Wymiana pokrycia z płt azbestocementowych na blachę trapezową

Transkrypt

Wymiana pokrycia z płt azbestocementowych na blachę trapezową
Wymiana pokrycia z płt azbestocementowych na blachę trapezowąOBMIAR
bud 191 K-631I.ath
Lp.
Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 0511-03
2
d.1 kalk. własna
Opis i wyliczenia
Wymiana pokrycia
Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku
m2
13.30*31.00
m2
Wywóz i utylizacja płyt azbestocementowych falistych
t
(443.3)*1.2*0.014
t
3 KNR-W 2-02 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
d.1 0410-04
nasyconej
412.3
j.m.
7 KNR 4-01
d.1 1212-31
analogia
8 KNR 4-01
d.1 1212-05
analogia
9 KNR 2-02
d.1 0508-04
10 KNR 2-02
d.1 0510-04
11 KNR 4-04
d.1 0301-03
analogia
12 KNR 2-02
d.1 1101-02
analogia
412.300
RAZEM
412.300
7.447
RAZEM
7.447
m2
412.300
RAZEM
412.300
412.300
RAZEM
412.300
27.900
RAZEM
27.900
6.650
RAZEM
6.650
56.400
RAZEM
56.400
123.000
RAZEM
123.000
26.600
RAZEM
26.600
21.600
RAZEM
21.600
14.400
RAZEM
14.400
18.000
RAZEM
18.000
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu m2
do 25 cm - blachy okapowe + kalenicowe
m2
(31.0*3)*0.30
6 KNNR 2
d.1 0504-01
analogia
Razem
m2
4 NNRNKB
(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy po- m2
d.1 202 0529-02 nad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu
412.3
m2
5 KNNR 2
d.1 0504-01
analogia
Poszcz.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu m2
do 25 cm - wiatrownice
(13.3*2)*0.25
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrkcji wiaty jak rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm
m
2.35*24
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji dachowej, kratownice jak krat i ba- m2
lustrad z prętów prostych
10*12.30*0.50*2
m2
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
m
13.30*2
m
Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
m
6*3.60
m
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - wyrównanie podłoża
średnio 8 cm
m3
15.0*12.0*0.08
m3
Nawierzchnie betonem zbroionym zbrojeniem rozproszonym poliemerowym 1,5 kg/ m3
m3 beton B20 jak betonowe na stropie grubości srednio 10 cm
m3
(15.0*12.0)*0.1
-1-
Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15661

Podobne dokumenty