II stopnia kierunek: Fizjoterapia profil: praktyczny Moduły/Przedmi

Transkrypt

II stopnia kierunek: Fizjoterapia profil: praktyczny Moduły/Przedmi
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
studia: II stopnia
kierunek: Fizjoterapia
profil: praktyczny
Moduły/Przedmioty
BHP
Status
Forma zaliczenia
przedmiotu
E – egzamin
O – obligatoryjny
Z – zaliczenie z oceną
W – do wyboru
MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
O
Z
Punkty
ECTS
1
Język obcy*
W
Z
4
Ochrona własności intelektualnej
O
Z
1
Metodologia badań naukowych
O
Z
2
Metody statystyczne
O
Z
2
MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Genetyka człowieka
O
Z
2
Patobiomechanika
O
Z
3
Podstawy zdrowia publicznego
O
Z
1
Psychologia kliniczna i psychoterapia
O
Z
2
Farmakologia
O
Z
1
Pedagogika specjalna
O
Z
2
Demografia i epidemiologia
O
Z
1
Elementy zarządzania i marketingu
O
Z
1
Prawne aspekty opieki zdrowotnej i działań
medycznych
Podstawy ekonomii i systemów ochrony
zdrowia
Higiena i żywienie człowieka
O
Z
2
O
Z
2
W
Z
1
Dietetyka z elementami higieny
Problemy zdrowia w skali międzynarodowej
W
O
Z
Z
1
1
Bioetyka
O
Z
1
Filozofia
O
Z
1
MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Metody specjalne fizjoterapii
O
E
5
Diagnostyka funkcjonalna i programowanie
rehabilitacji
Adaptowana aktywność fizyczna
O
E
5
O
Z
4
Protetyka i ortotyka
O
E
2
Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
O
Z
5
Sport osób niepełnosprawnych
O
E
5
Metodyka dyscyplin sportowych
niepełnosprawnych
Historia rehabilitacji
O
Z
3
O
Z
1
Dydaktyka fizjoterapii
O
Z
2
Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
O
Z
1
Terapia zajęciowa
O
Z
2
Praktyki zawodowe
O
Z
15
MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
Neurofizjologia kliniczna
Fizjologia starzenia się
W
W
Z
Z
3
3
Anatomia radiologiczna
W
Z
2
Anatomia palpacyjna
W
Z
2
Elementy edukacji i terapii seksualnej osób
niepełnosprawnych
O
Z
1
MODUŁ DYPLOMOWY
Seminarium dyplomowe
W
Z
2
Praca dyplomowa**
W
E
20
*Język obcy – do wyboru język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski z uwzględnieniem poziomu
zaawansowania.
**Praca dyplomowa – moduł obejmujący przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy (obronę
pracy).

Podobne dokumenty