Informacje o VOVINAM

Komentarze

Transkrypt

Informacje o VOVINAM
POROZUMIENIE MIĘDZYKLUBOWE HT 12-14
podstawowe informacje o sztuce walki
I. HISTORIA VOVINAM VIET VO DAO
Mistrz Nguyen Loc, twórca VOVINAM, urodził się 8 kwietnia 1912 roku w
wiosce Huu Bang, w prowincji Son Tay, obecnie peryferie Hanoi. Wychowywał się i
dorastał w czasach kiedy Wietnam był francuską kolonią. Od najwcześniejszych lat
poszukiwał sposobu pomocy swojemu krajowi i obywatelom na wyjście spod obcej
dominacji. Mistrz Nguyen Loc nieprzerwanie zgłębiał, badał tradycyjne wietnamskie
sztuki walki i techniki zapaśnicze oraz wschodnie filozofie, dawne założenia stylów
sztuk walki skupiając się na praktycznym i skutecznym zastosowaniu. Sztuka walki
Vovinam powstała w 1938 i oficjalnie rozpoczęła działalność po debiucie jakim była
demonstracja w Audytorium w Hanoi w 1939 roku. Mistrz Loc zmarł 4 kwietnia 1960
roku w Sajgonie przekazując przywództwo i dziedzictwo Vovinam swojemu uczniowi
Wielkiemu Mistrzowi Le Sang. Pracując i trenując z Mistrzem Loc praktycznie przez
całe życie, miał on głęboką wiedzę o jego nauczaniu zarówno jeżeli chodzi o techniki
sztuki walki jak i kontekst filozoficzny. Podążając drogą nakreśloną przez swojego
nauczyciela Mistrz Le Sang podsumował i doprowadził do końca badania Mistrza
Loca, tworząc kompletny system Vovinam, zawierający zarówno techniki sztuki walki
jak i wynikający ze sztuk walki sposób życia. Jednocześnie Le Sang wprowadził
Vovinam do codziennego użycia i rozwoju. Vovinam łączy w sobie filozofie sztuk
walki
wschodu
z
praktycznością
Zachodu.
Filozofia
Vovinam
bazuje
na
człowieczeństwie i harmonii. Człowiek Vovinam żyje w harmonii z innymi bez
wewnętrznych ograniczeń, a więc może żyć dla siebie oraz dla innych
odpowiedzialnie i efektywnie. W Vovinam, człowiek i natura współegzystują i
wzajemnie się rozwijają. Wraz z filozofiami sztuk walki i technikami utrzymującymi
zdrowie, Vovinam dostarcza system technik sztuk walki, które zawierają różnorodne
formy samoobrony i walki w oparciu o zasadę Ying i Yang – współrozwoju. Vovinam
adaptuje techniki innych sztuk walki z całego świata i modernizuje się bazując na
psychologicznych i fizjologicznych odkryciach naukowych, które stały się osiągalne.
Dlatego też, techniki Vovinam Viet Vo Dao są bogate i różnorodne, dostosowane dla
wszystkich ludzi niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Vovinam jest wielką sztuką
walki ale służy także utrzymaniu zdrowia.
Po wielu latach poświęcania swojego życia na kontynuowanie drogi swojego
nauczyciela, Mistrz Le Sang usystematyzował techniki Vovinam aby przygotować
dyscyplinę na kolejny krok w przyszłość - od Viet Vo Dao(Wietnamskie Sztuki Walki)
to Nhan Vo Dao(Sztuki Walki w Służbie Ludzkości). Charakterystyka Vovinam w tym
znaczeniu jest następująca:
1. Podstawowe strategie ataku(The Chien Luoc: kilka technik, Don Chan:
techniki ataku nogami)
2. Podstawowe
strategie
kontrataku,
Phan
De(techniki
przeciwko
różnorodnym uderzeniom, kopnięciom, dźwigniom i broni)
3. Song Luyen: Intensywny trening w parach (zawierający obalenia, rzuty,
układy zaprojektowane dla młodszych wiekiem)
4. Lien Hoan Doi Luyen: Mniej intensywny trening w parach(z
wykluczeniem obaleń, rzutów układ zaprojektowany dla starszych i
kobiet)
5. Vat: Zapasy
6. Giao Dau: Walki, pojedynki
7. Don Luyen: Techniki wykonywane bez partnera(Quyen Phap, Kiem
Phap, Con Phap, Dao Phap, itd.: formy z i bez broni
8. Luyen Khi Cong: Trening Ciała i umysłu(Noi Cong Tam Phap)
Reasumując, Vovinam Viet Vo Dao jest nowoczesną, zmodernizowaną sztuką walki,
dostosowaną do dzisiejszych czasów, wzbogaconą o techniki walki innych sztuk
walki i styli z całego świata, mi.in. boksu, judo, itd. Nie bazuje tylko na jednej szkole
sztuk walki i pojedynczych technikach ale łączy je wszystkie i adaptuje je pod zasadą
Yin-Yang współrozwoju i harmonii.
Znaczenie nazwy stylu:
Vovinam Viet Vo Dao = Droga narodowej wietnamskiej sztuki walki




