Numer sprawy: 41/2006/log

Transkrypt

Numer sprawy: 41/2006/log
Numer sprawy: 79/2006/log
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 60 000 Euro z dnia 29.12.2006 r.
1) Nazwa i adres Zamawiającego :
a) nazw : Biuro Ochrony Rządu
b) kod, miejscowość, województwo : 00 - 463, Warszawa , mazowieckie
c) ulica, nr domu : Podchorążych 38
2) Osoba upoważniona do kontaktów :
a) imię i nazwisko: Iwona KOSSAKOWSKA
b) telefon : (0-22) 606 55 21
c) fax : (0-22) 606 55 26
d) e-mail:[email protected]
3) Liczba wykonawców wyłonionych w wyniku postępowania : 1
4) Określenie przedmiotu zamówienia :
CPV : 32240000-7, 33195100-4
Urządzenia i wyposażenie telewizji ochronnej.
5) Uzasadnienie wyboru wykonawcy (ów) :
Wybrano wykonawcę, którego oferta zawierała najniższą cenę.
Cena wybranej ofert ( y): 40 230,72 zł.
6) Nazwa i adres Wykonawcy (ów) :
a)nazwa : SIEMENS Sp. z o.o. Building Technologies
b) kod, miejscowość, województwo : 03 –821 Warszawa, mazowieckie
c) ulica, nr domu : ul. Żupnicza 11
d) telefon : 0-22 870 87 75
e) fax :
0-22 870 87 77
f) e-mail : -------------

Podobne dokumenty