REM POM 63B INST PSYCH

Transkrypt

REM POM 63B INST PSYCH
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
SPORZĄDZIŁ
:
:
:
:
:
REMONT POM. 63 BUD. B DLA INSTYTUTU PSYCHOLOGII UAM
UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91,POZNAŃ
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
UL. H.WIENIAWSKIEGO 1,POZNAŃ
BUDOWLANA
:
mgr inż. Maciej Cebulak
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:
Data opracowania
zł
REM POM 63B INST PSYCH
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
0818-0500
2 KNR-W 202 19180500
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
j.m.
m2
3,50*5,60
m2
Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm
m2
3,50*5,60
m2
3 KNR-O 9-10 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. warstwy kon-m2
0151-0100 strukcyjnej 18 cm, z bloków drążonych SILIKAT N 18/500, wykonane na zaprawie tradycyjnie - ścianka akustyczna.
3,50*3,00
m2
4 KNNR 2
1702-0300
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalom2
wych pojedyńcznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - scianka
akustyczna.
3,50*3,00
m2
5 NNRNKB 2- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" gru-m2
02U 1130- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (
0200
Orgbud W-wa)
3,50*5,60
m2
6 KNR 2-02
1001-0900
7 KNNR 5
1208-0200
Dostawa i montaż drzwi wewnętznych w klasie izolacyjności akustycznej
m2
Rw=42dB w okleinie drewnopodobnej wraz z montażem ościeżnicy regulowanej, okucia satyna, klamka z szyldem, zamek z wkładką .
0,90*2,00
m2
Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm
m
25
m
8 NNRNKB 2- Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI m2
02U 1134- GRUNT" (Orgbud W-wa)
0101
sufity
1,80*3,50
m2
1,80*4,30
m2
9 NNRNKB 2- Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI
02U 1134- GRUNT" (Orgbud W-wa)
0201
ściany
(3,50+5,60)*2
-1,70*2,50
-2,00*0,90
ościeża
(1,70*2+2,50)*0,25
(0,90+2,00*2)*0,25
10 KNR 4-01
0716-01
11 KNR-K 1
0307-0100
12 KNR-K 1
0307-0200
13 KSNR 2
1302-0400
Norma 3.19
19,600
RAZEM
19,600
19,600
RAZEM
19,600
10,500
RAZEM
10,500
10,500
RAZEM
10,500
19,600
RAZEM
19,600
1,800
RAZEM
1,800
25,000
RAZEM
25,000
6,300
7,740
RAZEM
14,040
m2
m2
m2
18,200
-4,250
-1,800
m2
m2
1,475
1,225
RAZEM
14,850
10,500
-1,800
RAZEM
8,700
m2
m2
m2
m2
54,600
-4,250
-1,800
m2
m2
1,475
1,225
RAZEM
51,250
6,300
7,740
RAZEM
14,040
Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie m2
tynków renowacyjnych na sufitach
sufity
1,80*3,50
m2
1,80*4,30
m2
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną
m2
ściany
(3,50+5,60)*2*3,00
3,50*3,00*2
-1,70*2,50*2
m2
m2
m2
-2-
Razem
m2
Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na m2
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2
3,50*3,00
m2
-0,90*2,00
m2
Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie
tynków renowacyjnych na ścianach
ściany
(3,50+5,60)*2*3,00
-1,70*2,50
-2,00*0,90
ościeża
(1,70*2+2,50)*0,25
(0,90+2,00*2)*0,25
Poszcz
54,600
21,000
-8,500
REM POM 63B INST PSYCH
Lp.
Podst
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
-2,00*0,90*2
ościeża
(1,70*2+2,50)*0,25*2
(0,90+2,00*2)*0,25*2
sufity
1,80*3,50
1,80*4,30
14 KNR-W 202 11240100
j.m.
m2
17 KNNR 7
0507-04
18 wycena indyw.
2,950
2,450
m2
m2
6,300
7,740
RAZEM
82,940
6,300
7,740
RAZEM
14,040
3,900
RAZEM
3,900
10,600
-1,800
12,200
-0,900
RAZEM
20,100
2,000
RAZEM
2,000
4,250
RAZEM
4,250
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych
do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego, splot pętelkowy
lub igłowy, w klasie 33 wg PN-EN 685, odporna na wgniecenia od kół krzeseł, antystatyczna, trudnozapalna.
m2
1,80*3,50
1,80*4,30
m2
m2
Listwy przyścienne z polichlorku winylu,klejone
m
(1,80+3,50)*2
-0,90*2
(1,80+4,30)*2
-0,90
m
m
m
m
Progi i listwy osłaniające aluminiowe
m
2
m
Dostawa i montaż rolety wewnętrznej z profili aluminiowych giętych, prowa- m2
dzonych w prowadnicach po stronie wewnętrznej ściany. Skrzynka, prowadnica i listwy w kolorze białym. Rolety wyposażyć w ręczny mechanizm
korbowy.
1,70*2,50
m2
19 wycena ind. Utylizacja odpadów budowlanych.
1
20 KNR 4-01
1209-14
kpl
kpl
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. szt.
do 0.75 m2
2,50*0,40
szt.
-3-
Norma 3.19
Razem
m2
m2
15 KNR-O 9-09 Obudowy szybów instalacyjnych - szkielet metalowy pojedynczy, okładzina je-m2
0405-0100 dnostronna w systemie Knauf W 623 profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne.
Płyty GKB 12,5 mm spoinowane masą Uniflott, bez taśmy zbrojącej
(0,30+0,30)*6,50
m2
16 KSNR 2
1106-0400
Poszcz
-3,600

Podobne dokumenty