VOVINAM – Duma narodu
VIET - kraj, Wietnam
VO – sztuka walki
DAO - droga
II. TWÓRCA VOVINAM VIET VO DAO
Co Vo Su Sang To
NGUYEN LOC
1912 - 1960
Chuong Mon
LE SANG
1920 - 2010
III. FILOZOFIA VIET VO DAO
CREDO – GŁÓWNA DEWIZA:
BYĆ SILNYM ABY BYĆ POŻYTECZNYM
UKŁON LE:
STALOWA RĘKA NA ŁAGODNYM SERCU
Oznacza nieagresywność oraz szacunek do mistrzów, instruktorów i
współćwiczących. Ukłon Le wykonujemy przy wejściu do sali treningowej, zwracając
się do mistrza, współćwiczących oraz w czasie ceremoniału.
Schemat wykonania ukłonu LE
1. CHUAN BE – pozycja przygotowania
2. NGHIEM – przygotowanie do ukłonu
3. NGHIEM LE – położenie prawe dłoni na sercu]
4. LE – złożenie ukłonu
3 NACZELNE ZASADY:
1. PERMANENTNA EWOLUCJA CIAŁA I DUCHA
2. RÓWNOWAGA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM I NATURĄ
3. HARMONIA WE WSZYSTKIM
10 ZASAD VOVINAM VIET VO DAO (DIEU TAM NIEM)
1. Dążyć do osiągnięcia najwyższego poziomu w sztuce walki aby służyć ludzkości.
2. Wzmacniać dyscyplinę i rozwijać nowe pokolenie uczniów Vovinam.
3. Żyć w harmonii z innymi, szanować swoich nauczycieli i braci w sztuce walki.
4. Być posłusznym zasadom, regulaminom Vovinam oraz podtrzymywać honor
sztuk walki.
5. Szanować inne dyscypliny sztuk walki, używać siły jedynie w samoobronie lub w
celu obrony sprawiedliwości.
6. Ciężko pracować w celu osiągnięcia etycznego i duchowego bogactwa.
7. Żyć uczciwie, skromnie i szlachetnie.
8. Rozwijać silną wolę by przezwyciężać wszelkie życiowe przeszkody.
9. Rozwijać zdrowy rozsądek, wytrzymałość oraz postępować mądrze.
10. Być pewnym siebie, utrzymywać samokontrolę i życzliwość, a także stale
obserwować samego siebie by dążyć do doskonałości.
IV.TECHNKI VOVIINAM VIET VO DAO
KY THUAT CAN BAN - techniki podstawowe (kopnięcia, uderzenia, kombinacje)
TAN - pozycje
LAN LON - pady i przewroty
CHIEN LUOC - techniki strategii
PHAN DON - techniki kontrataków
SONG LUYEN - techniki podwójne
VAT - techniki zapaśnicze
DON CHAN - techniki nożyc
VU KHI - techniki z bronią
QUYEN - formy
QUYEN – bez broni, podstawowe
Thap Tu - 10 sekretnych listów
Long Ho - smok i tygrys
Tu Try Quyen Phap - 4 kolumny
Ngu Mon Quyen Phap - 5 bram
Viem Phuong Quyen Phap - koła w kwadracie
Tap The Bat Thuc Quyen Phap - forma długiej pięści
Xa Quyen - wąż
QUYEN VU KHI - formy z bronią
Tu Tuong Con Phap - forma 4 elementów
Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap - forma dwóch sił Am i Duong
Thai Cuc Don Dao Phap - pojedyncza forma szerokim mieczem
Song Dao Phap - forma z dwoma nożami
V. LOGO VOVINAM
Logo Vovinam, które Vo Sinh noszą na swoim Vo Phuc na wysokości serca ma
kształt tarczy koloru żółtego gdzie w środku umieszczony jest okrąg z am – duong na
których położony jest kontur Wietnamu.
 NIEBIESKI – NADZIEJA – wejście Vo Sinh w świat filozofii
Vovinam
 ŻÓŁTY – ZIEMIA – sztuka walki i jej filozofia staje częścią życia
Vovinam Vo Sinh
 CZERWONY – OGIEŃ – sztuka walki staje się pochodnią
wskazującą drogę
 BIAŁY – NIEWINNOŚĆ – praktykujący osiąga najwyższy poziom w
