Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez

Transkrypt

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez
Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych poprzez szkolenia
umożliwiające podjęcie pracy kierowcy”
Tomasz Poznaniak 29.12.2009
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul.
Nowa 4 B, 65-339 Zielona Góra;
Wartość projektu: 2 374 612,33 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 374 612,33 PLN
Liczba przyznanych punktów: 92,5
Data zawarcia umowy: 15 grudnia 2009 roku

Podobne dokumenty