Karta pracy przygotowująca do sprawdzianu gramatyczno

Transkrypt

Karta pracy przygotowująca do sprawdzianu gramatyczno
Karta pracy – materiał gramatyczno-ortograficzny
1. Wpisz wyrazy do odpowiedniej części tabeli
mama, kupuje, sprząta, kot, biega, dom, Tomek, śpi, paproć
rzeczowniki
czasowniki
2. Podane wyrazy napisz w kolejności alfabetycznej.
kot, pies, arbuz, ekran, żaba, rower, borowik, szafa
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.
Kasia
nowy dom
z
klocków
buduje
………………………………………………………………………………………………
4. Utwórz liczbę mnogą do zdań
Dziewczynka biega po podwórku.
……………………………………………………………………………………………….
Tata buduje karmnik dla ptaków.
……………………………………………………………………………………………….
5. Uzupełnij tabelkę
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
kolega
dzieci
zeszyt
pióra
dom
6. W okienka wpisz odpowiedni znak interpunkcyjny. Napisz, jakie to są rodzaje zdań.
a) Nie biegaj
- zdanie …………………………………….
b) Lubię lody
- zdanie …………………………………….
c) Czy jutro będzie ciepło
- zdanie ……………………………..
7. W podanych wyrazach wpisz brakujące litery.
ś, ź, ć, ń lub si, zi, ż
lub r z
u lub ó
ch
lub h
ci, ni
pa…..dziernik
p… yroda
wr…bel
wi…ura
….ma
….aba
b…rza
….oinka
po…. ag
k…ew
g….ra
…ałas
8. Rozwiń podane zdanie. Dodaj do niego co najmniej trzy wyrazy. Ułożone zdanie
zapisz w miejscu kropek.
Mama sprząta
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………