Tadeusza Bairda głosy z oddali

Transkrypt

Tadeusza Bairda głosy z oddali
Tadeusza Bairda głosy z oddali ...
Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach
Tadeusz Baird (1928-1981) – polski kompozytor działający po 1945 roku był
twórcą wybitnym, znanym za swego życia na całym świecie. Nagła śmierć zamknęła
jego 32-letni okres powojennej aktywności, której efektem jest zbiór 54 kompozycji
autonomicznych, muzyka do 63 sztuk teatralnych oraz 40 filmów.
Zielona Góra wpisała się w nurt recepcji sztuki Bairda okresu posthume –
nadaniem jego imienia Filharmonii Zielonogórskiej (1982) oraz powstaniu pierwszej
monografii (2012) i niniejszego projektu artystyczno-naukowego (2016) – obu
autorstwa Barbary Literskiej. Co interesujące, za życia kompozytor nigdy nie był w
Winnym Grodzie, chociaż w pobliskim Łagowie zadebiutował jako kompozytor (1949).
Tytuł niniejszego projektu nawiązuje do ostatniej kompozycji Bairda pt.
Głosy z oddali (1981). Ideą wystawy jest przywołanie myśli kompozytora nakreślonych
jego ręką – w najciekawszych graficznie czterdziestu fragmentach muzycznych
rękopisów oraz w osobistej korespondencji. Unaocznienie kulis pracy twórczej
przedstawia Artystę jako człowieka w pełni. Ten wizualny i werbalny przekaz
zatrzymany w autografach i rzadko prezentowany odbiorcom muzyki, jest bardzo
sugestywną i osobistą relacją Kompozytora – jest jego głosem z oddali.
Jest to projekt artystyczno-naukowy dedykowany Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze w Jubileusz 60.lecia.
Organizatorami wystawy są: Instytut Muzyki WA UZ oraz Biblioteka Uniwersytecka.
Realizatorami: Barbara Literska (autor, kurator), Janina Wallis (kurator), Jacek Papla
(projekt i opracowanie graficzne), Ewa Adaszyńska (współpraca), Magdalena Borowiec
(współpraca).
Na wystawie prezentowane są fragmenty autografów Tadeusza Bairda pochodzące ze
zbiorów Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Uroczystość otwarcia wystawy wzbogacą:
- wykonanie Pieśni truwerów T. Bairda
Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Karolina Maszk-Mogiła (flet),
Agnieszka Wierzbicka (flet), Olga Grabowska (wiolonczela)
- prezentacja portalu internetowego poświęconego Tadeuszowi Bairdowi:
www.baird.polmic.pl
Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt
GDZIE? KIEDY?
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, Zielona Góra
Otwarcie wystawy: 10.05.2016, godz. 13.00
Wystawę można odwiedzać w dniach 10.05-15.09.2016, w godz. 9.00-19.00.
Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