REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "Najpiękniejsza kartka

Transkrypt

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "Najpiękniejsza kartka
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
"Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
CEL: umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, popularyzowanie polskich
tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności młodzieży oraz uczenie rywalizacji
w przyjaznej atmosferze. Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
ORGANIZATOR: SK PCK, biblioteka szkolna
Termin oddawania prac: 05. 12.2016 r.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów CKZiU w Wyrzysku.
2.Każda klasa wykonuje minimum jedną kartkę świąteczną w formacie dowolnym,
wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika itp. z ciekawie wypisanymi życzeniami (proszę nie podpisywać życzeń).
3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie
uwzględniać:
- poziom artystyczny wykonanej pracy
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
- stopień nawiązania do tradycji
- ciekawą treść życzeń
4. Prace konkursowe składać do p. M. Boruckiej –Rerek, p. K. Senska, p. K Madeckiej.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku
i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby szkolne.
SK PCK
Biblioteka Szkolna