wiersz my tez mamy prawo

Transkrypt

wiersz my tez mamy prawo
MAMY PRAWO
Zostaliśmy rencistami.. KaŜdy ze swymi problemami
Radzi sobie tak, jak moŜe.
Czy ktoś nam w tym coś pomoŜe?
Nigdzie przyjąć nas nie chcieli.
„Boś niesprawny”- powiedzieli.
śadne kursy i szkolenia dla nas nie do zaliczenia.
Bardzo drogo to kosztuje i nikt nie dofinansuje.
W końcu bardzo miłe Panie pochwyciły to wyzwanie.
Chyba w Ŝadnym biurze w świecie
Ŝyczliwości nie znajdziecie
Tyle, co w PECEPEERZE. Tak, naprawdę ja w to wierzę!
Wie to kaŜdy człowiek w gminie,
Centrum Pomocy Rodzinie
Kursy nam organizuje, które Unia finansuje.
O nasze zdrowie teŜ dbają i na turnus wysyłają
By przywrócić sprawność ciała, która trochę nam zmalała.
Dla ducha teŜ nam coś dają, o rozrywki róŜne dbają,
Więc ruszajmy wszyscy Ŝwawo,
no bo „My teŜ mamy prawo”.
Tadeusz Łachacki - uczestnik projektu
„My teŜ mamy prawo”.

Podobne dokumenty