Mniej efektywne działanie leków przeciwnowotworowych przy

Transkrypt

Mniej efektywne działanie leków przeciwnowotworowych przy
Mniej efektywne działanie leków
przeciwnowotworowych
przy
zaburzeniach mikroflory jelit
Naukowcy z Institut Gustave Roussy, Inserm, Institut Pasteur and INRA
odkryli, że skuteczna chemioterapia w znacznym stopniu zależy od
aktywności fizjologicznej flory bakteryjnej jelit.
Mikroflora jelit od lat znana jest z wielu właściwości korzystnych dla naszego
organizmu. Odgrywa ona ogromną rolę w organizmie poprzez uczestnictwo w
odnowie nabłonka jelitowego, metabolizmie składników pokarmowych,
modulowaniu układu odpornościowego czy perystaltyki jelit. Flora jelitowa bierze
udział w syntezie witaminy K, witamin z grupy B, kwasu foliowego, biotyny oraz
uczestniczy w procesach trawiennych. Mikroflora pomaga w utrzymaniu
homeostazy, uniemożliwiając namnażanie się bakterii potencjalnie
chorobotwórczych, stanowiąc główny element ochronny śluzówki jelita.
Zespół prof. Laurence Zitvogel uzyskał dowody na fakt, iż bakteryjna flora jelit
podczas sesji cyklofosfamidem (CTX) stymuluje układ odpornościowy do walki z
rakiem.
CTX jest jednym z najczęściej stosowanych leków w chemioterapii. Niemniej
jednak jego stosowanie wiąże się z pewnymi skutkami ubocznymi (np. stany
zapalne śluzówki), zakłócającymi równowagę mikroflory jelitowej. Stwarza to
możliwość przedostania się bakterii do krwi oraz węzłów chłonnych. W ten sposób
bakterie stymulują układ immunologiczny pacjenta do uruchomienia kolejnych
mechanizmów obronnych, co zwiększa zdolność organizmu do walki z guzami
złośliwymi.
Immunizacja pacjenta wiąże się z zaangażowaniem w proces obronny innych
czynników niż w przypadku działania samego chemioterapeutyku. Zwraca się
tutaj uwagę na rolę limfocytów efektorowych, zwłaszcza miejscowego działania
komórek T pomocniczych (z naciskiem na Th1 oraz Th17), które przyczyniają się
do hamowania wzrostu guza.
Potwierdzeniem powyższych założeń jest wynik doświadczenia przeprowadzonego
na myszach, u których zahamowanie wzrostu niektórych bakterii, wchodzących w
skład mikroflory jelit, spowodowało zmniejszenie efektywności chemioterapii. W
niedalekiej przyszłości planowane są badania kliniczne powyższego zjawiska.
Należy podkreślić, że niektóre leki stosowane w chemioterapii mogą niszczyć
powyższe bakterie, a tym samym negować wyżej opisany efekt. W takich
przypadkach należałoby przemyśleć możliwość zastosowania odpowiednich
szczepów bakteryjnych w probiotykach, prebiotykach lub skorygować dietę.
Mikroflora jelit wspiera działanie leków stosowanych w chemioterapii
stymulując organizm do walki z rakiem
Piśmiennictwo:
Viaud S., Saccheri F., Mignot G. et al. The Intestinal Microbiota Modulates the
Anticancer Immune Effects of Cyclophosphamide. Science, 2013; 342, 6161:
971-976.
Data publikacji: 25.11.2013r.