OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rezygnuję na rzecz

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rezygnuję na rzecz
…....................................
…......................................
imię, nazwisko
miejscowość, data
….....................................
adres
…......................................
telefon
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że rezygnuję na rzecz nadawcy z roszczeń do odszkodowania za
uszkodzenie przesyłki nr …........................................
…........................................
podpis

Podobne dokumenty