sztuce walki i staje się wzorem dla innych
STRÓJ ĆWICZEBNY VO PHUC
VI.STRÓJ ĆWICZEBNY
Praktykujący Vovinam noszą strój ćwiczebny VO PHUC w kolorze niebieskim, który
symbolizuje niebo i oznacza dobroć.
IMIĘ
LOGO
VOVINAM
DAI
VO PHUC
strój ćwiczebny
pas
VII.
SYSTEM STOPNI W VOVINAM VVD
So Dang - stopnie uczniowskie:
Mau Xanh – kolor błękitny, symbolizuje niebo o wschodzie słońca. W Vovinam Viet
Vo Dao wyraża chęć poznania.
Trung Dang - stopnie instruktorskie
Mau Vang - pasy koloru żółtego symbolizują ziemię, także „żółtą rasę”,
są
odpowiednikami czarnych pasów w innych sztukach walki. Ten stopień oznacza
połowę drogi poznania Vovinam Viet Vo Dao
Chuan Hong Dai - stopnie mistrzowskie:
Mau Do - kolor czerwony symbolizuje postęp i obfitość. Jest esencją zmian i długiego życia
Stopnie mistrzowskie zaczynają się od 4 Danga – czerwony pas obszyty żółtą obwódką,
kolejne począwszy od 5 Danga są z belkami koloru białego(1 Belka na czerwonym pasie
oznacza 5 Dang, itd.)
Thuong Dang - stopień zarezerwowany dla Mistrza Patriarchy.
Mau Trang - kolor biały, oznacza czystość i oddech. Przedstawia przedstawia
człowieka i jego cały organizm w jego fizycznej i mentalnej powłoce. Otrzymuje go
tylko osoba, która osiągnie 10 dang i jest godna tytuły Wielkiego Mistrza. Le Sang II
Patriarcha Vovinam Viet Vo Dao, zmarły w 2010 r, nosił pas koloru białego, przez
którego calą długość przebiegały cienkie tasiemki odzwierciedlające wszystkie
stopnie – błękitny, niebieski, żółty oraz czerwony.
W różnych federacjach, organizacjach występują różne systemy stopni dla dzieci i
młodzieży, w Polsce w PM HT 12-14 wprowadzony został innowacyjny system
motywacyjny na stopnie uczniowskie do lat 14 w oparciu o stopnie So Cap 1-6, oraz
możliwość osiągnięcia poziomu Asystenta i Starszego Asystenta, co w przypadku
ukończenia 15 roku życia daje możliwość szybkiego awansu na stopień asystenta lub
instruktora. Wprowadzony system motywacyjny dostosowano odpowiednio do
rozwoju cech motorycznych i percepcji dzieci i młodzieży do lat 14.
Asystent
Starszy Asystent
Poniżej na schemacie graficznym przedstawiono schemat graficzny systemu stopni
dzieci i młodzieży oraz dorosłych oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi grupami.
VIII. STOPNIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 14
STOPIEŃ
PAS
CZASOOKRES
Tu Ve
Debiutant
So cap 1
4 miesiące
So cap 2
1 rok
So cap 3
1 rok i 6 miesięcy
So cap 4
2 lata
So cap 5
2 lata i 6 miesięcy
So cap 6
3 lata
Asystent
4 lata
Starszy Asystent
5 lat
IX.PODZIAŁ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
GRUPA nr 1 – 6-10 lat
GRUPA nr 2 – 11-14 lat
X. PROGRAM EGZAMINACYJNY MŁODZIEŻ, DZIECI DO LAT 14.
TU VE
Debiutant
BEZ EGZAMINU
SO CAP 1
4 miesiące
WKRÓTCE DOSTĘPNY PO ZALOGOWANIU

Podobne dokumenty

Kung-fu nr 2 - Hu Lung Pai Kung-Fu

Kung-fu nr 2 - Hu Lung Pai Kung-Fu traktować jako dokumenty epoki. Ponieważ jednak od dawna w Chinach rozwinęło się kolekcjonerstwo takich przedmiotów, popularne stało się też fałszerstwo,

Bardziej szczegółowo