Redakcja
Styczeń - pierwszy miesiąc w roku wg używanego w Polsce
kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Jego nazwa, podobnie jak
i pozostałych jedenastu miesięcy, pochodzi od charakterystycznych
cech, związanych z towarzyszącymi temu miesiącowi zjawiskami
przyrodniczymi lub z rytmem wykonywanych w tym czasie prac
na roli. Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od słowa 'tyki',
które w tym czasie sporządzali gospodarze. W języku staropolskim
styczeń nazywano również tyczniem, godnikiem i ledzieniem.
Łacińska nazwa Ianuarius została zapożyczona przez większość
języków europejskich, pochodzi do boga początku - Janusa.
Geneza nazwy styczeń w języku polskim wywodzi się od styku
dwóch lat - starego i nowego roku.
Marcin Brykczyński
Styczeń
Z przyprószoną śniegiem głową,
Przyszedł Styczeń raźnym krokiem
Na zabawę sylwestrową,
By się spotkać z Nowym Rokiem.
Dookoła zamieć sroga,
Mróz w objęciach ziemię trzyma,
A po polach i po drogach
Pędzi w saniach pani Zima.
W białej sukni, w białym szalu,
Śniegiem sypie, wiatrem mrozi,
Tańczą sanie, jak na balu;
Nikt, jak ona, nie powozi.
Kulig mknie szalonym biegiem,
Trwa zimowych zabaw pora;
Ziemia cicho śpi pod śniegiem
I pod lodem śnią jeziora.
Przygotowała Teresa Kulka kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
NOWY ROK - SYLWESTER
Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia
każdego roku. W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie
święta należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana
o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku.
Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano
Sylwestra.
Stanowi okres hucznych zabaw, toastów, sztucznych ogni,
petard. (Organizowane są też bale sylwestrowe.)
Nowy Rok - 1 stycznia, według kalendarza gregoriańskiego
pierwszy dzień Nowego Roku. Święto obchodzone wspólnie na
całym świecie w krajach stosujących kalendarz gregoriański.
W większości państw jest to dzień wolny od pracy.
Zwyczaje
Przywitanie Nowego Roku jest ściśle powiązane z pożegnaniem
starego w czasie Sylwestra. Nowy Rok witany jest zazwyczaj
szampanem i sztucznymi ogniami. Zabawy związane
z przywitaniem Nowego Roku organizowane są na całym świecie
- najbardziej znane są zabawy noworoczne na Times Sqare
w Nowym Jorku, Trafalgar Square w Londynie, Polach
Elizejskich w Paryżu, oraz bal w wiedeńskiej operze. Jednak
nie wszyscy witają Nowy Rok 1 stycznia, chińczycy np.
obchodzą Nowy Rok w pierwszym kwartale roku gregoriańskiego
organizując huczne parady i marsze.
Życzenia noworoczne:
Święta, święta i po świętach,
nikt już o nich nie pamięta,
bo Sylwester już za pasem,
bawmy ostro się w tym czasie.
Pragnę złożyć żarliwe życzenia:
szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia,
oby troski życia zaginęły w mroku
podczas nadchodzącego Nowego Roku!
W Nowym Roku życzę Ci:
12 miesięcy zdrowia,
53 tygodni szczęścia,
8760 godzin wytrwałości,
525600 minut pogody ducha
i 31536000 sekund miłości!
Dzień Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia w kościele katolickim jest także jednym z tzw. świąt
nakazanych (dni, poza niedzielami, w których wierni powinni
uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych) jest to Dzień Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowały Ewa i Agata Fudalej kl. IVb
TRADYCJE REGIONALNE PO ŚWIĘTACH
BOŻEGO NARODZENIA
Typowe zwyczaje góralskie ogniskują się wokół świąt kościelnych,
a szczególnie wokół Bożego Narodzenia i Nowego Roku, oraz wokół
typowo pasterskich elementów kalendarza jak redyk wiosenny
i jesienny. Charakterystyczne elementy tych obchodów to
oczywiście muzyka i tańce. Folklor Żywiecczyzny zawiera także
rdzenne elementy wywodzące się z połączenia kultury miejskiej
z wiejską. Stałym elementem takiego połączenia są zwyczaje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia obchodzonymi
w góralszczyźnie niezwykle okazale. Do dzisiaj na wsiach
Żywieckich żywe są obrzędy kolędowania całych grup kolędniczych,
w których obecne są typowo jasełkowe postacie śmierci, diabła,
turonia, pastuszków i trzech króli, a w czasach nowocześniejszych
inne, jak bałwan śniegowy itp. W kulturze miejskiej obecny jest
lokalny zwyczaj, w ramach którego kolędnicy przebrani za tzw.
dziadów żywieckich zwanych inaczej jukocami, obskakują
przechodniów na ulicach i proszą o dary. Są przy tym niezwykle
kolorowo i fantazyjnie ubrani, mają poprzyczepiane dzwonki,
pióropusze, malowane twarze. Strój jukoca czyli dziada przypomina
stroje demonów czy diabłów, lecz ich rola polega właśnie
w wyganianiu złych duchów i nieszczęścia w okresie Nowego Roku.
Nieodłącznym atrybutem jukoca jest bicz. Jest to długi na 4-5 m,
rzemienny lub sznurkowy bat o grubości od 3-4 cm, w miejscu gdzie
trzyma go jukoc do cieniutkiej sznurkowej końcówki. Strzelanie
z bicza jest stałym elementem obchodów nowego roku na
Żywiecczyźnie. Organizowane są nawet turnieje, w których ocenia
się głośność strzału, a także technikę .
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowała Ola Modzelewska kl. IVb
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu to w tradycji chrześcijańskiej
(wg Ewangelii św. Mateusza) magowie, którzy prowadzeni przez
gwiazdę, przybyli do Betlejem, aby pokłonić się nowo narodzonemu
Mesjaszowi - Jezusowi. Trzej Królowie złożyli w darze mirrę, złoto
i kadzidło. Nie wiemy o nich właściwie nic więcej - ani kim byli
naprawdę, ani jak się nazywali. Wiemy tylko, że prowadziła ich
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, a także że mieli jakąś wiedzę
o mającym się narodzić Zbawicielu. Musiało to dla nich być bardzo
ważne, skoro odbyli trwającą co najmniej kilka miesięcy podróż,
żeby pokłonić się Zbawicielowi i obdarować Go.
Uroczystość Trzech Króli, albo inaczej Objawienia Pańskiego
(Epifanii) istnieje w Kościele od bardzo dawna: pierwsze wzmianki
o niej napotykamy już w III wieku na Wschodzie i w IV wieku na
Zachodzie. Uroczystość ta obchodzona jest jako święto objawienia
się Syna Bożego poganom, czyli innym narodom poza Narodem
Wybranym.
Jakkolwiek Ewangelia nie zachowała imion Mędrców, tradycja
podaje, że byli to Kacper (Kasper), Melchior i Baltazar. Stara
legenda mówi też, że jeden z Mędrców był Murzynem. Nie mamy
jednak na to żadnego potwierdzenia. Kacper, z perskiego gizbar skarbnik. Melchior, z hebrajskiego melki-or - Bóg jest moją
światłością. Baltazar, grecka forma semickiego Belszassar - niech
będzie zachowany przy życiu. Trzej Królowie są patronami
podróżujących i pielgrzymów, kuśnierzy i producentów kart do gry;
bronią przed niepogodą, wzywani są podczas padaczki.
W święto Trzech Króli, jak potocznie nazywa się Święto Objawienia
Pańskiego, przypadające na 6 stycznia, po Żegocinie wędrują od
domu do domu trzyosobowe grupki kolędnicze. Przebrani za Trzech
Króli śpiewają znaną kolędę "Mędrcy świata monarchowie" i składają
gospodarzom noworoczne życzenia. To jeden z dwóch
podstawowych zwyczajów związanych z tym świętem. Drugim jest
pisanie poświęconą kredą na drzwiach mieszkań napisu K+M+B
i aktualnego roku. W ten sposób kultywuje się tutejsze obyczaje,
które opisane zostały w książce "W kręgu żegocińskich baśni,
zwyczajów i obyczajów".
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowała Sylwia Kraft kl. Va
Co to jest karnawał?
Karnawał – inaczej zapusty, mięsopust – okres zimowych balów,
maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu
Trzech Króli, a kończy w Środę Popielcową. Nazwa pochodzi od
włoskiego carnevale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny, oznaczało
pożegnanie mięsa (carne mięso + valere obowiązywać, być ważnym,
królować) przed rozpoczynającym się Wielkim Postem.
Inna etymologia tej nazwy, każe szukać jej źródeł w (łac. carrus
navalis wóz w kształcie okrętu) nazwie wozu który uczestniczył
w procesji świątecznej ku czci bogini Izydy, a później Dionizosa
w starożytnym Rzymie. Od głębokiej przeszłości utrzymywało się
przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej będzie rodziło
zboże. Między innymi dlatego Karnawał jest tak ściśle związany
z tańcami. W wielu krajach europejskich, zwłaszcza na wsiach
praktykowano także tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie
koła.
Najbardziej znane karnawały odbywają się obecnie
w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz na Wyspach Kanaryjskich
i w Niemczech.
Karnawał w Rio de Janeiro
Najbardziej chyba znanym karnawałem jest brazylijski karnawał
w Rio de Janeiro, zaczyna się w ostatni piątek przed środą
popielcową i trwa przez pięć dni. Rozpoczyna się przekazaniem
uczestnikom parady kluczy do miasta i feriom sztucznych ogni,
po czym na sambodromie pojawiają się członkowie szkół
brazylijskiej samby rywalizujący ze sobą w tańcu przez pięć dni
i nocy. Specjalnie na tą okazję uczestnicy parady (i nie tylko)
przygotowują pełne przepychu, często wyuzdane stroje
karnawałowe. Co roku do Rio de Janeiro przyjeżdża na karnawał
ponad 100 tysięcy turystów. Karnawał kończy się w Środę
Popielcową nad ranem wybraniem najlepszej szkoły samby.
Karnawał w Wenecji
Trochę inaczej niż karnawał w Rio wygląda karnawał w Wenecji.
Rozpoczyna się on w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i trwa aż
do balu na placu Św. Marka we wtorek przed Środą Popielcową.
W tym czasie po ulicach przechadzają się ludzie przebrani w stroje
karnawałowe. Są to zazwyczaj stroje z XVII/XVIII wieku,
a nieodzowną ich częścią jest maska.
Karnawał w Niemczech
Centrum niemieckiego karnawału jest północna Nadrenia-Westfalia,
gdzie co roku 11.11 o godz. 11.11 rozpoczyna się tzw. piąta pora roku
(tak nazywa się karnawał w Kolonii). Przez kolejne miesiące
odbywają się posiedzenia karnawałowe. W ostatni czwartek
karnawału (Weiberfastnacht) w Nadrenii i Westfalii kobiety
uzbrojone w nożyce obcinają mężczyznom krawaty, oprócz tego
odbywają się też kobiece szturmy na ratusze. Co roku
w Weiberfastnacht, punktualnie o godzinie 11.11 kilkadziesiąt
tysięcy przebranych w barwne kostiumy kobiet wdziera się
do ratuszy w Düsseldorfie, Bonn, Kolonii, Moguncji i innych
niemieckich miastach, by obciąć krawaty urzędnikom i otrzymać
symboliczny klucz do bram miasta, przejmując na ten dzień
symbolicznie władzę. W ostatni poniedziałek (Rosenmontag)
odbywają się duże karnawałowe parady, z muzyką, wozami pełnymi
przebierańców zrzeszonych w towarzystwach karnawałowych,
rzucających słodycze w tłum.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowała Iga Skałecka kl. Va
Dzień Babci
i Dziadka
Dziadek także daje nam swoją
miłość. Cieszymy się , gdy uczy nas, jak postępować w życiu. Pomaga,
gdy coś nam się nie udaje.
Dzień Babci – 21 stycznia
Dzień Dziadka – 22 stycznia
Babcia i Dziadek – słowa te wszystkim kojarzą
się z ciepłem, dobrocią i mądrością.
Dzisiaj wszystkie smutki – precz!
Święto Dziadków – ważna rzecz!
Babcia to ukochana osoba, która potrafi
nas zrozumieć, przytuli, jeśli mamy kłopoty. Babcia nigdy się nie
gniewa, nawet gdy porządnie przeskrobiemy.
Wszystkim Babciom i Dziadkom
Redakcja „Wagarowicza”
Życzy wszystkiego co najlepsze !!!
Przygotowała Anna Lewan kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
31 styczeń – tłusty
czwartek
Zjadanie pączków w tłusty czwartek to już tradycja.
Nikt w ten dzień nie liczy kalorii, przypominamy więc tylko, że
jeden pączek to 189 kcal. Żeby spalić tę ilość tłuszczu należy
57 minut spacerować, 54 min. jeździć na rowerze, 23 min. pływać,
20 min. biegać.
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, okres
tzw. mięsopustu, inaczej zwanego zapustami. Tłusty czwartek był
szczególnie obchodzony przez krakowskie przekupki, które na
rynku urządzały tzw. combra. Legenda mówi, że w VII w. żył zły
rajca o nazwisku Comber, gnębiący przekupki. W dniu jego śmierci,
a był to czwartek, przekupki urządziły wielkie przyjęcie, smażąc
góry pączków.
Tradycja tłustego czwartku była niegdyś zwyczajem
popularnym wyłącznie w Polsce centralnej. W Małopolsce rolę
pączków pełniły faworki, a na Podlasiu babałuchy. Wynalazek tych
pulchnych, kulistych ciastek, usmażonych w gorącym smalcu
i posypanych cukrem albo polukrowanych, przypisuje się wiedeńskiej
mistrzyni cukiernictwa o nazwisku Krapf.
Podobno podczas oblężenia Wiednia przez Turków pani Krapf
dostarczała obrońcom miasta tace pełne pączków. Dzięki nim
żołnierze nabierali sił i bojowego ducha .
SENNIK
Szkoła- poszerzenie wiedzy, zdobycie szacunku otoczenia,
uznanie w oczach innych.
Nauczyciel- przed Tobą zdarzenie, które wystawi na próbę
Twój system wartości.
Kąpać się w morzu- spokój, radość.
Przygotowała Anna Lewan kl. Vb
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Psujący się ząb- zerwanie kontaktu z przyjacielem.
Pisać- nawiążesz nowe, ciekawe znajomości.
W szkole wcale nie jest nudno.
Pozory mylą, czyli uczniowski
humor.
Jasiu idzie do apteki.
- Poproszę lek przeciwbólowy.
- A co Cię boli Jasiu?
- Nic, ale będzie, jak tata wróci z wywiadówki.
Przygotowała Joanna Wojda kl. Va
- Jasiu, dlaczego nie umyłeś zębów?
- Bo mi się mydło w buzi nie zmieściło.
Przygotował Michał Dudek kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Podróże ze smakiem
Poznajcie
sekrety
swojego
imienia.
Możecie
odkryć,
jaką
tajemnicę kryją Wasze imiona.
Japonia – leży w Azji Wschodniej na Pacyfiku. Nazywana również
krajem Wschodzącego Słońca oraz państwem Kwitnącej Wiśni.
Hymn : Kimi - go Yo (Rządy cesarza niech trwają lat tysiące).
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna.
KACPER -
opiekuńczy, oszczędny, godny zaufania, dobry
doradca. Lubi wygody i zaszczyty.
Imieniny: 6 stycznia.
Tamagoyaki
(japoński omlet)
MIŁOSZ -
Składniki:
3 jajka
dashi (rosół z tuńczyka w proszku)
sos sojowy
cukier
mirin (słodka sake)
dobry, spokojny, lubiany przez otoczenie, uczynny,
chętnie widziany w każdym towarzystwie. Trochę gaduła.
Imieniny: 25 stycznia.
1. Jajka wbijamy do miseczki, dodajemy pozostałe składniki i ubijamy
widelcem lub pałeczkami.
2. Smażymy na posmarowanej olejem patelni.
3. Część usmażoną zawijamy w rulonik.
4. Kroimy na średniej grubości plasterki.
PAWEŁ
– ambitny, pracowity. Lubi podróże i zmiany.
Imieniny: 10 stycznia, 22 marca, 28 kwietnia,
29 czerwca, 20 lipca, 19 listopada.
Przygotowała Anna Lewan kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
26 czerwca,
NASI MŁODZI POECI...
AGNIESZKA
- posiada wielkie ideały, którymi kieruje się
SŁONECZKO
w życiu. Niezależna, spokojna, odpowiedzialna.
Imieniny:
21
stycznia,
28
stycznia,
2
marca,
6
marca,
20 kwietnia, 17 czerwca.
ANIELA – miła, posiada dużo wdzięku. W życiu kieruje się
bardziej sercem niż rozumem. Ma dobry charakter, ale słaby.
Gdy słońce wstało,
od razu się schowało,
i czym prędzej w mig,
zrobiło fiku – mik.
Imieniny: 4 stycznia, 27 stycznia, 28 marca, 30 marca, 31 maja,
10 lipca, 18 listopada.
HONORATA – ambitna, wymagająca szacunku dla siebie i swego
Nagle się rozchmurzyło,
i wszystkich obudziło,
tak gdy świeciło,
wiele osób rozweseliło.
otoczenia. Sprawiedliwa, dobra, chociaż bywa zmienna.
Imieniny: 11 stycznia, 23 października, 22 grudnia.
Ludzie lubili, gdy słońce świeci,
więc zabrali swoje dzieci do parku.
Gdy nadeszła noc
słońce schowało się w koc.
Przygotowała Teresa Kulka kl.Va
Autor wiersza
Anna Frączek kl. IVa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
VIII Konkurs „Ortografia na medal”
10.01.2008 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach odbył się
gminny etap VIII Konkursu „Ortografia na medal”.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów z trzech szkół podstawowych
z gminy Michałowice.
Naszym wielkim osiągnięciem jest, że do następnego etapu
przeszło czterech uczniów, w tym trzech ze Szkoły Podstawowej
w Michałowicach.
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
Oto oni:
 Skałecka Iga klasa Va nauczyciel p. K. Styczeń
 Kulka Teresa klasa Va nauczyciel p. K. Styczeń
 Frankowski Stanisław VIa nauczyciel p. R. Zarychta
Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Organizatorzy składają podziękowania Radzie Rodziców za pomoc
w organizacji Konkursu „Ortografia na medal”.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
VI KONKURS WOKALNY
„Wśród nocy dnieje”
pod patronatem
Burmistrza Miasta Milanówka
Fundacja Dzieciątka Jezus oraz Truskawkowe Przedszkole
zorganizowało w tym roku już po raz szósty Konkurs Wokalny
pod nazwą „Wśród nocy dnieje”.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach.
W przesłuchaniach, które odbyły się 9 stycznia w siedzibie Fundacji
Dzieciątka Jezus w Milanówku wzięły udział dzieci ze szkół
i przedszkoli powiatu pruszkowskiego i grodziskiego.
11 stycznia w Ośrodku Kultury w Milanówku odbył się koncert
finałowy laureatów. Dzieci zaprezentowały kolędy, pastorałki i pieśni
świąteczne. Jurorzy oceniali uczestników w 4 kategoriach
wiekowych: A – dzieci w wieku 5-6 lat,
B – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, C – uczniowie klas IVVI szkoły podstawowej, D – uczniowie gimnazjum. W każdej
kategorii podzielono ich dodatkowo na 2 grupy – solistów i zespoły
(począwszy od duetu).
NASZE FINALISTKI
Kategoria B - klasy I-III SP
I miejsce - Zuzanna Grochowska z kl. I a za kolędę „Gdy śliczna
Panna”
II miejsce - Maria Wawreniuk z kl. III c za kolędę „Przybieżeli
do Betlejem”
Kategoria C – klasy IV-VI SP
I miejsce - Anna Grochowska z kl. IV a za kolędę „Cicha noc”
II miejsce - Anna Lewan z kl. V a za piosenkę „Przekażmy sobie
znak pokoju”
III miejsce - Anna Frączek z kl. IV a za kolędę „Jezus Malusieńki”
Kategoria D – gimnazjum
III miejsce - Katarzyna Wieciech z kl. I a za piosenkę „Święty
Mikołaj”
- Joanna Miodowska z kl. I a za kolędę „Lulajże Jezuniu”
Gratulujemy!!!
Z Zespołu Szkół w Michałowicach w konkursie wzięło udział 10
dziewcząt: Zuzia Grochowska, Paulinka Pastuszek, Marysia
Wawreniuk, Paulinka Krupa, Ania Grochowska, Ania Frączek, Iga
Skałecka, Ania Lewan, Kasia Wieciech i Joasia Miodowska.
Do konkursu przygotowywała je p. Alina Stencka.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego
w unihokeju dziewcząt
22. 01.2008r. w Raszynie odbyły się zawody w unihokeju dziewcząt
szkół podstawowych. Naszą Gminę reprezentowała drużyna
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Michałowic.
Dziewczęta w składzie:
Klaudia Kot kl. IVc
Magdalena Ositek kl. Vb
Julia Gregorowicz kl. VIa
Weronika Podgrudna kl. VIa
Jagoda Rzeszotorska kl. VIa
Maria Sokołowska kl. VIa
Maja Osinska kl. VIb
Katarzyna Łukomska kl. VIc
Justyna Stodolska kl. VIc
Paulina Wojciechowska kl. VIc
wykazały duże umiejętności gry i zasłużenie zdobyły I miejsce
w powiecie. Opiekunem zwycięskiej drużyny jest p. E. Kwiatkowska.
Gratulujemy!!!
Ciekawostki
czyli co ciekawego dzieje się na świecie?
Czym rozsławił się obszar Trójkąta Bermudzkiego?
Obszar ten leży pomiędzy: Bermudami, Florydą i Portoryko. Przez lata
w rejonie trójkąta Bermudzkiego przepadło wiele statków i samolotów.
W 1880 roku zaginął tu brytyjski okręt Atlanta z 290 –osobową załogą.
Co wiemy o tajemniczych zniknięciach?
Mnożą się historie o ludziach znikających bez śladu. Także statki
i samoloty jakby rozpływały się w powietrzu! Niektóre z takich zaginięć
spowija mgła tajemnicy np. : w 1872 roku zaginęła cała załoga statku
Mary Celeste. Odnaleziono zupełnie nieuszkodzony żaglowiec, lecz
po marynarzach wszelki ślad zaginął. Na stole znaleziono niedojedzony
posiłek załogi.
W 1937 roku słynna rekordzistka lotnictwa Amelia Earhart, zaginęła
w drodze na wyspę na Pacyfiku. Nie udało się natrafić na jej ślad
ani wyjaśnić tej tragedii. A tego typu zagadkowych i niewyjaśnionych
przypadków jest znacznie więcej…
Przygotowała Anna Lewan kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
SPORTY NA LODZIE
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
Zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz
wykonywaniu dodatkowych ruchów: skoków, piruetów, kroków, spiral
oraz podnoszeń.
Jest to sport podobny do gimnastyki artystycznej. (dlatego też
łyżwiarze trenują balet).
Zawody rozgrywane są indywidualnie lub w parach.
Szachy - ciekawostki
Gra zwana szachami powstała w trzecim ćwierćwieczu VI wieku
naszej ery. Taką datę podaje znany angielski historyk
H.J.R. Murray w dziele History of chess. Kolebką szachów są
Indie. Stamtąd dotarły one do Persji, gdzie w krótkim czasie
zyskały sobie wielu zwolenników. Po podbiciu Persji przez Arabów
szachy rozprzestrzeniły się na inne kraje. Arabscy entuzjaści
szachów wzbogacili grę o nowe sposoby rozgrywania partii.
Do Europy szachy dotarły już w VIII-IX wieku, początkowo
do Hiszpanii, Włoch i Francji, potem do Niemiec, Anglii
i Skandynawii. W Rosji znane były już w IX wieku, dokąd
przywędrowały bezpośrednio ze wschodu.
HOKEJ NA LODZIE
ZASADY GRY
W skład drużyny hokejowej wchodzą zawodnicy, trenerzy,
kierownicy i masażyści. Drużyna składa się z 22 zawodników-20
graczy grających na polu oraz dwóch bramkarzy. Każdy z nich
wyposażony jest w kij, łyżwy i odpowiednie ochraniacze.
Do gry służy wykonany z twardego kauczuku krążek. Na lodzie może
przebywać 6 zawodników jednej drużyny. Mecz hokeja
na lodzie składa się z 3 części zwanych tercjami z których każda
trwa 20 min.
Szachy dotarły do Polski prawdopodobnie w XII wieku,
za panowania Bolesława Krzywoustego. Umiejętność gry w szachy
uznawana była za zaletę i zyskała sobie wysoką rangę na dworze
królewskim.
Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) została założona
24 lipca 1924 roku w Paryżu. Organizacja ta skupia związki
szachowe z całego świata , w tym Polski Związek Szachowy.
Mistrzowie świata FIDE od 1993 roku
Anatolij Karpow, 1993-1999
Aleksander Chalifman, 1999-2000
Viswanathan Anand, 2000-2002
Rusłan Ponomariow, 2002-2004
Rustam Kasimdżanow, 2004-2005
Weselin Topałow, 2005-2006
Przygotowały Julia Rycerska i Jagoda Krupa kl. IVa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotował Piotr Sokół kl. IVb
Ptaki z naszego sąsiedztwa
Sikory
W okolicach naszych domów możemy spotkać wiele pięknie
ubarwionych ptaków. Umiejętność latania zawdzięczają one
przekształconym w skrzydła kończynom, które pokryte są pierzem
utrzymującym ciepło. Dobry wzrok i zmysł orientacji są dla ptaków
dużą pomocą w ich podniebnych wędrówkach.
A to kilka przykładów naszych pierzastych gości, których widujemy
zimą.
Sikory to rodzina ptaków wróblowatych.
Obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne,
zamieszkujące półkulę północną. Ptaki te cechują
niewielkie rozmiary ( średnia długość 12-13cm),
krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi.
Mają 10 lotek 1 rzędu oraz 12 sterówek.
Objęte ochroną gatunkową.
Wróbel domowy
Wróbel domowy to mały ptak osiadły z rodziny wróbli,
zamieszkujący Europę i Azję. Pierwotnie ptak półpustyń
i stepów , pochodzi prawdopodobnie z Półwyspu Arabskiego
i Azji Mniejszej. Występuje tam, gdzie mieszka człowiek.
W Polsce obecnie bardzo częsty ptak lęgowy.
Wymiary średnie: dł. ciała 14-15 cm;
rozpiętość skrzydeł ok. 21 cm;
waga ok.30 g.
Wilga
Wilga to średni ptak wędrowny z rodziny wilg, pochodzenia
tropikalnego, jedyny z rodziny wilg rozmnażający się
w północnej strefie umiarkowanej.
Wymiary średnie: dł. ciała ok.23 cm;
rozpiętość skrzydeł ok. 44-47 cm ; waga ok.75 g.
Również chroniona.
Szczygieł
Szczygieł to mały ptak z rodziny łuszczaków
zamieszkujący Europę i większość Azji.
Wymiary średnie: dł. ciała ok. 12 cm;
rozpiętość skrzydeł ok. 23 cm;
waga ok. 16 g.
Objęty ochroną gatunkową.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowała Anna Grochowska kl. IVa
CIEKAWOSTKI
Panteon reprezentacji narodowych
Część III: WŁOCHY
WIEWIÓRKA
POSPOLITA
Gryzoń z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała 20 –25 cm,
długość ogona 15-20 cm, waga 230-450 g. Ubarwienie bardzo
zmienne, od lisiorudego, żółtawo – lub ciemnobrunatnego do
niemal czarnego, ogon bardzo puszysty; uszy zimą z długimi
pędzelkami włosów, kończyny tylne dłuższe i silniejsze
od przednich.
Występuje w całej Europie, oprócz Islandii i wysp
śródziemnomorskich. Zamieszkuje lasy liściaste, mieszane
i iglaste, parki, ogrody.
Prowadzi nadrzewny, aktywny tryb życia, dniem bardzo
zręcznie wspina się i skacze, najczęściej żyje pojedynczo,
gniazda buduje z chrustu w rozwidleniach gałęzi, czasami
w dziuplach drzew lub w gniazdach gawronich.
Zapasy żywności gromadzi w dziuplach lub zakopuje w ziemi,
nie zapada w sen zimowy.
Jej pokarm stanowią nasiona drzew, orzechy, jagody, grzyby,
kora, pąki, pędy ale także owady, jaja ptasie i pisklęta.
- rok założenia federacji piłkarskiej - 1898r.
- pierwszy mecz reprezentacji: Włochy - Francja 6-2
(Mediolan, Włochy; 15.05.1910r.)
- najwyższe zwycięstwo: Włochy - USA 9-0
(Brentford, Anglia; 02.08.1948r.)
- najwyższa porażka: Węgry - Włochy 7:1
(Budapeszt, Węgry; 06.04.1924r.)
- najlepszy strzelec - Luigi Riva (35)
- najwięcej występów w reprezentacji Włoch –
Paolo Maldini (126)
Przygotowała Anna Frączek kl. IVa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Panteon klubów Orange Ekstraklasy
Część III: Lech Poznań
- rok założenia klubu - 1922r.
- debiut w I lidze: Lech Poznań- Widzew Łódź 3:4
- Lech pięć razy został mistrzem Polski i cztery razy
zdobył Puchar Polski
- najwyższe zwycięstwo w I lidze: Kolejarz Poznań Szombierski Bytom 11:1 (27.08.1950r.)
- najwyższa porażka w I lidze:Wisła Kraków - Lech Poznań
8:0 (20.05.1976r.)
- ilość sezonów w I lidze - 46
Gry komputerowe
Naukowcy udowodnili,
że gry komputerowe rozwijają
wyobraźnię i ciekawość świata.
Oczywiście, jeśli nie traktuje
się ich jako jedynego sposobu
spędzania wolnego czasu.
Znajdź i złóż
Co robić w długie i zimne wieczory? Ułóż
puzzle! To rozrywka mająca długą tradycję.
Za twórcę pierwszych puzzli uważa się Johna
Spilsbury’ego. Aby ułatwić innym naukę
geografii, naklejał mapy na cienkie deski
i rozcinał wzdłuż granic państw. Wkrótce
puzzle stały się bardzo popularne i uważano
je za świetny prezent. Dzisiaj możemy układać
nie tylko tradycyjne prostokątne obrazki, ale
również trójwymiarowe budowle oraz puzzle
w kształcie kuli.
Przygotował Michał Fudalej kl.VIa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotowała Beata Jachowicz kl. IVb
Nowinki Technologiczne
iPhone to zaprezentowane przez Apple Inc.
urządzenie
posiadające
funkcje
telefonu
komórkowego,
odtwarzacza
MP3
(iPod)
i komunikatora internetowego, jak nazwała tę
funkcję Apple Inc. iPhone został pierwszy raz
zaprezentowany 9 stycznia 2007 roku na
wystawie Macworld w San Francisco przez
Steve’a Jobsa.
Nowatorskim rozwiązaniem w urządzeniu było zrezygnowanie
z klawiatury-zamiast tego iPhone posiada ekran dotykowy przy
którym użyto technologię o nazwie Multi-Touch, zamiast rysika,
wszystko wciska się jednym lub kilkoma palcami dłoni.
Dodatkowymi innowacjami jest wyłączający się ekran
po przyłożeniu do ucha (czujnik zbliżeniowy) oraz 3.5 calowy
wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 480 pikseli automatycznie
dostosowujący obraz do położenia urządzenia (pion-poziom).
Możliwe jest słuchanie plików mp3 i oglądanie filmów w formacie
mpeg oraz robienie zdjęć aparatem cyfrowym (2Mpix). Piosenki
i filmy dodaje się tak samo jak w iPodzie, przez program iTunes.
IPhone umożliwia bezprzewodowe połączenia się z Internetem
za pomocą Wi-Fi i przeglądanie stron internetowych za pomocą
przeglądarki Safari.
Wygląda na to, że urządzenia stworzone specjalnie
do czytania e-booków wreszcie mają szansę stać się bardziej
popularne. Do tej pory znany był tylko produkt Philipsa, który
sprzedawany jest w cenie zbliżonej do 900 dolarów. Trzy tygodnie
temu swoją premierę miał Sony Reader PRS-500, który w USA
oferowany jest za 350 USD, a dzisiaj swój produkt przedstawił
Amazon. Kindle bo tak brzmi jego nazwa, wyposażony został
w sześciocalowy ekran wyświetlający obraz w rozdzielczości
600x800 pikseli i oferujący cztery stopnie szarości. Urządzenie
sprzedawane będzie w cenie 399 USD, a dzięki połączeniu z siecią
EVDO (coś na kształt HSDPA) umożliwia dostęp do księgarni
Amazona zawierającej obecnie 88 000 pozycji w cenach od 2 do 20
dolarów. Wbudowana pamięć 256MB może być rozszerzona
za pomocą kart SD o dodatkowe 4GB. Kindle waży zaledwie 292 g,
a jego wymiary to 19.05 x 13.46 x 1.78 cm. Oficjalne obsługiwane
formaty to AWC, TXT, MP3, HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP,
MOBI i PRC. Dzięki wejściu słuchawkowemu możliwe jest także
użycie go jako odtwarzacza plików muzycznych. Według producenta
czas pracy na wbudowanej baterii wynosi 30h w przypadku
włączonego połączenia EVDO lub nawet do tygodnia, gdy
nie korzystamy z tego trybu komunikacji.
PPPPJBH
Przygotował Wojciech Białecki kl. Vb
Przygotował Michał Kukiełka kl. Vb
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Książki z mojej półki ...
Jeśli chcecie poznać, jak zakończyła się ich historia,
to gorąco zachęcam do przeczytania tej książki.
Inny świat Śródziemia
Książka pt. „ Dzieci Huriana” autora J.R.R. Tolkiena
pokazuje nam Śródziemie w innym świetle. Opowiada
o Turianie oraz jego siostrze Nienor. Poznajemy
przygody, wielkiego wojownika począwszy od niezbyt
udanego dzieciństwa aż do śmierci. Nad jego rodziną
zawisł cień niepowodzeń i wszystko co robił, obracało się
przeciw niemu. Elfowie i ludzie walczą o przetrwanie.
Jego ojciec zostaje wzięty w niewolę w Bitwie
Niepoliczonych Łez. Matka chociaż posiadająca straszliwą
moc, nie mogła uchronić swojego syna przed
niebezpieczeństwem. Dlatego Turian musiał uciekać
do siedziby elfów. Tam wychował się i wyrósł na
wojownika. Pewnego dnia stanął oko w oko ze straszliwym
smokiem, z którym przegrał, ale ten darował mu życie.
Osiadł w pewnej wiosce. W tym samym czasie jego matka
i siostra (o której nie wiedział) wyruszyły na jego
poszukiwania. Jednak natrafiły na tego samego smoka.
Nienor została zaczarowana, straciła pamięć i trafiła do
tej samej wioski, co Turian. Ożenił się z nią, nie wiedząc,
że jest jej bratem. Wyruszył na spotkanie ze smokiem,
który zagrażał ich wiosce. Udało mu się go pokonać.
Gdy smok umierał, powiedział coś, co przywróciło Nienor
pamięć.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotował Adrian Charaziński kl. Va
Zagrajmy w to …
CRYSIS
Rok 2019. Potężnych rozmiarów asteroid uderza w Ziemię.
Dwa rywalizujące wcześniej państwa jednoczą się w walce
z obcymi, próbując ratować ludzkość przed nieuchronną
zagładą. Nowo powstały sojusz toczy zacięte walki
z nacierającymi siłami wroga. Jednak nadzieja szybko
gaśnie...
FIFA 08 WYSPA SKARBÓW
LOST PLANET: Extreme Conditions
W grze Lost Planet śnieżni piraci badają w specjalnych
kostiumach wrogie, pokryte lodem miejsca, walcząc
z Akridami o cenną energię, potrzebną do przetrwania.
Jeden z piratów cudem uniknął śmierci dzięki
niespodziewanemu ratunkowi. Niestety, ocalenie nie
przyszło za darmo - bohater pamięta jedynie kilka
fragmentów ze swojej przeszłości, w tym zabicie ojca
przez okrutne stwory. Pod zasłoną lodu opracowywany
jest już straszliwy plan, mający doprowadzić
do wyeliminowania śnieżnych piratów.
Mapa i tajemnicze wskazówki, przekazane przez Długiego
Johna Silvera, nakierują Cię na bajeczne skarby, ukryte
gdzieś na Szmaragdowej Wyspie. Czekają na Ciebie
niezwykle urocze miejsca i niezliczone zagadki. Pytanie
tylko, czy zdążysz zgarnąć łup, zanim zrobią to piraci?
Po piętach depczą Ci bowiem Morgan, Dick i Żółty Pies,
dobrze znani korsarze, z którymi masz swoje osobiste
porachunki. Zagrożenie czyha jednak także ze strony
istot zamieszkujących piękną, lecz tajemniczą wyspę.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Przygotował Krzysztof Wnuczak kl.Va
DZIADEK DO ORZECHÓW
Jak co roku najchętniej oglądanym przedstawieniem Opery
Narodowej w sezonie świąteczno-noworocznym jest szczególnie
lubiany przez dzieci balet rosyjskiego kompozytora Piotra
Czajkowskiego pt. „Dziadek do orzechów”.
Autorem baśni o Dziadku do orzechów jest Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann – pisarz, kompozytor, malarz i rysownik, autor
wielu popularnych baśni dla dzieci i młodzieży. Urodził się
w 1776 roku w Niemczech, ale swe burzliwe, pełne przygód życie
związał na pewien czas z naszym krajem. Mieszkał w Głogowie,
Poznaniu, Płocku i Warszawie. Tu działał jako muzyk, chórzysta,
dyrygent i kompozytor. Tu pracował jako prawnik, malował i pisał
swoje książki. Jego fantastyczne powieści, opowiadania i baśnie
zyskały wielką popularność. Tłumaczono je na wiele języków
i czytano z pasją w całej Europie.
„Dziadka do orzechów” napisał Hoffmann dla dzieci pana Juliusza
Edwarda Hitziga, swojego przyjaciela z Warszawy. Baśń ta szybko
zdobyła serca dzieci i dorosłych w wielu krajach. Dotarła również
do Rosji. Dyrektor sławnego Teatru Maryjskiego w Petersburgu
zapragnął pokazać swoim widzom balet oparty na tej pięknej baśni.
Muzykę zamówiono oczywiście u Piotra Czajkowskiego, twórcy
dobrze znanych już wcześniej baletów : „Jeziora Łabędziego”
i „Śpiącej królewny”. Kompozytor chętnie podjął się tego zadania.
Kochał dzieci i często poświęcał im swoje utwory muzyczne.
W pracy nad baletem współpracował ze znanym choreografem, czyli
twórcą tańców scenicznych, Mariusem Petipą. Napisał on libretto,
czyli przystosował baśń Hoffmanna do wystawienia jej na scenie
baletowej. Premiera „Dziadka do orzechów” odbyła się 6 grudnia
1892 roku w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. Od tamtego czasu
balet Piotra Czajkowskiego stał się sławny i popularny w wielu
krajach. Jest to piękne widowisko, opowiadające fantastyczne
przygody Klary, jej brata, Dziadka do orzechów i innych baśniowych
bohaterów niezwykłej, pełnej czarów nocy wigilijnej. W pięknej
scenerii swe przygody opowiadają oni językiem tańca i muzyki.
Gorąco polecam.
Przygotowała Joasia Mechlińska kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
RIHANNA
Jedna z naszych ulubionych piosenkarek
muzyki POP i HIP-HOP, będzie na pewno
gwiazdą wielu tegorocznych dyskotek
karnawałowych.
Robin Fenty, czyli Rihanna urodziła się
20 lutego 1988 r. na karaibskiej wyspie BARBADOS. Karierę
zaczęła mając 16 lat. Jej utwór nagrany wraz z NE-YO miał swoją
premierę w Stanach Zjednoczonych 21 sierpnia 2007r.
Po nagraniu przeboju U M B R E L L A
( jednego z największych hitów 2007 r.) wydała
własną kolekcję parasolek.
Sprzedała się ona równie szybko, jak najnowszy
album
„GOOD GIRLS GONE BAD”.
Baran
Duża miska sałatki,
chipsy i TV wystarczają,
Baranowi w karnawał.
Byk
Byk nie przepada za
tłumnymi imprezami
karnawałowymi.
Bliźnięta
Rak
Na imprezie kanałowej
Na imprezie wszystko
jedzenie wcale nie jest
powinno być idealnie
konieczne, tylko przyjaciele. zaplanowane.
Lew
Nie jest typem gościnnego
człowieka, lecz
samowystarczalnego.
Waga
Najlepsze dla Wagi
miejsce na imprezę
to góry lub plaża.
Przygotowała Joasia Mechlińska kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Panna
Na imprezie Panna
będzie wyglądała
cudownie.
Skorpion
Na imprezie będzie
chciał o wszystkim
decydować.
Strzelec
Mnóstwo jedzenia, bez tego
żadna impreza w domu
strzelca się nie odbędzie.
Koziorożec
Zanim zaprosi gości
odpowiednio przystroi
dom.
Wodnik
Na czas imprezy
Wodnik zamienia się
w podrywacza.
Ryby
Nie lubi karnawału.
Przygotowała Joanna Wojda kl. Va
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Podobne dokumenty

Uwaga!!! Uwaga!!! To zależy od Ciebie! Możesz być twórcą swojej

Uwaga!!! Uwaga!!! To zależy od Ciebie! Możesz być twórcą swojej Uwaga!!! Uwaga!!! To zależy od Ciebie! Możesz być twórcą swojej gazety i możesz mieć wpływ na to, o czym będziemy pisać w „Wagarowiczu”!!! Zachęcamy Was do współpracy. Piszcie, co chcielibyście zmi...

Bardziej szczegółowo