wmurowanie kamienia węgielnego - Poznań

Transkrypt

wmurowanie kamienia węgielnego - Poznań
Poznań, 7 października 2011 roku
KOMUNIKAT PRASOWY
Rozbudowa terminala pasażerskiego – wmurowanie kamienia węgielnego
W dniu 7 października br. wmurowano kamień węgielny pod rozbudowywany terminal
pasażerski Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W akcie wmurowania poświęconego przez Ks. Biskupa
Zdzisława Fortuniaka kamienia węgielnego uczestniczyli: Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Marek
Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta
Poznania, jak również Zarząd Portu – Prezes Mariusz Wiatrowski oraz Grzegorz Bykowski, Członek
Zarządu.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 na placu budowy nowej części terminala. Jej
kulminacyjnym punktem było symboliczne zamurowanie okolicznościowego kamienia węgielnego oraz
przeniesienie go na docelowe miejsce za pomocą dźwigu. Po zakończeniu prac budowlanych,
o dzisiejszej uroczystości i lokalizacji kamienia informować będzie stosowana tablica pamiątkowa.
Rozbudowa rozpoczęła się w kwietniu, a całkowite ukończenie inwestycji modernizacji
istniejącego terminala zaplanowane jest na II kwartał 2013 roku.
Generalnym wykonawcą robót jest firma HOCHTIEF Polska Oddział w Poznaniu. Inwestycja
zostanie zrealizowana w systemie „pod klucz” w trzech etapach. I etap prac obejmie budowę nowej
części terminala o powierzchni całkowitej ponad 17 800 m². Na dwóch kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej znajdą się: hala check-in, hala przylotów, sortownia bagażu oraz biurowiec. Etap ten,
obejmujący także budowę drogi wewnętrznej oraz przebudowę parkingu, zostanie zakończony wiosną
2012 roku. Ruch pasażerski w trakcie turnieju EURO 2012 będzie obsługiwany w strefie przylotów nowo
wybudowanej części terminala oraz w obecnie funkcjonującej strefie odlotów. W II etapie zostaną
wykonane prace wykończeniowe powierzchni biurowej w nowej części, natomiast III etap obejmie m.in.
przebudowę obecną część terminala i budowę nowej centralnej strefy kontroli bezpieczeństwa.
W efekcie prac ostatniego etapu, istniejący budynek zostanie przekształcony w terminal odlotowy wraz
z częścią komercyjną. Wartość kontraktu zawartego z Hochtief wynosi 96 311 475 zł netto.
Pozostałe inwestycje realizowane są w części lotniczej Portu – trwa budowa równoległej do pasa
startowego drogi kołowania oraz rozbudowa płyty postojowej samolotów. Prace budowlane, rozpoczęte
w czerwcu br., są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Projekt: Studio ADS
Rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego odbywa się w ramach Projektu pn.: Port Lotniczy PoznańŁawica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013, Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T.