Dzień wolny od pracy

Transkrypt

Dzień wolny od pracy
Dzień wolny od pracy
Uprzejmie informujemy, że 5 czerwiec 2015 r. jest dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia dniem dodatkowo wolnym od pracy. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum jest to
dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r.

Podobne dokumenty