Podczas kryzysu w spółce giełdowej najważniejsza jest komunikacja

Transkrypt

Podczas kryzysu w spółce giełdowej najważniejsza jest komunikacja
Komunikat prasowy,
Warszawa, 16.05.2013
Podczas kryzysu w spółce giełdowej najważniejsza jest
komunikacja
O tym jak komunikować się w sytuacjach kryzysowych porozmawiają uczestnicy
V Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG. Na corocznym
spotkaniu IR-owców omówiona zostanie również rola, jaką odgrywa właściwa
komunikacja spółki z mediami w sytuacji kryzysowej oraz ewolucja działów
relacji inwestorskich. Spotkanie odbędzie się 5-6 czerwca 2013r. w Ossie.
„Niejednokrotnie sposób, w jaki spółka zachowa się w sytuacji kryzysowej, determinuje
na wiele lat jej obraz w oczach inwestorów, mediów i otoczenia rynkowego. Ognisk
kryzysu w podmiotach notowanych może być wiele i dział relacji inwestorski nie jest w
stanie im zawsze zapobiec, natomiast to od IR-owców zależy jaki będzie wpływ kryzysu
na kurs akcji. Podczas kongresu w gronie ekspertów porozmawiamy o tym, jak najlepiej
spółka może przygotować się do sytuacji kryzysowej.” – mówi Mirosław Kachniewski,
Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu rozpocznie dyskusja panelowa na temat
pożądanego zakresu raportowania w sytuacji kryzysowej. Omówiona zostanie również
ewolucja działów RI w spółkach, cyfrowa strategia spółki giełdowej w kontekście
globalnym oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań odnośnie komunikacji spółek w
sytuacji kryzysowej. Następnie zaproszeni eksperci porozmawiają o tym jak powinny
wyglądać relacje między spółką a mediami w sytuacji kryzysowej i jakie są wzajemne
oczekiwania.
„To czy spółka jest w stanie wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej w dużej mierze
zależy do tego jak prowadzi swoją komunikację z mediami i inwestorami na co dzień.
Prowadzenie rzetelnej komunikacji wobec inwestorów i dobre relacje z mediami
procentują w momencie kiedy w spółce pojawia się problem.” – dodaje Prezes
Kachniewski.
Podczas Gali Wieczornej odbędzie się ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu
Złota Strona Emitenta VI , Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu Państwa za
najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi oraz Nagrody Specjalnej
GPW Media. Wieczorna Gala będzie również okazją do nagrodzenia najlepszej polskiej
spółki giełdowej oraz osoby najlepiej prowadzącej relacje inwestorskie według rankingu
EXTEL EUROPE 2013.
Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały warsztaty tematyczne poświęcone
zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich. Przedstawione zostaną także
najczęstsze przypadki naruszania obowiązków informacyjnych przez spółki.
Patronat Honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach
programu Akcjonariat Obywatelski. Wydarzenie zostało objęte Patronatem
Merytorycznym Komisji Nadzoru Finansowego. Gospodarzami Kongresu są:
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie, Kancelaria Dentons, GPW Media, Message, Polska Agencja
Prasowa, Unicomp-WZA oraz PKN ORLEN.
Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl