Mapa podróży klienta dla

Transkrypt

Mapa podróży klienta dla
Mapa podróży klienta dla ……………………………………….. (nazwa usługi)
Etap podróży
(poszczególne kroki, które wykonuje klient – przed skorzystaniem z usługi, w trakcie i po)
Potrzeby i aktywność klienta
(czynności wykonywane przez klienta)
Oczekiwania w stosunku do firmy
Stan emocji
(potrzeby klienta na każdym etapie)
(punkty połączone linią oznaczające jak bardzo klient jest szczęśliwy lub smutny – podirytowany – na danym etapie)
Szczęśliwy
Smutny
Potencjalne możliwości zmiany
(wstępne propozycje wzmacniania pozytywnych aspektów lub niwelowania negatywnych)